Tudóstér: Murányi István publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 74 Open Access: 8
2022
 1. Csepeli, G., Murányi, I.: A közelítő koronavírus-járvány percepciói a magyar társadalomban.
  In: In Honorem Nikosz Fokasz. Szerk.: Péter Bodor, Károly Bozsonyi, Aris Tsantiropoulos, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, 277-293, 2022. ISBN: 9789634895145
2020
 1. Csepeli, G., Szathmáry, E., Murányi, I.: Kooperációs tanulási kísérlet iskolai osztályteremben.
  Educatio. 29 (1), 108-115, 2020.
2019
 1. Csepeli, G., Szathmáry, E., Murányi, I.: Cooperative Learning in the Classroom: an Experimental Study.
  Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione. 2019 (3), 1-24, 2019.
 2. Murányi, I.: Falusi fiatalok identitásának szociális reprezentációja.
  Metszetek. 8 (3), 101-113, 2019.
2018
 1. Nagy, B., Oláh, R., Szabó, É., Józsa, T., Murányi, I., Kató, S., Szele, A.: A megyei programok hatását mérő eszközrendszer kidolgozása és alkalmazása.
 2. Nagy, B., Oláh, R., Czibere, I., Murányi, I., Józsa, T., Varga, T., Zombor, E.: A szociális, egészségügyi és közoktatási rendszer szereplőinek együttműködési sajátosságai a gyermek- és ifjúságpszichiátria, az addiktológia és a mentálhigiéné területén: Módszertan 1-4 interjúelemzés.
 3. Nagy, B., Oláh, R., Szabó, É., Józsa, T., Kató, S., Varga, T., Kovács, L., Murányi, I., Szele, A.: Az ellátás értékelési szempontjainak azonosítása, a szempontrendszer alapján értékelési eszköz létrehozása és annak alkalmazása.
2017
 1. Murányi, I.: A demokrácia szociális reprezentációja fiatalok körében.
  Educatio. 26 (1), 63-74, 2017.
 2. Murányi, I.: Azonosság vagy különbözőség: fiatalok nemzeti identitása és előítéletessége négy városban.
  Educatio. 26 (3), 388-403, 2017.
2016
 1. Szántó, Z., Susánszky, É., Berényi, Z., Sipos, F., Murányi, I.: Understanding Well-Being. Review of European Literature 1995-2014.
  J. Soc. Res. Policy. 7 (1), 1-18, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Sociology and Political Science
2015
 1. Murányi, I.: Eternal return?: The Specter of Radicalism among Young People in Europe and Hungary.
  L'Harmattan, Budapest, 224 p., 2015. ISBN: 9782343084565
2014
 1. Csepeli, G., Murányi, I.: A Balaton közelről és távolból.
  Kult. köz. 5 (4), 153-160, 2014.
 2. Csepeli, G., Janky, B., Murányi, I.: An experimental investigation into the nature of external Roma categorization.
  J. Soc. Res. Policy. 5 (2), 39-43, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Sociology and Political Science
2012
 1. Murányi, I.: A lokális identitás jellemzői egy borsodi településen.
  In: A szociológia szemüvegén keresztül : tanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára. Szerk.: Balog Iván, Belvedere Meridionale, Szeged, 217-223, 2012. ISBN: 9789639639573901
2011
 1. Csepeli, G., Murányi, I., Prazsák, G.: Diszkrimináció és intolerancia a mai magyar társadalomban.
  Kritika. 40 (9-10), 2-5, 2011.
 2. Balogh, B., Bernáth, K., Bujalos, I., Hatos, A., Murányi, I.: Európai, nemzeti és regionális identitás: Elmélet és gyakorlat.
  Egyetemi Kiadó, Debrecen, 399 p., 2011. ISBN: 9789633181324
 3. Csepeli, G., Murányi, I.: Experimental democracy research: comments : Philippe C. Schmitter: The Future of ' Real-existing' Democracy.
  Soc. Econ. 33 (2), 399-428, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Business and International Management
  Q4 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  Q4 Industrial Relations
  Q4 Public Administration
  Q4 Sociology and Political Science
  Q4 Strategy and Management
 4. Balogh, B., Bernáth, K., Bujalos, I., Murányi, I.: Identitate europeană, naţională şi regională: teorie şi practică.
  Editura Partium, Oradea, 400 p., 2011. ISBN: 9786068156125
 5. Berényi, Z., Murányi, I.: Magyar tizenévesek demokrácia-értelmezése és előítéletessége közötti kapcsolat.
  In: Húsz éve szabadon Közép-Európában : demokrácia, politika, jog. Szerk.: Simon János, Konrad Adenauer Alapítvány, Budapest, 227-238, 2011.
 6. Csepeli, G., Murányi, I.: New authoritarianism-new subculture.
  Eur. J. Child Youth Res. 7 (6), 82-89, 2011.
 7. Murányi, I.: Social dominance orientation of hungarian national radicals.
  In: Proceedings of the international conference "European, National and Regional Identity". Szerk.: Brigitta Balogh, Segiu Bălţǎtescu, Krisztina Bernáth, Éva Bíró-Kaszás, Adrian Hatos, Editura Universiţat din Oradea, Oradea, 495-512, 2011.
 8. Murányi, I.: Social dominance orientation of hungarian national radicals.
  Romanian Sociology Journal. 9 (1), [15], 2011.
2010
 1. Csákó, M., Murányi, I., Sík, D., Szabó, I.: A családi politikai szocializációról: vizsgálati szempontok egy empirikus kutatáshoz.
  Társadalomkutatás. 28 (4), 419-446, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Development
  Q3 Law
  Q3 Sociology and Political Science
 2. Murányi, I.: Egyetemisták előítéletességének egy lehetséges magyarázata: az életforma.
  Társad. Polit. 6 (2), [16], 2010.
 3. Murányi, I.: Egyetemisták szabadidős tevékenysége és mentális státusa.
  Educatio. 19 (2), 203-213, 2010.
 4. Murányi, I., Puuronen, V., Zuev, D.: Lifeform: An Explanation of Prejudices of Young People.
  JSRP. 1 (2), 63-78, 2010.
 5. Murányi, I., Berényi, Z.: The relation between prejudice and the interpretation of democracy among teenagers.
  Cent. Eur. Polit. Sci. Rev. 11 (40), 79-96, 2010.
 6. Murányi, I.: Tizenévesek előítéletessége és demokráciához való viszonya.
  Új Ifj. Szle. 8 (1), 47-60, 2010.
2009
 1. Murányi, I.: Tizenévesek előítéletessége és demokráciaértelmezése.
  In: Fiatalok a Kárpát-medencében : mozaikok az ifjúságról. Szerk.: Jancsák Csaba, Belvedere Meridionale, Szeged, 238-247, 2009. ISBN: 9789639573512
2008
 1. Túry, F., Túry, K., Murányi, I.: A táplálkozási magatartás és egyes zavarai középiskolás diákok között.
  In: Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása. Szerk.: Murányi István, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 131-141, 2008.
 2. Murányi, I.: Foglalkoztatáspolitika: problémák és megoldások.
  Esély. 19 (4), 124-129, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. Csoba Judit, Czibere Ibolya. -Tipikus munkaerő-piaci problémák?: atipikus megoldások /Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. -257 p.)
 3. Murányi, I.: Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 161 p., 2008. ISBN: 9789634731221
 4. Murányi, I., Horváth, R., Hüse, L.: Nyíregyházi fiatalok drogfogyasztásának és szubjektív jóllétének jellemzői.
  Vörös Postakocsi. 4 (4), 41-49, 2008.
 5. Murányi, I.: Serdülők rizikómagatartását és szubjektív jóllétét meghatározó családi szocializációs hatások.
  In: Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása. Szerk.: Murányi István, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 143-156, 2008.
2007
 1. Lukács, L., Túry, F., Murányi, I.: A testi attitűdök, a testi elégedetlenség és a testépítés kapcsolatának vizsgálata fiatal férfiak között.
  Mentálhig. Pszichoszomat. 8 131-145, 2007.
 2. Murányi, I.: Civil esélyek Hajdú-Bihar megyében.
  Civ. szle. 1 93-111, 2007.
 3. Lukács, L., Túry, F., Murányi, I.: Eating and body attitudes related to noncompetitive bodybuilding in military and general hungarian male student populations.
  Milit. Med. 2 152-156, 2007.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Medicine (miscellaneous)
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health
 4. Murányi, I., Szabó, I.: Középiskolások előítéletességének egy lehetséges magyarázata: az életforma.
  Educatio. 1 38-49, 2007.
 5. Murányi, I.: Társadalomkép: analóg vagy digitális?.
  Buksz. 4 337-342, 2007.
  (Ismertetett mű: szerk. Kovách Imre. -Társadalmi metszetek: hatalom, érdek, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon /Budapest : Napvilág Kiadó, 2006. -533 p. -)
2006
 1. Murányi, I.: Identitás és előítélet.
  ÚMK, Budapest, 238 p., 2006. ISBN: 963960917X
2005
 1. Murányi, I.: A szociolkulturális tényezők szerepe.
  In: Nemzetfelfogások 2. Ifjúságpolitikák. Szerk.: Tamás Pál, Tibori Tímea, ÚMK : MTA SZKI, Budapest, 216-223, 2005. ISBN: 9639494925
2004
 1. Murányi, I.: Drogfogyasztók felsőfokon.
  Egyetem Mentalhigiénás Program Iroda, [l. n.], 219 p., 2004.
2001
 1. Erős, F., Murányi, I.: A demokrácia fogalmának értelmezése öt posztkommunista országban.
  In: Ezredvégi értelmezések : demokráciáról, politikai kultúráról, bal- és jobboldalról. Szerk.: Simon János, Villányi úti könyvek, Budapest, 9-32, 2001, (Politikatudományi sorozat, ISSN 1215-3338 ; 19) ISBN: 9637580298
 2. Szabó, I., Murányi, I.: A vallási szocializáció hatása a tizenévesek nemzeti identitására és etnikai előítéletességére.
  In: Az értelem kiművelése. Szerk.: Csapó Benő, MTA Nemzetközi Együttműködési Iroda, Budapest, 313-313, 2001. ISBN: 9635083319
2000
 1. Murányi, I.: A demokrácia szociális reprezentációja öt posztkommunista országban.
 2. Murányi, I., Magyar Tudományos Akadémia (Budapest).: Civil organisations and regional identity in the South Hungarian Great Plain.
  Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pécs, 102 p., 2000.
 3. Murányi, I., Pénzes, M., Barát, K.: Drog, család, érték: nevelőotthoban élő fiatalok drogfogyasztása és értékrendje.
  Észak-kelet-magyarországi szenvedélybetegségeket megelőző egyesület, Nyíregyháza, 97 p., 2000. ISBN: 9630028778
 4. Murányi, I., Pénzes, M., Barát, K.: Drog - család - érték: nevelőotthonban élő fiatalok drogfogyasztása és értékrendje.
  Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület, Nyíregyháza, 97 p., 2000. ISBN: 9630028778
1999
 1. Murányi, I.: Előítéletesség és családi szocializáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tizenévesek körében.
 2. Murányi, I.: Tizenévesek elítéletessége Sopronban és Salgótarjánban.
1998
 1. Murányi, I.: Nyíregyháza önkormányzata a kilencvenes években: vélemények és értékelések.
 2. Murányi, I.: Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10-17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában.
1997
 1. Murányi, I.: A demokrácia szociális reprezentációja.
 2. Erős, F., Murányi, I., Plichtová, J., Varga, R.: A társadalmi átalakulás és a demokrácia szociális reprezentációja öt posztkommunista országban.
  Polittud. Szle. 6 (4), 5-27, 1997.
 3. Túry, F., Wildmann, M., László, Z., Szabó, P., Murányi, I., Verdes, E., Rathner, G., Dunkel, D.: Az alkoholizmus epidemiológiája egy magyar faluban.
  Appendix. 2 (2), 3-9, 1997.
 4. Murányi, I., Berényi, Z.: Demokratikus magatartásformák és nemzeti hovatartozás magyar és észak-ír egyetemisták körében.
  Regio 3 147-175, 1997.
 5. Murányi, I., Seres, I., Hornyák, Z.: Drogfogyasztás a Hajdú-Bihar megyei fiatalok körében.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 57 p., 1997.
 6. Murányi, I.: Ki mit tud?.
 7. Murányi, I.: Lakossági vélemények egy önkormányzatról: (Nyíregyháza a rendszerváltás után).
  Polittud. Szle. 6 (2), 85-96, 1997.
 8. Murányi, I.: Örkény Antal: Hétköznapi igazságok: igazságossági felfogások egy nemzetközi összehasonlítás tükrében.
  Kritika. 8 43-44, 1997.
  (Ismertetett mű: Örkény Antal. -Hétköznapi igazságok : igazságossági felfogások egy nemzetközi összehasonlítás tükrében /Budapest : Új Mandátum, 1997. -293 p. -)
1995
 1. Murányi, I., Jenei, I.: A tájékoztatás szerepe az orvos-beteg kapcsolatban.
  Esély. 6 (6), 84-92, 1995.
1994
 1. Murányi, I.: A lebegéshez nem kell pótszer: drogfogyasztás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskolások körében.
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza, 110 p., 1994. ISBN: 9637874593
 2. Murányi, I.: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen.
 3. Murányi, I.: Drogfogyasztás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskolások körében.
 4. Murányi, I.: Drogfogyasztás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskolások körében.
  Pedagóg. Műh. 20 (2), 12-18, 1994.
 5. Murányi, I.: Drogfogyasztás a Szabolcs-Szatmár megyei középiskolások körében.
  Pedagóg. Műh. 12-18, 1994.
 6. Murányi, I.: Kritikátlan kritika.
 7. Jenei, I., Murányi, I.: Mit mondunk a betegnek?: A betegtájékoztatással kapcsolatos attitüdvizsgálat orvostanhallgatók körében.
 8. Murányi, I.: Nemzet által tisztán.
  Magyar tudomány. 8 1014-1017, 1994.
  (Ismertetett mű: Csepeli György. -Nemzet által homályosan /Budapest : Századvég, 1992. -286 p. -)
1993
 1. Murányi, I.: Csúsztatott öngól.
  Népszabadság 1993.
 2. Murányi, I.: Felelőtlenség ma még tippelni.
  Kelet-Magyarország 1993.
 3. Murányi, I.: Itt van a város, vagyunk lakói....
  Kelet-Magyarország 1993.
 4. Murányi, I.: Vállalkozás, anyagi helyzet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társadalma egy reprezentatív közvéleménykutatás tükrében II.
  Kelet-Magyarország 1993.
 5. Murányi, I.: Vélemények a lakóhelyről. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társadalma egy reprezentatív közvéleménykutatás tükrében I.
  Kelet-Magyarország 1993.
feltöltött közlemény: 74 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK