Tudóstér: Glant Tibor publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 83 Open Access: 4
2022
 1. Glant, T.: A felejtés karanténjában: amerikai segélyezés az I. világháború után.
  In: "Fejtágító": Ünnepi tanulmányok Pásztor Péter 80. születésnapjára. Szerk.: Seres Attila, PTE BTK Történettudományi Intézet, Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport, Pécs, 265-281, 2022, (MOSZT könyvek : Modern Oroszország és Szovjetunió történeti kutatócsoportjának közleményei ; 22.) ISBN: 9789634299639
2021
 1. Glant, T.: Az Amerikai Egyesült Államok kormányának elképzelései a Magyarországgal kötendő békével kapcsolatban: A békeszerződés becikkelyezése.
  In: 1920 - Kényszerpályán: A trianoni békediktátum ratifikálása. Szerk.: Hermann Róbert, Ligeti Dávid, Országház Könyvkiadó, Budapest, 89-105, 2021, (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876) ISBN: 9786155948657
2020
 1. Glant, T.: Az amerikai felsőoktatásról, magyar szemmel.
  Gerundium. 11 (1-2), 238-251, 2020.
 2. Glant, T., Balogh, M.: Az Egyesült Államok útja Trianonhoz: az Inquiry és Magyarország jövője, 1917-1918 : források.
  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 272 p., 2020. ISBN: 9789634162001
 3. Glant, T.: Az Inquiry és a párizsi békekonferencia: az amerikai béke-előkészületek és Magyarország sorsa, 1917-1920.
  Kisebbségvédelem. - 89-127, 2020.
 4. Glant, T.: Mi történik Amerikában?.
  Rubicon. 31 (8), 14-25, 2020.
 5. Glant, T.: Segélyezés és politika: A kétoldalú amerikai-magyar kapcsolatok kialakítása 1919-ben.
  Századok. 154 (3), 495-518, 2020.
 6. Glant, T.: Segítség az ellenségtől: Amerikai-magyar kapcsolatok Trianon előtt és után.
  BBC Hist. 10 (9), 46-53, 2020.
 7. Glant, T.: The Inquiry and the Paris Peace Conference: American Preparations for Peace and the Future of Hungary, 1917-1920.
  Kisebbségvédelem. 2020 85-124, 2020.
2019
 1. Glant, T.: 1956 at Ten and Beethoven's Tenth: Edward Alexander and Hungary, 1965-66.
  Acta Neerl. 15 185-199, 2019.
 2. Glant, T.: Abolicionizmus.
  In: Magyar politikai enciklopédia / főszerk. Pásztor Péter, Mathias Corvinus Collegium, Tihanyi Alapítvány, Budapest, 21, 2019. ISBN: 9786158071857
 3. Barta, R., Glant, T.: Angol-amerikai történelmi tanulmányok.
  Magy. tud. 180 (2), 303-306, 2019.
  (Ismertetett mű: Frank Tibor. -Britannia vonzásában : Angol-amerikai történelmi tanulmányok 1. kötet /Budapest : Gondolat Kiadó, 2018. -306 p. -)
 4. Glant, T.: Az Amerikai Egyesült Államok a Nagy Háborúban és a békekonferencián: Az amerikai bel- és külpolitikai dilemmák vázlatos áttekintése.
  In: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország összeomlása 1918-ban : Konfliktusok és megoldási kísérletek. Szerk.: Barta Róbert, Kerepeszki Róbert, Pintér Zoltán Árpád, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 37-56, 2019. ISBN: 9789634901341
 5. Glant, T.: Hidegháború vagy birodalomépítés? Elnöki doktrínák és paradigmaváltások az amerikai külpolitikában 1945 után.
  Rubicon. 30 (2-3), 16-27, 2019.
 6. Glant, T.: Wilson, Thomas Woodrow.
  In: Magyar politikai enciklopédia / főszerk. Pásztor Péter, Mathias Corvinus Collegium, Tihanyi Alapítvány, Budapest, 622, 2019. ISBN: 9786158071857
2018
 1. Glant, T.: A Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 319 p., 2018. ISBN: 9789633186848
 2. Glant, T.: A Szent Korona amerikai száműzetése és hazatérése, 1944-1978.
  Múlt, jelen, jövő. 2018 223-230, 2018.
 3. Glant, T.: A Szent Korona a tengerentúlon és az utolsó hazatérés (1944-1978).
  In: A Szent Korona hazatér: A magyar korona tizenegy külföldi útja (1205-1978). Szerk.: Pálffy Géza, MTA BTK, Budapest, 563-605, 2018, (Magyar történelmi emlékek. Értekezések = Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes, ISSN 2063-3742) ISBN: 9789634161394
 4. Glant, T.: Az utolsó hazatérés: A szent korona amerikai kalandja, 1945-1978.
  Rubicon. 29 (7-8), 134-145, 2018.
 5. Glant, T.: Műkincsmentő alakulat az amerikai hadseregben.
  Rubicon. 29 (7-8), 152-158, 2018.
 6. Glant, T., Juhász, B., Ablonczy, L.: Nemzetközi segély- és segítőakciók a volt Osztrák-Magyar Monarchia területén (1918-1923).
  Századok. 152 (6), 1321-1352, 2018.
 7. Glant, T.: Nixon, Ford, Kissinger, and the Holy Crown of Hungary in Bilateral Relations.
  Hung. j. Eng. Am. stud. 24 (1), 137-164, 2018.
2016
 1. Glant, T.: US-Hungarian Relations Ten Years After 1956.
  Hung. Cult. Stud. 9 (1), 184-196, 2016.
2014
 1. Glant, T.: "Már a kubai rakétaválság sem a régi".
  Aetas. 29 (2), 126-142, 2014.
 2. Glant, T.: A Ford-kormány és a Szent Korona, 1974-1977.
  Századok. 148 (1), 151-180, 2014.
2012
 1. Glant, T.: A 66-os út újratöltve: egy "amerikum" újraértelmezése és marketingje.
  In: Tanulmányok Bollobás Enikő 60. születésnapjára / Benczik Vera, Frank Tibor, Geiger Ildikó (szerk.), Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, 211-217, 2012.
 2. Glant, T.: A Hungarian Aristocrat in Civil War America: Count Béla Széchenyi's 1862 Study Trip to the United States of America.
  Studies in Travel Writing. 16 (3), 287-301, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Literature and Literary Theory
 3. Glant, T.: Dualizmuskori Amerika-kép, utazási irodalom és paródia.
  In: Költők, kémek, detektívek, pirítós és fordítások : írások Novák György tiszteletére. Szerk.: Vajda Zoltán, JATE Press, Szeged, 79-97, 2012. ISBN: 9789633150849
 4. Mulcahy, R., Glant, T., Angi, J., Hayden, M.: Hungary Through the Centuries: Studies in Honor of Professors Steven Béla Várdy and Ágnes Huszár Várdy.
  Coliumbia University Press, New York, 623 p., 2012. ISBN: 9780880336956
 5. Glant, T.: Magyar nyelvű amerikai utazási irodalom a XIX. század második felében: bibliográfiai áttekintés.
  In: A szavak szépsége, avagy a bibliográfus igazsága : Tisztelgés Vadon Lehel 70. születésnapján 2. köt./ Abádi Nagy Zoltán, Kádár Judit Ágnes és Tarnóc András szerk, EKF Líceum Kiadó, Eger, 619-631, 2012. ISBN: 9789639894990
 6. Glant, T.: Ninety Years of United States-Hungarian Relations.
  Eger J. Am. Stud. 13 (1), 163-183, 2012.
 7. Glant, T.: Terrorism and Anti-Americanism: 9-11 Ten Years After.
  Hung. j. Eng. Am. stud. 18 (1-2), 507-521, 2012.
 8. Glant, T.: Woodrow Wilson, Women, and Illness: The Human Dimensions of the Man Wjo Shaped the 20th Century.
  In: Mítoszok bűvöletében : Tanulmányok Virágos Zsolt Kálmán 70. születésnapjára / Németh Lenke, Simon Zoltán, Tarnóc András, Varró Gabriella szerk, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 122-128, 2012. ISBN: 9789633182321
2011
 1. Glant, T.: 56/50: American Documentaries of the Hungarian Revolution and War of Independence of 1956.
  Teaching History 36 (1), 39-43, 2011.
2010
 1. Glant, T.: 56/50: Amerikai dokumentumfilmek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára.
  In: A mondat becsülete : Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Szerk.: Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 449-458, 2010. ISBN: 9789633180563
 2. Glant, T.: The Myth and History of Woodrow Wilson's Fourteen Points in Hungary.
  Eger J. Am. Stud. 12 (1-2), 301-322, 2010.
 3. Glant, T.: Travel Writing as a Substitute for American Studies in Hungary.
  Hung. j. Eng. Am. stud. 16 (1-2), 171-184, 2010.
 4. Joyce, D., Glant, T.: United States History: A Brief Introduction for Hungarian Students.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 134 p., 2010. ISBN: 9789633180457
 5. Glant, T.: Wilson Párizsban: Trianon amerikai háttere.
  In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán, Püski Levente, Történelmi Intézet, Debrecen, 73-83, 2010. ISBN: 9789634734185
 6. Glant, T.: Woodrow Wilson és a nők.
  Múlt-kor. 2010 (nyár), 74-79, 2010.
2009
 1. Glant, T.: A 14 pont története és mítosza.
  Külü. szle. 8 (4), 84-99, 2009.
 2. Glant, T.: Az 1956-os magyar forradalom amerikai emlékezete.
  In: 1956 és emlékezete. Szerk.: Pallai László, Püski Levente, Mazsu János, Debreceni Szemle Alapítvány, Debrecen, 209-219, 2009. ISBN: 9789638815507
2008
 1. Glant, T.: Amerikás könyvek és Amerika-kép a két világháború közti Magyarországon.
  In: "Minden gondolatomra számtalan másik árnya hull?" : Emlékkönyv Frank Tibor 60. születésnapjára. Szerk.: Magyarics Tamás, Loykó Miklós, Prima Rate Kft., Budapest, 79-85, 2008.
 2. Glant, T.: Emlékezzünk Magyarországra 1956: Tanulmányok a magyar forradalom és szabadságharc amerikai emlékezetéről.
  Kiss József Könyvkiadó, Budapest, 320 p., 2008. ISBN: 9789638737878
 3. Glant, T.: Kettős tükörben: Magyarország helye az amerikai közvéleményben és külpolitikában az első világháború idején.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 308 p., 2008. ISBN: 9789634731283
2007
 1. Glant, T.: Fájdalmas küldetés: Gróf Széchenyi Béla amerikai útja 1862-ben.
  In: Gyarmatokból impérium : magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről. Szerk.: Frank Tibor, Gondolat Kiadó, Budapest, 88-103, 2007, (Magyar kutatók az egyetemes történelemről, 1788-9278) ISBN: 9789639610637
 2. Glant, T.: Remember Hungary 1956: Essays on the Hungarian Revolution and War of Independence in American Memory.
  Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. distr. by Columbia University Press, Wayne, NJ, 288 p., 2007. ISBN: 9780880336161
2006
 1. Glant, T.: Davis D. Joyce: Howard Zinn:A Radical American Vision.
  Hung. j. Eng. Am. stud. 12 (1-2), 323-326, 2006.
  (Ismertetett mű: Davis D. Joyce. -Howard Zinn : A Radical American Vision /Amherst, N.Y. : Prometheus, 2003. -268 p.)
 2. Glant, T.: Egy jó könyv a hidegháborúról.
  Élet ir. 50 (10), 26, 2006.
  (Ismertetett mű: Borhi László. -Magyarország a hidegháborúban : A Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1945-1956 /Budapest : Corvina, 2005. -360 p.)
2005
 1. Glant, T.: American-Hungarian Relations, 1900-1918.
  Hung. stud. rev. 22 (1-2), 1-4, 2005.
 2. Glant, T.: András Tarnóc: The Dynamics of American Multiculturalism: A Model-Based Study.
  Eger J. Am. Stud. 9 195-201, 2005.
  (Ismertetett mű: Tarnóc András. -The Dynamics of American Multiculturalism: A Model-Based Study /Eger : EKF Líceum Kiadó, 2005. -186 p.)
 3. Glant, T.: Konfliktustörténetek.
  Élet ir. 49 (27), 22, 2005.
  (Ismertetett mű: Békés Csaba. -Európából Európába : Magyarország konfliktusok kereszttüzében /Budapest : Gondolat, 2004. -357 p.)
2004
 1. Glant, T.: The Second Century: (US-Latin American Relations Since 1889).
  Hungarian journal of English and American studies 6 (2), 313-317, 2004.
  (Ismertetett mű: Mark T. Gilderhus. -The Second Century : (US-Latin American Relations Since 1889) /Wilmington, DE : Scholarly KResources, 2000. -xvi, 284 p.)
 2. Joyce, D., Glant, T.: United States history: a brief introduction for Hungatian studients.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 161 p., 2004.
2003
 1. Glant, T.: Diplomatanők rivaldafényben: Vira Whitehouse és Bédy-Schwimmer Róza svájci küldetése az első világháború végén.
  Múltunk. 18 (3), 159-179, 2003.
2002
 1. Glant, T.: Against All Odds: Vira B. Whitehouse and Rosika Schwimmer in Switzerland, 1918.
  Am. stud. int. 40 (1), 34-51, 2002.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Medicine (miscellaneous)
 2. Glant, T.: Frank Tibor: Ethnicity, propaganda, myth-Making: studies on Hungarian connections to Britain and America : 1848-1945.
  American studies international 40 (3), 95-97, 2002.
  (Ismertetett mű: Tibor Frank. -Ethnicity, propaganda, myth-Making : studies on Hungarian connections to Britain and America : 1848-1945 /Budapest : Akadémiai K., 1999. -391 p.)
 3. Glant, T.: Herbert Hoover and Hungary, 1918-1923.
  Hung. j. Eng. Am. stud. 8 (2), 95-109, 2002.
2001
 1. Glant, T.: Az amerikai magyarság története.
  Klió. 10 (3), 26-30, 2001.
  (Ismertetett mű: Julianna Puskás. -Ties That Bind. Ties That Divide. One Hundred Years of Hungarian Experience in the United States (Kötelékek, melyek összekötnek - kötelékek, melyek szétválasztanak. 100 év magyar tapasztalatai az Egyesült Államokban) /New York; London : Holmes and Meier, 2000. -XXI + 444 p.)
2000
 1. Glant, T.: American-Hungarian Relations and the Return of the Holy Crown.
  In: Hungary's Historical Legacies : Studies in Honor of Steven Béla Várdy. Ed.: by Dennis P. Hupchick, R. William Weisberger, East European Monographs, Boluder, CO, 168-186, 2000. ISBN: 0880334525
 2. Glant, T.: A szakadék szélén: az atomháború valós veszélye a kubai rakétaválság idején.
  Eur. szle. 11 (2), 97-113, 2000.
 3. Glant, T.: Herbert Hoover magyarországi tevékenysége, 1918-1920.
  In: Emlékköny L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk.: Angi János, Barta János, Multiplex Média-DUP, Debrecen, 381-399, 2000. ISBN: 9634724523
 4. Joyce, D., Glant, T.: United States history: brief introduction for Hungarian students.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 167 p., 2000.
1998
 1. Glant, T.: Governor Wilson meets multicultural America: the ethnic dimensions of the 1912 presidential election campaign.
  Vasváry Collection Newsletter 2 5-7, 1998.
 2. Glant, T.: Through the Prism of the Habsburg Monarchy: Hungary in American Diplomacy and Public Opinion During the First World War.
  Social Science Monographs ;, Boulder, Colo., 372 p., 1998. ISBN: 0880333995
1997
 1. Glant, T.: A Szent Korona amerikai kalandja, 1945-1978.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 182 p., 1997. ISBN: 9634722342
 2. Glant, T.: British propaganda for war in neutral America, 1914-1917.
  In: English studies and the curriculum : Proceedings of the second TEMPUS-JEN mini conference, University Press, Debrecen, 169-182, 1997.
 3. Glant, T.: Gróf Apponyi Albert és Jászai Oszkár amerikai vitája a népszövetségi kölcsönről 1923 őszén.
  Vasváry collection newsletter 1 (17), 3-5, 1997.
 4. Glant, T.: Herbert Hoover élete: az első három fejezet.
  Aetas. 1 185-190, 1997.
  (Ismertetett mű: George H. Nash. -The Life of Herbert Hoover /London ; New York, 1996)
 5. Glant, T.: Roosevelt, Apponyi és a Habsburg Monarchia.
  Századok 131 (6), 1386-1401, 1997.
 6. Glant, T.: Roosevelt and Apponyi: a unique friendship.
  In: HUSSE papers 1997 : Proceedings of the third biennial conference, University Press, Pécs, 221-228, 1997.
 7. Glant, T.: Walter I. Farmer, the Wiesbaden art collecting point and the holy crown of Hungary.
  Vasváry collection newsletter 2 (18), 1-3, 1997.
 8. Glant, T.: Wilson és a bolsevik forradalom.
  Klió. 6 (3), 90-93, 1997.
  (Ismertetett mű: David S. Foglesong. -America's secret war against bolshevism : U.S. intervention in the Russian civil war, 1917-1920 /Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1995. -x, 386 p.)
1996
 1. Glant, T.: Bob Dole, Jimmy Carter és a Szent Korona hazahozatala.
  Debr. szle. 4 (3), 369-378, 1996.
 2. Glant, T.: Magyarország az amerikai sajtóban az első világháború idején.
  Aetas. 1 36-52, 1996.
 3. Glant, T.: Some facts about Hungarian propaganda for territorial integrity abroad, 1918-20.
  Hung. j. Eng. Am. stud. 2 (1), 43-56, 1996.
 4. Glant, T.: The American diplomatic counterrevolution: thoughts about U.S. foreign policy since 1945.
  In: English studies and the curriculum, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 217-224, 1996.
 5. Glant, T.: The Role of Calvinism in President Wilson's Relationship to Hungary During World War I..
  Eger J. Am. Stud. 3 35-45, 1996.
 6. Joyce, D., Glant, T.: United States history: a brief introduction for Hungarian students.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 168 p., 1996.
1995
 1. Glant, T.: American History Documents.
  mcGraw-Hill, Inc., New York, 160 p., 1995. ISBN: 0390435783
 2. Glant, T.: The image of Hungary in the American press during the First World War.
  In: HUSSE papers 1995 : Proceedings of the second conference of HUSSE, Department of English and American Studies JATE, Szeged, 45-52, 1995.
1994
 1. Glant, T.: Az Inquiry Magyarországról: Amerikai felkészülés a békekonferenciára 1917-1918-ban.
  Tört. tanulm. 3 71-92, 1994.
 2. Glant, T.: Harry Hill Bandholtz: Napló nem diplomata módra. Román megszállás Magyarországon: [Ismertetés].
  Debr. szle. 2 (1), 1994.
  (Ismertetett mű: Harry Hill Bandholtz ; [ford. Baktai Erik]. -Napló nem diplomata módra : román megszállás Magyarországon /Budapest : Magyar Világ, 1993. -247 p.)
feltöltött közlemény: 83 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK