Tudóstér: Bartha Ildikó publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 56 Open Access: 17
2020
 1. Bartha, I.: Állami befolyás és tulajdon-korlátozás "EU-jog-konform" formái az aranyrészvény-ítélek után.
  In: Vállalatok és integráció: Tudományos szöveggyűjtemény a kormányzás új kérdéseinek értelmezéséhez / Bartha Ildikó; Fézer Tamás; Horváth M. Tamás; Szikora Veronika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 213-222, 2020. ISBN: 9789635312283
 2. Bartha, I.: Challenges of Trust-Building in EU Institutions: Services of General Interests Before the Court of Justice of the European Union.
  In: Collaborative Governance, Trust Building and Community Development: Conference Proceedings 'Transylvanian International Conference in Public Administration', October 24-26, 2019, Cluj-Napoca, Romania / Hintea Cristina; Bianca Radu; Raluca Suciu, Accent, Cluj-Napoca, 23-37, 2020. ISBN: 9786065612112
 3. Bartha, I.: Közszolgáltatások ellentételezése a belső piacon - vállalati erőforrások bevonása állami támogatás útján.
  In: Vállalatok és integráció: Tudományos szöveggyűjtemény a kormányzás új kérdéseinek értelmezéséhez / Bartha Ildikó; Fézer Tamás; Horváth M. Tamás; Szikora Veronika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 145-162, 2020. ISBN: 9789635312283
2019
 1. Bartha, I.: Felsőoktatás az Európai Unióban: tagállami szabályozás és integrációs kötelezettségek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165 p., 2019. ISBN: 9789633180983
 2. Bartha, I., Hellenbarth, V., Kovács, Á., Sólyom, P., Szabó, A., Unger, A.: Változik-e a választási rendszer legitimációs teljesítménye, ha az alkotók szándékai ellenére kivételesen az ellenzék nyer?.
  Fundamentum. 23 (3-4), 53-60, 2019.
2018
 1. Horváth, M., Bartha, I.: EU-Compatible State Measures and Member States Interests in Public Services: lessons from the Case of Hungary.
  CEPAR. 16 (1), 137-159, 2018.
 2. Bartha, I.: Közszolgáltatási kivételek az Európai Unió kereskedelmi megállapodásaiban.
  In: Európai uniós erőforrások és tagállami államháztartás. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Bordás Péter, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 168-158, 2018.
 3. Bartha, I., Lovas, D.: Pénzügyi politika és szabályozás dimenziói az Európai Unióban.
  Jog, állam, politika. 10 (4), 163-177, 2018.
2017
 1. Bartha, I.: (Köz)érdek a magánbiztonságban?: vita a köz- és civil rendészet viszonyáról és ellentmondásairól.
  Belügyi szle. 65 (5), 25-41, 2017.
 2. Józsa, Z., Bartha, I.: A bürokrácia, barát vagy ellenség?.
  Közjavak. 3 (2), 3-7, 2017.
 3. Bartha, I.: A nemzetközi beruházásvédelem átláthatósági garanciái az Unióban.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 233-255, 2017. ISBN: 9789634732112
 4. Bartha, I.: Bevétel vagy kivétel?: Adóintézkedések és állami támogatások uniós szabályai.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 69-94, 2017. ISBN: 9789634732112
 5. Bartha, I.: Eljárási kódex vagy szervezeti reform?: vita és döntés a közigazgatási bíráskodásról.
  Magy. tud. 178 (9), 1084-1087, 2017.
 6. Bartha, I., Nagy, Z.: Energiaadó vagy valami más?: a környezetvédelmi közterhek hatásmechanizmusáról.
  Közjavak. 3 (3), 7-10, 2017.
 7. Bartha, I.: Földindulás: a földforgalom-szabályozás tagállami és unós joga.
  Jogtud. közlöny. 72 (9), 409-413, 2017.
 8. Bartha, I., Horváth, M.: Hol kezdődjön a közpénzek védelme?.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 11-21, 2017. ISBN: 9789634732112
 9. Horváth, M., Bartha, I., Varga, J.: Honnan hová? A közpénzek védelméről.
  Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 318 p., 2017. ISBN: 9789634732112
 10. Bartha, I.: Közérdekű magánrend(etlenség).
  Közjavak. 2 (5), 22-25, 2017.
 11. Varga, J., Bartha, I.: Közpénz, nem közpénz? Hazai és európai uniós joggyakorlat példái.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 95-107, 2017. ISBN: 9789634732112
 12. Bartha, I., Bordás, P.: Ombudsmani Est az MTA Közjogi Albizottsággal.
  Közjavak. 3 (2), 34-35, 2017.
2016
 1. Bartha, I.: (Jog)állami bíróság?: a közigazgatási bíráskodás magyarországi reformja 2016-ban.
  Jogtud. közl. 71 (1), 575-581, 2016.
 2. Bartha, I.: A felsőoktatás és a szabad mozgáshoz való jog az európai unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában.
  Pro Futuro. 6 134-156, 2016.
 3. Varga, J., Bordás, P., Bartha, I., Nagy, E.: A sportjog közpénzügyi alapjai.
  Campus Kiadó, Debrecen, 152 p., 2016. ISBN: 9789639822559
 4. Bartha, I.: Case comment on Case C-366/10, Air Transport Association of America and others v. Secretary of State for Energy and Climate Change.
  International Law Journal of London 3 1-30, 2016.
 5. Horváth, M., Bartha, I., Bordás, P.: Public goods & governance.
 6. Bartha, I., Horváth, M.: Szolgálnak és védnek: közjogi albizottsági vita elé.
  Közjavak. 2 (5), 3-4, 2016.
2015
 1. Bartha, I., Bordás, P., Nagy, E., Varga, J.: A sportjog közpénzügyi alapjai.
  Campus Kiadó, Debrecen, 192 p., 2015. ISBN: 9789639822559
 2. Horváth, M., Bartha, I., Bordás, P.: Közjavak.
 3. Bartha, I.: Mérlegen: az Európai Unió külső tevékenységének lisszaboni reformjai.
  Európai jog. 15 (3), 1-10, 2015.
2014
 1. Bartha, I.: A whole image or a few pieces of mosaic?.
  In: Hungarian yearbook of international law an European law 2013. Eds.: Marcel Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga, Eleven, Hague, 511-519, 2014. ISBN: 9789462360709
 2. Bartha, I.: Az egyetemek mint a helyi és regionális fejlesztés közpolitikai szereplői.
  In: Külön utak : közfeladatok megoldásai. Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 147-160, 2014. ISBN: 9786155376344
 3. Bartha, I.: Az Európai Bíróság ítélete az Európai Unió kishatárforgalmi szabályozásáról. A határ menti lakosok tartózkodási jogának értelmezése.
  JeMa. 5 (2), 73-84, 2014.
 4. Bartha, I.: Civilek a pályán.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 295-320, 2014. ISBN: 9786155376351
 5. Bartha, I.: Egyetemi kar szerepe a helyi feladatok ellátásában.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 179-210, 2014. ISBN: 9786155376351
 6. Horváth, M., Bartha, I.: Gyűrűk és sugarak: Mit nyújt egy magyar város?.
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 344 p., 2014.
 7. Bartha, I.: Hungary's international agreements in the light of its EU membership.
  In: The Law of European Union in Hungary: Institutions, process and the law. Ed.: Ernő Várnay, Márton Varju, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 320-360, 2014. ISBN: 9789632582252
2011
 1. Bartha, I.: A lojális együttműködés elve az Unió kizárólagos külső hatásköreinek meghatározásában.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 22-33, 2011. ISBN: 9789633181577
 2. Árva, Z., Balogh, É., Bartha, I., Bocskai, E., Nagyné Dorka, D., Fodor, L., Gyüre, A., Kovács, Z., Talabos Dávidné, L., Mészáros, G., Szabó, Z., Szilágyi, E., Tóth, A., Veszprémi, B.: Bibliográfia: a 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája.
  Pro futuro. 1 (1), 146-173, 2011.
2009
 1. Bartha, I., Bencze, M.: Az alapjogok alkalmazásának problémái a magyar bíróságok érvelésében.
  In: Jogosultságok : elmélet és gyakorlat : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2008. december 5-én és 6-án rendezett konferencia anyaga. Szerk.: Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós, Bíbor, Miskolc, 257-268, 2009. ISBN: 9789639634954
 2. Bartha, I.: Csatlakozás előtt kötött tagállami egyezmények kontra közösségi jog.
  Európai jog. 9 (5), 16-25, 2009.
2008
 1. Bartha, I., Bencze, M.: Az európai jog alkalmazása a magyar bírói ítélkezésben 2004 és 2007 között.
  In: Európai jog és jogfilozófia : konferenciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére. Szerk.: Páksy Máté, Szent István Társulat, Budapest, 319-345, 2008.
2007
 1. Bartha, I.: A római-germán jog recepciója.
  In: Betekintés a jogrendszerek világába. Szerk.: Badó Attila, Bencze Mátyás, Studio Batiq, [S.l.], 190-204, 2007. ISBN: 9789630631211
 2. Bartha, I.: Az adóintézkedés formájában megvalósuló állami támogatások megítélése a közösségi jogban.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 7 57-117, 2007.
 3. Bartha, I.: Az Európai Közösség hatásköre és az Unió közös kül- és biztonságpolitikája: megjegyzések az Európai Bíróság és az Elsőfokú Bíróság kapcsolódó ítéletei alapján.
  Collega. 9 (2-3), 202-207, 2007.
 4. Bartha, I.: Vizsgálódások a közösségi jog és a tagállamok által csatlakozásukat megelőzően kötött nemzetközi egyezmények viszonyáról.
  Európai jog. 7 (6), 12-19, 2007.
2006
 1. Bartha, I.: A közösségi hűség elve az Európai Közösség külkapcsolataiban.
  Collega. 2-3 193-198, 2006.
 2. Frank, Z., Várnay, E., Papp, M., Varju, M., Bartha, I.: A tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások: EU-jog a tárgyalóteremben.
  CompLex, Budapest, 346 p., 2006. ISBN: 9632248783
 3. Bartha, I.: The external competence of the European Union in the field of judicial co-operation in civil matters.
  In: Regional development in the Romanian-Hungarian cross-border space : from national to European perspective. Eds.: István Süli-Zakar, Ioan Horga, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 295-307, 2006. ISBN: 9789634730354
2005
 1. Bartha, I.: A beleértett külső hatáskörök problémájának bemutatása az Európai Bíróság esetjogán keresztül.
  Collega. 3 33-36, 2005.
 2. Bartha, I.: A főtanácsnok szerepe az Európai Bíróság joggyakorlatában.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4, Miskolci Egyetem Innovációs ée Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 31-40, 2005.
 3. Bartha, I.: A Német Szövetségi Köztársaság alaptörvénye: Bonn, 1949. május 23..
  In: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Szerk.: Trócsányi László, Badó Attila ; [...ford. ... Bartha Ildikó et al.], KJK-Kerszöv, Budapest, 725-779, 2005.
 4. Bartha, I.: Az Osztrák Köztársaság szövetségi államtörvénye.
  In: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. Szerk.: Trócsányi László, Badó Attila ; [...ford. ... Bartha Ildikó et al.], KJK-Kerszöv, Budapest, 23-109, 2005.
 5. Bartha, I.: Ismertetés: Auslegung der Struktur der Europäischen Union im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
  Európai tükör. 10 100-111, 2005.
  (Ismertetett mű: Monja Warnken. -Der Handlungsrahmen der Europäischen Union im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik /Baden-Baden : Nomos, 2002. -239 p.)
2004
 1. Bartha, I.: A nemzetközi jogi személyiség fogalmi és tartalmi kérdései: vizsgálódások az Európai Közösség és az Európai Unió vonatkozásában.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 4 9-31, 2004.
2003
 1. Bartha, I.: Az Európai Unió joga és a precedensek.
  In: Betekintés a jogrendszerek világába. Szerk.: Badó Attila, Loss Sándor, Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 393-410, 2003.
 2. Bartha, I.: Az Európai Unió jogi személyisége: a Konvent vonatkozó állásfoglalásának elemzése.
  Európai jog. 4 10-17, 2003.
feltöltött közlemény: 56 Open Access: 17
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK