Tudóstér: Kulcsár Balázs publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 80 Open Access: 23
2022
 1. Kulcsár, B.: Interdiszciplináris látásmód fejlesztése a műszaki felsőoktatásban.
  In: Műszaki tudomány az észak-kelet magyarországi régióban 2022 : konferencia előadások kivonatai. Szerk.: Kocsis Imre, Dezső Gergely, MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága, Nyíregyháza, 63, 2022. ISBN: 9786156032508
 2. Kulcsár, B.: Komplex látásmód a műszaki képzésben.
  In: Proceedings of the Conference on Problem-based Learning in Engineering Education. Ed.: Kocsis Imre, Debreceni Egyetem, Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék, Debrecen, 50-53, 2022. ISBN: 9789634904540
2021
 1. Kulcsár, B.: Energia közösségek, a közeledő új betáplálási szabályozás tükrében.
  In: Proceedings of the Conference on Problem-based Learning in Engineering Education : 1th April 2021 / edited by Imre Kocsis, University of Debrecen Faculty of Engineering, Debrecen, 28-34, 2021. ISBN: 9789634903130
 2. Kulcsár, B., Mankovits, T., Ailer, P.: The Renewable Energy Production Capability of Settlements to Meet Local Electricity and Transport Energy Demands.
  Sustainability. 13 (7), 1-21, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Energy Engineering and Power Technology
  Q2 Environmental Science (miscellaneous)
  Q1 Geography, Planning and Development
  Q2 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q2 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
2020
 1. Kulcsár, B.: A megújuló forrásból származó villamos energia önellátási és exportlehetőségei a magyarországi településeken = The prospects of electricity self-sufficiency deriving from renewable sources and energy export in the Hungarian settlement stock.
  Ter. Stat. 60 (4), 399-424, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Economics and Econometrics
  Q2 Geography, Planning and Development
  Q3 Statistics and Probability
 2. Kulcsár, B.: Establishing forecasts pointing towards the Hungarian energy change based on the results of local municipal renewable energy production and energy export.
  World Academy of Science Engineering and Technology 14 (6), 1-10, 2020.
2019
 1. Kulcsár, B.: Kötelező átvételi rendszerben benyújtott naperőmű létesítési igények, megvalósulásának hatása a magyarországi településállomány villamosenergia-ellátására.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 4 (2), 54-60, 2019.
 2. Kulcsár, B.: Settlement Renewable Energy Production and Sharing Energy.
  In: Book of Abstracts, ENEFM 2019, 5th International Congress on Energy Efficiency & Energy Related Material. Ed.: Ahmet Yavuz Oral, Gebze Technical University, Gebze, 23-24, 2019.
 3. Kulcsár, B.: The way of the Hungarian settlement stock to the energy change.
  In: 7th EUGEO Congress: Re-imagining Europe's Future Society and Landscapes Abstract Book, [s.n.], [s.l.], 355, 2019.
2018
 1. Kulcsár, B.: A megújulóenergia-termelés lakossági szegmensének eredményei Magyarországon.
  In: A XXIII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai. Szerk.: Bitay Enikő, Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), Kolozsvár, 139-142, 2018. ISBN: 9789634490777
 2. Kulcsár, B.: A nem engedélyköteles, megújuló energiát hasznosító kiserőművek területi elhelyezkedése Magyarországon: [előadás ppt.].
 3. Kulcsár, B.: A nem engedélyköteles, megújuló energiát hasznosító kiserőművek területi elhelyezkedése Magyarországon = The Territorial Location of the Non Subject To Authorization, Renewable Energy Recovery Small Power Plants in Hungary.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban. Szerk.: Bodzás Sándor, Antal Tamás, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 132-139, 2018. ISBN: 9789637064371
 4. Kulcsár, B.: Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-ellátásban betöltött szerepe a magyarországi településállományban = Thé role of small-scale household power plants in the electricity supply by the Hungarian settelments.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (5), 355-372, 2018.
 5. Kulcsár, B.: Megújuló energia alapú kiserőművek aránya a magyar településállomány villamosenergia-ellátásában.
  In: Földrajzi tanulmányok 2018. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 143-146, 2018.
 6. Kulcsár, B.: Megújuló energia alapú kiserőművek aránya a magyar településállomány villamosenergia-ellátásában.
  In: IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak összefoglalói. Szerk.: Fazekas I., Kiss E., Lázár I, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 66, 2018.
 7. Kulcsár, B.: Települések energia önellátás meghatározásának módszerei = The methods of determination of settlement's electricity self-sufficiency.
  In: Proceedings of the Conference on Problem-based Learning in Engineering Education. Ed.: Kocsis Imre, University of Debrecen Faculty of Engineering, Debrecen, 36-44, 2018. ISBN: 9789634900559
 8. Kulcsár, B.: Települési villamos energia önellátás meghatározásának módszerei = The methods of determination of settlement's electricity self - sufficiency.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (5), 1-15, 2018.
 9. Kulcsár, B.: The Result of Residential Segment of Renewable Energy Production in Hungary.
  Műsz. tud. közl. = PTS. 9 139-142, 2018.
 10. Kulcsár, B.: The role of small, household size power plant in the electricity supply by Hungarian municipalities - or what is the available capacity on the way of the local self-sufficiency enough for: [előadás ppt.].
2017
 1. Kulcsár, B.: Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-termelő képessége = Electricity Production Equity of Household Scale Small Power Plants.
  In: Környezetmérnöki Konferencia és Szakmai Nap : absztrakt füzet, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 14, 2017.
 2. Kulcsár, B.: Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-termelő képessége = Electricity Production Equity of Household Scale Small Power Plants : [előadás ppt.].
 3. Csizmadia, I., Győri, B., Kulcsár, B.: Hőszigetelő rendszerek gazdaságossági vizsgálata = Economic analysis of thermal insulation systems.
  IJEMS. 2 (1), 1-5, 2017.
 4. Kulcsár, B.: Települési villamos energia önellátás mértéke a háztartási kiserőmű kategóriában.
  In: Proceedings of the Conference on Problem-based Learning in Engineering Education. Ed.: Imre Kocsis, University of Debrecen Faculty of Engineering, Debrecen, 43-50, 2017. ISBN: 9789634739814
 5. Kulcsár, B.: The role of small, household size power plant in the electricity supply by Hungarian municipalities - or what is the available capacity on the way of the local self-sufficiency enough for.
  In: 6th EUGEO Congress = 6eme Congress EUGEO, Société Royale Belge de Géographie, Brussels, 86-87, 2017.
2016
 1. Vámosi, A., Kiss Bacsó, L., Kulcsár, B.: A Debreceni Egyetem Műszaki Karának térinformatikai modellje.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában: Theory meets practice in GIS. Szerk.: Balázs Boglárka, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 495-498, 2016. ISBN: 9789633185704
 2. Kulcsár, B.: A geotermikus energia hasznosításának előnyei és lehetőségei a települések energiagazdálkodásában.
  In: Magyar Földrajzi Napok 2016 : Absztraktkötet : VIII. Magyar Földrajzi Konferencia : XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája : Oktatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia. Szerk.: Pajtókné Tari I, Tóth A, Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 55, 2016. ISBN: 9786158030717
 3. Kulcsár, B.: A geotermikus energia hasznosításának előnyei és lehetőségei a települések energiagazdálkodásában = benefits and opportunities of the utilization of geothermal energy in the energy management of settlements.
  In: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet/ szerk. Pajtókné Tari I., Tóth A, Eszterházy Károly Egyetem; Magyar Földrajzi Társaság; Agria Geográfia Alapítván, Eger, 267-276, 2016. ISBN: 9786155297762
 4. Kulcsár, B.: A háztartási méretű kiserőművek terjedése az E.ON működési területén.
  In: Proceedings of the Conference on Problem-based Learning in Engineering Education . Ed.: Imre Kocsis, University of Debrecen Faculty of Engineering, Debrecen, 35-46, 2016. ISBN: 9789634739456
 5. Csizmadia, I., Győri, B., Kulcsár, B.: Villamosenergia előállítása megújuló energiaforrások segítségével egy település példáján keresztül = Production of electricity from renewable energy sources by using the example of a municipality.
  IJEMS. 1 (2), 9-17, 2016.
2015
 1. Kulcsár, B.: Implementation Opportunities of Geothermal Energy Systems in the Peripheries along the Border of Hungary and Romania.
  Geographica Pannonica. 19 (3), 88-100, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Atmospheric Science
  Q3 Earth-Surface Processes
  Q3 Geography, Planning and Development
  Q4 Geology
  Q4 Tourism, Leisure and Hospitality Management
 2. Kozma, G., Marincsák, M., Kulcsár, B.: The transformation of the Hungarian construction industry and spatial tendencies between 2000 and 2012.
  Int. Rev. Appl. Sci. Eng. 6 (1), 77-83, 2015.
2014
 1. Csomós, G., Kulcsár, B.: A belföldi jövedelem és az energiafogyasztás összefüggéseinek vizsgálata a nagyvárosokban.
  Debreceni műszaki közl. 13 (1), 95-104, 2014.
 2. Kozma, G., Molnár, E., Pénzes, J., Kulcsár, B.: A németországi passzív házak sajátosságai = characteristics of passive houses in Germany.
  J. Cent. Eu. Green Innovation. 2 (1), 113-125, 2014.
 3. Kozma, G., Molnár, E., Teperics, K., Pénzes, J., Radics, Z., Kulcsár, B.: Az energiatakarékos építkezésekkel kapcsolatos társadalmi kérdések.
  In: Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. Szerk.: Kalmár Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest, 371-403, 2014. ISBN: 9789630595407
 4. Kozma, G., Molnár, E., Pénzes, J., Teperics, K., Radics, Z., Kulcsár, B.: Characteristics of energy efficient buildings in different regions of Europe.
  EEMJ. 13 (11), 2831-2836, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
 5. Kulcsár, B.: Geotermikus energiahasznosítás az Észak-alföldi régió agrárgazdaságában.
  Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 56 p., 2014.
 6. Kulcsár, B.: Hévízkutak geotermikus hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Észak-Alföld agrárgazdaságában.
  Területi stat. 54 71-92, 2014.
 7. Kulcsár, B.: Hévízkutak geotermikus hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata Észak-Alföld agrárgazdaságában.
  Ter. Stat. 54 (1), 71-92, 2014.
 8. Kulcsár, B.: Hévízkutak hasznosítási szerkezete, és az abban rejlő kihasználatlan kapacitások Magyarországon.
  In: Proceedings of the Conference on Problem-based Learning in Engineering Education 10th October 2014. Ed.: Imre Kocsis, University of Debrecen Faculty of Engineering, Debrecen, 65-78, 2014. ISBN: 9789634737612
 9. Kulcsár, B.: Hungarian renewable energy subsidization system in the light of the support schemes applied in the European Union.
  In: 5th International Scientific Conference Book of Proceedings : Economic and Social Development. . Ed.: Dinko Primorac, Ana Jovancai, Megatrend University, Belgrade, 162-173, 2014. ISBN: 9789536125081
 10. Kulcsár, B., Radics, Z., Teperics, K.: Impacts of political decisions on subsidy system of renewable energy production and accomplishment of 2020 national renewable targets in Hungary.
  In: International Congress on Water, Waste and Energy Management Porto (Portugal), 16-18 July 2014, [s.n.], Porto, 1-8, 2014. ISBN: 9789899508958
 11. Kulcsár, B., Radics, Z., Teperics, K.: Impacts of political decisions on subsidy system of renewable energy production and accomplishment of 2020 national renewable targets in Hungary.
  In: International Congress on Water, Waste and Energy Management : Abstracts book, [s.n.], Porto, 224, 2014. ISBN: 9789899508965
 12. Kulcsár, B., Csomós, G.: Lokális megújuló energiatermelés és energiatranszfer a Bihari határrégióban.
  In: Bihar Hegyköz, 1.. Szerk.: Forró Enikő, Kőrösi Zoltán, Szendrei Ákos, Veres Péter, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hatvani István Szakkollégiuma, Debrecen-Nagyvárad, 108-130, 2014. ISBN: 9789634736325
 13. Kulcsár, B.: Önellátó települések 1..
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 94 p., 2014. ISBN: 9789634737933
 14. Pénzes, J., Teperics, K., Radics, Z., Kozma, G., Molnár, E., Kulcsár, B.: Social embeddedness of energy-efficient building methods in the northern great plain region.
  EEMJ. 13 (11), 2859-2866, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
 15. Kozma, G., Marincsák, M., Molnár, E., Pénzes, J., Radics, Z., Teperics, K., Kulcsár, B.: Tendencies of change concerning business organisations in the construction industry in Hungary between 2000 and 2013.
  Cent. Eu. Reg. Pol. Hum. Goegr. 4 (2), 13-24, 2014.
 16. Kulcsár, B., Radics, Z., Kozma, G., Teperics, K., Pénzes, J., Molnár, E., Marincsák, M.: The increasing role of renewable energies in the maintenance of settlements in Eastern Hungary.
  Environ. Eng. Manag. J. 13 (11), 2837-2844, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
 17. Kozma, G., Marincsák, M., Kulcsár, B.: The transformation of the hungarian construction industry and spatial tendencies between 2000 and 2012.
  In: Proceedings of Denzero International Conference: Sustainable energy by optmal integration of renewable energy sources, Debreceni Egyetem, Debrecen, 83-92, 2014. ISBN: 9789634737360
 18. Kulcsár, B.: The utilization structure of thermal water wells and its unexploited capacities in Hungary.
  Acta geogr. Debr., Landsc. environ. ser. 8 (2), 36-52, 2014.
2013
 1. Kulcsár, B., Radics, Z., Teperics, K.: Hungarian renewable energy subsidization system in the light of support schemes applied in the European Union.
  In: Proceedings of DENZERO International Conference : Sustainable energy by optimal integration of renewable energy sources: 10-11 october 2013, Debrecen / publ. University of Debrecen, University of Debrecen, Debrecen, 113-125, 2013. ISBN: 9789634736240
 2. Kulcsár, B.: Kilátások az országos termálvíz hasznosítás szerkezetére az észak-alföldi régió vizsgálatai alapján.
  In: Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment. Szerk.: Ferencz Á, Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, 361-365, 2013. ISBN: 9786155192197
2012
 1. Kulcsár, B.: A geotermikus energia környezetipari hasznosítási lehetőségei Északkelet-Magyarországon.
  In: Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon. Szerk.: Baranyi Béla, Fodor István, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Pécs ; Debrecen, 275-294, 2012. ISBN: 9789639899483
 2. Kulcsár, B., Csomós, G.: A geotermikus energia szerepe a települések energiagazdálkodásában: településfejlesztési lehetőségek a határmenti perifériákon.
  Debreceni műszaki közl. 11 (2), 9-25, 2012.
 3. Kulcsár, B.: Analysis of changes in the utilization of thermal water and geothermal energy in the North Great Plain Region (Northeastern Hungary).
  Geographica Pannonica. 16 (2), 56-71, 2012.
 4. Csomós, G., Kulcsár, B.: A városok pozíciója a globális gazdaság irányításában a nagyvállalatok forgalma alapján.
  Földr. közl. 136 (2), 138-151, 2012.
 5. Kulcsár, B.: Regional and sectoral variations in the utilization of thermal waters and geothermal potentials in northeastern Hungary.
  Carpathian J. Earth. Environm. Sci. 7 (2), 149-160, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q2 Environmental Science (miscellaneous)
2011
 1. Csomós, G., Kulcsár, B.: A termálvízre alapozott idegenforgalom gazdasági jelentősége három eltérő környezetben fekvő kisváros esetében.
  Debr. szle. 19 (4), 406-414, 2011.
 2. Kulcsár, B.: Az Észak-alföldi régióban lévő termálkutak hasznosításának területi és ágazati megoszlása.
  In: Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése : 5. munkacsoport, Geotermikus rendszerek geológiai vizsgálata, gazdasági és folyamat modelljének kialakítása, életciklus elemzése / Szűcs Edit, Budai István, Husi Géza, Jenei Tünde, Kocsis Imre, Kulcsár Balázs, Debreceni egyetem, Debrecen, 10-26, 2011. ISBN: 9769634734505
 3. Kulcsár, B.: Combined energy production in the North Great Plain Region.
  Int. Rev. Appl. Sci. Eng. 2 (1), 63-67, 2011.
 4. Kozma, G., Radics, Z., Kulcsár, B.: Communication between settlements in the center part of Hungarian-Romanian Border: Tourism and renewable energy.
  Eurolimes. 12 121-131, 2011.
 5. Kulcsár, B.: Északkelet Magyarország geotermikus potenciáljának hasznosítási helyzete = Utilisation status of geothermal potential in Northeast Hungary.
  In: ÉPKO 2011 : XV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia : Csíksomlyó, 2011. június 2-5. / [szerk. Köllő Gábor], Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 326-333, 2011.
 6. Szűcs, E., Budai, I., Husi, G., Jenei, T., Kocsis, I., Kulcsár, B.: Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése: 5. munkacsoport, Geotermikus rendszerek geológiai vizsgálata, gazdasági - és folyamat modelljének kialakítása, életciklus elemzése.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 124 p., 2011. ISBN: 9769634734505
 7. Kulcsár, B.: Kombinált megújuló energia termelés az Észak-alföldi régióban = combined energy production in the North Great plain region.
  Debreceni műszaki közl. 10 (1), 15-20, 2011.
 8. Kulcsár, B.: Meteorológia - rendelkezésre álló napenergia Magyarországon és Európában.
  In: Napelem, a jövő energiaforrása. Szerk.: Tóth János, CEZE Kft., Debrecen, 118-146, 2011. ISBN: 9789638861481
 9. Csomós, G., Kulcsár, B.: Urbanizáció a 21. században: határtalan városnövekedés.
  Debreceni műszaki közl. 10 (3), 33-40, 2011.
2010
 1. Kulcsár, B.: Az Észak-alföldi régió termálvíz és geotermikus energia hasznosításának területi jellemzői.
  In: 16th "Building Services, Mechanical and Building Industry Days" International Conference : 14-15 October 2010 Debrecen, Hungary / [szerk. ...Kalmár Ferenc, ....Csomós György, Csáki Imre], Debreceni Egyetem, Debrecen, 121-128, 2010.
 2. Csomós, G., Kulcsár, B.: Homogenized classification of developing economies: different countries behind general indices.
  Hungarian geographical bulletin. 59 (4), 411-427, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q3 Geography, Planning and Development
 3. Kiss Bacsó, L., Perge, E., Kulcsár, B.: Térinformatikai adatbázis kezelés hallgatói megközelítésének problémái.
  In: 16th "Building Services, Mechanical and Building Industry days" International Conference, 14-15 October 2010, Debrecen, Hungary. Szerk.: Kalmár Ferenc, Csomós György, Csáki Imre, Debreceni Egyetem, Debrecen, 287-293, 2010. ISBN: 9789634734239
 4. Csomós, G., Kulcsár, B.: Termálfürdő fejlesztés az LHH kistérségek városaiban: a kitörési lehetőség alternatívája.
  In: 16th "Building Services, Mechanical and Building Industry Days" International Conference : 14-15 October 2010 Debrecen, Hungary / [szerk. ...Kalmár Ferenc, ....Csomós György, Csáki Imre], Debreceni Egyetem, Debrecen, 63-71, 2010.
2009
 1. Kulcsár, B.: A geotermikus energia és a mezőgazdaság vidékfejlesztési hatásai.
  In: Műszaki tudomány az Észak-alföldi Régióban, 2009 konferencia előadásai : Mezőtúr 2009. május 20.. Szerk.: Pokorádi László, MTA DAB Műsz. Szakbiz., Debrecen, 55-61, 2009.
 2. Kulcsár, B.: A geotermikus energia szerepe a megújuló energiák között az Észak-Alföldi Régió mezőgazdaságában.
  In: 15th "Building Services, Mechanical and Building Industry Days" : International Conference : Debrecen, ... 15-16 October 2009. Szerk.: Kalmár Ferenc, Kocsis Imre, Csomós György, Csáki Imre, Debreceni Egyetem, Debrecen, 119-126, 2009.
 3. Csomós, G., Kulcsár, B.: A magyarországi NUTS 2 régiók policentrikusságának vizsgálata.
  Debreceni műszaki közl. 1 5-14, 2009.
 4. Kulcsár, B.: A napenergia szerepe a kombinált megújuló energiatermelésben.
  Szolnoki tud. közl. 13 1-9, 2009.
 5. Kulcsár, B.: Gondolatok a geotermikus energia mezőgazdasági hasznosításáról regionális összefüggésekben = thoughts about the agricultural utilisation of geothermal energy in regional relations.
  In: Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az észak-alföldi régióban regionális összefüggésekben. Szerk.: Baranyi Béla, Nagy János ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, DE AMTC : MTA RKK, Debrecen, 329-342, 2009.
 6. Kulcsár, B., Rechnitzer, J., Hardi, T.: Gondolatok a megújuló energiák és a mezőgazdaság vidékfejlesztési hatásairól.
  In: Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa térfolyamatai - integráció és dezintegráció / [szerk. Rechnitzer János, Hardi Tamás], Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr, 195-205, 2009.
 7. Kulcsár, B.: Lokális megújuló energia termelés lehetőségei az Észak-alföldi régióban Exploitation possibilities of local renewable energy sources in Northern Great Plain.
  In: (LI. Georgikon Napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia, 2009. október 1-2., Keszthely [elektronikus dokumentum], Pannon Egyetem, Keszthely, 565-573, 2009. ISBN: 9789639639355
 8. Kulcsár, B.: Meteorológia: a rendelkezésre álló napenergia Magyarországon és Európában.
  In: A napelemről A-Z-ig : [tanulmány füzet]. Szerk.: Tóth János, Ceze Kft., Debrecen, 108-137, 2009.
 9. Tóth, J., Kalmár, F., Husi, G., Csiha, A., Budai, I., Bartha, I., Kulcsár, B., Kocsis, I., Tiba, Z.: Napelem, a jövő energiaforrása.
  CEZE Kft., Debrecen, 172 p., 2009. ISBN: 9789638861481
2008
 1. Kulcsár, B., Sitányi, L.: "Agrár rozsdaövezetek" hasznosítása az Észak-alföldi Régióban: a nagyüzemi mezőgazdasági telephelyek számának alakulása.
  In: II. Terület- és vidékfejlesztési konferencia : Kaposvár, 2008. április 25. / [szerk. Sitányi László], Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 208-228, 2008.
 2. Kulcsár, B.: "Agrár rozsdaövezetek" hasznosítási lehetőségei = utilization opportunities of "Agricultural rust belts".
  In: Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban. Szerk.: Baranyi Béla, Nagy János ; [kiad. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma : Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Debrecen, 143-148, 2008.
feltöltött közlemény: 80 Open Access: 23
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK