Tudóstér: Haase Zsófia publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 32 Open Access: 11
2022
 1. Csatár, P., Haase, Z.: Metaforikus anaforák.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Dobi Edit, Boda István Károly, DE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., Debrecen, 138-153, 2022, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 22.) ISBN: 9789634904229
 2. Csatár, P., Haase, Z.: Metaphorische Anaphern und ihr Beitrag zur Textkohärenz.
  Argumentum (Debr.). 18 291-305, 2022.
2021
 1. Haase, Z.: Empfehlung; Vorwort; Vorwort zur zweiten Ausgabe des Lexikons.
  In: A Debreceni Cívis Élet Lexikona / Kálnási Árpád, MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága, Debrecen, 24-34, 2021. ISBN: 9789635089550
 2. Kocsány, P., Haase, Z.: Text und Grammatik.
  Praesens Verlag, Wien, 118 p., 2021. ISBN: 9783706911122
2020
 1. Haase, Z.: A szöveggé szerveződés típusai: Szövegstruktúra és anaforikus utalás.
  In: Tanulmányok Petőfi S. János emlékére. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 70-84, 2020, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 21.) ISBN: 9789634902140
 2. Haase, Z.: Übungsmaterialien zur BA-Abschlussprüfung (Germanistik). Schriftlicher Teil.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75 p., 2020. ISBN: 9789633188798
2018
 1. Haase, Z.: Der Text: Einleitung.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-26, 2018. ISBN: 9789633187364
 2. Haase, Z.: Vilmos Ágel: Grammatische Textanalyse. Textglieder, Satzglieder, Wortgruppenglieder. Berlin & Boston: de Gruyter, 2017, 941 Seiten.
  Sprachtheor. ger. Linguist. 27.1 99-104, 2018.
  (Ismertetett mű: Vilmos Ágel. -Grammatische Textanalyse. Textglieder, Satzglieder, Wortgruppenglieder. /Berlin & Boston : Walter De Gruyter, 2017. -941. -)
2017
 1. Haase, Z.: Szövegnyelvészet és Kreatív Írás: Szövegnyelvészeti ismeretek kreatív közvetítése a felsőoktatásban.
  In: Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, DE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., Debrecen, 147-160, 2017, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 20.) ISBN: 9789634739258
 2. Haase, Z.: Textlinguistik und Kreatives Schreiben: Kreative Vermittlung textlinguistischer Kenntnisse auf universitärer Ebene.
  Jahrb. ung. Ger. 2016 59-79, 2017.
2016
 1. Haase, Z.: A komplex anaforák koherencia-teremtő szerepéről.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 178-197, 2016, (Officina textologica,1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
 2. Haase, Z.: Indirekte pronominale Anaphern im Deutschen: Eine Sprecherbefragung.
  Argumentum. 12 100-122, 2016.
 3. Haase, Z.: Kohärenz und indirekte Anaphorik.
  Peter Lang, Frankfurt Am Main, 172 p., 2016. ISBN: 9783631673508
 4. Haase, Z.: Komplexe Anaphern als textkonstituierende Phänomene.
  Sprachtheor. ger. Linguist. 26 (1), 45-68, 2016.
 5. Haase, Z., Majoros, K., Tóth, M.: Sprachtheorie und germanistische Linguistik: Reisen durch Sprachlandschaften I-II. [26 (2016)] Festschrift für Jiří Pilarský zum 60. Geburtstag [elektronikus dokumentum].
  Nodus Publikationen - Wissenschaftlicher Verlag, Münster, 2016.
2015
 1. Haase, Z.: Monika Schwarz-Friesel & Manfred Consten: Einführung in die Textlinguistik. Darmstadt: WBG, 2014, 160 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 25 105-115, 2015.
  (Ismertetett mű: Monika Schwarz-Friesel; Manfred Consten. -Einführung in die Textlinguistik. /Darmstadt : WBG, 2014. -160 p. -)
2014
 1. Haase, Z.: Indirekte pronominale Anaphern in Texten.
  Argumentum. 10 695-716, 2014.
 2. Haase, Z.: Maria Averintseva-Klisch: Textkohärenz. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2013. (Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik Band 14), 100 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 24.1 112-122, 2014.
  (Ismertetett mű: Maria Averintseva-Klisch. -Textkohärenz /Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2013. -100 p. -)
2013
 1. Haase, Z.: Das Satzäquivalent.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 804-813, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
 2. Haase, Z.: Textaufbau.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jiři Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-50, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
 3. Haase, Z.: Textsorten.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-86, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
 4. Haase, Z.: Übungsteil: Das Satzäquivalent.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1083-1085, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
 5. Haase, Z.: Übungsteil: Der Text.
  In: Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik. Hrsg.: Jirí Pilarsky, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 945-949, 2013, (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai = Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Universität Debrecen, 1585-7948. Studienmaterialien, 1586-829X ; 10/[1].) ISBN: 9789633183106ö
2012
 1. Haase, Z.: A névmás mint indirekt anafora.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 116-138, 2012, (Officina Textologica,1417-4057 ; 17.) ISBN: 9789633182697
 2. Haase, Z.: Törvény az embrió védelmére: Embrióvédelmi törvény - EVT.
  In: Emberi méltóság és személyes autonómia / Michael Quante, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 258-263, 2012. ISBN: 9789633182772
 3. Haase, Z.: Törvénytervezet a preimplantációs diagnosztika szabályozására.
  In: Emberi méltóság és személyes autonómia / Michael Quante, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 277-287, 2012. ISBN: 9789633182772
2011
 1. Haase, Z.: Enikő Németh T. & Károly Bibok (eds.): The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 2010, 426 pp..
  Argumentum. 7 90-94, 2011.
  (Ismertetett mű: Enikő Németh T. & Károly Bibok (eds.). -The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface /Berlin & New York : Mouton de Gruyter, 2010. -426 p.)
 2. Csatár, P., Haase, Z.: Koherencia és kohézió: reflexiók e két fogalom értelmezésére a német nyelvű szakirodalom alapján.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 57-81, 2011, (Officina Textologica ; 16.) ISBN: 9789633181140
 3. Haase, Z.: Monika Schwarz: Einführung in die Kognitive Linguistik. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: Francke, 2008, 298 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 21 (2), 219-225, 2011.
  (Ismertetett mű: Monika Schwarz. -Einführung in die Kognitive Linguistik /Tübingen : Francke, 2008. -298 p.)
 4. Haase, Z.: Textsorten aus kontrastiver Sicht: Ein Begleitartikel zum Projekt "Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik" (dukg).
  Argumentum. 7 59-73, 2011.
2009
 1. Haase, Z.: András Kertész, Csilla Rákosi: New Approaches to Linguistic Evidence: Pilot Studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien.
  Argumentum. 5 39-43, 2009.
  (Ismertetett mű: András Kertész, Csilla Rákosi. -New Approaches to Linguistic Evidence : Pilot Studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien /Frankfurt am Main [et al.] : Lang, 2008. -233 p. -)
 2. Haase, Z.: Rolf, Eckard: Sprachtheorien. Von Saussure bis Millikan. Berlin & New York: Walter de Gruyter, 2008, 269 Seiten.
  Spracht. German. Linguist. 19 (1), 77-83, 2009.
  (Ismertetett mű: Eckard Rolf. -Sprachtheorien : Von Saussure bis Millikan /Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2008. -269. -)
feltöltött közlemény: 32 Open Access: 11
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK