Tudóstér: Fehér Krisztina publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 27 Open Access: 10
2020
 1. Fehér, K.: Status-based preference of varieties in bidialectal kindergarteners: an experimental study.
  Argumentum (Debr.). 16 147-172, 2020.
2018
 1. Fehér, K.: A nyelv grammatikája: A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 394 p., 2018. ISBN: 9789633186435
2017
 1. Fehér, K.: Babák a hangok világában.
  Typotex, Budapest, 220. p., 2017. ISBN: 9789632799339
 2. Fehér, K.: Összetett szavak és átmenet-valószínűségek.
  In: Összetételek és nyelvleírási modellek / (szerk.) Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 20-37, 2017.
2016
 1. Fehér, K.: Úton egy más nyelvészet felé: Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 213 p., 2016. ISBN: 9789633186138
2014
 1. Pethő, G., Verécze, V., Fehér, K.: Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírásáról - korpusznyelvészeti alapon.
  Magy. Nyelv. 110 (4), 432-448, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Linguistics and Language
 2. Fehér, K.: Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.
  Magy. Nyelvjár. 52 125-170, 2014.
2013
 1. Fehér, K.: A 20. század eleji újgrammatizmus és a nyelvi változások.
  Magy. Nyelvőr. 137 (2), 129-154, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Linguistics and Language
 2. Fehér, K.: A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika.
  In: ..."hogy legyen a víznek lefolyása?" : Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Szerk.: Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 151-169, 2013. ISBN: 9786068178721
 3. Fehér, K.: Analógia és hálózatmodell.
  In: Analógia és modern nyelvleírás. Szerk.: Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 66-87, 2013. ISBN: 9786068178745
 4. Fehér, K.: Innátizmus?: egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana.
  In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában : Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia : Szeged, 2012. augusztus 30. szeptember 1. előadásaiból. Szerk.: Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs, Gondolat K., Budapest, 137-162, 2013. ISBN: 9789636934958
2012
 1. Fehér, K.: Az affinitástól a hálózatokig, avagy a nyelvek filogenezise.
  Magy. nyelvjár. 50 77-105, 2012.
2011
 1. Fehér, K.: A családfamodell és következményei.
  Magy. Nyelvjár. 49 105-128, 2011.
 2. Fehér, K.: Anyanyelv és közösség.
  Magy. nyelvőr. 135 (1), 65-77, 2011.
 3. Fehér, K.: A nyelv modularizálódó hálógrammatikája és az alkalmazott nyelvtudomány.
  Mod. nyelvokt. 17 (2-3), 87-100, 2011.
 4. Fehér, K.: A szó(jelentés) ontogenezise.
  Argumentum. 7 48-58, 2011.
 5. Fehér, K.: Gombocz Zoltán mint európai nyelvész.
  Magy. Nyelv. 107 (1), 72-78, 2011.
2009
 1. Fehér, K., Kiss, K., Hegedűs, A.: Dialektális hangjelenségek és az ún. zöngésségi hasonulások.
  In: Nyelvelmélet és dialektológia. Szerk.: É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék-Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 85-96, 2009.
2008
 1. Fehér, K.: A szó problémája II..
  Magy. nyelvjár. 46 55-70, 2008.
 2. Fehér, K.: Grammatika és hangsorminta.
  Magy. nyelvjár. 46 21-54, 2008.
2007
 1. Fehér, K.: A szó problémája I..
  Magy. nyelvjár. 45 5-26, 2007.
 2. Fehér, K.: Hungarian historical anthroponymy within the context of language theory and the history of science.
  In: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto - 4 settembre 2005. I.. Szerk.: Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli, Bruno Porcelli, Edizioni ETS, Pisa, 495-504, 2007. ISBN: 9788846720153
2004
 1. Fehér, K.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 128-136, 2004.
  (Ismertetett mű: Hajdú Mihály. -Általános és magyar névtan /Budapest : Osiris Kiadó, 2003)
 2. Fehér, K.: Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnév-kutatás első korszakában (1872-1957).
  Névt. Ért. 26 73-89, 2004.
 3. Fehér, K.: Paradigmák kölcsönhatása az újgrammatikus nyelvkoncepcióban: (a magyar történeti személynévkutatás a 20. század elején).
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 5-32, 2004.
2003
 1. Fehér, K.: A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 155-166, 2003.
2002
 1. Fehér, K.: A ragadványnevek lexikális szerkezetéről.
  Magy. nyelvjár. 40 75-85, 2002.
feltöltött közlemény: 27 Open Access: 10
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK