Tudóstér: Györgyi Zoltán publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 46 Open Access: 6
2018
 1. Györgyi, Z.: Közmunka - munkaerőpiac - oktatás.
  In: Az oktatás gazdagsága : tanulmányok Polónyi István tiszteletére. Szerk.: Tóth Dorina Anna, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 95-105, 2018, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 5) ISBN: 9786158007795
2016
 1. Györgyi, Z.: A centralizált állami közoktatás-irányítás kérdőjelei.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása: A IX. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 49-57, 2016, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 9) ISBN: 9789634739296
 2. Györgyi, Z.: A szakképzés finanszírozása - Európai kitekintés.
  Educatio. 1 11-26, 2016.
 3. Engler, Á., Györgyi, Z.: Formal Learning: Leraning int he School System.
  In: Learning regions in Hungary: from theory to reality. Ed.: Kozma Tamás, Tribun EU, Brno, 31-53, 2016. ISBN: 9788026310792
 4. Györgyi, Z.: Közoktatás-irányítási változatok.
  Új Pedagóg. Szle. 5-6 17-38, 2016.
 5. Engler, Á., Forray, R., Györgyi, Z., Juhász, E., Kozma, T., Márkus, E., Teperics, K.: Learning regions in Hungary: From theory to reality.
  Tribun EU, Brno, 168 p., 2016. ISBN: 9788026310792
 6. Györgyi, Z., Márkus, E.: Pillar II.: Non-formal Learning.
  In: Learning regions in Hungary: from theory to reality. Ed.: Kozma Tamás, Tribun EU, Brno, 57-71, 2016. ISBN: 9788026310792
2015
 1. Györgyi, Z.: Felzárkóztatás, hatásvizsgálatok.
  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 71 p., 2015. ISBN: 9789636828875
 2. Györgyi, Z., Juhász, E., Márkus, E., Szabó, B.: Nem formális tanulás.
  In: Tanuló régiók Magyarországon : Az elmélettől a valóságig. Írták: Kozma Tamás és munkatársai, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 107-143, 2015, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 11.) ISBN: 9789633184721
 3. Fehérvári, A., Györgyi, Z.: Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák.
  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 84 p., 2015. ISBN: 9789636828899
2014
 1. Györgyi, Z., Kaminska, A., Márkus, Z., Prucnal, M., Pulak, I., Szőcs, A.: Paralellism and differences in recruitment for teacher training in Hungary and Poland.
  In: Comparative Research on Teacher Education. Eds.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Verbum, Ružomberok, 97-105, 2014. ISBN: 9788056101223
2013
 1. Györgyi, Z., Birinyi, M., Szőcs, A.: A szakmai képzés regionális vetületei.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. Szerk.: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Isk., Pécs, 211-222, 2013, (ISSN 2062-1558)
 2. Györgyi, Z.: Students' Study Paths and their Social Background.
  In: Students in a Cross-Border Region. Higher Education for Regional Social Cohesion / Györgyi Zoltán, Nagy Zoltán (szerk.), Editura Universităţiidin Oradea, Oradea, 19-43, 2013. ISBN: 9786061009923
 3. Györgyi, Z., Nagy, Z.: Students in a Cross-Border Region: Higher Education for Regional Social Cohesion.
  Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 213 p., 2013. ISBN: 9789636826918
 4. Györgyi, Z., Nagy, Z.: Students in a Cross-Border Region: Higher Education for Regional Social Cohesion.
  University of Oradea Press, Oradea, 213 p., 2013. ISBN: 9786061009923
2012
 1. Györgyi, Z., Erdei, G.: A képzés és a munkaerőpiac: Találkozások és töréspontok.
  Új Mandátum, Budapest, 206 p., 2012. ISBN: 9789632870571
 2. Györgyi, Z., Birinyi, M., Szőcs, A.: A szakmai képzés regionális vetületei.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben III. : nemzetközi tudományos konferencia : absztraktkötet. Szerk.: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, 59, 2012. ISBN: 9789636424640
 3. Györgyi, Z.: Az alternatív vitarendezési projekt hatása a pedagógusokra.
  In: Mindennapi ütközések : Iskolai konfliktusok és kezelésük / Györgyi Zoltán, Nikitscher Péter (szerk.), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 241-252, 2012. ISBN: 9789636826918
 4. Györgyi, Z.: Egy - eltűnő? átalakuló? - képzési program találkozása a munkaerőpiaccal.
  In: Felsőoktatás és munkaerőpiac - Tények, vélemények, tapasztalatok / Schleicher Nóra szerk, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest, 112-121, 2012. ISBN: 9789638894342
 5. Györgyi, Z.: Egy letűnt időszak tanulságai.
  In: Tanulás és művelődés. / Juhász Erika, Chrappán Magdolna (szerk.), Debreceni Egyetem, Debrecen, 116-122, 2012. ISBN: 9789634735847
 6. Györgyi, Z., Mészárosné Kőpataki, M.: Inequalities in education and special educational needs.
  In: Education in Hungary / Loboda Zoltán, Balázs Éva, Kocsis Mihály, Vágó Irén (eds.), Hungarian Institute for Educational Research and Development, Budapest, 123-136, 2012.
 7. Györgyi, Z., Imre, A.: Konfliktusok diákok és tanárok között.
  Új pedagóg. szle. 7-8 5-21, 2012.
 8. Györgyi, Z., Nikitscher, P.: Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük.
  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 251 p., 2012. ISBN: 9789636826918
 9. Györgyi, Z.: Oktatáspolitikai mozgástér a kis településeken.
  In: Útjelzők : Ünnepi kötet pályatársak, kollégák, tanítványok neveléstudományi tanulmányaiból a 70 esztendős Forray R. Katalin tiszteletére / Orsós Anna, Trendl Fanni (szerk.), PTE-BTK, Pécs, 109-116, 2012.
 10. Györgyi, Z.: Pedagógusok a munkaerőpiacon.
  In: A tanárok tanárának lenni ... : tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Fenyő Imre, Engler Ágnes (szerk.), Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 249-257, 2012.
 11. Györgyi, Z., Imre, A.: Tanár-diák kapcsolatok - tanár-diák konfliktusok.
  In: Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Szerk.: Györgyi Zoltán, Nikitscher Péter, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 151-176, 2012. ISBN: ISBN9789636826918
2011
 1. Györgyi, Z.: Helyi oktatáspolitikák az ezredfordulót követően.
  Új Ped. Szle. 6 35-56, 2011.
 2. Fehérvári, A., Kocsis, M., Szemerszki, M., Balázs, É., Derényi, A., Györgyi, Z., Híves, T., Imre, A., Kállai, G., Mártonfi, G., Simon, M., Tomasz, G., Vágó, I.: Higher education in Hungary 2011.
  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 33 p., 2011. ISBN: 9789636826673
 3. Györgyi, Z.: Korlátok között szabadon: Demográfiai folyamatok és helyi oktatáspolitikák.
  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 147 p., 2011. ISBN: 9789636826734
 4. Györgyi, Z., Kőpatakiné Mészáros, M.: Oktatási egyenlőtlenségek és sajátos igények.
  Jel. magy. közokt. 363-395, 2011.
2010
 1. Györgyi, Z.: A felsőfokú szakképzés és a munkaerőpiac.
  Foglalkozt. Előseg. Munkaü. Kut. 5 41-58, 2010.
 2. Györgyi, Z.: Munkaerő-piaci esélyek, munkaerő-piaci stratégiák.
  In: Diplomás pályakövetés : IV. Frissdiplomások. Szerk.: Horváth Tamás, [et al], Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 37-58, 2010.
2008
 1. Györgyi, Z.: Back to school: the KID programme in Hungary.
  VOCAL. 7 81-86, 2008.
 2. Györgyi, Z., Mártonfi, G.: Javaslatok a szakiskolai lemorzsolódás megelőzésére.
  Szakoktatás. 58 (6), 14-18, 2008.
 3. Györgyi, Z.: Projekt vagy iskola.
  Educatio. 17 (4), 591-597, 2008.
2007
 1. Györgyi, Z.: Give a chance...: Case studies of programmes from four EU countries to help young people's social and professional inclusion.
  Hungarian Institute for Educational Research and Development, Budapest, 115 p., 2007. ISBN: 9789636825980
 2. Györgyi, Z., Szerepi, A.: KID programme in Hungary.
  In: Give a chance : case studies of programmes from four EU countries to help young people's social and professional inclusion. Ed.: Zoltán Györgyi, Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 88-101, 2007, (Kutatás közben = Research papers,1588-3094 ; 279.)
 3. Györgyi, Z.: Munkaadók és a diplomák: ekvivalencia és kompetenciák.
  Educatio. 16 (2), 256-270, 2007.
2006
 1. Györgyi, Z.: A civil szervezetek hiánypótló szerepe.
  Educatio. 15 (2), 305-319, 2006.
 2. Györgyi, Z.: A szakiskolások jellemzői és iskolázási útjai.
  In: Tanulói utak : a középfokú oktatás átalakulása a kilencvenes években. Szerk.: Imre Anna, Györgyi Zoltán, Kádárné Fülöp Judit, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 37-57, 2006, (OKI műhelytanulmányok,1786-061X ; 8.)
 3. Györgyi, Z.: Diplomások és a munkaerőpiac: kutatói megközelítésben.
  In: Diplomával a munkaerőpiacon. Szerk.: Györgyi Zoltán, Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 21-36, 2006, (Felsőoktatás és munkaerőpiac)
 4. Györgyi, Z.: Diplomával a munkaerőpiacon.
  Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 128, [2] p., 2006. ISBN: 9789634044123
 5. Györgyi, Z.: Fiatal szakmunkások karrierútja.
  Iskolakultúra. 16 (12), 56-68, 2006.
 6. Fehérvári, A., Györgyi, Z.: Kiút a gödörből: az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KID-programja.
  Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 97 p., 2006. ISBN: 9789634044116
 7. Györgyi, Z., Szentannai, Á., Polónyi, I.: Training and labor market.
  Educatio. 15 (2), 455-458, 2006.
2001
 1. Artner, A., Bassa, Z., Benke, M., Györgyi, Z., Ladó, M., Pásztor, M., Semjén, A., Simonyi, Á., Vámos, D., Zádor, M., Benke, M.: A szociális partnerek szerepe a szakképzésben. Nyolc Európai Uniós ország tapasztalata.
  Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 271 p., 2001. ISBN: 9639382191
feltöltött közlemény: 46 Open Access: 6
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK