Tudóstér: Bodrogi Ferenc Máté publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 59 Open Access: 8
2022
 1. Bodrogi, F.: A (próza)szöveg hangoltsága, performativitása.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 42-61, 2022.
 2. Bodrogi, F.: A kreatív írás szerepe az irodalomtanításban.
  In: Az irodalomtanítás aktuális kihívásai / Baranyai Norbert, Bodrogi Ferenc Máté, Kovács Szilvia ; szerk. Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 126-140, 2022, (Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi Tankönyvek, ISSN 2732-1290 ; 3) ISBN: 9789633189894
 3. Bodrogi, F.: A posztmodern és a posztmodern próza.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 86-104, 2022.
 4. Bodrogi, F.: A prózaelemzés örökzöld szempontjairól: A Pendragon legenda példája.
  Szépirod. Figy. 21 (3), 52-65, 2022.
 5. Bodrogi, F., Kovács, S.: A tananyag-elrendezés, a tantervi logika kérdései az irodalomtanításban.
  In: Az irodalomtanítás aktuális kihívásai / Baranyai Norbert, Bodrogi Ferenc Máté, Kovács Szilvia ; szerk. Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 33-46, 2022, (Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi Tankönyvek, ISSN 2732-1290 ; 3) ISBN: 9789633189894
 6. Bodrogi, F.: Az én-elbeszélések és az emlékezés-elbeszélések prózapoétikája.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 62-85, 2022.
 7. Bodrogi, F.: Az intertextualitás jelenségköre.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 23-41, 2022.
 8. Bodrogi, F.: Az irodalmi fikció.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 1-22, 2022.
 9. Baranyai, N., Bodrogi, F., Kovács, S.: Az irodalomtanítás aktuális kihívásai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 154 p., 2022. ISBN: 9789633189894
 10. Bodrogi, F.: Az irodalomtanítás világtendenciái: Mintázatok, problémák, dilemmák és praxisok.
  In: Az irodalomtanítás aktuális kihívásai / Baranyai Norbert, Bodrogi Ferenc Máté, Kovács Szilvia ; szerk. Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 10-32, 2022, (Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi Tankönyvek, ISSN 2732-1290 ; 3) ISBN: 9789633189894
 11. Bodrogi, F.: Előszó.
  In: Az irodalomtanítás aktuális kihívásai / Baranyai Norbert, Bodrogi Ferenc Máté, Kovács Szilvia ; szerk. Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-9, 2022, (Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi Tankönyvek, ISSN 2732-1290 ; 3) ISBN: 9789633189894
 12. Bodrogi, F.: Narratológia, ideológia, történetiség: Péterfy Gergely: Kitömött barbár.
  Irodalomismeret. 33 (2), 94-113, 2022.
 13. Bodrogi, F.: Performativitás és irodalomtanítás - az elmélet másikja: (fesztivalizáció, reflektált élményközpontúság).
  In: Az irodalomtanítás aktuális kihívásai / Baranyai Norbert, Bodrogi Ferenc Máté, Kovács Szilvia ; szerk. Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 59-73, 2022, (Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi Tankönyvek, ISSN 2732-1290 ; 3) ISBN: 9789633189894
2020
 1. Bodrogi, F.: Az Aurora (és az Uránia) nőideáljáról.
  In: Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820-1920. Szerk.: Török Zsuzsa, reciti, Budapest, 31-62, 2020. ISBN: 9786156255044
2019
 1. Bódi, K., Bodrogi, F.: "Közöttünk a 'mester": Tanítványi köszöntőkötet a 60 éves Debreczeni Attila tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 252 p., 2019. ISBN: 9789633181188
2018
 1. Bodrogi, F.: Műfaji alapú szövegmozgások, hagyománymintázatok az Aurora: Hazai Almanach zsebkönyveiben.
  Magyar Könyvszle. 134 (3), 300-327, 2018.
 2. Bodrogi, F.: Posthermeneutik.
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 485-489, 2018. ISBN: 9786155675195
 3. Bodrogi, F.: Vadernisztikus: Vaderna Gábor: A költészet születése : A magyarországi költészet társadalomtörténete a 19. század első évtizedeiben.
  Alföld. 69 (9), 134-140, 2018.
2017
 1. Bodrogi, F.: Az Aurora: Hazai almanach mint (zseb)könyvtárgy.
  Alföld. 68 (2), 67-85, 2017.
 2. Bodrogi, F.: Az Auróra-kör témájának forráskritikai lehetőségeihez.
  Irodalomtört. Közl. 121 (2), 163-200, 2017.
2016
 1. Bodrogi, F.: A Fesztivalizáció paradigmája.
  Alföld. 67 (11), 56-71, 2016.
 2. Bodrogi, F.: A Fesztivalizáció paradigmája: reflektált élményközpontúság.
  In: Élményközpontú irodalomtanítás: Kreatvitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban / Bodrogi Ferenc, Savaria Univ. Press, Szombathely, 45-81, 2016, (Irom-könyvek, ISSN 2063-7764 ; 3.) ISBN: 9786155251825
 3. Bodrogi, F.: A fesztivalizáció paradigmája: reflektált élményközpontúság.
  In: Élményközpontú irodalomtanítás : kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés és digitális korban. Szerk.: Bodrogi Ferenc Máté, Savaria University Press, Szombathely, 45-81, 2016, (IROM-könyvek / Az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye, ISSN 2063-7764 ; 3) ISBN: 9786155251825
 4. Bodrogi, F.: Egy lehetséges összkép Kazinczy Ferenc 18. századi fordításairól.
  In: Nunquam autores, semper interpretes: A magyarorszgái fordításirodalom a 18. században. Szerk.: Lengyel Réka, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 307-326, 2016. ISBN: 9786155478253
 5. Bodrogi, F.: Elektronikus kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalomban.
  Magy. Tud. 177 (11), 1292-1296, 2016.
 6. Bodrogi, F., Czimer, G., Fűzfa, B., Szakály, S.: Élményközpontú irodalomtanítás: kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés és digitális korban.
  Savaria University Press, Szombathely, 213 p., 2016. ISBN: 9786155251825
 7. Bodrogi, F.: Kommentare zum Grazien-Begriff.
  Berl. Beitr. Hung. 19 18-32, 2016.
 8. Bodrogi, F.: Minden megvan.
  Alföld. 67 (4), 97-100, 2016.
 9. Bodrogi, F.: Soráthajlás: Interdiszciplináris irodalmi tanulmányok.
  Savaria Univ. Press, Szombathely, 216 p., 2016. ISBN: 9786155251801
2014
 1. Bodrogi, F.: Az élmény fogalomtörténetéhez: A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei c. kötet margójára.
  In: "Szirt a habok közt": tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 513-522, 2014. ISBN: 9789633184516
2013
 1. Bodrogi, F.: Das Gentleman-Ideal als Kulturtransfer: Ein Einblick in die britisch-deutsche Rezeption.
  Werkstatt. 8 84-95, 2013.
 2. Bodrogi, F.: Kazinczy és az esztétikum kihelyezései.
  Irodalom21 április 18-19, 2013.
 3. Bodrogi, F., Finta, G.: Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni.
  Savaria University Press, Szombathely, 222 p., 2013. ISBN: 9786155251153
 4. Bodrogi, F.: Nyelv, élmény, materialitás: Az értelmezést nem igénylő jelenségekről a korai magyar esztétikai gondolkodásban.
  Irodalomtört. közl. 117 (5), 501-529, 2013.
 5. Bodrogi, F.: Opera, jelenlét, nyelv: Az intermedialitás érvényéről korai esztétikai gondolkodásunkban.
  Irodalomtörténet. 94 (3), 339-349, 2013.
 6. Bodrogi, F.: Webkettes önreprezentáció: kulturális "törmelékenység" :.
  Bár. 18 (3), 7-32, 2013.
2012
 1. Bodrogi, F.: "Minden körülnézés olvasás" - Fűzfa Balázs: Mentés másként.
  Kulter.hu szeptember [5], 2012.
  (Ismertetett mű: Fűzfa Balázs. -Mentés másként: tanulmányok, esszék irodalomról, olvasásról, tanításról /Budapest : Pont, 2012. -153 p. -)
 2. Bodrogi, F.: Az irodalomtanítás, a kreativitás és az érzékiség kapcsolatáról a "nem-hermeneutikai" fordulat jegyében.
  In: Az irodalomtanítás innovációja : A Németh László Szakkollégium által a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban 2012. február 10-11-én rendezett konferencia szerkesztett és bővített anyaga. Szerk.: Finta Gábor, Fűzfa Balázs, Savaria University Press, Szombathely, 23-27, 2012, (IROM-Könyvek ; 1.)
 3. Bódi, K., Bodrogi, F., Fűzfa, B.: Fűzfa Balázs és Bodrogi Ferenc Máté az IROM-projektről.
  A vörös postakocsi. 6 (október), [9], 2012.
 4. Bodrogi, F.: Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve: egy önreprezentáció diszkurzív háttere.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 378 p., 2012. ISBN: 9789633182819
2011
 1. Bodrogi, F.: Az irodalom, a kreativitás és a "nem-hermeneutikai".
  Új Ped. Szle. 61 (11-12), 98-107, 2011.
 2. Bodrogi, F.: Rumy Károly György a grácia fogalmáról.
  Irodalomtört. Közl. 115 (6), 706-717, 2011.
 3. Bodrogi, F.: Széchenyi István és a gentlemanek nyelve.
  Irodalomtörténet. 62 (2), 150-176, 2011.
2010
 1. Gönczy, M., Bodrogi, F., Borbély, S., Orbán, L.: "A lexikonok is Kazinczyból dolgoztak": a Kazinczy-életmű kritikai kiadásáról Bodrogi Ferenc Mátéval, Borbély Szilárddal és Orbán Lászlóval beszélgetett Gönczy Monika.
  Debr. Disputa. 8 (2), 48-53, 2010.
 2. Bodrogi, F.: [Ismertetés].
  Irodalomtörténet. 91 (4), 548-554, 2010.
  (Ismertetett mű: Tóth Orsolya. -A mulandó és a múlhatatlan: Kazinczy és kortársai irodalmi szemléletmódjainak diszkurzív határai /Budapest : Ráció, 2009. -198 p. -)
 3. Bodrogi, F.: A Kazinczy-büszt provokációja.
  Zempléni Múzsa. 10 (3), 86- 91, 2010.
  (Ismertetett mű: szerk. Keszeg Anna és Vaderna Gábor. -Prima manus : Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából /Budapest : Ráció, 2008. -149 p. -)
 4. Bodrogi, F.: A nevetés kritikai gesztusának egyik lehetséges forrása Kazinczynál.
  Széphalom. 20 61-71, 2010.
 5. Bodrogi, F.: Anthología: Onder Csaba tanulmánykötetéről.
  Alföld. 61 (8), 122-127, 2010.
  (Ismertetett mű: Onder Csaba. -Illetlen megjegyzések /Budapest : Ráció K. : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2009. -252 p. -)
 6. Bodrogi, F.: A Szinopei Diogenesz' Dialogusai: Eszmetörténeti újraolvasó.
  In: Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből. Összeáll.: Imre László, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 71-87, 2010, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 48.)
 7. Bodrogi, F.: Rend és elragadtatás: Kazinczy esztétikai alaptapasztalatainak egy közös mintázatáról.
  In: Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről. Szerk.: Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 135-152, 2010.
2009
 1. Kazinczy, F., Borbély, S., Bodrogi, F.: Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 888 p., 2009. ISBN: 9789634732969
 2. Bodrogi, F.: További derűs rajongók: Shaftesbury magyarországi hatásáról.
  Korunk. 10 87-93, 2009.
2008
 1. Bodrogi, F.: "[L]aurus-erdők szent homályin, / illatozó Amathunt ölében.": Csetri Lajos válogatott tanulmányköteteiről.
  Debr. disputa. 6 (7-8), 71-74, 2008.
  (Ismertetett mű: Csetri Lajos; összeáll. Szajbély Mihály, Zentai Mária. -Amathus : válogatott tanulmányok /Budapest : L'Harmattan : MIT, 2007. -1. köt., 260 p. ; 2. köt., 308 p. -)
 2. Bodrogi, F.: Egy szerepváltozat távlatairól: Az ifjú Kazinczy arcképéhez három pontban.
  Új hegyvid. 4-5 (1-4), 115-127, 2008.
 3. Bodrogi, F., Miklós, E.: Mozgásban: Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 244 p., 2008. ISBN: 9789634732822
 4. Bodrogi, F.: Tarka bokréta, barázdák: (Kolligátum: Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére).
  Vörös postakocsi. 2 (2), 122-126, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor. -Kolligátum : tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére /Budapest : Ráció Kiadó, 2007. -541 p. -)
2006
 1. Bodrogi, F.: A "debreceni iskola" 35. kötete: Nemzet - identitás - irodalom.
  Debr. disputa. 4 (7-8), 86-88, 2006.
  (Ismertetett mű: szerk. Bényei Péter, Gönczy Monika. -Nemzet - identitás - irodalom : a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban /Debrecen : Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005. -527 p. -)
 2. Bodrogi, F.: Poetica classis - a legújabb Csokonai szövegkiadásról: [Ismertetés].
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 28 277-279, 2006.
  (Ismertetett mű: Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna. -"Jöszte poétának" : egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény /Budapest : Argumentum Kiadó, 2005)
2005
 1. Bodrogi, F.: Pánharmónia: a Poétai harmonistika és az "egyezményesek".
  In: Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és műfajokban. Összeáll.: Imre László, Gönczy Mónika, Debrececeni Egyetem, Debrecen, 7-26, 2005, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 43.) ISBN: 9634729401
feltöltött közlemény: 59 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK