Tudóstér: Szabó Béla publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 259 Open Access: 154
2022
 1. Szabó, B.: Az erdélyi szászok arany szabadságlevele (1224) és annak hatása a közösség hetedfélszázados történetére.
  In: Az Aranybulla a joghistóriában. Szerk.: Mezey Barna, Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, 195-225, 2022, (Jogi Kultúránk Öröksége ; 1) ISBN: 9786156356222
 2. Szabó, B.: Egy őrvidéki joghallgató, Gottfriedus Graff 17. századi peregrinációja emlékkönyvi bejegyzései alapján.
  In: 70 Studia in honorem István Stipta. Szerk.: Birher Nándor, Miskolczi-Bodnár Péter, Nagy Péter, Tóth J. Zoltán, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 361-372, 2022, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 18) ISBN: 9786155961793
 3. Szabó, B.: Legal Reform Efforts and the Legal Traditions of the Transylvanian Saxons up to the End of the 16th Century.
  Acta Ethnogr. Hung. Epub 1-21, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Cultural Studies
  Q4 Demography
  Q4 Music
 4. Szabó, B.: Verweise auf das Naturrecht in den Quellen des spätfeudalen ungarischen Privatrechts.
  Díké. 6 (1), 150-167, 2022.
2021
 1. Szabó, B.: A jogi és politikai tanulmányok összefüggései a 17. századi magyarországi peregrinusok példáján.
  In: Társadalom és jog a közép- és kora újkori Magyarországon : jogtörténeti tanulmányok. Szerk.: Nagy Gábor, Sáry Pál, Tringli István, Viskolcz Noémi, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 90-100, 2021, (Miskolci történelmi tanulmányok, ISSN 2677-1462 ; 2) ISBN: 9786155626623
 2. Szabó, B.: A rokonsági fok számításának rejtélyei az erdélyi szászoknál: oldalági vérrokonság és sógorság, mint házassági akadály.
  In: Viginti Quinque Annis II. : emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében. Szerk.: El Beheiri Nadja, Szabó István, Pázmány Press, Budapest, 187-210, 2021. ISBN: 9789633084083
 3. Hajnal, B., Szabó, B.: Bozóky Ferenc jogászprofesszor, a debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem 1946/47. tanévi rector magnificusa.
  Gerundium. 12 (1-2), 14-27, 2021.
 4. Szabó, B.: Die Organisation der Rechtsprechung bei den Sachsen Siebenbürgens bis zur frühen Neuzeit.
  Jogtörténeti szle. 19 (Sonderheft), 48-58, 2021.
 5. Szabó, B.: Egy 17. századi magyar "közjog".
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában : ünnepi tanulmányok Balázs István professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomámnyi Kar, Debrecen, 123-144, 2021. ISBN: 9789634903116(nyomtatottkiadás)
 6. Szabó, B.: Grenzenlose (Rechts)Wissenschaft in der frühen Neuzeit: Ungarnstämmige Juristen im Dienste von Städten in Deutschland in den 17-18. Jahrhunderten.
  In: Neue Grenzen = New frontiers : Humboldt-Kolleg Budapest 2018 / herausgegeben von Lénárd Darázs, Eszter Cs. Herger, Éva Jakab, Krisztina Karsai, László Imre Komlósi, Gondolat K., Budapest, 130-145, 2021. ISBN: 9789635561209
 7. Szabó, B.: Ifj. Szepesváraljai Haendel Vilmos (1903-??).
  In: Jogászprofesszorok Miskolcon : a miskolci jogi kar fennállásának 40. jubileuma alkalmából. Szerk.: Nagy Zoltán, Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc, 209-228, 2021. ISBN: 9789633582336
 8. Szabó, B.: Jogi fanatizmus a korai újkorban?: Hans Kohlhase esete.
  Miskolci jogi szle. 16 (5), 554-569, 2021.
 9. Szabó, B.: Samuel Stryk magyarországi tanítványa a hallei egyetemen.
  In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére : labor est etiam ipse voluptas / szerkesztette Peres Zsuzsanna, Bathó Gábor, Ludovika Egyetemi Könyvkiadó, Budapest, 839-853, 2021. ISBN: 9789635315680
 10. Szabó, B.: Vívás a korai újkor európai egyetemein és akadémiáin a tanult vívás színeváltozásai.
  Gerundium. 12 (1-2), 74-132, 2021.
2020
 1. Szabó, B., Újvári, E.: A 18. századi pesti jogi szakiskola és tanára, Paulus Lucas Perghold.
  Gerundium. 3-4 31-60, 2020.
 2. Szabó, B.: A német politikatudomány hatása a magyar államtani gondolkodásra a 17. században: (Magyarországiak politikatudományi disputációi).
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 126 p., 2020. ISBN: ISBN9789634983354(elektronikus)
 3. Szabó, B.: Haendel Vilmos jogászprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetem 1942/43. tanévi Rector Magnificusa.
  Gerundium. 11 (1-2), 15-48, 2020.
 4. Szabó, B.: Hungarica in der Disserationssammlung des Nürnberger Naturforschers Christoph Jacob Trew (1695-1769), Katalog 1582-1765: zusammengestellt und eingeleitet von Ádám Hegyi, Budapest, 2019. : [könyvismertetés].
  Gerundium. 3-4 249-253, 2020.
  (Ismertetett mű: Hungarica in der Disserationssammlung des Nürnberger Naturforschers Christoph Jacob Trew (1695-1769), Katalog 1582?1765 / zusammengestellt und eingeleitet von Hegyi Ádám. -Budapest, 2019. -288. -)
2019
 1. Szabó, B.: A 17. század első felében élt egyik magyarországi jogi doktor életrajzának rejtélyei (Benedictus Zalnpaum, Tebensis Pannonius).
  In: Studia in honorem Gábor Hamza Gábor : Ünnepi zanulmányok hamza Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Boóc Ádám, Sándor István, Közjegyzői Akadémia Kiadó, Budapest, 215-223, 2019. ISBN: 97861580094368
 2. Szabó, B.: Az állathibákért való eladói felelősség megvalósulása a magyar magánjog történetében (helyzetfelmérés).
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 11-55, 2019. ISBN: 9789634900771
 3. Szabó, B.: Concha, Győző (Viktor) (1846-1933), Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Hrsg.: Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , 2019. ISBN: 9783700132134
 4. Szabó, B.: Dósa, Elek (1803-1867), Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Hrsg.: Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , 2019. ISBN: 9783700132134
 5. Szabó, B.: Frank, Ignác (1788-1850), Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Hrsg.: Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , 2019. ISBN: 9783700132134
 6. Szabó, B.: Grosschmid, Béni (Benő, Benjamin); 1873-1904 Zsögöd Béni (1851-1938), Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Hrsg.: Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , 2019. ISBN: 9783700132134
 7. Szabó, B.: Horvát (Horvath), Boldizsár (Balthasar) (1822-1898), Politiker und Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815. Hrsg.: Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , 2019. ISBN: 9783700132134
 8. Szabó, B.: Két könyv a svájci peregrinációról.
  Gerundium. 10 (1), 127-133, 2019.
 9. Szabó, B.: Nagyszebentől Bécsig: Professzor sors a dualizmus korában: Leopold Pfaff, magánjogász.
  Forum, Acta jurid. polit. 9 (1), 127-142, 2019.
 10. Szabó, B.: Pozsonyi protestáns joghallgatóból katolikus jogászprofesszor Linzben (Johann Ferdinand Behamb).
  Gerundium. 3-4 84-99, 2019.
 11. Szabó, B.: Wenzel von Kövesd Gusztáv (Gustav).
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1951. Hrsg.: Ernst Bruckmüller, Christine Gruber, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 126-127, 2019. ISBN: 9783700186106
 12. Szabó, B.: Werner Rezső (Rudolf).
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1951. Hrsg.: Ernst Bruckmüller, Christine Gruber, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 139-140, 2019. ISBN: 9783700186106
2018
 1. Szabó, B.: A kellékszavatossági szabályok fejlődése a korai újkori (16-18. századi) jogtudomány és joggyakorlat tükrében = Die Entwicklung der Regeln der Sachmängelhaftung in der frühen Neuzeit (16.-18. Jh.) im Lichte der Rechtswissenschaft und Rechtspraxis.
  Debr. Jogi Műh. 15 (1-2), 1-13, 2018.
 2. Szabó, B.: A lókupecek joga: szavatossági kérdések a 17. század európai jogtudományában és gyakorlatában egy nevezetes esetgyűjtemény kapcsán.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-52, 2018. ISBN: 9789634739883
 3. Szabó, B.: A lókupecek joga: szavatossági kérdések a 17. század európai jogtudományában és gyakorlatában egy nevezetes esetgyűjtemény kapcsán.
  Jogtörténeti szle. 3-4 9-29, 2018.
 4. Szabó, B.: A nagyszebeni jogakadémia hallgatóinak kérelme az oktatás megreformálása tárgyában 1848 májusából.
  Gerundium. 9 (2), 117-126, 2018.
 5. Szabó, B.: A századforduló jelentős osztrák magánjogászának, Leopold Pfaffnak nagyszebeni professzorsága (1861-1868).
  In: Jogtörténeti Parerga II. : ünnepi tanulmányok Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Gosztonyi Gergely, Révész T. Mihály, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 219-227, 2018. ISBN: 9789632849683
 6. Szabó, B.: Die Anfänge der ungarischen Staatswissenschaft: politikwissenschaftliche Disputationen von ungarnstämmigen Studenten an deutschen Universitäten im 17. Jahrhundert = The Beginnings of Hungarian Political Science : Political Disputations of Hungarian-born Students at German Universities in the 17th century.
  Journal on European History of Law. 9 (1), 51-71, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 History
  Q4 Law
 7. Szabó, B.: Jogtanuló peregrinusaink az észak-németalföldi tartományokban a tizenhetedik-tizennyolcadik században.
  In: Oda-vissza : a kulturális transzfer folyamatai Hollandia, Flandria és Magyarország között. Szerk.: Gera Judit, Vesztergom Janina, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 43-82, 2018. ISBN: 9789632849621
 8. Szabó, B.: Néhány adat Albisi Csomós Mihály, a későbbi kolozsvári jogászprofesszor peregrinációjához.
  In: 70. Studia in honorem József Szalma. Szerk.: Boóc Ádám, Homicskó Árpád Olivér, Szuchy Róbert, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 429-437, 2018, (De juris peritorum merites, 1789 0896 ; 12) ISBN: 9789639808980
 9. Szabó, B.: Újabb magyarországi jogtanuló a 16. századi strasbourgi Academián (Kiegészítés az eddigi peregrinusnévsorhoz).
  Gerundium. 8 (4), 12-29, 2018.
2017
 1. Szabó, B.: "Auctor et respondens": a szerzőség kérdése magyarországi joghallgatók koraújkori disputatiói és dissertatiói fényében.
  In: Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapjára II.. Szerk.: Szikora Veronika, Török Éva, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 247-277, 2017. ISBN: 9789633186794
 2. Szabó, B.: Az erdélyi szászok bíráskodási szervezete a korai újkorig.
  Jogtörténeti szle. 1-2 31-40, 2017.
 3. Szabó, B.: Béla Iványi, als Professor der Universität Debrecen (1914-1927).
  In: Tripartitum trium professorum - Három szegedi jogtörténész - Drei Szegediner Rechtshistoriker : Tudományos emlékülés Bónis György születésének 100., Both Ödön születésének 90. és Iványi Béla halálának 50. évfordulójára. Szerk.: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 271-282, 2017. ISBN: 9786155411311
 4. Szabó, B.: Custodes Legum: három Magyarországról elszármazott jogász német városok vezetésében a 17-18. században.
  In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára : Studia sollemnia scientiarum politico-cameralium. Szerk.: Kis Norbert, Peres Zsuzsanna, Dialóg Campus, Budapest, 285-298, 2017. ISBN: 9786155764684
 5. Szabó, B.: Das System der Rechtspflege.
  In: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn. Hrsg.: Máthé Gábor, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 271-320, 2017. ISBN: 9786155680915
 6. Szabó, B.: Egy új jogi hungaricum a 17. század végéről - Johann Wohlmuth, a későbbi soproni polgármester a kieli egyetem jogi karán.
  In: 65. Studia in honorem István Stipta. Szerk.: Balogh Judit, Koncz Ibolya Katalin, Szabó István, Tóth J. Zoltán, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 305-339, 2017, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 10.) ISBN: 9789639808744
 7. Szabó, B.: Hungarológiai munkácska jogtudományi hangsúlyokkal a 17. század első feléből.
  Gerundium. 8 (1), 147-165, 2017.
 8. Szabó, B.: Pozsonyi származású jogászprofesszor a felső-ausztriai rendek szolgáltában: Johann Ferdinand Behamb (Œ ~1696).
  In: Risus cum lacrimis : könyv Babják Ildikó emlékére (tanulmányok, baráti írások). Szerk.: P. Szabó Béla, Újvári Emese, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar - Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, 189-220, 2017. ISBN: 9789634732204
 9. Szabó, B., Újvári, E.: Risus cum lacrimis: könyv Babják Ildikó emlékére (tanulmányok, baráti írások).
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar - Marton Gétza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, 297 p., 2017. ISBN: 9789634732204
 10. Szabó, B.: Virozsil Antal (Anton) Ritter von (1792-1868), Jurist.
  In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1951. Band 15 (Lieferung 68). Hrsg.: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 292-293, 2017. ISBN: 9783700181811
 11. Szabó, B.: Wissenschaftsgeschichtlicher Überblick.
  In: Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn. Hrsg.: Máthé Gábor, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 359-386, 2017. ISBN: 9786155680915
2016
 1. Szabó, B.: Egy be nem végzett feladat: külföldi egyetemjárás és hazai jogi kultúra a korai újkorban.
  Iustum aequum salutare. 12 (1), 111-120, 2016.
 2. Szabó, B.: Jogtörténet - kultúrtörténet.
  Jogtörténeti szle. 3 12-20, 2016.
 3. Szabó, B.: Megválaszolatlan kérdések az itáliai flotta katonáinak jogállásával kapcsolatban a principatus idején.
  In: Ut juris ordo exigit: Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné, IDResearch Kft. : Publikon Kiadó, Pécs, 217-227, 2016. ISBN: 9786155457692
2015
 1. Szabó, B.: A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 100 éve 1914-2014 című kiállítás megnyitása 2014. november 6..
  Gerundium. 6 (1-2), 155, 2015.
 2. Szabó, B.: A Debreceni Tudományegyetem jogi karának szerepe Brósz Róbert és Pólay Elemér pályakezdésében = Le rôle de la faculté de droit de l'Université de Debrecen dans le commencement de la vie professionnelle de Róbert Brósz et Elemér Pólay.
  Acta Facul. Polit-Iurid. Univ. Scient. Budap. de Rolando Eötvös Nomin. 52 33-46, 2015.
 3. Szabó, B.: A Hármaskönyv egy 17. századi németalföldi sikerkönyvben.
  In: A Hármaskönyv 500. évfordulóján. Szerk.: Csehi Zoltán, Szabó István, Schanda Balázs, Varga Zs. András, Pázmány Press : PPKE JÁK, Budapest, 157-171, 2015, (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 29.) ISBN: 9789633082423
 4. Szabó, B.: A Hármaskönyv egy 17. századi németalföldi sikerkönyvben.
  Jogtört. szle. 2014/2015 (4-1), 92-98, 2015.
 5. Szabó, B.: A nemkívánatos habilitáció: Balogh Elemér magántanári képesítésének ügye a debreceni jogi kar előtt (1916-1918).
  In: Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris romani colendam: Studia in honorem Gábor Hamza. Szerk.: Földi András, Sándor István, Siklósi Iván, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 249-266, 2015. ISBN: 9789633122402
 6. Szabó, B.: Das Zusammentreffen von germanischen Rechtstraditionen und vom transferierten gemeinen Recht im "Eigen-Landrecht" (1583) der Siebenbürger Sachsen.
  In: Schwabenspiegel-Forschung im Donaugebiet : Konferenzbeiträge in Szeged zum mittelalterlichen Rechtstransfer deutscher Spiegel. Hrsg.: Elemér Balogh, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 317-338, 2015. ISBN: 9783110317855
 7. Mónusné Kiss, K., Szabó, B.: Hacker Ervin.
  In: Magyar jogtudósok 4. kötet. Szerk.: Hamza Gábor, Elte Eötvös Kiadó, Debrecen, 89-104, 2015. ISBN: 9789633122143
2014
 1. Szabó, B.: "Ernyedetlen szorgalommal": Visky Károly és Brósz Róbert tanulmányai a debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetemen.
  In: Ünnepi kötet dr. Molnár Imre egyetemi tanár 80. születésnapjára / Jakab Éva, Pozsonyi Norbert gondozásában, Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar, Szeged, 313-336, 2014. ISBN: 978963363132
 2. Szabó, B.: "Szászok Attya": Bethlen Gábor és az erdélyi szászok privilégiumai.
  In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene: A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai / Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 327-341, 2014. ISBN: 9786067390087
 3. Szabó, B.: A talán első (római)jogi monográfia magyarországi szerző tollából: A soproni Wilhelm Artner Brevissima Discussiója.
  In: Universitas "unius rei": Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből. Szerk.: P. Szabó Béla, Újvári Emese, Debreceni Egyetem Marton Géza Állam és Jogtudományi Doktori Iskola, Debrecen, 257-295, 2014. ISBN: 9789634737070
 4. Varga, N., Szabó, B.: Barabási Kun József (1875-1945).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 319-342, 2014. ISBN: 9789634737490
 5. Szabó, B.: Baranyai Béla (1881-1945).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 413-437, 2014. ISBN: 9789634737490
 6. Szabó, B.: Differentiae és collatio - 17. századi munkák a római jog és a magyarországi jog(ok) összehasonlításáról.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 278-289, 2014. ISBN: 9789634736745
 7. Szabó, B.: Differentiae und collatio: Arbeiten aus dem 17. Jahrhundert über die Vergleichung des römischen Rechts mit den einheimischen Rechten in Ungarn.
  In: Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged. Hrsg.: Attila Badó, Detlev W. Belling, János Bóka, Péter Mezei, Universitatsverlag Potsdam, Potsdam, 277-289, 2014, (Acta Iuridica Universitatis Potsdamiensis ; 1.) ISBN: 9783869563084
 8. Kiss, K., Szabó, B.: Hacker Ervin (1888-1945).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 565-579, 2014. ISBN: 9789634737490
 9. Szabó, B.: Haraszti Bernolák Nándor (1880-1951).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- s Jogtudományi Kara, Debrecen, 179-203, 2014. ISBN: 9789634737490
 10. Szabó, B.: Három neves németalföldi jogász és Nadányi János kapcsolatának nyomai.
  In: Történetek a mélyföldről : Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. Szerk.: Bozzay Réka, Printart-Press Kft., Debrecen, 188-245, 2014.
 11. Szabó, B.: Iványi Béla (1914-1927).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- s Jogtudományi Kara, Debrecen, 205-231, 2014. ISBN: 9789634737490
 12. Károlyi, G., Szabó, S., Szabó, B.: Kovács Gábor (1883-1920).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 95-107, 2014. ISBN: 9789634737490
 13. Szabó, B.: Marton Géza (1880-1957).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 345-365, 2014. ISBN: 9789634737490
 14. Szabó, B.: Pusztarádóczi Dezső Gyula (1887-1972).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 609-627, 2014. ISBN: 9789634737490
 15. Szabó, A., Szabó, B.: Szentkirály-szabadjai Márffy Ede (1881-1947).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 297-315, 2014. ISBN: 9789634737490
 16. Szabó, B.: Szepesváraljai Haendel Vilmos (1874-?).
  In: "Ernyedetlen szorgalommal..." : A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914-1949). Szerk.: P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem Állam- s Jogtudományi Kara, Debrecen, 15-41, 2014. ISBN: 9789634737490
 17. Szabó, B., Újvári, E.: Universitas "unius rei": tanulmányok a római jog és továbbélése köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; Lícium Art, Debrecen, 350 p., 2014. ISBN: 9789634737070
2013
 1. Szabó, B.: A felső-magyarországi városszövetség 17. századi jogkönyvének eljárásjogi vonatkozásai.
  In: A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon (V. Szegedi Jogtörténeti Napok). Szerk.: Homoki-Nagy Mária, SZTE ÁJK, Szeged, 197-220, 2013. ISBN: 9789633062272
 2. Szabó, B.: A nagyszebeni jogakadémia megalapításának előzményei.
  In: Jogtörténeti Parerga: Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Máthé Gábor, Résvész T. Mihály, Gosztonyi Gergely, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 338-347, 2013.
 3. Szabó, B., Szemesi, S.: Profectus in Litteris 4..
 4. Szabó, B., Szemesi, S.: Profectus in Litteris 5..
 5. Szabó, B.: Rudolf von Jhering: a juriszprudencia mint tudomány. bécsi székfoglalója alapján.
  In: A jogi gondolkodás mérföldkövei : a kezdetektől a XIX. század végéig : tankönyv jogászhallgatók számára. Szerk.: Frivaldszky János, Szt. István Társ., Budapest, 294-301, 2013. ISBN: 9789632773438
 6. Szabó, B.: Ungarstämmige Mitglieder des Doktorenkollegiums der Wiener Juristenfakultät vor den Universitätsreformen Maria Theresias = The Members of Hungarian Origin of the Doktorenkollegium of the Faculty of Law in Vienna before Maria Theresia's University Reforms.
  Journal on European History of Law. 4 (1), 33-51, 2013.
2012
 1. Szabó, B.: A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai.
  Gerundium. 3 (1-2), 157-160, 2012.
  (Ismertetett mű: összeáll. Hegyi Ádám. -A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai (1575) 1660-1798 (1815): katalógus = Die Hungarica-Manuskripte der Universität Basel (1575) 1660-1798 (1815): Katalog /Budapest : Országos Széchenyi Könyvtár - Gondolat Kiadó, 2010. -271 p.)
 2. Szabó, B.: Jogászság és jogászképzés.
  In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor K., Miskolc, 35-62, 2012, (Prudentia iuris, 1219-8471 ; 2.) ISBN: 9789639988460
 3. Szabó, B.: Miniszteri előterjesztés a nagyszebeni királyi jogakadémia megszüntetése tárgyában I. Ferenc József előtt és annak parlamenti előzményei.
  Gerundium. 3 (1-2), 74-104, 2012.
 4. Szabó, B.: Papinianus on the stage: a martyr of law or a modern model?.
  Acta juridica Hungarica. 53 (1), 7-22, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
 5. Szemesi, S., Szabó, B.: Profectus in Litteris 3..
 6. Szabó, B.: Rudolf von Jhering: a juriszprudencia mint tudomány bécsi székfoglalója alapján.
  In: A jogi gondolkodás mérföldkövei a kezdetektől a XIX. század végéig. Szerk.: Frivaldszky János, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 296-303, 2012. ISBN: 9789632773438
 7. Szabó, B.: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához.
  Szt. István Társ., Budapest, 80 p., 2012.
2011
 1. Szabó, B.: A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében.
  In: A szimbólumok üzenete : a jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak. Szerk.: Mezey Barna, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 369-381, 2011. ISBN: 9789633120545
 2. Szabó, B.: A juriszprudencia mint tudomány: Jhering álláspontja bécsi székfoglalója alapján.
  In: Rudolf von Jhering és jogelméletének hatása. Szerk.: Frivaldszky János, Pokol Béla, PPKE JÁK, Budapest, 67-79, 2011, (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISBN: 9789639206939
 3. Szabó, B.: Bernolák Nándor (1880-1951), a Debreceni m. kir. Tudományegyetem második rektora.
  Gerundium. 2 (1-2), 13-31, 2011.
 4. Szabó, B.: Egy törvényjavaslat elé (Az 1912. évi XXXVI. törvénycikk - A Debreczeni és Pozsonyi Magyar Királyi Tudományegyetem felállításáról" szövege és miniszteri indokolása).
  Gerundium. 2 (1-2), 135-136, 2011.
 5. Szabó, B.: Emlékbeszéd március 15-én (A debreceni főiskolások március 15-éi).
  Gerundium 2 (1-2), 261-267, 2011.
 6. Szabó, B.: Erhard Artner jogi tanulmányai Tübingenben a 17. század elején.
  Soproni szemle. 65 (4), 361-380, 2011.
 7. Szabó, B.: Magyarországiak politica-disputatiói nyugat-európai egyetemeken a 17. században.
  In: A szabadság felelőssége : írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 276-308, 2011. ISBN: 978963318168
 8. Szabó, B.: Papinianus, a tragikus színpadi hős: "történeti tényállások".
  In: Római jog és a magánjog fejlődése Európában : tanulmányok dr. Molnár Imre 75. születésnapjára. Szerk.: Jakab Éva, SzTE ÁJK, Szeged, 157-176, 2011.
 9. Szabó, B.: Tanulságos évtizedek: a Debreceni Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara (1914-1949).
  DE ÁJK, Debrecen, 100 p., 2011. ISBN: 9789634734697
2010
 1. Balogh, J., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L., Szabó, B., Siska, K.: Előadások a magyar alkotmány- és közigazgatástörténet köréből I.: tansegédlet az igazgatásszervező hallgatók számára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 92 p., 2010. ISBN: 9789633180839
 2. Balogh, J., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L., Szabó, B., Siska, K.: Előadások a magyar alkotmánytörténet köréből: tansegédlet joghallgatók számára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 104 p., 2010. ISBN: 9789633180846
 3. Szabó, B.: Gerundium egyetemtörténeti közlemények.
 4. Szabó, B.: Kísérlet a jogösszehasonlítás mint diszciplína bevezetésére a debreceni egyetemen (1927) an attempt to introduce comparative law as a self-contained discipline at the University of Debrecen (1927).
  Gerundium. 1 (1), 58-75, 2010.
 5. Szabó, B.: Magyarországi jogi doktorok számbavétele 1680-ból.
  In: Emlékkönyv dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Homoki-Nagy Mária, Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 701-724, 2010. ISBN: 9789639927209
 6. Szabó, B., Szemesi, S.: Profectus in Litteris 2..
2009
 1. Szabó, B.: Juristischer Buchbesitz bei den Siebenbtürger Sachsen in der Frühen Neuzeit.
  In: Deutsche Sprache und Kultur in Siebenbürgen : Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte; Kulturkontakten und Identitäten. Hrsg.: Wynfried Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer, Lumiére, Bremen, 105-121, 2009.
 2. Szabó, B.: Közmondásos jogtudás: (gondolatok a jogi közmondások hazai kutatásának lehetőségeiről).
  In: Jogi néprajz - jogi kulturtörténet : tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből. Szerk.: Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra, ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest, 185-199, 2009. ISBN: 9789632840659
 3. Szabó, B.: Papinianus a színpadon: a jog mártírja vagy modern példakép?.
  In: Iustitia kirándul : tanulmányok a jog és irodalom köréből. Szerk.: Fekete Balázs, H. Szilágyi István, Könczöl Miklós, Szent István Társulat, Budapest, 153-197, 2009. ISBN: 9789632771724
 4. Szabó, B., Varju, M.: Profectus in Litteris 1..
 5. Szabó, B.: Széljegyzetek Lackner Kristóf padovai tanuló éveihez.
  Jogtörténeti szle. 1 33-43, 2009.
  (Ismertetett mű: Tóth Gergely. -Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza = Vitae Christophori Lackhner I. U. D. Hominis, brevis consignatio /Sopron : Győr-Moson-Sopron Megyei Soproni Levéltár, 2009. -219 p. -)
2008
 1. Szabó, B.: A felsőoktatás globalizálódása a jogoktatás példáján.
  In: Multikulturalitás és globalizáció : nemzetközi konferencia : Debrecen, 2008. március 27-28. : előadások és prezentációk. Szerk.: Kocsis András, Siska Katalin, P. Szabó Béla, Debreceni Egyetem, Debrecen, 27-43, 2008. ISBN: 9789634732662
 2. Szabó, B.: Bernolák Nándor, az I. büntető novella egyik kodifikátora és kommentátora.
  Jogtörténeti szle. 4 12-20, 2008.
 3. Szabó, B., Krász, L., Oborni, T.: Magyarországi származású jogászdoktorok Bécsben (1730-as és 1740-es évek).
  In: Redite ad cor : tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk.: Krász Lilla, Oborni Teréz, ELTE Eötvös K., Budapest, 367-385, 2008.
 4. Kocsis, A., Siska, K., Szabó, B.: Multikulturalitás és globalizáció: nemzetközi konferencia : Debrecen, 2008, március 27-28. : előadások és prezentációk.
  Abigél Többcélú Intézmény :, Debrecen, 220 p., 2008. ISBN: 9789634732662
2007
 1. Szabó, B.: A glosszátorok tanainak uralma az itáliai jogszolgáltatás felett a 13-15. században.
  Jogelméleti szemle. 22007.
 2. Szabó, B.: A hétszemélyes tábla ülésszakának megnyitásával kapcsolatos ceremónia a 18. század második felében.
  Jogtörténeti szle. különszám 198-204, 2007.
 3. Szabó, B.: Néhány adaptált (és adoptált) gondolat a jogászképzés jövőjéről: (Globalizálódás-Europaizálódás).
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet . Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 135-155, 2007. ISBN: 9789634730682
2006
 1. Szabó, B.: A bécsi jogi kar doktori kollégiumának magyarországi származású tagjai Mária Terézia egyetemi reformjai előtt.
  In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére,. Szerk.: Mezey Barna, Révész T. Mihály, Gondolat, Budapest, 547-584, 2006.
 2. Szabó, B., Balogh, J.: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai: (1914-1949).
  Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet :, Debrecen, 2006.
 3. Szabó, B.: A Planum Tabulare zálogjoga.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 6 243-254, 2006.
 4. Schmitt, C., Szabó, B.: Der gesetzgebende Staat.
  In: Legalitás és legitimitás / Carl Schmitt ; [ford. Mulicza Katalin [et al.], Attraktor Kiadó, Máriabesenyő-Gödöllő, 7-21, 2006. ISBN: 9639580678
 5. Szabó, B.: Jogászság és jogászképzés.
  In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 35-62, 2006, (Prudentia iuris, 1219-8471 ; 2.) ISBN: 9639634336
 6. Szabó, B.: Marton Géza debreceni jogi oktatási reformtervei és a római jog helye a curriculumban.
  Debr. jogi műh. 3 (1), 2006.
 7. Szabó, B.: Marton Géza debreceni jogi oktatási reformtervei és a római jog helye a curriculumban.
  Debr. jogi műh. (Nyomt.) 2005 137-146, 2006.
 8. Szabó, B.: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához.
  Szent István Társulat, Budapest, 84 p., 2006.
2005
 1. Szabó, B.: A német jogtörténet kutatás és oktatás.
  Jogtörténeti szle. Különszám 45-49, 2005.
 2. Szabó, B.: A szepesi jog forrásai.
  Jogtörténeti tanulmányok. 8 443-463, 2005.
 3. Szabó, B.: Az erdélyi szászok büntetőjogának kapcsolata a jusztiniánuszi és a birodalmi német büntetőszabályokkal.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 5 137-177, 2005.
 4. Szabó, B.: Jogösszehasonlítás - Debrecenben: (Tudomány- és oktatástörténeti adalékok).
  In: Amabilissimus : a legszeretetreméltóbbak egyike : Loss Sándor emlékkönyv. Szerk.: Szabadfalvi József, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 285-306, 2005, (Memoranda ; 2.) ISBN: 9634729185
 5. Szabó, B.: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához.
  Szent István Társulat, Budapest, 84 p., 2005.
2004
 1. Szabó, B., Madai, S., Balogh, J.: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai: (1914-1949).
  Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet :, Debrecen, 264 p., 2004. ISBN: 9634728588
 2. Szabó, B.: A magyarországi jogoktatás Kossuth Lajos korában.
  In: Európai Magyarországot! : Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója című országos jogtörténeti konferencia (Debrecen, 2002. október 3-4.) tanulmányai. Szerk.: Balogh Judit, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 13-24, 2004, (Debreceni konferenciák ; 3.) ISBN: 9634728634
 3. Szabó, B.: Deák és a magánjog.
  In: A haza bölcse, Deák Ferenc [elektronikus dokumentum] : [CD-ROM], Martin Opitz K., Budapest, , 2004.
 4. Szabó, B., Máthé, G., Mezey, B.: Deák und das Privatrecht.
  In: Nationalstaat : Monarchie : Mitteleuropa - zur Erinnerung an den "Advokaten der Nation", Ferenc Deák. Hrsg.: Gábor Máthé, Barna Mezey, Gondolat, Budapest, 124-129, 2004.
 5. Szabó, B.: Friedrich Carl von Savigny.
  In: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor K., Miskolc, 93-104, 2004. ISBN: 9639466670
 6. Szabó, B.: Lackner Kristóf első nyomtatott jogi munkája.
  In: Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára . Szerk.: Blutman László et al, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 333-367, 2004.
 7. Szabó, B.: Rudolph von Jhering.
  In: Fejezetek a jogi gondolkodás történetéből. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor K., Miskolc, 105-116, 2004. ISBN: 9639466670
 8. Madai, S., Szabó, B.: Sztehlo Zoltán.
  In: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai : (1914-1949) /szerk. P. Szabó Béla, Madai Sándor, Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet ; Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék, Debrecen, 155-166, 2004, (Historia iuridicae facultatis : a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványsorozata ; 2.) ISBN: 9634728588
 9. Szabó, B.: Vécsey Tamás: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 292, 2004.
 10. Szabó, B.: Vétójog: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 408, 2004.
 11. Szabó, B.: Vindicatio: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 490, 2004.
 12. Szabó, B.: Vis maior: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 513, 2004.
 13. Szabó, B.: Vulgárjog: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 612, 2004.
2003
 1. Szabó, B.: A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara.
  In: A jogászképzés múltja, jelene, jövője : ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások, kerekasztal beszélgetések. Szerk.: Takács Péter, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 289-301, 2003, (Bibliotheca iuridica ; 10.) ISBN: 9634636756
 2. Szabó, B.: Aktualnoe sostoânie razitiâ eropejskogo častogo prava.
  In: The problems of development and managment of integral processes on the international market of higher education and scienes : materials of international scientific conference, Uzgorod-Snina, Oktober 16-18, 2002, [S.n.], Uzgorod, 229-232, 2003.
 3. Szabó, B.: Deák és a magánjog.
  In: Deák Ferenc emlékezete. Szerk.: Szabó András, Akadémia K., Budapest, 71-76, 2003. ISBN: 963058087x
 4. Szabó, B.: Lando vs. Gandolfi vs. unidroit?: gondolatok félúton az egységes európai szerződési jog felé.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 21 (2), 719-733, 2003.
 5. Szabó, B.: Racsipenie objemov podgotobki juristov i problemi iz nevo b Vengrii pocle cmeni politiseckoi sistemi.
  In: Theory and Practice of Transitional Period (economic and legal, international, informational and technological, educational and scientific aspects) - Materials of international scientific conference March 12-14. 2003. / snina. red. H.M. Olekszik, [S.n.], Uzhgorod, 94-98, 2003.
 6. Szabó, B.: Semel heres semper heres: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 8, 2003.
 7. Szabó, B.: Senatus: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 13, 2003.
 8. Szabó, B.: Senatus consultum: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 13, 2003.
 9. Szabó, B.: Status: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 263, 2003.
 10. Szabó, B.: Stipulatio: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 282, 2003.
 11. Szabó, B.: Szászy-Schwarz Gusztáv: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 525, 2003.
 12. Szabó, B.: Tulajdon: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 775, 2003.
 13. Szabó, B.: Tulajdonszerzés: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 775-776, 2003.
 14. Szabó, B.: Turpitudo: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 806, 2003.
 15. Szabó, B.: XII táblás törvény: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 519, 2003.
2002
 1. Szabó, B., Madai, S., Balogh, J.: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai: (1915-1947).
  Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet :, Debrecen, 300 p., 2002. ISBN: 9634726631
 2. Kardos, S., Szabó, K., Szabó, B.: A magyar katonai büntetőjog rövid története.
  Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet, Debrecen, 150 p., 2002. ISBN: 9634727166
 3. Szabó, B.: Baldus de Ubaldis (1327-1400), lucerna iuris: a leghíresebb consiliator halálának 600. évfordulójára.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 2 36-59, 2002.
 4. Szabó, B.: Die Rolle des europäischen "ius commune" in der ungarischen Privatrechtsentwicklung der frühen Neuzeit: das Zeugnis der Rechtswissenschaft.
  In: Iurisprudentia universalis : Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag. Hrsg.: Martin Josef Schermaier, J. Michael Rainer, Laurens C. Winkel, Böhlau, Köln-Weimar-Wien, 765-777, 2002.
 5. Soós, I., Szabó, B.: Haraszti Bernolák Nándor: büntetőjogász - népjóléti-miniszter - ügyvéd.
  In: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai (1915-1947). Szerk.: P. Szabó Béla, Madai Sándor, Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet, Debrecen, 11-51, 2002, (Historia iuridicae facultatis. A Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványsorozata ; 1.) ISBN: 9634726631
 6. Szabó, B.: Potestas: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 64, 2002.
 7. Szabó, B.: Praetor: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 89, 2002.
 8. Szabó, B.: Praetori jog: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 89, 2002.
 9. Szabó, B.: Proprietas: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 143, 2002.
 10. Szabó, B.: Puberes: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 172, 2002.
 11. Szabó, B.: Questor: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 239 ?, 2002.
 12. Szabó, B.: Rabszolgaság: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 237-238, 2002.
 13. Szabó, B.: Recepció: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 345, 2002.
 14. Szabó, B.: Rei vindicatio: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 383, 2002.
 15. Szabó, B.: Responsum: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 433, 2002.
 16. Szabó, B.: Rex: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 458, 2002.
 17. Szabó, B.: Római jog: (a jogrendszer, s a tudomány fejlődése, továbbélése) : [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 560, 2002.
 18. Szabó, B.: Római polgár: [lexikon szócikk].
  In: Magyar nagylexikon / [főszerk. Élesztős László], Magyar Nagylexikon K., Budapest, 565, 2002.
 19. Szabó, B.: Spuren der Wirkung des europäischen "ius commune" in der ungarischen Privatrechtsentwicklung der frühen Neuzeit.
  In: The First Millennium of Hungary in Europe / editors-in-chief Klára Papp, János Barta ; co-editors Attila Bárány, Attila Györkös, Multiplex Media : Debrecen University Press, Debrecen, 238-253, 2002. ISBN: 9632025199
 20. Szabó, B.: Szepesváraljai Haendel Vilmos: a vitatott politika-professzor.
  In: A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai (1915-1947). Szerk.: P. Szabó Béla, Madai Sándor, Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet, Debrecen, 235-279, 2002, (Historia iuridicae facultatis. A Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványsorozata ; 1.) ISBN: 9634726631
2001
 1. Szabó, B.: A jogtudós Hunterus - az európai "ius commune" közvetítője.
  In: Honterus-emlékkönyv : emlékülés és kiállítás Johannes Honterus halálának 450. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban, 1999 = Honterus-Festschrift : wissenschaftliche Tagung und Ausstellung zum 450. jährigen Todestage von Johannes Honterus in der Ungarischen Széchényi Nationalbibliothek, 1999. Szerk.: W. Salgó Ágnes, Stemler Ágnes, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 28-56, 2001. ISBN: 9633891566
 2. Szabó, B.: Az európai ius commune hatásának nyomai a kora újkor magyar magánjogának fejlődésében.
  In: Facultas nascitur : 20 éves a jogászképzés Miskolcon / [szerk. Szabadfalvi József], Bíbor, Miskolc, 433-448, 2001. ISBN: 9639103787
 3. Szabó, B.: Doktor alkotta jog: Communis opinio doctorum és más jelenségek.
  In: Ius humanum : ember alkotta jog : műhelytanulmányok. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 111-156, 2001.
 4. Szabó, B.: Frank, Ignác.
  In: Juristen : ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg.: von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München, 221-222, 2001.
 5. Szabó, B.: Grosschmid (Zsögöd), Béni.
  In: Juristen : ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg.: Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München, 264-265, 2001.
 6. Szabó, B.: Jogászság és jogászképzés.
  In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor K., Miskolc, 173-208, 2001. ISBN: 9639103667
 7. Szabó, B.: Magyarországi joghallgatók külföldi akadémiákon a 16-18. században: kérdések és eredmények.
  In: Rendi társadalom, polgári társadalom. Írástörténet - szakszerűség : a Hajnal István Kör velemi konferenciája 1992. szeptember 10-12, Hajnal István Kör : Vas Megyei Levéltár, Szombathely, 87-93, 2001.
 8. Szabó, B.: Marton Géza.
  In: Juristen : ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg.: Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München, 424-425, 2001.
 9. Szabó, B.: Sachsen in Ungarn und ihr Rechtsleben im Mittelalter und der frühen Neuzeit: Forschungsstand und Möglichkeiten in der Erforschung der Rechtsverhältnisse der Zipser und Siebenbürger Sachsen.
  In: Sachsen im Spiegel des Rechts : Ius Commune propriumque. Hrsg.: Adrian Schmidt-Recla, Eva Schumann, Frank Theisen, Böhlau, Köln-Weimar-Wien, 95-114, 2001.
 10. Szabó, B.: Szladits Károly.
  In: Juristen : ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg.: Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München, 618-619, 2001.
 11. Szabó, B.: Werbőczy, Stephanus.
  In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg.: Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München, 668-669, 2001.
2000
 1. Szabó, B., Sáry, P.: "Dum spiro doceo": Huszti Vilmos 85. születésnapjára.
  Bíbor Kiadó, Miskolc, 497 p., 2000. ISBN: 963910342X
 2. Szabó, B.: Development of law in Hungary: the first eight centuries.
  In: The Hungarian State : thousand Years in Europe. Eds.: András Gergely, Gábor Máthé, Korona, Budapest, 130-167, 483-484, 2000.
 3. Szabó, B.: Dionysius Gothofredus magyarországi tanítványai Strasbourgban.
  In: "Dum spiro doceo" : Huszti Vilmos 85. születésnapjára. Szerk.: Szabó Béla, Sáry Pál, Bíbor Kiadó, Miskolc, 191-229, 2000. ISBN: 963910342X
 4. Szabó, B.: Frank M. Ausbüttel: A császárkori Róma közigazgatása: [Ismertetés].
  Klió. 9 (3), 41-47, 2000.
  (Ismertetett mű: Frank M. Ausbüttel. -Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches /Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998)
 5. Kaufmann, A., Szabó, B.: Gedanken zu einer ontologischen Grundlegung der juristischen Hermeneutik.
  In: Jog és nyelv / [szerk. Szabó Miklós és Varga Csaba], Books in Print Bt., Budapest, 185-194, 2000. ISBN: 9639296244
 6. Szabó, B.: Ismertetés: Kereskedelmi jogintézmények a római jogban.
  Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 177 540-546, 2000.
  (Ismertetett mű: Földi András. -Kereskedelmi jogintézmények a római jogban /Budapest : Akadémiai K., 1997. -277 p. -)
1999
 1. Szabó, B.: A jog világtörténete: [Ismertetés].
  Klió. 8 (3), 13-17, 1999.
  (Ismertetett mű: Uwe Wesel. -Geschichte des Rechts : von den Frühformen bis zum Vertag von Maastrich /München : C.H. Beck, 1997)
 2. Szabó, B.: A középkori glosszátorok: [Ismertetés].
  Klió. 8 (3), 67-72, 1999.
  (Ismertetett mű: Hermann Lange. -Römisches Recht im Mittelalter. I. Die Glossatoren /München : C.H. Beck, 1997)
 3. Szabó, B.: Friedrich Carl von Savigny.
  In: Fejezetek a jogi gondolkodás történetéből. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 93-104, 1999.
 4. Szabó, B.: Haszontalan dolgok tudománya?: a római jog a harmadik évezred küszöbén.
  Debr. szle. 4 608-612, 1999.
 5. Szabó, B.: Johannes Honterus (1498-1549).
  In: Magyar jogtudósok. Szerk.: Hamza Gábor, Nemzeti Tankönyvkiadó, [Budapest], 13-40, 1999, (Magyar felsőoktatás könyvek, 1219-7319 ; 12.) ISBN: 9631902994
 6. Szabó, B.: Persönliches und Privateigentum in Theorie und Praxis der Nachkriegs-zeit bis zum Inkrafttreten de Ungarischen Zivilgesetzesbuches (1959).
  In: Recht im Sozialismus : Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachgriegsgesellschaften (1944/45-1989) : Enteignung . Ed.: Gerd Bender, Ulrich Falk, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 37-55, 1999.
 7. Szabó, B.: Rudolph von Jhering.
  In: Fejezetek a jogi gondolkodás történetéből. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 105-116, 1999.
 8. Szabó, B.: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához.
  Szent István Társulat, Budapest, 84 p., 1999. ISBN: 9633608759
 9. Szabó, B.: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához.
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Római jogi Tanszék, Budapest, 84 p., 1999. ISBN: 9633612985
1998
 1. Szabó, B., Péter, O.: A bonis bona discere: Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag.
  Bíbor Kiadó, Miskolc, 610 p., 1998. ISBN: 9639103063
 2. Szabó, B.: A jogászság és a jogászképzés tradíciói és jelene.
  In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 173-204, 1998, (Prudentia iuris, 1219-8471 ; 2.) ISBN: 9638538732
 3. Szabó, B.: A római császárok magánélete.
  Klió. 7 (1), 61-65, 1998.
  (Ismertetett mű: Alexander Demandt. -Das Privatleben der römischen Kaiser /München : Beck, 1996. -287 p.)
 4. Szabó, B.: Előadások a római állam- és jogtörténet köréből.
  Bíbor, Miskolc, 115 p., 1998. ISBN: 963910311X
 5. Szabó, B.: Étudiants du droit hongrois a l' université Padue aux XVI-XVIIIe siécles.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 15 231-244, 1998.
 6. Szabó, B.: Ius commune hajdan és majdan.
  In: Jogbölcseleti előadások. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 285-309, 1998, (Prudentia iuris, 1219-8471 ; 11.) ISBN: 9639103071
 7. Szabó, B.: Juristen und Bücher im frühneuzeitlichen Ungarn.
  In: Bürgerliche Kultur im Vergleich : Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Hrsg.: István Monok, Péter Ötvös, Scriptum, Szeged, 45-69, 1998.
 8. Szabó, B.: Monográfia a római kereskedelmi jogról / P. Szabó Béla.
  Jogtud. közlöny. 53 (11), 454-458, 1998.
  (Ismertetett mű: Földi András. -Kereskedelmi jogintézmények a római jogban /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1997. -277 p.)
 9. Szabó, B.: Zlinszky János, a tanár: ("A kincsesláda nyitogatója").
  In: Iustum, aequum, salutare : emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére = Festschrift in honour of professor János Zlinszky. Szerk.: Bánrévy Gábor, Jobbágyi Gábor, Varga Csaba, [Pázmány Péter Katolikus Egyetem], Budapest, 13-21, 1998. ISBN: 9630346265
 10. Szabó, B.: Zum Geleit.
  In: A bonis bona discere : Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag. Hrsg.: P. Szabó Béla, Orsolya Márta Péter, Miskolc : Bíbor Kiadó, 1998. ISBN: 9639103063
1997
 1. Hamza, G., Szabó, B.: A magyar-olasz jogászkapcsolatok történetéhez.
  In: Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez. Szerk.: Horváth Ákos, Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, Budapest, 7-13, 1997, (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből ; 15.)
 2. Szabó, B.: Civis Romanus: a római társadalom jogi kategóriái.
  Rubicon. 3-4 37-41, 1997.
 3. Szabó, B.: Jogászaink olvasmányai a koraújkorban.
  Iskolakultúra. 5 23-34, 1997.
 4. Szabó, B.: Peter G. Stein: A római jog és Európa: [ismertetés].
  Klió. 6 (3), 12-19, 1997.
  (Ismertetett mű: Peter G. Stein. -Römisches Recht und Europa. Die Geschichte einer Rechtskultur /Frankfurt : Fischer Verlag, 1993)
 5. Szabó, B.: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához.
  [Bíbor Kiadó], Miskolc, 78 p., 1997.
 6. Szabó, B.: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához.
  Szent István Társulat, Budapest, 84 p., 1997. ISBN: 9633608759
1996
 1. Szabó, B.: "Exige mentis opus doctae, Methodoque reducta...".:.
  In: Tanulmányok Benedek Ferenc tiszteletére : Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata / szerkbiz. Hamza Gábor, Kajtár István, Zlinszky János, Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtud. Kar, Pécs, 258-276, 1996.
 2. Szabó, B.: A jogászság és a jogászképzés története.
  In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor K., Miskolc, 163-198, 1995.
 3. Coing, H., Szabó, B.: A jogfilozófia alapjai.
  Osiris, Budapest, 294 p., 1996. ISBN: 9633791642
 4. Szabó, B.: A korai római köztársaság "törvényei".
  Klió. 5 (1), 59-66, 1996.
  (Ismertetett mű: Dieter Flach ; in Zusammenarbeit mit Stefan von der Lahr. -Die Gesetze der frühen römischen Republik : Text und Kommentar /Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994. -XIII., 389 p.)
 5. Szabó, B.: A Római Birodalom III. századi válsága.
  Klió. 5 (2), 51-57, 1996.
  (Ismertetett mű: Klaus-Peter Johne [et al.]. -Gesellschaft und Wirtschaft des römischen Reiches im 3. Jahrhundert : Studien zu ausgewählten Problemen /Berlin : Akademie Verlag, 1993. -404 p.)
 6. Philipps, L., Szabó, B.: Az életlen szubszumpció elmélete: a szubszumpciós küszöb a "Fuzzy" logika tükrében.
  In: Logikai olvasókönyv joghallgatók számára. Írták: Bódig Mátyás, Szabó Miklós, Bíbor, Miskolc, 207-223, 1996, (Prudentia iuris ; 4.) ISBN: 9638538775
 7. Philipps, L., Szabó, B.: Eine Theorie der unscharfen Subsumption: die Subsumptionsschwelle im Lichte der Fuzzy Logic.
  In: Logikai olvasókönyv joghallgatók számára. Írták: Bódig Mátyás, Szabó Miklós, Bíbor, Miskolc, 207-223, 1996, (Prudentia iuris ; 4.) ISBN: 9638538775
 8. Szabó, B.: Frühneuzeitliche Rechtsrezeption in Ungarn und Siebenbürgen: Beschreibung eines Forschungsprojektes.
  Siebenbürg. Semesterblätt. 1 6-12, 1996.
 9. Coing, H., Szabó, B.: Grundzüge der Rechtsphilosophie.
  Osiris-Századvég Kiadó, Budapest, 1996.
 10. Szabó, B.: Ismertetés: Magyarország főispánjai =.
  Siebenbürg. Semesterblätt. 1 71-73, 1996.
  (Ismertetett mű: Fallenbüchl Zoltán. -Magyarország főispánjai = Die Obergespane Ungarns, 1526-1848 /Budapest : Argumentum, 1994. -170 p.)
 11. Szabó, B.: Ismertetés: Staat und Nation in der europäischen Geschichte.
  Siebenbürg. Semesterblätt. 1 48-50, 1996.
  (Ismertetett mű: Hagen Schulze. -Staat und Nation in der europäischen Geschichte /München : Beck, 1995. -376 p.)
 12. Szabó, B.: Ius commune hajdan és majdan.
  In: Előadások a jogelmélet köréből. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 297-322, 1996.
 13. Szabó, B.: Policey in Ungarn und Siebenbürgen im 16-18. Jahrhundert.
  In: Policey im Europa der Frühen Neuzeit. Hrsg.: Michael Stolleis, Klostermann, Frankfurt am Main, 377-406, 1996. ISBN: 3465028422
 14. Szabó, B.: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához.
  [Bíbor Kiadó], Miskolc, 37 p., 1996.
1995
 1. Szabó, B.: A jogászság és a jogászképzés története.
  In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 163-198, 1995, (Prudentia iuris, 1219-8471 ; 2) ISBN: 9638538732
 2. Schmitt, C., Szabó, B.: Der gesetzgebende Staat.
  In: Joguralom és jogállam : antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből / [szerk., az előszót írta, az irodalomjegyzéket összeáll. és a mutatókat készítette Takács Péter] ; [ford. Ádám Antal [et al.], ELTE, Budapest, 53-62, 1995. ISBN: 9633790409
 3. Szabó, B.: Frank, Ignác.
  In: Juristen : ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg.: von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München, 214-215, 1995.
 4. Szabó, B.: Grosschmid (Zsögöd), Béni.
  In: Juristen : ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg.: Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München, 256-257, 1995.
 5. Szabó, B.: Luciano Perelli: Róma politikai életének árnyoldalai - mítoszromboló szöveggyűjtemény: [Ismertetés].
  Klió. 4 (1), 62-67, 1995.
  (Ismertetett mű: Luciano Perelli. -La corruzione politica nell'anatica Roma /Milano : Biblioteca Universale Rizzoli, 1994)
 6. Szabó, B.: Marton Géza.
  In: Juristen : ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg.: Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München, 411-412, 1995.
 7. Szabó, B.: Szladits Károly.
  In: Juristen : ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg.: Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München, 603-604, 1995.
 8. Szabó, B.: Werbőczy, Stephanus.
  In: Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg.: Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München, 650, 1995.
1994
 1. Szabó, B.: A bányajog forrásai és szabályozásának tárgya a 16. században.
  In: Agricola évszázada : Georgius Agricola (1494-1555) születésének 500. évfordulója alkalmából tartott ülésszak előadásai : Miskolci Egyetem 1994. június 29.. Szerk.: Zsámboki László, Miskolci Egyetem, Miskolc, 67-88, 1994. ISBN: 9636612412
 2. Szabó, B.: Die Rezeption des Römischen Rechts bei den Siebenbürger Sachsen.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 9 173-194, 1994.
 3. Szabó, B.: Frankfurti jogászok a 17.-18. században.
  Klió. 3 (1), 57-61, 1994.
  (Ismertetett mű: Barbara Dölemeyer. -Frankfurter Juristen im 17. und 18. Jahrhundert /Frankfurt : Klostermann, 1993XCVII + 435 p.)
 4. Szabó, B.: Glosszák a "Brósz-Pólay"-hoz.
  Jogtud. közlöny. 11 468-469, 1994.
  (Ismertetett mű: Földi András, Hamza Gábor. -Tansegédlet a római jog tanulásához /Budapest : ELTE ÁTK Verlag, 1993)
1993
 1. Szabó, B., Hamza, G.: A magyar-olasz jogászkapcsolatok kezdetei.
  Jogtud. közlöny. 4 154-159, 1993.
 2. Szabó, B.: Előtanulmány a magyarországi joghallgatók külföldi egyetemeken a 16-18. században készített disputatióinak (dissertatióinak) elemzéséhez.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 8 79-154, 1993.
 3. Szabó, B., Hamza, G.: Magyar diákok itáliai egyetemjárása.
  Magyar felsőoktatás. 5 29-30, 1993.
1992
 1. Szabó, B.: Ismertetés: Der Donau-Karpatenraum in den mittel- und westeuropäischen Quellen des 10.-16. Jahrhunderts :.
  Siebenbürg. Semesterblätt. 2 199-201, 1992.
  (Ismertetett mű: Adolf Armbruster. -Der Donau-Karpatenraum in den mittel- und westeuropäischen Quellen des 10.-16. Jahrhunderts :Köln-Wien : Böhlau, 1990309 p.)
 2. Szabó, B.: Ismertetés: Grundzüge der Verfassungs- und Staatsgeschichte Ungarns.
  Siebenbürg. Semesterblätt. 1 84-87, 1992.
  (Ismertetett mű: Anton Radvánszky. -Grundzüge der Verfassungs- und Staatsgeschichte Ungarns /München : Trofenik, 1990161 p.)
 3. Zlinszky, J., Szabó, B.: Ungarn.
  In: Gedruckte Quellen der Rechtssprechung in Europa (1800-1945). Hrsg.: von Filippo Ranieri, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 953-964, 1992.
1991
 1. Szabó, B.: Az újkori ius commune hatása az osztrák tartományokban.
  Jogtud. közlöny. 7-8 7-8, 1991.
  (Ismertetett mű: Günter Wesener. -Einflüsse und Geltung der römisch-gemeinen Rechts in den altösterreichischen Ländern in der Neuzeit /Köln : Böhlau, 1989110 p.)
 2. Szabó, B.: Ismertetés: Magyarország főméltóságai : 1526-1849 = Die höchsten Würdenträger Ungarns : 1526-1848.
  Siebenbürg. Semesterblätt. 2 171-172, 1991.
  (Ismertetett mű: Fallenbüchl Zoltán. -Magyarország főméltóságai :Budapest : Maecenas, 1988159 p.)
 3. Szabó, B.: Új kezdeményezés a Német Szövetségi Köztársaságban a jogtörténész utánpótlás érdekében.
  Jogtud. közlöny. 3-4 97-98, 1991.
1990
 1. Szabó, B.: Ismertetés: Einflüsse und Geltung der römisch-gemeinen Rechts in den altösterreichischen Ländern in der Neuzeit.
  Ius commune. 17 471-473, 1990.
  (Ismertetett mű: Gunter Wesener. -Einflüsse und Geltung der römisch-gemeinen Rechts in den altösterreichischen Ländern in der Neuzeit /Köln ; Wien : Böhlau, 1989110 p.)
1989
 1. Szabó, B.: Ismertetés: Report on the Situation of the Hungarian Minority in Rumania, Prepared for the Hungarian Democratic Forum.
  Siebenbürg. Semesterblätt. 2 175-177, 1989.
  (Ismertetett mű: szerk. Joó Rudolf. -Report on the Situation of the Hungarian Minority in Rumania, Prepared for the Hungarian Democratic Forum /Budapest : [Joó R.], 1988206 p.)
 2. Szabó, B.: Jurastudanten aus Ungarn und Siebenbürgen an ausländischen Universitäten in 16-18. Jahrhundert.
  Siebenbürg. Semesterblätt. 2 112-116, 1989.
 3. Szabó, B.: Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban.
  In: Adalékok a felelősség történeti fejlődéséhez. Szerk.: Balogh Elemér, Homoki Nagy Mária, Jakab Éva, József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 59-69, 1989.
feltöltött közlemény: 259 Open Access: 154
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK