Tudóstér: Rab Henriett publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 61 Open Access: 17
2019
 1. Rab, H.: A munkavállalói státusz egyes kérdései.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 121-138, 2019. ISBN: 9789634900771
2018
 1. Rab, H.: A CSR-szemlélet munkajogi vetületei = CSR in labour law.
  Pro Publico Bono - Magyar Közig. 6 (4), 202-217, 2018.
 2. Rab, H.: A versenyszektor foglalkoztatását ösztönző mechanizmusok bemutatása.
  Jura. 24 (2), 519-527, 2018.
 3. Rab, H., Zaccaria, M.: Can the prohibition of age discrimination balance the labour market?.
  Stud. Prawnicze. Rozprawy i materialy = Studies in Law. Res. Papers. 22 (1), 19-32, 2018.
 4. Jakab, N., Szőllős, A., Rab, H.: Effect Of Labour Law Regulation On The Employment Relations Based On The Connection Between Social Rights And Labour Market.
  LESIJ. 25 (2), 7-21, 2018.
 5. Rab, H., Zaccaria, M.: Kollektív munkajog a munkavállalói érdekvédelem és a munkáltatói hatékonyság szolgálatában a HR szempontjaira tekintettel.
  Jura. 24 (1), 120-133, 2018.
 6. Rab, H., Sütő, B.: The economic aspect of the responsibility of executive employees.
  Zb Pravnog fak Novi Sad. 52 (3), 1353-1370, 2018.
2017
 1. Rab, H.: A kollektív munkajog eszközeinek megítélése a HR szempontjai alapján.
  In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók. Szerk.: Bukor József, Drahota-Szabó Erzsébet, Simon Szabolcs, Tóth Sándor János, Selye János Egyetem, Komarno, 422-432, 2017. ISBN: 9788081222238
 2. Rab, H., Sütő, B.: A munkajogi felelősség szerepe a vállalatirányítás eredményességében.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 133-151, 2017. ISBN: 9789631293166
 3. Jakab, N., Rab, H.: A munkajogi szabályozás foglalkoztatási viszonyokra gyakorolt hatása a szociális jogok és a munkaerőpiac kapcsolatának függvényében.
  Pro futuro. 7 (1), 26-40, 2017.
 4. Rab, H., Sütő, B.: A munkajog reflexív jellege a vállalatok társadalmilag felelős működésének szemszögéből.
  Jura. 23 (1), 338-345, 2017.
 5. Rab, H.: A szociális jog megítélése a változó munkajogi környezetben.
  Miskolci jogi szle. 12 (2.), 438-448, 2017.
 6. Rab, H., Zaccaria, M.: Elősegítheti-e a munkaerőpiaci egyensúlyt az életkori alapú diszkrimináció tilalma?.
  Miskolci jogi szle. 12 (1), 46-58, 2017.
 7. Rab, H.: The role of the constitutional protection of social rights in the framework of the changing labour market.
  In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016. Eds.: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga, Eleven International Publishing, Hague, 686-696, 2017. ISBN: 9789462367326
2016
 1. Rab, H.: A család szerepe a hozzátartozói nyugellátásokban.
  Advocat. 19 (1-2), 25-27, 2016.
 2. Rab, H.: A közszolgálati különbíráskodás HR-szempontú vizsgálata.
  Közjogi szle. 9 (1), 8-12, 2016.
 3. Nádas, G., Zaccaria, M., Rab, H., Sipka, P.: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény kommentárja: a munkajogi kódexek összehasonlító táblázátával.
  OPTEN Kiadó, Budapest, 1142 p., 2016. ISBN: 9786155122255
 4. Rab, H.: A szociális jogok alkotmányos védelmének szerepe a megváltozott munkaerőpiac keretei közt.
  In: Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára / [szerk. Hajdú József], [SZTE], [Szeged], [527]-534, 2016.
 5. Rab, H., Zaccaria, M.: Az egyenlő munkáért egyenlő bér elv szerepe a munkajog aktuális tendenciái között, tekintettel az emberi erőforrás gazdálkodás egyes szempontjaira.
  Jura. 22 (1), 290-297, 2016.
 6. Rab, H.: Új utak, új eszközök a munkaerőpiac jogi szabályozásában?: gondolatok Kun Attila monográfiája alapján.
  Pro futuro. 6 (1), 157-165, 2016.
2015
 1. Rab, H.: Anomalies in Flexible Retirement.
  Procedia Economics and Finance. 23 129-133, 2015.
 2. Rab, H., Zaccaria, M.: Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V. 30.) számú határozatának megítélése a munkajog aktuális tendenciáit meghatározó munkaerő-piaci szempontokra figyelemmel.
  Miskolci jogi szle. 10 (1), 52-69, 2015.
 3. Rab, H.: Does human resource management correlate with flexible employment?.
  Stud. Prawnicze. Rozprawy i materialy = Studies in Law. Res. Papers. 1 21-30, 2015.
 4. Rab, H., Zaccaria, M.: Equal pay for equal work: theory or reality on the level of HRM?.
  In: Bratislava Legal Forum 2015: Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2015 organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law. Ed.: Daniela Cickánová, Ivana Hapcová, Vladislav Micátek, University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava, 233-240, 2015.
 5. Rab, H., Zaccaria, M.: The Interpretation of the 17/2014. (V.30.) Resolution of the Hungarian Constitutional Court Referring to the Labour Market Tendencies Influencing the Current Development of Labour Law.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 6 23-29, 2015.
2014
 1. Rab, H., Zaccaria, M.: Személyügyi gazdálkodás: (e-tananyag).
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (e-tananyag), Budapest, 50 p., 2014.
2012
 1. Rab, H.: A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái.
  HVG-ORAC, Budapest, 342 p., 2012. ISBN: 9789632581767
 2. Rab, H.: A nyugdíjrendszer alapjogi vetületének változásai napjainkban.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, , 2012. ISBN: 9789639988507
2011
 1. Rab, H.: Az átalakulóban lévő magánnyugdíj-rendszer dilemmái.
  In: Opuscula Szegediensia 4 : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók negyedik konferenciája, Szeged. Szerk.: Berki Gabriella, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 181-201, 2011, (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 1786-352X ; 33.) ISBN: 9789639650800
2010
 1. Rab, H.: A szociális jogok jogállami megítélése.
  In: Materiali sztudenckovo kruglovo sztolu. Ed.: Buleca Szibilla Bogdanivna, Uzsgorodszkij Nacionalnij Unyiverszitet Iuridicsnij Fakultet, Uzsgorod, 138-143, 2010.
 2. Rab, H.: Az 1997-98-as nyugdíjreform körülményei és hatása a nyugdíjrendszer fejlődésére.
  Miskolci jogi szle. 5 (2), 50-72, 2010.
 3. Siposné Bíró, N., Prugberger, T., Rab, H., Sipka, P., Nádas, G.: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerő piaci mutatókra.
  De-ÁJK, Debrecen, 296 p., 2010.
2009
 1. Kapa, M., Siposné Bíró, N., Nádas, G., Rab, H., Zoltán, H., Zoltán, L., Gyekiczky, T.: A bírósági végrehajtás magyarázata.
  Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 1088 p., 2009. ISBN: 9789632249872
 2. Rab, H.: A szociális jogok alkotmányjogi megítélése.
  Jogtud. közlöny. 64 (6), 287-292, 2009.
 3. Rab, H.: A társadalombiztosítási rendszer fenntarthatósága, a finanszírozás lehetséges formái.
  Pécsi Munkajogi Közl. 2 (1), 41-54, 2009.
 4. Rab, H.: Meghatározott cselekmény végrehajtása.
  In: A bírósági végrehajtás magyarázata / szerzők Kapa Mátyás... et al, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 747-792, 2009. ISBN: 9789632249872
 5. Rab, H.: Vagyonelkobzás végrehajtása.
  In: A bírósági végrehajtás magyarázata / szerzők Kapa Mátyás... et al, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft, Budapest, 885-894, 2009. ISBN: 9789632249872
2008
 1. Rab, H.: A közszféra vezető megbízással rendelkező tagjainak munkajogi helyzete.
  Közigazgatási szemle. 3-4 112-118, 2008.
 2. Rab, H.: A szociális jogok alkotmányjogi megközelítése a hazai és nemzetközi környezetben.
  Debr. jogi műh. 5 (4), 2008.
 3. Kovács, Z., Nádas, G., Petkó, M., Rab, H., Siska, K., Szabó, K., Szemesi, S.: Jogi ismeretek: tankönyv középiskolások számára.
  DELA Kft., Debrecen, 252 p., 2008. ISBN: 9789634731146
2007
 1. Nádas, G., Rab, H.: A felsőoktatás munkajogi szabályozásának nemzetközi környezete.
  In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet. Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 45-65, 2007.
 2. Rab, H.: A korengedményes nyugdíjazás intézményei, merre is tart ténylegesen a nyugdíjrendszer reformja: avagy a többség érdeke szorult kisebbségbe?.
  In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára / [szerk. Csák Csilla], Novotni, Miskolc, 303-315, 2007. ISBN: 9789639360488
2006
 1. Rab, H.: A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban.
  Debr. jogi műh. 3 (2), 2006.
 2. Rab, H.: A mediáció lehetőségei a büntető igazságszolgáltatásban munkajogi szemmel.
  Debr. jogi műh. 3 (1), 2006.
 3. Rab, H.: A prémium évek program és a korengedményes nyugdíj: a munkanélküliség megelőzésének két alternatívája a nyugdíjbiztosítás eszközei körében.
  Magyar közig. 5 312-316, 2006.
 4. Rab, H.: Nyugdíjrendszer a Belga Királyságban.
  Magyar jog. 6 372-374, 2006.
2005
 1. Rab, H.: A képzettségi pótlék.
  Jegyz. és közig. 5 6-7, 2005.
 2. Rab, H.: A közép- és kelet- európai országok nyugdíjrendszereinek sajátosságai.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Jámborné Róth Erika], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 232-237, 2005.
 3. Rab, H.: A kutatók munkajogi helyzete a felsőoktatásban.
  Munkaügyi szemle. 12 49-50, 2005.
 4. Rab, H.: A magyar nyugdíjrendszer helyzete, a kelet-európai valóság.
  Munkaügyi szemle. 6 12-15, 2005.
 5. Rab, H.: A prémiumévek programban való részvétel lehetőségei és a korengedményes nyugdíjra való jogosultság szabályai.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4. / [szerk. Jámborné Róth Erika], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolc, 216-221, 2005.
 6. Rab, H.: A Szociális Charta fejlődése és megnyilvánulása a magyar szociális szabályozás keretei között, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre.
  In: Liber amicorum : studia Ida Hágelmayer dedicata : ünnepi dolgozatok Hágelmayer Istvánné tiszteletére / [szerk. Lehoczkyné Kollonay Csilla és Petrovics Zoltán], ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, Budapest, 155-177, 2005, (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, 1587-1509 ; 23.)
 7. Rab, H.: Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató jogutódlása.
  Munkajog. 1 (5), 4, 2005.
2004
 1. Rab, H.: A nyugdíjbiztosítás: a nyugdíbiztosítás magyarországi rendszere.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 146-169, 2004.
 2. Rab, H.: A szociális ellátások rendszere Magyarországon: jogi háttér.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 193-211, 2004.
 3. Rab, H.: A társadalombiztosítás fejlődésének intézménytörténete.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 53-75, 2004, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 4/2.)
 4. Rab, H.: A társadalombiztosítási bíráskodás fejlődése a századfordulón.
  In: Doktoranduszok fóruma : 2003. november 6. : a Deák Ferenc Doktori Iskola - nappali, levelező tagozatos és egyéni képzésben résztvevő - PhD hallgatóinak a Tudomány Napján elhangzott előadásainak szerkesztett kötete. Szerk.: Stipa István, Novotni Alapítvány Kiadó, Miskolc, 287-292, 2004. ISBN: 9639360198
 5. Nádas, G., Rab, H., Prugberger, T., Siposné Bíró, N.: Európai és magyar szociális jog.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 229 p., 2004.
 6. Rab, H.: Új dimenziók a az Európai Szociális Charta fejlődésében.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 121-139, 2004, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 5/2.)
2003
 1. Rab, H.: A társadalombiztosítás fejlődésének története.
  Collega. 1 25-27, 2003.
2002
 1. Rab, H.: Fenntartható fejlődés, vagy gyökeres fordulat?: kérdések a magyar egészségügy reformja kapcsán.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 105-127, 2002, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 2/2.)
feltöltött közlemény: 61 Open Access: 17
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK