Tudóstér: Hunyadi László publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 45 Open Access: 4
2021
 1. Hunyadi, L., Szekrényes, I.: Hangok, hangulatok, gesztusok: magyar nyelvű dialógusok multimodális vizsgálata.
  In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig: Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Dódé Réka; Ludányi Zsófia, Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 81-90, 2021. ISBN: 9789639074903
2020
 1. Hunyadi, L.: A beszéd folyamatának szekvenciális szintaktikai szerveződéséről.
  In: Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Szerk.: Dékány Éva, Halm Tamás, Surányi Balázs, Akadémiai Kiadó, Budapest, 101-122, 2020, (Általános nyelvészeti tanulmányok, ISSN 0569-1338 ; 32) ISBN: 9789634545927
2018
 1. Hunyadi, L., Váradi, T., Kovács, G., Szekrényes, I., Kiss, H., Takács, K.: Human-human, human-machine communication: on the HuComTech multimodal corpus.
  In: Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2018. Ed.: Inguna Skadina, Maria Eskevich, Linköping University Electronic Press, Linköping, 56-65, 2018, (Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN 1650-3686) ISBN: 9789176850343
2017
 1. Hunyadi, L.: A multimodális kommunikáció grammatikája felé: Szekvenciális események rekurzív hierarchikus struktúrája.
  In: Kísérletes nyelvészet. Szerk.:Bánréti Zoltán, Akadémiai Kiadó, Budapest, 155-182, 2017, (Általános Nyelvészeti Tanulmányok, ISSN 0569-1338 ; 29) ISBN: 9789634540724
2016
 1. Csűry, I., Hunyadi, L., Abuczki, Á., Esfandiari Baiat, G., Földesi, A., Szekrényes, I.: Elements of Electronic Information and Document Processing: An introduction to informatics (not only) for the humanities.
  Debrecen Univ. Press, Debrecen, 139 p., 2016. ISBN: 9789633185643
 2. Hunyadi, L., Kiss, H., Szekrényes, I.: Incompleteness and Fragmentation: Possible Formal Cues to Cognitive Processes Behind Spoken Utterances.
  In: Intelligent Decision Technology Support in Practice. Ed.: Jeffrey W. Tweedale, Rui Neves-Silva, Lakhmi C. Jain, Gloria Phillips-Wren, Junzo Watada, Robert J Howlett, Springer International Publishing Ag, Cham, 231-257, 2016. ISBN: 9783319212081
 3. Hunyadi, L., Váradi, T., Szekrényes, I.: Language technology tools and resources for the analysis of multimodal communication.
  In: Proceedings of the Workshop on Language Technology Resources and Tools for Digital Humanities (LT4DH). Ed.: Erhard Hinrichs, Marie Hinrichs, Thorsten Trippel, University of Tübingen, Tübingen, 117-124, 2016. ISBN: 9784879747082
 4. Hunyadi, L., Szekrényes, I., Kiss, H.: Prosody Enhances Cognitive Infocommunication: materials from the HuComTech Corpus.
  In: Toward Robotic Socially Believable Behaving Systems. Vol. I : Modeling Emotions. Ed.: Anna Esposito, Lakhmi C. Jain, Springer International Publishing Ag, Cham, 183-204, 2016. ISBN: 9783319310565
2015
 1. Hunyadi, L., Szekrényes, I., Sziklai, I.: Vizuális percepció és nyelvi feldolgozás.
  Beszédkutatás. 23 186-208, 2015.
2014
 1. Bárány, A., Csorba, N., Hunyadi, L., Nagy, D., Rózsa, E.: Beszámoló a BTK centenáriumi ünnepségén rendezett tudományos ülésszak szekcióiról. Középkori szekció.
  Debr. Szle. 22 (3), 216-229, 2014.
 2. Hunyadi, L., Szekrényes, I., Czap, L., Sziklai, I.: Seeing the sounds?.
  Argumentum (Debr.). 10 325-338, 2014.
2013
 1. Hunyadi, L.: Possible communicative cues to syntactic incompleteness in spoken dialogues.
  Argumentum. 9 186-199, 2013.
2012
 1. Hunyadi, L., Szekrényes, I., Borbély, A., Kiss, H.: Annotation of spoken syntax in relation to prosody and multimodal pragmatics.
  In: 3rd IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2012 : Proceedings, December 2-5, 2012 Košice, Slovakia. Ed.: Péter Baranyi, IEEE, Danvers, 537-541, 2012. ISBN: 9781467351881
 2. Hunyadi, L., Földesi, A., Szekrényes, I., Staudt, A., Kiss, H., Abuczki, Á., Bódog, A.: Az ember-gép kommunikáció elméleti-technológiai modellje és nyelvtechnológiai vonatkozásai.
  In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. Szerk.: Kenesei I., Prószéky G., Várady T, Akadémiai Kiadó, Budapest, 265-309, 2012. ISBN: 9789630593083
 3. Hunyadi, L.: Collaboration in virtual space in digital humanities.
  In: Collaborative Research in the Digital Humanities / Edited by Willard Mccarty, Marilyn Deegan, Routledge, London, 93-104, 2012. ISBN: 9781315572659
2011
 1. Hunyadi, L., Németh, T., Ivaskó, L., Tóth, C., Bódog, A., Abuczki, Á., Csűry, I., Németh, T.: Ember-gép kapcsolat: a multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai.
  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 209 p., 2011. ISBN: 9789639902992
 2. Hunyadi, L.: Multimodal Human-Computer Interaction Technologies: Theoretical Modeling and Application in Speech Processing.
  Argumentum (Debr.). 7 240-260, 2011.
 3. Hunyadi, L.: Rekurzió a nyelvben I.: Prozódiai megközelítés.
  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 180 p., 2011. ISBN: 9789639902824
 4. Hunyadi, L., Bertók, K., Németh, T., Szekrényes, I., Abuczki, Á., Nagy, G., Nagy, N., Németi, P., Bódog, A.: The outlines of a theory and technology of human-computer interaction as represented in the model of the HuComTech project.
  In: Proceedings of 2nd Cognitive Infocommunications International Conference. Ed.: by Baranyi Péter, IEEE Computer Society, New York, 249-255, 2011. ISBN: 9781457718069
2010
 1. Hunyadi, L.: Cognitive grouping and recursion in prosody.
  In: Recursion and Human Language. Szerk.: Harry van der Hulst, Mouton De Gruyter, Berlin, 343-370, 2010, (Studies in generative grammar, ISSN 0167-4331 ; 104) ISBN: 9783110219241
2006
 1. Hunyadi, L.: Grouping, the cognitive basis of recursion in language.
  Argumentum. 2 67-114, 2006.
2005
 1. Hunyadi, L.: A hangsúlyról a fonológiában és a fonetikában / Hunyadi László.
  In: Kísérleti fonetika laboratóriumi fonológia a gyakorlatban, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 65-89, 2003.
2003
 1. Hunyadi, L.: A Logikai Forma és a prozódia viszonya és e viszony univerzális implikációi.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 217-229, 2003.
 2. Hunyadi, L., Abari, K., Tóth, E.: Forensic Linguistics: its Contribution to Humanities Computing.
  Literary and Linguistic Computing. 18 (1), 49-62, 2003.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Information Systems
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 3. Hunyadi, L., Abari, K., Tóth, E.: Nyelvészeti és számítástechnikai módszerek az igazságügyi nyelvészetben..
  In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia I. : MSZNY 2003 : Szeged, 2003 december 10-11. Szerk.: Alexin Zoltán, Csendes D, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézet, Szeged, 189-194, 2003.
2002
 1. Hunyadi, L.: Létezik-e prozódiai kompetencia?.
  In: Kísérleti fonetika laboratóriumi fonológia, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 21-38, 2002.
2001
 1. Hunyadi, L.: A hatókör prozódiája.
  In: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai. Szerk.: Bakró-Nagy Marianne, Bánréti Zoltán, É. Kiss Katalin, Osiris Kiadó, Budapest, 324-343, 2001. ISBN: 9633796075
 2. Hunyadi, L.: A Schechter-féle szöveg: egy névtelen kazár zsidó levele Haszdai ibn Sapruthoz.
  In: Források a korai magyar történelem ismeretéhez. Szerk.: Róna-Tas András, Balassi Kiadó, Budapest, 162-175, 2001, (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 16.) ISBN: 963506402O
 3. Hunyadi, L.: Is 'even' compatible with focus?.
  In: Színes eszmék nem alszanak ...: Szépe György 70. születésnapjára. I.. Szerk.: Andor József, Szűcs Tibor, Terts István, Lingua Franea Csoport, Pécs, 567-576, 2001. ISBN: 9636418187
2000
 1. Hunyadi, L.: Sentential stress and the acoustics of focusing in Hungarian and Russian.
  In: Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára : barátok, pályatársak, tanítványok tanulmányai, visszaemlékezései, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 129-137, 2000.
1998
 1. Hunyadi, L.: Fonológiai szabályok, kommunikatív szabályok, logikai szabályok.
  In: Beszédkutatás, [s.n.], Budapest, 68-89, 1998.
 2. Hunyadi, L.: Magyar mondatprozódia és az operátorok relatív hatóköre.
  In: A magyar nyelv leírásának újabb módszerei, [s.n.], Szeged, 59-78, 1997.
 3. Hunyadi, L.: Phonology in syntax: metrixal properties of focusing.
  In: The diversity of linguistic description : studies in linguistics in honour of Béla Korponay : a special issue, Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete, Debrecen, 113-126, 1998.
1996
 1. Hunyadi, L.: A magyar mondat metrikus prozódiája.
  In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei
 2. Hunyadi, L.: Hungarian syntactic structure and metrical prosody.
  Lang. Sci. 18 (1-2), 139-152, 1996.
 3. Hunyadi, L.: Kísérleti fonetika: az elmélet és gyakorlat néhány kérdései.
  KLTE, Debrecen, 105 p., 1996.
 4. Hunyadi, L., Hollósy, B., Wood, A.: MA-diploma alkalmazott nyelvészetből Debrecenben.
  In: Nyelv, nyelvész, társadalom : emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 122-126, 1996.
1995
 1. Hunyadi, L.: Acoustic cues to sentential stress Hungarian.
  Stud. appl. linguist. 2 29-48, 1995.
 2. Hunyadi, L.: A fonetikai forma szemantikai szerepe.
  In: A magyar nyelv leírásának újabb módszerei. Szerk.: Büky L., Maleczky M, József Attila Tudományegyetem, Szeged, 147-164, 1995.
 3. Hunyadi, L.: Introduction.
  Stud. appl. linguist. 2 3, 1995.
 4. Hunyadi, L.: Mondathangsúly a magyarban.
  In: Beszédkutatás. Szerk.: Gósy Mária, MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 32-35, 1995. ISBN: 9638461977
1994
 1. Hunyadi, L.: From the editor.
  Stud. appl. linguist. 1 3-4, 1994.
1992
 1. Hunyadi, L.: Szövegtan és számítógépes fordítás.
  In: A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz: tanulmányok, recenziók, bibliográfiák és repertóriumok a dominánsan verbális humán kommunikáció kutatása köréből. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László, JGYTF Kiadó, Szeged, 121-128, 1992, (Szemiotikai szövegtan, ISSN 0865-5960 ; 5) ISBN: 9637171126
1988
 1. Hunyadi, L., Jagusztin, L., Kovács, M.: Kollektivnyj rečevoj akt.
  Lingua. 133-139, 1988.
1979
 1. Erdei, F., Hunyadi, L.: Orosz nyelvgyakorlatok 2..
  Tankönyvkiadó, Budapest, 371 p., 1979.
feltöltött közlemény: 45 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK