Tudóstér: Szőke Melinda publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 34 Open Access: 4
2021
 1. Szőke, M.: 11. századi nyomok az 1019. évi hamis Zalavári oklevélben.
  Névt. Ért. 43 135-143, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Linguistics and Language
 2. Szőke, M.: A hamis oklevelek helynévtörténeti forrásértékének meghatározásáról.
  Helynévtört. tanulm. 17 43-54, 2021.
 3. Szőke, M.: Sebestyén Zsolt, Kárpátalja helységnevei.
  Névt. Ért. 43 245-248, 2021.
  (Ismertetett mű: Kárpátalja helységnevei. -Nyíregyháza : K.n., 2020)
 4. Szőke, M.: Szent István Zalavári okleveleiről.
  Magy. nyelvjár. 59 27-38, 2021.
2020
 1. Szőke, M.: A latinizálás és hiánya a pécsváradi apátság alapítólevelében.
  Névt. Ért. 42 29-46, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 2. Szőke, M.: A Pécsváradi oklevél helyneveinek szövegkörnyezete.
  Magy. nyelvjár. 58 109-120, 2020.
 3. Szőke, M.: The Historical Linguistic Analysis of the Interpolated Sections of the Founding Charter of the Abbey of Garamszentbenedek.
  In: Onomastic Investigations 2 (Proceedings of the International Scientific Conference "Onomastic Investigations, Riga, May 10-12, 2018). Eds.: Laimute Balode-Christian Zschieschang, Latvian Language Institute, University of Latvia, Riga, 273-285, 2020.
 4. Szőke, M.: Tővégi magánhangzós helynevek a Pécsváradi alapítólevélben.
  Helynévtört. tanulm. 16 85-96, 2020.
2019
 1. Szőke, M.: Adalékok a Bakonybéli alapítólevél nyelvtörténeti forrásértékéhez.
  In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.. Szerk.: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 311-322, 2019. ISBN: 9789633066775
 2. Szőke, M.: A Historical Linguistic Analysis of Hungarian Toponyms in Non-Authentic Charters.
  Onomas. Ural. 15 97-108, 2019.
 3. Szőke, M.: A Pécsváradi oklevél Scedluc helynevéről.
  Helynévtört. tanulm. 15 107-120, 2019.
 4. Szőke, M.: Szent István Pécsváradi oklevelének Sorlogys helynevéről és ami körülötte lehetett.
  Névt. Ért. 41 91-106, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Language and Linguistics
  Q4 Linguistics and Language
2018
 1. Szőke, M.: A hamis oklevelek a magyar nyelvtörténeti vizsgálatok szemszögéből.
  Századok. 152 (2), 419-434, 2018.
 2. Szőke, M.: Onoma 48. (2013).
  Névt. Ért. 40 260-263, 2018.
  (Ismertetett mű: szerk. Unni-Päivä Leino, Per Vikstrand. -Onoma /Leuven : Peeters, 2013.)
 3. Szőke, M.: Szempontok a Bakonybéli alapítólevél kronológiai rétegeinek megállapításához.
  Helynévtört. tanulm. 14 73-87, 2018.
 4. Szőke, M.: The Textual Positioning of Toponyms in Latin Language Medieval Hungarian Charters.
  Onomast. Ural. 12 31-43, 2018.
2017
 1. Szőke, M.: A Bakonybéli alapítólevél birtokneveiről.
  Magyar Nyelvjárások 55 137-151, 2017.
2016
 1. Szőke, M.: A bakonybéli apátság 1037. évi alapítóleveléről.
  Helynévtört. Tanulm. 12 45-58, 2016.
2015
 1. Szőke, M.: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 244 p., 2015. ISBN: 9789633184509
 2. Szőke, M.: Szentgyörgyi Rudolf: A tihanyi apátság alapítólevele 1. Az alapítólevél szövege, dipomatikai és nyelvi leírása. Budapest, 2014..
  Magyar Nyelvj. 53 211-218, 2015.
  (Ismertetett mű: Szentgyörgyi Rudolf. -A tihanyi apátság alapítólevele 1. Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. /Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2014)
2014
 1. Szőke, M.: A garamszentbenedeki alapítólevél Huger ~ Hucueru szórványának nyelvtörténeti vizsgálata.
  Helynévtört. Tanulm. 10 7-18, 2014.
2013
 1. Szőke, M.: A 11. századi interpolált oklevelek mint a magyar nyelvtörténet forrásai.
  Magy. nyelv. 109 68-77, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 2. Szőke, M.: A garamszentbenedeki alapítólevél Susolgi szórványához.
  Magy. Nyelvjár. 51 73-84, 2013.
 3. Szőke, M.: A latin szöveg és a helynévi szóvány kapcsolata.
  Helynévtört. Tanulm. 92013.
 4. Szőke, M.: Az apát lexéma megjelenése a garamszentbenedeki apátság birtokainak nevében.
  Névt. Ért. 35 109-122, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Language and Linguistics
  Q3 Linguistics and Language
2012
 1. Szőke, M.: Interpolált oklevelek és a magyar nyelvtörténet.
  In: Középkortörténeti tanulmányok. Szerk.: Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 23-30, 2012. ISBN: 9789633061602
 2. Szőke, M.: Talmach birtok leírása a garamszentbenedeki oklevélben.
  Helynévtört. Tanulm. 8 49-60, 2012.
2011
 1. Szőke, M.: A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének kronológiai rétegeiről.
  Helynévtört. Tanulm. 6 59-65, 2011.
 2. Szőke, M.: Ság birtok leírása a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében.
  Magy. Nyelvjár. 49 55-74, 2011.
2010
 1. Szőke, M.: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti forrásértékéről.
  Helynévtört. Tanulm. 5 95-103, 2010.
2009
 1. Szőke, M.: A hiteleshelyi oklevelek helynévi szórványainak nyelvészeti hasznosíthatóságáról.
  Helynévtört. Tanulm. 4 149-162, 2009.
 2. Szőke, M.: Regestrum Varadinense (1208-1235).
  Magy. nyelvjár. 47 244-250, 2009.
  (Ismertetett mű: szerk. Solymosi László, Szovák Kornél. -Arcanum Varadinense (1208-1235)Arcanum CD, 2009[elektronikus dokumentum] /)
2008
 1. Szőke, M.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 244-250, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. és a szöveget gondozta Solymosi László és Szovák Kornél. -Regestrum Varadinense[Elektronikus dokumentum] : (1208-1235) /Budapest : Arcanum, 2009.)
 2. Szőke, M., Bölcskei, A., Császi, I.: Régi helyneveink latinizálása.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 267-271, 2008.
feltöltött közlemény: 34 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK