Tudóstér: Rózsa Erzsébet publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 97 Open Access: 5
2020
 1. Rózsa, E.: Liebe und Freiheit bei Hegel.
  In: Morale, etica, religione tra filosofia classica tedesca e pensiero contemporaneo Studi in onore di Francesca Menegoni. Ed.: Luca Illetterati, Padova University Press, Padua, 365-377, 2020, (Festschrift ; 3.) ISBN: 9788869382208
2019
 1. Rózsa, E.: Az etika kiiktathatatlansága a modern medicinában - a hagyományos orvosi etikai, a biomedicinális etikai és bioetikai perspektívák metszéspontján.
  Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio philosophica. 42 89-104, 2019.
2017
 1. Rózsa, E.: Deficitek az orvos-beteg/páciens kapcsolatban - esélyek és lehetőségek bioetikai és egészségszociológiai vizsgálatok metszéspontjain.
  Metszetek. 6 (2), 203-227, 2017.
 2. Rózsa, E.: Utószó.
  In: A szellem valósága : tanulmányok Hegelről / Michael Quante, L'Harmattan, Budapest, 331-339, 2017. ISBN: 9789634141860
2016
 1. Rózsa, E.: Orvos-beteg/páciens kapcsolat- változó medicinális és társadalmi kontextusban.
  In: Az autonómia és határai : kortárs német és magyar bioetikai írások. Szerk.: Annette Dufner, Kőmüves Sándor, Rózsa Erzsébet, Debreceni Egyetemi K, Debrecen, 219-246, 2016, (Meditor : bioetikai sorozat, ISSN 2064-034X ; 6) ISBN: 9789633185667
 2. Rózsa, E.: Részvétel, laikusság és kompetenciák: az orvos-beteg együttműködési modell perspektívájából.
  Replika. 100 (5), 153-158, 2016.
2014
 1. Bárány, A., Csorba, N., Hunyadi, L., Nagy, D., Rózsa, E.: Beszámoló a BTK centenáriumi ünnepségén rendezett tudományos ülésszak szekcióiról. Középkori szekció.
  Debr. Szle. 22 (3), 216-229, 2014.
2013
 1. Kőmüves, S., Rózsa, E.: A személy bioetikai kontextusa.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 309 p., 2013. ISBN: 9789633183212
2012
 1. Rózsa, E.: Az európai korszak vége?: nyílt nap a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémián.
  Magyar Tud. 173 (1), 85-90, 2012.
 2. Rózsa, E.: Der Mensch als Mangelwesen und das Bedürfnis der Technik im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur bei Hegel.
  In: Anthropologie und Technik : ein deutsch-ungarischer Dialog / Michael Quante, Erzsebet Rozsa (Hrsg.), Fink, München, 11-31, 2012. ISBN: 9783770552566
 3. Rózsa, E., Nyirkos, T.: Modern Individuality in Hegel's Practical Philosophy.
  Brill, Leiden ;, 326 p., 2012. ISBN: 9789004234673(hardback)
 4. Rózsa, E.: Über Hegels Konzeption der modernen Individualität.
  In: Hegel-Jahrbuch 2012. Szerk.: Andreas Arndt, Paul Cruysberghs, Andrzej Przylebski, Akademie Verlag, Berlin, 68-76, 2012. ISBN: 9783050056777
2011
 1. Rózsa, E.: A cselekvés hegeli elmélete: a hermeneutika és az analitikus filozófia metszéspontjain : Utószó.
  In: A cselekvés hegeli koncepciója / Michael Quante, L'Harmattan, Budapest, 225-232, 2011. ISBN: 9789632364421
 2. Quante, M., Rózsa, E., Drimál, I.: A cselekvés hegeli koncepciója.
  L'Harmattan :, Budapest, 244 p., 2011. ISBN: 9789632364421
 3. Rózsa, E.: A szubjektivitás mint a modern filozófia alapelve Hegelnél.
  In: Don Quijote.hu avagy a filozófia vándorútjai. Szerk.: Kissné Novák Éva, Laczkó Sándor, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 193-216, 2011. ISBN: 9789638881229
 4. Rózsa, E.: Az egyetem humboldt-i eszményétől a Humboldt-fórumig: a kultúra, a tudomány és a művészet új kooperációs formáinak víziója és tervei Berlinben a 21. század elején.
  In: Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban / Heller Ágnes, et al, Líceum Kiadó, Eger, 196-203, 2011, (Acta Academiae Agriensis)
 5. Rózsa, E.: Az elismerés: a kortárs filozófia kurrens témája és a korszerű társadalomelmélet kutatási paradigmája.
  Magy. tud. 172 (2), 210-216, 2011.
 6. Rózsa, E.: Az érzelmek fenomenológiája Heller Ágnes filozófiájában.
  In: Az érzelmek filozófiája : szisztematikus-történeti bevezetés. Szerk.: Boros Gábor, Szalai Judit, L'Harmattan, Budapest, 126-139, 2011. ISBN: 9789632364797
 7. Rózsa, E.: Szabadság és természet: a humán jelleg és a személy tematikája a kortárs német bioetikában.
  Meditor. 2011 (1), 47-62, 2011.
 8. Rózsa, E.: Tudásarchívum és Humboldt fórum: tudomány, a művészet és a kultúra új együttműködési formái Berlinben.
  Magy. tud. 172 (10), 1253-1261, 2011.
2010
 1. Quante, M., Rózsa, E.: A kutatás- és tudománypolitika aktuális kérdései Németországban.
  Magy. tud. 171 (6), 694-697, 2010.
 2. Quante, M., Rózsa, E., Loboczky, J., Juhász, A.: Személyes élet és emberi halál.
  EKF Líceum Kiadó, Eger, 335 p., 2010. ISBN: 9789639894501
2009
 1. Rózsa, E.: "Emocionális karakter" az emocionális tartózkodás korában.
  Fordulat. 7 171-180, 2009.
 2. Rózsa, E.: A modern világ prózája: Hegel-tanulmányok.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 227 p., 2009. ISBN: 9789634731986
 3. Rózsa, E.: Se félelem, se keserűség: beszélgetések Heller Ágnessel.
  Jelenkor Kiadó, Pécs, 215 p., 2009. ISBN: 9789636764722
 4. Rózsa, E.: Személy, felelősség, morális fantázia.
  Acta Acad. Paed. Agr. Sect phil. 36 5-23, 2009.
2005
 1. Rózsa, E.: Ész kontra szenvedély - a születő szabadságelv horizontján.
  In: Nagyerdei megálló : tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára, Debreceni Egyetem, Debrecen, 13-35, 2005. ISBN: 9634728766
 2. Rózsa, E.: Störungen und positive Entwicklungen in der Ausbildung und Ausübung der demokratischen Denk- und Verhaltenskultur in Ungarn.
  In: Bürgerbewusstsein und Demokratie in Mittel- und Osteuropa. Hrsg.: Hartmut Rosa, Karl-Ulrich Meyn ISBN: 3931743802
 3. Rózsa, E.: Versöhnung und System: zu Grundmotiven von Hegels praktischer Philosophie.
  Wilhelm Fink, München, 656 p., 2005. ISBN: 3770540611(pbk.)
2003
 1. Rózsa, E., Quante, M., Makk, N., Debreceni Egyetem, Westfälische Wilhelms-Universität (Münster): Az aktuális Hegel: tanulmánykötet a Münsteri Wilhelmsuniversität és a Debreceni Egyetem együttműködésében.
  Kossuth Egy. K., Debrecen, 192 p., 2003. ISBN: 9634726879
2001
 1. Rózsa, E.: "Versöhnlichkeit" als europäisches Prinzip: Zu Hegels Versöhnungskonzeption in der Berliner Zeit.
  In: Vermittlung und Versöhnung. Hrsg.: Quante Michael, Rózsa Erzsébet, LIT, Münster, 21-52, 2001, (Münsteraner philosophische Schriften ; 8.) ISBN: 3825845303
 2. Rózsa, E.: A filozófia önértelmezése és a hegeli hagyomány mai diskurzusok tükrében.
  In: "Párbeszédben a világ sorsával": Filozófia a globalizálódó világban: az Egerben 2000. szeptember 28-29-én megrendezett tudományos konferencia előadásai. Szerk.: Loboczky János, EKF Líceum kiadó, Eger, 32-48, 2001. ISBN: 9637752994
 3. Rózsa, E.: Bildung und der "rechtschaffene Bürger": Zu Hegels Bildungstheorie im Rahmen seiner Konzeption der bürgerlichen Gesellschaft in der Philosophie des Rechts..
  In: Kultur - Kunst - Öffentlichkeit. Philosophische Perspektive auf praktische Probleme. Hrsg.: Annemarie Gethmann-Siefert, Elisabeth Weisser-Lohmann, Wilhelm Fink Verlag, München, 81-94, 2001. ISBN: 3770536096
 4. Rózsa, E.: Hegels Auffassung der Versöhnung und die Metaphorik der "Vorrede" der Rechtsphilosophie: Risse am System?.
  In: Philosophia Hungarica. Profile zeitgenössischer philosophischer Forschung in Ungarn. Hrsg.: Wolfram Hogrebe, Königshausen & Neumann, Würzburg, 177-198, 2001. ISBN: 3826021584
 5. Quante, M., Rózsa, E., Lenk, H.: Vermittlung und Versöhnung: die Aktualität von Hegels Denken für ein zusammenwachsendes Europa.
  LIT, Münster [etc.], 191 p., 2001. ISBN: 3825845303(pbk.)
 6. Quante, M., Rózsa, E.: Vorwort.
  In: Vermittlung und Versöhnung. Hrsg.: Michael Quante, Erzsébet Rózsa, LIT Verlag, Münster, 13-14, 2001, (Münsteraner philosophische Schriften ; 8.) ISBN: 3825845303
2000
 1. Rózsa, E.: Die Versöhnung als kunstphilosophisches Problem bei Hegel.
  In: Hegel-Jahrbuch : Teil 1: Hegels Ästhetik: Die Kunst der Politik - die Politik der Kunst ISBN: 3050035161
1999
 1. Rózsa, E.: Az individum metafizikai vergődése: (Fehér Ferenc Dosztojevszkij könyvének antropológiája).
  In: Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében, Felsőmagyarország, Miskolc, 312-338, 1999.
 2. Rózsa, E.: Berührungen eines Volkes mit anderen Völkern: (Zur Bedeutung der fremden Kulturen in der Geschichte Europas bei Hegel).
  In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998. szept. 17-18.], Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 135-158, 1999, (Ész - élet - egzisztencia, ISSN 0866-028x ; 6.)
 3. Rózsa, E.: Krisztus, a lovag, a derék polgár és aki utána jön...?: (Hegel a modern szubjektumról).
  In: Diotima : Heller Ágnes 70. születésnapjára, Osiris Kiadó, Budapest, 435-452, 1999.
1998
 1. Rózsa, E.: Hegel - impulzusok a "Jogfilozófia" újraolvasásához.
  Magy. filoz. szle. 42 (4-5-6), 749-757, 1998.
  (Ismertetett mű: Ludwig Siep. -Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts /Berlin : Akademie Verlag, 1997. -310 p.)
 2. Rózsa, E.: Nietzschéről - pátosszal és distanciával: Utószó.
  In: Friedrich Nietzsche, Latin Betűk, Debrecen, 171-180, 1998.
 3. Rózsa, E.: Versöhnung in Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie.
  In: Hegel-Jahrbuch 1997 : Hegel und die Geschichte der Philosophie, Akademie Verlag, Berlin, 140-144, 1998.
1997
 1. Rózsa, E.: Hegels Auffassung der Versöhnung und die Metaphorik der "Vorrede" der Rechtsphilosophie.
  Hegel-Stud. 32 137-160, 1997.
 2. Rózsa, E.: Hegels Versöhnung und die Metaphorik der Vorrede der Rechtsphilosophie - Risse am System...?.
  Hegel-Stud. 32 137-160, 1997.
 3. Rózsa, E.: Heller Ágnes, a fronézis filozófusa.
  Osiris, Budapest, 298 p., 1997. ISBN: 9633791545
 4. Rózsa, E.: Heller Ágnes antropolófiája A reneszánsz ember c. monográfiájában.
  EKTF tud. közl., Tanulm. filoz. köréből. 23 41-62, 1997.
 5. Rózsa, E.: Ludwig Siep: Praktische Philosophie im deutschen Idealismus.
  Hegel-Stud. 32 224-225, 1997.
  (Ismertetett mű: Ludwig Siep. -Praktische Philosophie im deutschen Idealismus /Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992. -348 p.)
 6. Rózsa, E.: Politik und Geschichte: zu den Intentionen von G.W.F. Hegels Reformbill-Schrif.
  Hegel-Stud. 32 266-270, 1997.
  (Ismertetett mű: herausgegeben von Christoph Jamme und Elisabeth Weisser-Lohmann. -Politik und Geschichte : zu den Intentionen von G.W.F. Hegels Reformbill-Schrif /Bonn: Bouvier, 1995. -320 p.)
 7. Rózsa, E.: Recht des subjekts und politische gesinnung: Zum Problem der Subjektivität in Hegels Rechtsphilosophie.
  In: Zur Natur des Föderalen. Festschrift für Karl Hahn zum 60. Geburtstag, New York : Waxmann, Munster, 147-166, [1997].
1996
 1. Rózsa, E.: A marxizmus reneszánszától a "filozófus perig".
  História. 18 (9-10), 39-41, 1996.
 2. Rózsa, E.: A mindennapi élet értelmezései Lukácsnál és Hellernél.
  Magy. filoz. szle. 40 (4-5-6), 439-458, 1996.
 3. Rózsa, E.: Eröffnungsrede des Hegel-Kongresses.
  In: Hegel-Jahrbuch 1995 / A. Arndt (szerk.), Akademie Verl., Berlin, 5-9, 1996. ISBN: 3050027053
 4. Rózsa, E.: Externalien einer Europa-und Europaeer-Verstaendigung in Bezug auf das Kulturelle.
  In: Föderale Perspektiven für Europa : Europa 2000 / K. Hahn, M. Husemann-Lücking (szerk.), LIT Verlag, Münster, 207-222, 1995, (Studien zur interdisziplinaren Deutschland-und Europa-Forschung, Bd. 8.) ISBN: 3894737255
 5. Rózsa, E.: Hegel a megbékélésről: repedések a rendszeren...?.
  Gond. 11 256-287, 1996.
 6. Rózsa, E.: Heller Ágnes: A szégyen hatalma: két tanulmány.
  Kritika. 10 ((1996),), 42-43, 1996.
  (Ismertetett mű: A szégyen hatalma : két tanulmány /Budapest : Osiris, 1996. -349 p. -)
 7. Rózsa, E.: Versöhnung und Hegel Descartes-Auslegung.
  In: A kartezianizmus négyszáz éve : Four hundred Years of Cartesianism, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 237-240, 1996, (Ész, élet, egzisztencia, ISSN 0866-028x ; 5.)
1995
 1. Rózsa, E.: A csábítás metamorfózisai: A hegelianizmus nyomai Kierkegard Vagy-vagy című művében.
  In: Majdnem nem lehet másként : Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára, Cserépfalvi, Budapest, 318-329, 1995. ISBN: 963836453X
 2. Rózsa, E.: Az indivídum "metafizikai vergődése": Fehér Ferenc Dosztojevszkij-könyvének antropológiája.
  Gond. 10 60-82, 1995.
 3. Rózsa, E.: Gyakorlati filozófia a német idealizmusban.
  Magy. Filoz. Szle. 3-4 657-658, 1995.
  (Ismertetett mű: Michael Quante. -Hegels Begriff der Handlung /Stuttgart : Fromann-Holzboog, 1993. -262 p.)
 4. Rózsa, E.: Gyakorlati filozófia a német idealizmusban.
  Magy. Filoz. Szle. 3-4 657-658, 1995.
  (Ismertetett mű: Ludwig Siep. -Praktische Philosophie im deutschen Idealismus /Berlin : Suhrkamp, 1992. -340 p.)
 5. Rózsa, E.: Mű a tisztesség keskeny ösvényéről.
  Népszabadság. Szeptember 2. 5, 1995.
  (Ismertetett mű: Heller Ágnes ; [ford. Berényi Gábor]. -Általános etika /[Budapest] : Cserépfalvi, 1994. -244 p. -)
1994
 1. Rózsa, E.: A filozófáló filozófus.
  Hiány. 5 32-35, 1994.
 2. Rózsa, E.: Eine Hegel-Lektüre.
  Mesotes. 3 425-428, 1994.
  (Ismertetett mű: Peter EngelmannPhilosophie und Totalitarismus : Zur Kritik dialektischer Diskursivität /)
 3. Rózsa, E.: Einige unsystematische Gedanken über Feuerbachs Aktualität in Ungarn im Zusammenhang mit seiner Philosophie der Liebe.
  In: Solidarität oder Egoismus : Studien zu einer Ethik bei und nach Ludwig Feuerbach, Akademie Verlag, Berlin, 90-112, 1994.
 4. Rózsa, E.: Kétszer kell a verembe kerülni...Beszélgetés Heller Ágnessel: (Részlet egy hosszabb interjúból).
  Kritika. 6 26-29, 1994.
 5. Rózsa, E.: Peter Schraber: Recht als Sittlichkeit: Eine Untersuchung zu den Grundbegriffen der Hegelschen Rechtsphilosophie.
  Hegel-Stud. 29 203, 1994.
  (Ismertetett mű: Peter SchraberRecht als Sittlichkeit : Eine Untersuchung zu den Grundbegriffen der Hegelschen Rechtsphilosophie /)
 6. Rózsa, E.: Was es bedeutet, Ost-Mittel-Europäer zu sein ?: Einige Probleme der bürgerlichen Identität.
  In: Föderalismus und die Architektur der europaeischen Integration, Südosteuropa - Ges, München, 213-226, 1994, (Südosteuropa-Studie ; 55.)
1993
 1. Rózsa, E.: A morál és a pluralitás igézetében. Reiner Ruffing könyve Heller Ágnesről.
  Kritika. 8 36, 1993.
 2. Rózsa, E.: A szabadság dilemmái. J.W.J. Schelling: Az emberi szabadság lényegéről..
  Határ. 2 (1-2), 327-332, 1993.
 3. Rózsa, E.: Az élet kivételes pillanata.
  Hiány. 4 (6-7), 51-54, 1993.
 4. Rózsa, E.: Hegel gazdaságfilozófiája.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. ISBN: 9630565188
 5. Rózsa, E.: Peter Engelmann: Philosophie und Totalitarismus. Zur Kritik dialektischer Diskursivität. Eine Hegellektüre.
  Mesotes. 3 (3), 425-428, 1993.
 6. Rózsa, E.: Reiner Ruffing: Ágnes Heller. Pluralität und Moral.
  Dtsch. Z. Philos. 6 112-114, 1993.
1992
 1. Rózsa, E.: Adriaan Theodoor Peperzak: Hegels praktische Philosophie.
  Hegel-Stud. 27 231-233, 1992.
 2. Rózsa, E.: A nők teljesebbek: Vajda Mihály férfiakról, szexről, szerelemről. [Rózsa Erzsébet interjúja].
  Népszabadság. Hétvége 1992.
 3. Rózsa, E.: A nők teljesebbek": Beszélgetés Vajda Mihállyal. [Rózsa Erzsébet intejúja].
  Kritika. 8 32-34, 1992.
 4. Rózsa, E.: A nők vállalják a rizikót: beszélgetés Heller Ágnessel. [Rózsa Erzsébet interjúja].
  Kritika. 9 32-34, 1992.
 5. Rózsa, E.: A szerelem mint érték.
  Magyar Hírlap. dec. 5. 5, 1992.
  (Ismertetett mű: Rózsa Erzsébet, Novákné: A szerelem mint érték /)
 6. Rózsa, E.: Az "oikosz"-tól a bensőség és a polgári társadalom világához: Hegel csaláfölfogása a berlini korszakban.
  Magyar Fil. Szle. 4-5 461-474, 1992.
 7. Rózsa, E.: Példák a teljes értékű életekre.
  H-b napló. 49 (aug.), 1992.
1991
 1. Rózsa, E.: Modernitás, moralitás.
  In: Filozófia - vallás - erkölcsiség : Kötet a Nemzetközi erkölcsfilozófiai és nevelési konferencia előadásai alapján
1990
 1. Rózsa, E.: Infantilizmus és autonómia: Az elveszett személyiség nyomában.
  Hajdú-Bihari Napló 47 (dec.), 1990.
 2. Rózsa, E.: Von der oikos bis zur Welt der Inneigkeit und der bürgerlichen Gesellschaft.
  In: Hegel in der Zeit II, Magánkiadás, Budapest, 38-54, 1990.
1987
 1. Rózsa, E.: Almási Miklós: A hiányjel mosolya.
  Kritika. 16 (11), 30, 1987.
  (Ismertetett mű: Almási Miklós. -A hiányjel mosolya /Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. -435 p.)
 2. Rózsa, E.: A szerelmi kultúra históriája: fejezetek a szexualitás törtébetéről.
  Népszabadság 7, 1987.
 3. Rózsa, E.: Az élet megszorítása.
  Népszabadság. 7, 1987.
  (Ismertetett mű: Fritz Riemann ; [ford. Bodrog Miklós] ; [utószó Siegfried Elhardt, Doris Zagermann]. -Az öregedés művészete /[Budapest] : Helikon, 1987 ([Gyomaendrőd] : Kner). -115 p. -)
 4. Rózsa, E.: Csillagszóró és gyertyafény: töredékes gondolatok emberi kapcsolatainkról és érzelmi kultúránkról.
  Hajdú-bihari napló 11, 1987.
 5. Rózsa, E.: Magánügy a magánélet?.
  Hajdú-bihari napló 5, 1987.
 6. Rózsa, E.: Messze van-e tőlünk a politika.
  Hajdú-bihari napló 4, 1987.
 7. Rózsa, E.: Szeretetet szeretetért cserélni: meditáció az ajándékozás öröméről és kényszeréről.
  Hajdú-bihari napló 4, 1987.
1986
 1. Rózsa, E.: Lukács György Hegel-képéről.
  Doxa : filozófiai műhely : társadalom, tudat, tudomány, vallás = philosophical studies : society, mind, science, religion 71986.
1985
 1. Rózsa, E., Nyizsnyánszki, F.: A filozófiai szintézis és a gyakorlat Hégelnél.
  In: , Művelődési Minisztérium, Budapest, , 1985.
 2. Rózsa, E.: A filozófiai szintézis és a gyakorlat Héhelnél.
  In: Szöveggyűjtemény a hégeli jogfilozófa tanulmányozásához, Művelődési Minisztérium, Budapest, 5-15, 1985.
 3. Rózsa, E.: Hegel a moralitásról.
  Tájékoztató (Magyarország. Művelődési Minisztérium. Marxizmus-leninizmus Oktatási Főosztály) 4 47-57, 1985.
 4. Rózsa, E.: Hegel emberképe és a szükségletek rossz végtelensége.
  Magyar Filozófiai Szemle 5-61985.
 5. Rózsa, E., Nyizsnyánszki, F.: Szöveggyűjtemény a hégeli jogfilozófa tanulmányozásához.
  Művelődési Minisztérium, Budapest, 91 p., 1985.
feltöltött közlemény: 97 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK