Tudóstér: Kovách Imre publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 47 Open Access: 9
2023
 1. Győri, Á., Kovách, I.: The New Dimension of Social Inequality: The Agricultural Land Use Structure and the Development Level of Settlements.
  Soc. Sci. 12 (2), 1-20, 2023.
2022
 1. Bai, A., Kovách, I., Czibere, I., Megyesi, B., Balogh, P.: Examining the Adoption of Drones and Categorisation of Precision Elements among Hungarian Precision Farmers Using a Trans-Theoretical Model.
  Drones. 6 (8), 1-15, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Aerospace Engineering (2021)
  Q2 Artificial Intelligence (2021)
  Q1 Computer Science Applications (2021)
  Q1 Control and Systems Engineering (2021)
  Q1 Information Systems (2021)
 2. Kovách, I., Megyesi, G., Bai, A., Balogh, P.: Sustainability and Agricultural Regeneration in Hungarian Agriculture.
  Sustainability. 14 (2), 1-16, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Energy Engineering and Power Technology (2021)
  Q2 Environmental Science (miscellaneous) (2021)
  Q1 Geography, Planning and Development (2021)
  Q2 Management, Monitoring, Policy and Law (2021)
  Q2 Renewable Energy, Sustainability and the Environment (2021)
2021
 1. Balogh, P., Bai, A., Czibere, I., Kovách, I., Fodor, L., Bujdos, Á., Sulyok, D., Gabnai, Z., Birkner, Z.: Economic and Social Barriers of Precision Farming in Hungary.
  Agronomy-Basel. 11 (6), 1-25, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Agronomy and Crop Science
 2. Czibere, I., Kovách, I.: State Populism in Rural Hungary*.
  Rural Sociol. [Epub ahead of print] 1-25, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Sociology and Political Science
2020
 1. Gerő, M., Hajdú, G., Kovách, I., Kristóf, L., Szabó, A.: A magyar társadalom integrációja 2015, 2018.
  In: Mobilitás és integráció a magyar társadalomban. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó, Budapest, 59-88, 2020.
 2. Czibere, I., Kovách, I., Megyesi, G.: Environmental Citizenship and Energy Efficiency in Four European Countries (Italy, The Netherlands, Switzerland and Hungary).
  Sustainability. 12 (3), 1-18, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Energy Engineering and Power Technology
  Q2 Environmental Science (miscellaneous)
  Q1 Geography, Planning and Development
  Q2 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q2 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
 3. Kovách, I.: Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban.
  Argumentum Kiadó, Budapest, 433 p., 2020. ISBN: 9789634180357
 4. Balogh, P., Bujdos, Á., Czibere, I., Fodor, L., Gabnai, Z., Kovách, I., Nagy, J., Bai, A.: Main Motivational Factors of Farmers Adopting Precision Farming in Hungary.
  Agronomy-Basel. 10 (4), 1-19, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Agronomy and Crop Science
 5. Kovách, I.: Mobilitás és integráció a magyar társadalomban.
  Argumentum Kiadó, Budapest, 377 p., 2020. ISBN: 9789634180340
 6. Balogh, K., Czibere, I., Kovách, I., Nemes-Zámbó, G.: Redisztribúció és társadalmi integráció.
  In: Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban. Szerk.: Kovách Imre, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Argumentum, Budapest, 83-134, 2020. ISBN: 9789634180357
2019
 1. Bai, A., Gabnai, Z., Kovách, I., Czibere, I., Nagy, J., Sulyok, D., Maloku, D., Balogh, P.: Economic analysis of some agrotechnical factors in maize production - a Hungarian case study.
  Apstract. 13 (3-4), 5-16, 2019.
 2. Bene, V., Bihari, I., Czibere, I., Kovách, I., Megyesi, B., Paczári, V., Pataki, B.: Factors influencing households' energy consumption in Hungary: Case-study conducted in the city of Debrecen.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 136 p., 2019. ISBN: 9789633187944
2017
 1. Czibere, I., Gerő, M., Kovách, I.: Újraelosztás és integráció.
  In: Társadalmi integráció: Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. Szerk.: Kovách Imre, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Budapest, 51-116, 2017. ISBN: 9789634180104
2015
 1. Czibere, I., Kovách, I., Csatári, B.: Vidékhálózatunk hét éve.
  Falu. 30 (3), 7-12, 2015.
2014
 1. Kovách, I., Kolosi, T., Szelényi, I.: Beszélgetés Kolosi Tamással és Szelényi Ivánnal a társadalmi egyenlőtlenségekről.
  Socio.hu. 3 1-17, 2014.
2012
 1. Kovách, I.: A vidék az ezredfordulón.
  Argumentum :, Budapest, 244 p., 2012. ISBN: 9789634466796
 2. Kovách, I., Megyesi, B.: Az átalakuló kormányzás hatása a vidéki települések társadalmára.
  In: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon : tanulmányok. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó, Budapest, 167-190, 2012. ISBN: 9789634466802
 3. Kovách, I., Dupcsik, C.: Bevezető megjegyzések.
  In: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó, Budapest, 7-16, 2012. ISBN: 9789634466802
 4. Kovách, I., Kristóf, L.: Elit és társadalmi integráció.
  In: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó, Budapest, 30-44, 2012. ISBN: 9789634466802
 5. Kovách, I., Dupcsik, C., Tóth, T., Takács, J.: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon: tanulmányok.
  Argumentum Kiadó, Budapest, 440 p., 2012. ISBN: 9789634466802
2011
 1. Kovách, I.: Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek.
  Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet :, Budapest, 532 p., 2011. ISBN: 9789634466055
 2. Kovách, I.: Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek : előszó.
  In: Elitek a válság korában : magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó : MTA Politikatudományi Intézet : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 9-12, 2011. ISBN: 9789634466055
 3. Kovách, I.: Gazdasági elitcsoportok és vállalataik.
  In: Elitek a válság korában : magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Szerk.: Kovách Imre, Argumentum Kiadó : MTA Politikatudományi Intézet : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 207-229, 2011.
 4. Dupcsik, C., Kovách, I., Tóth, T., Takács, J.: Nézőpontok: Fiatal kutatók tanulmányai.
  Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 167 p., 2011. ISBN: 9789638302427
 5. Tisenkopfs, T., Kovách, I., Lostak, M., Sumane, S.: Rebuilding and failing collectivity: specific challenges for collective farmers marketing initiatives in post-socialist countries.
  Int. Jrnl. Soc. Agr. Food. 18 (1), 70-88, 2011.
2010
 1. Kovách, I.: Az agrár képzési területen végzettek elhelyezkedési sajátosságai.
  In: Frissdiplomások 2010. Szerk.: Garai Orsolya, Horváth Tamás, Kiss László, Szép Lilla, Veroszta Zsuzsanna, Educatio, Budapest, 301-317, 2010, (Diplomás pályakövetés ; 4) ISBN: 9789639795464
 2. Gotts, N., Kovách, I.: Climate change and local governance: alternative approaches to influencing household energy consumption : a comparative study of five European regions.
  MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 273 p., 2010. ISBN: 9789637372711
 3. Csurgó, B., Kovách, I., Légmán, A., Megyesi, B.: Éghajlatváltozás és helyi kormányzás: a lakossági energiafogyasztás befolyásolásának kormányzati lehetőségei Hajdú-Bihar megyében és öt európai kistérségben.
  MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 80 p., 2010. ISBN: 9789637372704
 4. Csurgó, B., Kovách, I., Légmán, A., Megyesi, B.: Energy demand, governance and infrastructure: comparative report of five European countries.
  In: Climate change and local governance : alternative approaches to influencing household energy consumption : a comparative study of five European regions. Ed.: by Nick Gotts, Imre Kovách, MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 5-76, 2010, (Studies in political science = Politikatudományi tanulmányok, 2062-3119 ; 3.)
 5. Csurgó, B., Kovách, I., Légmán, A., Megyesi, B.: Energy demand, governance and infrastructure in Hajdú Bihar county the Hungarian case.
  In: Climate change and local governance : alternative approaches to influencing household energy consumption : a comparative study of five European regions. Ed.: by Nick Gotts, Imre Kovách, MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 185-225, 2010, (Studies in political science = Politikatudományi tanulmányok, 2062-3119 ; 3.)
 6. Kjell, A., Kovách, I.: Lagging behind or leader in local democracy?.
  Swedish School of Social Science, University of Helsinki, Helsinki, 34 p., 2010. ISBN: 9789521052125
2008
 1. Csurgó, B., Kelemen, E., Megyesi, B., Kovách, I.: Encouraging Collective Farmers Marketing Initiatives (COFAMI): the Hungarian report.
  Institute for Political Science Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 78 p., 2008. ISBN: 9789637372612
 2. Csurgó, B., Kovách, I., Kucerová, E.: Knowledge, power and sustainability in contemporary rural Europe.
  Sociologia ruralis. 48 (3), 292-312, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Sociology and Political Science
 3. Kovách, I., Bódi, F.: Önkormányzati hatalom, projektesítés és az új kormányzás.
  In: A területfejlesztés útjai az Európai Unióban. Szerk.: Bódi Ferenc, MTA PTI, Budapest, 113-129, 2008.
 4. Kovách, I.: Széljegyzetek Szalai Erzsébet: A kelet-európai átalakulás nagy kérdései és az értelmiség című dolgozatához.
  Polittud. Szle. 17 (3), 139-146, 2008.
2005
 1. Kovách, I.: A civil szervezetek és a területfejlesztési politika: a civil szféra területfejlesztési intézményekkel való együttműködésének tapasztalatai.
  Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2005. ISBN: 9637372202
 2. Bayer, J., Kovách, I.: Kritikus leltár: A rendszerváltás másfél évtizede.
  MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 299 p., 2005. ISBN: 9637372156
 3. Kovách, I.: Vidék, mezőgazdaság, Európai Uniós csatlakozás - az értékek változása.
  MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, x p., 2005. ISBN: 9637372210
2002
 1. Borboly, I., Horváth, G., Kovách, I., Nagy, R.: A feketegazdaság: érdekek és szereplők.
  In: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége. Szerk.: Kovách Imre, Napvilág Kiadó, Budapest, 183-215, 2002. ISBN: 9639350095
 2. Csite, A., Csurgó, B., Himesi, Z., Kovách, I.: Agrárpolitikai "hatásvizsgálat": földhasználat, foglalkoztatottság, üzemszerkezet.
  In: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége. Szerk.: Kovách Imre, Napvilág Kiadó, Budapest, 309-362, 2002. ISBN: 9639350095
 3. Kovách, I.: A posztszocializmus vége.
  In: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége. Szerk.: Kovách Imre, Napvilág Kiadó, Budapest, 7-21, 2002. ISBN: 9639350095
 4. Csite, A., Kovách, I.: A privatizáció: új gazdasági elit és vállalati tulajdon.
  In: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége. Szerk.: Kovách Imre, Napvilág Kiadó, Budapest, 25-65, 2002. ISBN: 9639350095
 5. Kovách, I.: Hatalom és társadalmi változás: a posztszocializmus vége: szociológiai tanulmányok.
  Napvilág Kiadó, Budapest, 384 p., 2002. ISBN: 9639350095(fűzött)
 6. Csite, A., Kovách, I.: Vidéki történet.
  In: Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége. Szerk.: Kovách Imre, Napvilág Kiadó, Budapest, 219-308, 2002. ISBN: 9639350095
2000
 1. Kovách, I.: LEADER, a New Social Order, and the Central- and East-European Countries.
  Sociol. Rural. 40 (2), 181-189, 2000.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Sociology and Political Science
1995
 1. Szelényi, S., Szelényi, I., Kovách, I.: The Making of The Hungarian Postcommunist Elite: Circulation in Politics, Reproduction in The Economy.
  Theory Soc. 24 (5), 697-722, 1995.
feltöltött közlemény: 47 Open Access: 9
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK