Tudóstér: Sipka Péter publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 53 Open Access: 9
2022
 1. Sipka, P.: Az előreláthatósági elv megvalósulása a tíz éves bírói gyakorlat alapján.
  Miskolci jogi szle. 17 (4), 118-125, 2022.
 2. Sipka, P.: Fenntartható munkajog?: A technológiai fejlődés lehetséges hatásai a munkajogra.
  In: Exemplis Discimus - Emlékkötet Radnay József születésének 95. évfordulójára. Szerk.: Ábrahám Márta, Berke Gyula, Tálné Molnár Erika, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 431-443, 2022. ISBN: 9789633084298
2021
 1. Herdon, I., Sipka, P., Zaccaria, M.: A csoportos létszámcsökkentés uniós jogi fogalma: a munkaviszony megszüntetésének időpontja és ennek jelentősége.
  Munkajog. 5 (1), 52-58, 2021.
 2. Nádas, G., Rab, H., Sipka, P., Zaccaria, M.: Alapvető nemzetközi munkajogi sztenderdek vizsgálata a török munkajogban az ILO fontosabb egyezményei alapján.
  In: Ünnepi tanulmányok Siska Katalin 60. születésnapjának tiszteletére : Viginti quinque anni in ministerio universitatis et iurisprudentiae. Szerk.: Margittay-Mészáros Árpád, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 225-249, 2021. ISBN: 9789634903598
 3. Sipka, P., Zaccaria, M.: A munkaidő uniós jogi fogalma: a készenlét teljes tartama munkaidőkénti minősítésének dilemmája.
  Munkajog. 5 (3), 51-56, 2021.
 4. Herdon, I., Sipka, P., Zaccaria, M.: Van? Volt? Lesz?: a munkaszerződés létezésének dogmatikai és gyakorlati problémái.
  Munkajog. 4 1-9, 2021.
2020
 1. Sipka, P., Zaccaria, M.: A munka és magánélet közötti egyensúly kialakításának alapvető követelményeiről a 2019/1158 irányelvre figyelemmel.
  Munkajog. 4 (1), 24-30, 2020.
 2. Sipka, S., Nagy, J., Sipka, P., Kocsis, J., Tóth, J., Árkosy, P., Horváth, Z.: Analysis of Low Cancer Mortality Rates in the Wine Regions of Tokaj and Balaton in Hungary.
  Int. J. Environ. Res. Public Health. 17 (18), 1-8, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Health, Toxicology and Mutagenesis
  Q2 Pollution
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health
 3. Sipka, P., Zaccaria, M.: Felelősségi jogviszonyok.
  In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-39, 2021. ISBN: 9789633083079
 4. Sipka, P., Zaccaria, M.: Részmunkaidős, szülő nő: a több védett tulajdonságot is érintő közvetett diszkrimináció lehetősége a felmondásnál.
  Munkajog. 4 (2), 33-39, 2020.
2019
 1. Sipka, P., Zaccaria, M.: A ki nem vett szabadság pénzbeli megváltásának lehetősége a munkavállaló halálával megszűnt munkaviszony esetében.
  Munkajog. 3 (2), 62-66, 2019.
 2. Sipka, P., Zaccaria, M.: A tényleges napi munkaidő mérésére alkalmas nyilvántartási rendszer fenntartásának munkáltatói kötelezettsége.
  Munkajog. 3 (4), 40-45, 2019.
 3. Nádas, G., Rab, H., Sipka, P., Zaccaria, M.: Az adatvédelem kihívásai a munkajogviszonyban.
  Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2019, 66 p., 2019. ISBN: 9786155710766
 4. Sipka, P., Zaccaria, M.: Dilemmas at the Architect's Table in Labour Law - Labour Rights as Prisoners in the Light of the Extensive Core of Legal Protection of Employees.
  Lawyer Quarterly. 9 (4), 274-282, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
 5. Sipka, P., Zaccaria, M.: Kísérlet a magyar munkaviszony-fogalom újragondolására az NMSZ 198. számú ajánlásának fényében.
  Miskolci Jogi Szle. 14 (1), 49-67, 2019.
 6. Sipka, P., Zaccaria, M.: Megújuló tájékoztatási kötelezettség a munkajogi viszonyokban és azokon túl.
  Munkajog. 3 (3), 1-8, 2019.
 7. Sipka, P., Zaccaria, M.: Munkahelyi vallássemlegesség kontra munkavállalói meggyőződés ? valláson alapuló foglalkozási diszkrimináció az EUB két ítéletében.
  Munkajog. 3 (1), 57-63, 2019.
 8. Sipka, P.: Munkáltató adatkezeléssel kapcsolatos felelősségének egyes aspektusai.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 139-157, 2019. ISBN: 9789634900771
2018
 1. Sipka, P., Zaccaria, M.: A munkáltató ellenőrzési joga a munkavállaló munkahelyi számítógépén tárolt magánadatai fölött.
  Munkajog. 2 45-49, 2018.
 2. Sipka, P., Zaccaria, M.: Az objektív és igazolt szakmai alapú kimentés vallási diszkrimináció esetén.
  Munkajog. 3 50-55, 2018.
 3. Sipka, P., Puskás, Á.: New Coat for Labour Law?.
  In: Economics and Social Developments:"Legal Challenges of Modern World" : Book of Proceedings. Ed.: Marijan Cingula, Douglas Rhein, Mustapha Machrafi, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Split, 427-436, 2018.
2017
 1. Sipka, P.: A munkavállaló védelmének kihívásai a 21. században.
  In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók. Szerk.: Bukor József, Drahota-Szabó Erzsébet, Simon Szabolcs, Tóth Sándor János, Selye János Egyetem, Komarno, 442-450, 2017. ISBN: 9788081222238
 2. Sipka, P., Zaccaria, M.: A szövetkezeti tagi munkaviszony jogi kockázatai, különös tekintettel az alapvető munkavállói jogokra.
  Munkajog. 1 (1), 1-13, 2017.
 3. Sipka, P.: Az előreláthatóság problematikája a munka Törvénykönyvéhez fűződő jogalkotói szándék és a bírói gyakorlat összefüggésében.
  Magyar jog. 64 (7-8), 405-409, 2017.
 4. Nádas, G., Sipka, P.: The new challenges of osh regarding the modified role of labour law.
  Curentul Juridic. 70 (3), [118]-123, 2017.
2016
 1. Sipka, P.: A hozzátartozói kárigények érvényesítésének eljárásjogi nehézségei a munkaügyi perekben.
  Eljárásjogi szle. 2 47-49, 2016.
 2. Nádas, G., Zaccaria, M., Rab, H., Sipka, P.: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény kommentárja: a munkajogi kódexek összehasonlító táblázátával.
  OPTEN Kiadó, Budapest, 1142 p., 2016. ISBN: 9786155122255
 3. Sipka, P., Zaccaria, M.: Dolgozik és pihen?: a munkaidő fogalmának bővítése az Európai Unió Bíróságának újabb ítélete nyomán, tekintettel a magyar joggyakorlatra.
  Jogtud. közl. 71 (9), 449-457, 2016.
 4. Sipka, P.: Szemesi Sándor: Introduction to the case-law of the European Court of Human Rights.
  Debr. szle. 24 (4), 496-498, 2016.
  (Ismertetett mű: Sándor Szemesi. -Introduction to the case-law of the European Court of Human Rights /Debrecen : Licium ART, 2015. -116. -)
 5. Sipka, P.: The new challenges of labour disputes in connection with grievance fee.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 1 (1), 27-31, 2016.
2015
 1. Sipka, P.: A Kúria döntése a munkaviszony megszűnéséről: a munkához való jog védelme.
  JeMa. 6 35-41, 2015.
 2. Sipka, P.: A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2015 p., 2015. ISBN: 9789632582917
 3. Sipka, P.: The regulation of the working conditions as a limit of flexible working: the effects of the Green Paper through the example of Hungary.
  Procedia economics and finance. 23 1515-1520, 2015.
2014
 1. Sipka, P., Zaccaria, M.: The appearance of the European Union's requirements in the field of occupational safety in Hungarian judicial practice.
  7th Seminar for young researchers on European Labour Law and Social Law 1 1-3, 2014.
 2. Sipka, P., Zaccaria, M.: The possible effects of the appearance of the grievance fee in the Hungarian labour law.
  Studies In Law. 1 (1), 71-88, 2014.
2013
 1. Sipka, P.: A munkajogi felelősség alakulása a szocialista munkajogban.
  Profectus in Litteris. 4 189-196, 2013.
 2. Sipka, P.: A munkáltató és a munkavállaló jogállásának lehetséges változása az új Alaptörvény tükrében.
  In: Az új Alaptörvény és a jogélet reformja. Szerk.: Varga Norbert, SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Szeged, 247-256, 2013. ISBN: 9789633061428
 3. Sipka, P.: Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre.
  Magyar jog. 60 (12), 735-740, 2013.
 4. Sipka, P., Zaccaria, M.: Evaluation of the reform on Hungarian labour law reflecting to European labour law.
  6th Seminar for Young Researchers on European Labour Law and Social Law 1 1-2, 2013.
 5. Sipka, P.: The liability system of the Hungarian Labour Protection Act reflecting to the Labour Code.
  Profectus in Litteris. 5 283-292, 2013.
2012
 1. Sipka, P.: A munkaviszonyból eredő nem vagyoni kártérítés megítélése a károsultat megillető egyéb juttatások fényében.
  Profectus in Litteris. 3 239-247, 2012.
 2. Sipka, P., Zaccaria, M.: A távmunkavégzés új szabályozása a magyar jogban.
  In: ENELKO 2012 XIII. Nemzetközi Energetika-elektrotechnika Konferencia, SzámOkt 2012 XXII. Nemzetközi Számítástechnika és oktatás Konferencia, Gyulafehérvár, 2012. október 11-14.. Szerk.: Biró Károly Ágoston, Sebestyén-Pál György, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Cluj-Napoca, 345-350, 2012, (ISSN 1842-4546)
 3. Sipka, P., Zaccaria, M.: The Role of Telework in Modern Labour Law with Special Regard to Hungarian Law.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 3 21-25, 2012.
2011
 1. Sipka, P.: A munkajogi és munkavédelmi szabályok megsértésének gazdasági aspektusai.
  In: A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában : a komáromi Selye János Egyetem III. Nemzetközi Tudományos Konferenciája, 2011. szeptember 5-6. : konferenciakötet, [Selye János Egyetem], [Komárno], 1-15, 2011.
 2. Sipka, P.: A munkajogviszony dogmatikai sajátosságai a hazai jogi szabályozásban.
  In: Doktoranduszok Fóruma, 2010. november 10." szekciókiadványa, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 129-143, 2011.
 3. Sipka, P.: A munkáltatói felelősség eltérő aspektusai a munkavédelemről szóló törvény rendelkezéseinek fényében.
  Studia juvenum. 61-71, 2011.
 4. Sipka, P.: A munkáltatói kárfelelősség alakulása az Alkotmánybíróság 41/2009 (III.27.) számú határozata fényében.
  In: Opuscula Szegediensia 4 : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók negyedik konferenciája, Szeged. Szerk.: Berki Gabriella, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 227-241, 2011, (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 1786-352X ; 33.) ISBN: 9789639650800
 5. Sipka, P.: A nem vagyoni kártérítés munkajogi megítélésének problematikája a magyar és német jogban.
  In: Jogász doktoranduszok I. pécsi találkozója : tanulmánykötet. Szerk.: Bencsik András, Fülöp Péter, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskola, Pécs, 445-452, 2011. ISBN: 9789636424053
 6. Sipka, P., Zaccaria, M.: A távmunkavégzés alapvető sajátosságai = the basic characteristics of telework.
  In: ENELKO 2011 XII. Nemzetközi Energetika-Elektrotechnika Konferencia, SzámOkt 2011 XXI. Nemzetközi Számítástechnika és Oktatás Konferencia, Kolozsvár, 2011. október 6-9.. Szerk.: Biró Károly-Ágoston, Sebestyén-Pál György, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), Cluj-Napoca, 258-262, 2011, (ISSN 1842-4546)
 7. Sipka, P.: Thoughts on the regulation of liability for damages of the employer on the basis of the new conception of Labour Code in Hungary.
  J legal Econ. Issues Central Eu. 59-63, 2011.
2010
 1. Sipka, P.: A munkajogi felelősség sajátosságai a szocialista munkajogban.
  In: Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Smuk Péter], SZE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Győr, 338-397, 2010. ISBN: 9789637175602
 2. Siposné Bíró, N., Prugberger, T., Rab, H., Sipka, P., Nádas, G.: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerő piaci mutatókra.
  De-ÁJK, Debrecen, 296 p., 2010.
2006
 1. Sipka, P.: A korrupció elleni harc alakulása, figyelemmel a bűnmegelőzésről és a büntető igazságszolgáltatásról szóló 11. ENSZ kongresszusra.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2005. november 9.. Szerk.: Jámborné Róth Erika ; kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 233-238, 2006.
feltöltött közlemény: 53 Open Access: 9
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK