Tudóstér: Bujdosóné Papp Andrea publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 30 Open Access: 0
2023
 1. Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Láposi, T.: A tér szerepe a gyerekkultúra közvetítésében.
  In: A művészetpedagógia múltja és jelene - reformpedagógia, életreform, gyermekkultúra. Szerk.: Kempf Katalin; Polyák Zsuzsanna; Vincze Beatrix, Budapest, Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület, Budapest, 246-265, 2023. ISBN: 9786158218627
2022
 1. Gesztelyi, H., Bujdosóné Papp, A., Láposi, T.: A tér szerepe a gyermekkultúra közvetítésében.
  In: A művészetpedagógia múltja és jelene - reformpedagógia, életreform, gyermekkultúra : Absztraktkötet. Szerk.: Polyák Zsuzsanna, Kempf Katalin, Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület, Budapest, 22-22, 2022. ISBN: 9786150153162
 2. Gesztelyi, H., Bujdosóné Papp, A.: Irodalom - tér - pedagógia: A gyerek- és ifjúsági irodalom közvetítése a Buborékban.
  Mesecentrum 2022 1-13, 2022.
2021
 1. Bujdosóné Papp, A.: "Jól elmondani": beszélgetés, vers, mese az óvodai gyakorlatban..
  In: Elméletek és gyakorlatok a kora gyermekkori nevelés történetében. Szerk.: Fenyő Imre, Pornói Imre, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 7-7, 2021. ISBN: 9789634903369
2020
 1. Bujdosóné Papp, A.: "Hát te ki vagy?": én(sz)építés a művészetek eszközeivel.
  In: A teljesség harmóniája 2. : a művészettel nevelés kreatív élményei. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 71-94, 2020. ISBN: 9786155212796
 2. Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H.: A teljesség harmóniája 1.: a művészettel nevelés értelmezései.
  Didakt Kft., Debrecen, 213 p., 2020. ISBN: 9786155212789
 3. Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H.: A teljesség harmóniája 2.: a művészettel nevelés kreatív élményei.
  Didakt Kft., Debrecen, 180 p., 2020. ISBN: 9786155212796
 4. Bujdosóné Papp, A.: Én(sz)építő szövegek: identitásformáló gyerekirodalmi alkotások.
  In: A teljesség harmóniája 1. : a művészettel nevelés értelmezései. Szerk.: Bujdosóné Papp Andrea, Gesztelyi Hermina, Didakt Kft., Debrecen, 93-117, 2020. ISBN: 9786155212789
2019
 1. Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Kis, G.: "Tales About Us" - Preventive Fairy Tale Pedagogy in Education the Complexities of Knowledge and Experience in Children's Literature.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 132-142, 2019. ISBN: 9786155212512
 2. Bocsi, V., Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Kis, G.: The Evaluation of Taboo Subjects Among Childhood Educator Students and How They Can Be Used in Literary Education.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 184-195, 2019. ISBN: 9786155212512
2018
 1. Kis, G., Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Bocsi, V.: "Tales about us" - preventive fairy tale pedagogy in education: the complexities of knowledge and experience in children's literature.
  In: 28th EECERA Annual Conference : abstract book 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 198-199, 2018. ISBN: 9786158022668
 2. Kis, G., Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Bocsi, V.: The evaluation of taboo subjects among childhood educator students and how they can be used in literary education.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 221-222, 2018. ISBN: 9786158022668
2016
 1. Bujdosóné Papp, A.: Szövegélményeink közössége.
  In: A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók = Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Uneverzity J. Selyeho- 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania" : Sekcie pedagogickych". Szerk.: György Juhász, Yvette Orsovics, Melinda Nagy, Univerzita J. Selyeho, Komárno, 264-273, 2016. ISBN: 9788081221873
2015
 1. Bujdosóné Papp, A., Fazekas, J., Kovácsné Bakosi, É., Olvasztóné Balogh, Z., Pálfi, S., Tamásiné Dsupin, B., Vargáné Nagy, A.: Feladatgyűjtemény összefüggő szakmai gyakorlat teljesítő óvodapedagógus-jelöltek számára.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 44 p., 2015. ISBN: 9789634733966
 2. Bujdosóné Papp, A.: Mese - vers tevékenység.
  In: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv [elektronikus dokumentum] : Készült a SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009) pályázat keretében. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem, Debrecen, 6-46, 2015. ISBN: 9789634732051
 3. Balogh, B., Bujdosóné Papp, A., Fazekas, J., Lenkey-Tóth, P., Olvasztóné Balogh, Z., Pálfi, S., Tamásiné Dsupin, B., Vargáné Nagy, A., Pálfi, S.: Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv: [elektronikus dokumantum] : Készült a SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009) pályázat keretében.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 199 p., 2015. ISBN: 9789634732051
 4. Bujdosóné Papp, A.: Pedagógiai kommunikáció: a változó állandó.
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 101-111, 2015. ISBN: 9789633184639
2014
 1. Bujdosóné Papp, A.: Interkulturális kommunikáció, avagy A kultúrák szövegei.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 111-122, 2014. ISBN: 9789633184431
2012
 1. Bujdosóné Papp, A.: Játékorientált tevékenységszervezés.
  In: Hét aranyalma : módszertani gyűjtemény óvodapedagógusoknak. Írták: Bodnár Gabriella et al, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, 214-240, 2012. ISBN: 9789638959508
2011
 1. Bujdosóné Papp, A.: Példázat és mese: szövegosztályok értelmezése Honti olvasása kapcsán.
  In: Honti és a mesevilág. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 113-128, 2011. ISBN: 9789638916723
2010
 1. Bujdosóné Papp, A.: Hol volt, hol nem volt...: művészi élmény és gyermeki képességfejlesztés : mese a 21.század óvodájában = Once upon a time : artistic experience and children's skills development in the kindergarten the 21st century.
  In: Határ-helyzetben = On the Borderline. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 31-53, 135-158, 2010. ISBN: 9789638780089
2009
 1. Bujdosóné Papp, A.: Beszédfejlesztő gyakorlatok, játékok kisgyermekkorban.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 67-75, 2009.
 2. Bujdosóné Papp, A.: Mondókagyűjtemény kisgyermeknek.
  In: Tantárgyi segédanyagok csecsemő-, kisgyermeknevelő-gondozó és óvodapedagógus hallgatók részére. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 76-81, 2009.
2006
 1. Bujdosóné Papp, A.: Gyermekbánat: önéletrajz és gyermekvers Zelk Zoltán költészetében.
  In: Változatok a gyermeklírára. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt, Debrecen, 112-121, 2006.
2005
 1. Bujdosóné Papp, A.: Ritka és válogatot történetekbül készittetet "Tükörök": a kultúrák közötti kommunikáció egy fajtája a 18. századi magyar társadalomban.
  In: Folklór és irodalom. Szerk.: Szemerkényi, Ágnes, Akadémiai Kiadó, Budapest, 116-129, 2005, (Folklór a magyar művelődéstörténetben, ISSN 1787-8241) ISBN: 9630583119
2003
 1. Bujdosóné Papp, A.: "Példákbul faragott tükrök".
  In: A meseszövés változatai : mesemondók, mesegyűjtők és meseírók. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kiadó, Debrecen, 242-258, 2003.
1996
 1. Bujdosóné Papp, A.: Száz fabula, mint példázat.
  Művelődés. 3 9-13, 1996.
1995
 1. Bujdosóné Papp, A.: Hagyományos Mátyás-képek irodalmunkban.
  Művelődés. 4-5 14-17, 1995.
 2. Bujdosóné Papp, A.: Peter Burke: Népi kultúra a kora újkori Európában.
  Debr. Szle. 2 300-303, 1995.
  (Ismertetett mű: Burke, Peter. -Népi kultúra a kora újkori Európában /Budapest : Századvég Kiadó, 1991. -414. -)
1994
 1. Bujdosóné Papp, A.: "Példákbul faragott tükrök": (utak és lehetőségek az exemplumkutatásban).
  In: Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban / red. I. Bitskey et A. Tamás, KLTE, Debrecen, 91-98, 1994, (Studia Litteraria, ISSN 0562-2867 ; 32.) ISBN: 9634719511
feltöltött közlemény: 30 Open Access: 0
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK