Tudóstér: Mudrák József publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 54 Open Access: 23
2022
 1. Mudrák, J.: A Debreceni Tudományegyetem tisztviselői, 1914-1950.
  Gerundium. 13 (1-2), 146-174, 2022.
 2. Mudrák, J.: Zichy Ernő vegyészmérnök sikertelen alkalmazása az egyetemi Kísérleti Fizikai Intézethez és az Atomki-hoz 1954-ben.
  Gerundium. 13 (1-2), 134-137, 2022.
2021
 1. Paragh, G., Mudrák, J.: Fornet Béla orvosprofesszor, a Debreceni Tudományegyetem 1947-48. tanévi Rector Magnificusa.
  Gerundium. 12 (3-4), 4-12, 2021.
 2. Mudrák, J.: Kovács I. Gábor - Takács Árpád: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben I. (a protestáns felekezeti-művelődési alakzatokhoz tartozók ősfái).
  Gerundium. 12 (3-4), 133-135, 2021.
  (Ismertetett mű: Kovács I. Gábor, Takács Árpád. -A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben I. /Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem,, 2018)
 3. Mudrák, J.: Magyar heraldikai és genealógiai társaság vezetősége (1883-1951).
  Gerundium. 12 (1-2), 191-206, 2021.
2020
 1. Mudrák, J.: A Budapesti Philológiai Társaság vezetősége (1874-1948).
  Gerundium. 11 (3-4), 197-228, 2020.
 2. Mudrák, J.: Bodnár János orvosi vegytani professzor, a Debreceni m. Kir. Tisza István-tudományegyetem 1943-44. tanévi Rector Magnificusa.
  Gerundium. 11 (3-4), 3-10, 2020.
 3. Mudrák, J.: Egy különös debreceni diákfogadalom: A Tisza István Internátus 17-es szobájában lakó hallgatók 1925. december 15-én egymásnak tett ígérete.
  Gerundium. 11 (1-2), 157-161, 2020.
2019
 1. Mudrák, J.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája 1950-1990 XIV. rész.
  Gerundium. 10 (1), 105-106, 2019.
 2. Mudrák, J.: A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Archontológiája 1950-1990 XV. (befező rész): Idenenyelvi Lektorátus.
  Gerundium. 10 (2), 131-135, 2019.
 3. Mudrák, J.: A középiskolai tanárképzés apró dokumentumai: Alap- és szakvizsgai meghívók a Debreceni Tudományegyetemről 1944-1949.
  Gerundium. 10 (1), 97-104, 2019.
2014
 1. Mudrák, J.: A debreceni KLTE archontológiája II. Matematikai Intézet.
  Gerundium. 5 (1-2), 117-141, 2014.
2013
 1. Mudrák, J.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája (1950-1990) I. rész: Marxizmus-Leninizmus Tanszék, majd Intézet.
  Gerundium. 4 (1-2), 93-108, 2013.
2012
 1. Mudrák, J.: A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának hallgatói társadalma (1921-1949).
  Gerundium. 3 (1-2), 41-73, 2012.
 2. Mudrák, J.: A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának tansegédszemélyzete 1919-1950 III. rész: Klinikák 2..
  Gerundium. 3 (1-2), 105-138, 2012.
 3. Mudrák, J., Röszer, T.: Dr. Hollósi Gábor.
  In: Pedagógusok arcképcsarnoka / Ungvári János (szerk.), Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 123-125, 2012, (ISSN 1589-4185 ; 11)
2011
 1. Mudrák, J.: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészeti Szemináriumának (Filozófia Tanszékének) története 1914-1949.
  Debr. szle. 1 93-97, 2011.
 2. Mudrák, J.: A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának tansegédszemélyzete 1919-1950 II. rész: Klinikák.
  Gerundium. 2 (1-2), 225-252, 2011.
 3. Mudrák, J.: A Tisza István-Tudományegyetem karainak beszámoló jelentései az 1944/45. tAnévről.
  Gerundium. 2 (1-2), 170-186, 2011.
 4. Mudrák, J.: Dr. Kettesy Aladár professzor kétszeri meghurcoltatása 1945-46-ban.
  Orv. Hetil. 152 (2), 76-77, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Medicine (miscellaneous)
 5. Mudrák, J.: Szállási Árpád: Dr. Bókay Zoltán (1885-1955) és a hazai gyermekgyógyászat.
  Gerundium. 2 (1-2), 259-260, 2011.
  (Ismertetett mű: Szállási Árpád. -Dr. Bókay Zoltán (1885-1955) és a hazai gyermekgyógyászat /Debrecen : Debreceni egyetem orvos- és egészségügyi Centrum, 2009. -51. -)
2010
 1. Mudrák, J.: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai (1914-1949).
  Debr. szle. 18 (4), 282-283, 2010.
  (Ismertetett mű: szerk. P. Szabó Béla, Madai Sándor. -A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai : (1914-1949) /Debrecen : Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar : Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék, 2006. -264 p.)
 2. Mudrák, J.: Antik álmok álmodója.
  Gerundium. 1 (1), 158-159, 2010.
  (Ismertetett mű: Nemes Zoltán. -Antik álmok álmodója : Sarkady János életútja, tudományos munkássága, szakirodalmi és fordítói tevékenysége /Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2009. -218 p.)
 3. Mudrák, J.: Földes István: A Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézetének története.
  Gerundium. 1 (1), 155-159, 2010.
  (Ismertetett mű: Földes István. -A Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézetének története /Debrecen : Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 2009)
 4. Mudrák, J.: Jankovich László professzor (1887-1967) emlékezete.
  Orv. Hetil. 151 (12), 514-516, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Medicine (miscellaneous)
 5. Mudrák, J.: Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a Debreceni Tudományegyetemen (1914-1950).
  Gerundium. 1 (1), 123-153, 2010.
2009
 1. Mudrák, J., Takács, L.: A Debreceni Egyetemi Klasszika-Filólógiai és Ókortörténeti Tanszékek oktatói és munkatársai 1914-1949.
  In: Speculum : Studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii = tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére. Szerk.: Takács Levente, Debreceni Klasszika-filológiai és Művészettörténeti Tanszék, Debrecen, 183-212, 2009.
2008
 1. Mudrák, J.: A debreceni egyetemi könyvtár tisztviselői névsora és lexikona életrajzi és irodalmi adatokkal 1916-1949.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 30 208-238, 2008.
 2. Mudrák, J.: Hogyan került Kádár László a debreceni Földrajzi Intézet élére?.
  Debr. szle. 2 263-269, 2008.
 3. Mudrák, J.: Volt egyszer egy filmsztár...: Szilassy László élete.
  Attraktor Kiadó, Gödöllő-Máriabesnyő, 192 p., 2008. ISBN: 9789639857186
2007
 1. Mudrák, J.: A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929-1949 között: az Ásvány-földtani Intézet munkatársainak kislexikona = Short history of the Institution of Mineralogy-geology of the Science University of Debrecen between 1929 and 1949.
  Acta geogr. geol. meteorol. Debr. 2 245-251, 2007.
 2. Mudrák, J.: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1914-1949.
  Könyv és könyvtár. 29 192-215, 2007.
 3. Mudrák, J.: Az Ásvány-földtani Intézet története 1949-ig = History of the Department of Mineralogy-Geology until 1949.
  Acta geogr. geol. meteorol. Debr. 1 8-11, 2007.
 4. Mudrák, J.: Román Philológiai Szeminárium - Francia Intézet.
  Debr. szle. 2 235-239, 2007.
2006
 1. Mudrák, J.: A Debreceni Tudományegyetem Görög-latin Philológiai Szemináriumának története (1914-1949).
  Antik tanulm. 50 323-331, 2006.
 2. Mudrák, J.: A Debreceni Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Szemináriumának rövid története (1914-1949).
  Debr. szle. 2 276-281, 2006.
 3. Mudrák, J.: Az Állattani és Növénytani Intézet a Bölcsészettudományi Karon (1929-1949).
  Közl. Debr. Tud.egy. tört. 4 8-13, 2006.
 4. Mudrák, J.: Gyakornokok, tanársegédek, adjunktusok, intézeti tanárok, Á.D.O.B. gyakornokok és beosztott gimnáziumi tanárok a Bölcsészettudományi Karon (1921-1950).
  Közl. Debr. Tud.egy. tört. 4 110-130, 2006.
 5. Mudrák, J.: L'histoire du Séminaire de Philologie Gréco-latine ℓa l'Université de Debrecen de 1914 ℓa 1949.
  Acta Class. Univ. Sci. Debr. 42 223-232, 2006.
 6. Mudrák, J.: Magántanárok a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1917-1949.
  Könyv és könyvtár. 28 269-272, 2006.
 7. Mudrák, J., Deák, T.: Magyar hangosfilm lexikon 1931-1944.
  Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, 384 p., 2006. ISBN: 9639580562
 8. Mudrák, J.: Szemináriumok, intézetek vezetői és szakelőadók a Bölcsészettudományi Karon (1914-1949).
  Közl. Debr. Tud.egy. tört. 4 101-109, 2006.
 9. Mudrák, J.: Vitéz Mészáros Ede klasszika-filológus élete és munkássága.
  Közl. Debr. Tud.egy. tört. 2 4-40, 2006.
2005
 1. Mudrák, J.: A Bölcsészkar egykori professzora: Divéky Adorján.
  Közl. Debr. Tud.egy. tört. 1 24-26, 2005.
 2. Mudrák, J.: A Debreceni Egyetem volt Régészeti Intézetének története és előzményei (1914-1952).
  Közl. Debr. Tud.egy. tört. 1 4-20, 2005.
 3. Mudrák, J.: A debreceni Tudományegyetem Történelmi Intézetének (Szemináriumának) rövid története 1914-1949.
  Acta Univ. Debr. Ludovico Kossuth Nomin., Ser. hist. 13 215-227, 2005.
 4. Mudrák, J.: A Francia nyelv és irodalom Tanszék kialakulása a Debreceni Egyetemen.
  Közl. Debr. Tud.egy. tört. 1 21-23, 2005.
 5. Mudrák, J.: Divéky Adorján, divéki és kisbossányi, dr..
  Pedagógusok arcképcsarnoka. 35-37, 2005.
 6. Mudrák, J.: Pályatételek és pályamunkák a Bölcsészettudományi Karon (1914-1949).
  Közl. Debr. Tud.egy. tört. 2 41-56, 2005.
2004
 1. Mudrák, J.: Mészáros Ede, dr. vitéz.
  Pedagógusok arcképcsarnoka. 151-153, 2004.
2003
 1. Mudrák, J.: Dr. Bertók Lajos (1903-1993).
  Könyv és könyvtár. 25 529-537, 2003.
 2. Mudrák, J.: Egy elfelejtett klasszika-filológus: Mészáros Ede (1889-1964).
  Debr. szle. 2003 (1), 52-57, 2003.
2000
 1. Mudrák, J., Takács, P.: Magyarország főispánjai 1867-1944.
  In: Fejedelmek, forradalmak, vasutak. Szerk.: Takács Péter, Erdélytörténeti Alapítvány - KLTE Történelmi Intézete, Debrecen, 361-409, 2000.
1999
 1. Mudrák, J., Gócsáné Móró, C.: Tápiószele földbirtokos családjai.
  In: Helytörténeti Emlékkönyv : megjelent Tápiószele első írásos említésének 780. évfordulója alkalmából. Szerk.: Gócsáné Móró Csilla, Blaskovich Múzeum Baráti Köre, Tápiószele, 60-101, 1999.
feltöltött közlemény: 54 Open Access: 23
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK