Tudóstér: Csorba Péter publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 98 Open Access: 16
2022
 1. Csorba, P., Bánóczki, K., Túri, Z.: Land Use Changes in Peri-Urban Open Spaces of Small Towns in Eastern Hungary.
  Sustainability. 14 (17), 1-18, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Energy Engineering and Power Technology (2021)
  Q2 Environmental Science (miscellaneous) (2021)
  Q1 Geography, Planning and Development (2021)
  Q2 Management, Monitoring, Policy and Law (2021)
  Q2 Renewable Energy, Sustainability and the Environment (2021)
2021
 1. Csorba, P., Túri, Z.: Magyarország kistájai.
  Meridián Táj és Környezetföldrajzi Alapítvány, Debrecen, 409 p., 2021. ISBN: 9789638971241
 2. Csorba, P.: Present tendencies in Landscape Planning and Recognition of the opinion of local citizens on the example of Tiszazug.
  Acta geogr. Debr., Landsc. environ. ser.. 15 (1), 1-9, 2021.
2020
 1. Szabó, G., Fazekas, I., Radics, Z., Csorba, P., Patkós, C., Kovács, E., Tóth, T., Mester, T., Szabó, L.: Assessing the Public Knowledge Structure Towards Renewable Energy Sources in Hungary.
  Int. J. Renewable Ener. Res. 10 (3), 1476-1486, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Energy Engineering and Power Technology
  Q3 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
 2. Kovács, E., Csorba, P.: A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismeretekben két magyarországi megye esetében.
  MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 83 p., 2020. ISBN: 9789637064401
 3. Csorba, P., Tóth, T., Szabó, G., Fazekas, I., Radics, Z., Teperics, K., Revákné Markóczi, I., Mika, J., Patkós, C., Kovács, E., Ütőné Visi, J., Csákberényi Nagy, M., Bartha, J.: A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismeretekben két magyarországi megye példáján.
  Debr. szle. 2 200-211, 2020.
 4. Csorba, P., Szabó, G., Kiss, E., Fazekas, I.: Az éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiai tervezés.
  In: Klímaváltozás okozta kihívások : Globálistól lokálisig. Szerk.: Farsang Andrea, Ladányi Zsuzsanna, Mucsi László, GeoLitera : SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged, 35-45, 2020. ISBN: 9789633067345
 5. Csorba, P.: Az új Nemzeti Atlaszban szereplő földrajzi tájbeosztás nevezéktanának alapelvei = Basic principles of the landscape division In the new national atlas of Hungary.
  GEOMET. 4 (1), 5-17, 2020.
 6. Bánóczki, K., Csorba, P.: Comparative analysis of relevant climate change, landscape and regional development strategies regarding the areas pertaining to Debrecen (Hajdú-Bihar County).
  Acta Univ. Sapientiae, Agric. Environ. 12 (1), 9-21, 2020.
 7. Bánóczki, K., Revákné Markóczi, I., Csorba, P.: Investigation of the conceptual knowledge of Hungarian secondary school students related to climate change using the word association method.
  In: GEOIT4W-2020: 4th Edition of International Conference on Geo-IT and Water Resources 2020, Geo-IT and Water Resources 2020, Association for Computing Machinery, Al-Hoceima Morocco, 1-4, 2020. ISBN: 9781450375788
2019
 1. Bánóczki, K., Balla, D., Mester, T., Csorba, P.: A Debrecen környéki tájértékek állapotellenőrzése és módszertani kérdései.
  In: VIII. Magyar Tájökológiai Konferencia: Összefoglalók. Szerk.: Fazekas István, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Kisvárda, 101, 2019. ISBN: 9789635089154
 2. Bánóczki, K., Balla, D., Mester, T., Csorba, P.: A Debrecen környéki tájértékek állapotellenőrzése és módszertani kérdései.
  In: Tájak működése és arculata. Szerk.: Fazekas István, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 447-452, 2019. ISBN: 9789637064395
 3. Csorba, P.: A földrajztudomány irányváltásai és a tájkutatás aktuális törekvései.
  Debreceni Szemle. 27 (2), 136-143, 2019.
 4. Patkós, C., Radics, Z., Tóth, J., Kovács, E., Csorba, P., Fazekas, I., Szabó, G., Tóth, T.: Climate and Energy Governance Perspectives from a Municipal Point of View in Hungary.
  Climate. 7 (8), 1-18, 2019.
 5. Bánóczki, K., Balla, D., Mester, T., Csorba, P.: The assessment of unique natural and landscape features in the outskirts of Debrecen.
  In: Innovation challenges in the 21st century : LXI. Georgikon Napok International Scientific Conference : abstract volume. Eds.: Gábor Pintér, Szilvia Csányi, Henrik Zsiborács, University of Pannonia Georgikon Faculty, Keszthely, 11, 2019. ISBN: 9789633961292
2018
 1. Fazekas, I., Szabó, G., Patkós, C., Radics, Z., Csorba, P., Tóth, T., Kovács, E., Mester, T., Szabó, L.: A lakosság megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismereteinek vizsgálata eltérő adottságú kistájakon.
  In: Környezet és Energetika : Hatékony termelés, tudatos felhasználás. Szerk.: Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 141-146, 2018. ISBN: 9789637064364
 2. Szabó, G., Fazekas, I., Patkós, C., Radics, Z., Csorba, P., Tóth, T., Kovács, E., Mester, T., Szabó, L.: A lakosság megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismereteinek vizsgálata Hajdú-Bihar megyei és Heves megyei településeken.
  In: Földrajzi tanulmányok. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 133-139, 2018. ISBN: 9789635088973
 3. Ütőné Visi, J., Csorba, P., Tóth, T.: Az energiatudatosság témájának megjelenése a földrajz érettségi vizsgán.
  In: Környezet és energia: Hatékony termelés, tudatos felhasználás. Szerk.: Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 127-132, 2018. ISBN: 9789637064364
 4. Szabó, G., Fazekas, I., Patkós, C., Radics, Z., Csorba, P., Tóth, T., Kovács, E., Mester, T., Szabó, L.: Investigation of public attitude towards renewable energy sources.
  In: Sustainable development conference, Tomorrow People Organization, Belgrád, 125-135, 2018. ISBN: 9788687043596
 5. Szabó, G., Fazekas, I., Patkós, C., Radics, Z., Csorba, P., Tóth, T., Kovács, E., Mester, T., Szabó, L.: Investigation of public attitude towards renewable energy sources using word association method in Hungarian settlements = A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos lakossági attitűd vizsgálata szóasszociációs módszerrel magyarországi településeken.
  JATES. 8 (1), 6-24, 2018.
 6. Kovács, E., Patkós, C., Radics, Z., Fazekas, I., Szabó, G., Csorba, P., Tóth, T.: Települési megújuló energia beruházások megítélése helyi prominencia-interjúk tükrében.
  In: Környezet és energia : hatékony termelés, tudatos felhasználás. Szerk.: Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 119-125, 2018. ISBN: 9789637064364
2016
 1. Csorba, P.: A Nemzet Tájstratégia kidolgozásának előzményei.
  Acta Climatol. Chorol. 50/B 29-36, 2016.
 2. Mezősi, G., Csorba, P., Bata, T., Blanka, V., Ladányi, Z.: Similarity assessment of natural landscapes based on taxonomic distance.
  Appl. Ecol. Environ. Res. 14 (3), 679-693, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Agronomy and Crop Science
  Q3 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
2014
 1. Csorba, P.: A tájszerkezet földrajzi értelmezése = A geographical interpretation of landscape structure.
  4D. 36 32-39, 2014.
2013
 1. Mezősi, G., Meyer, B., Loibl, W., Aubrecht, C., Csorba, P., Bata, T.: Assessment of regional climate change impacts on Hungarian landscapes.
  Reg. Envir. Chang. 13 (4), 797-811, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Global and Planetary Change
 2. Csorba, P., Kerényi, A.: Érintkezési pontok Pécsi Márton életműve és a tájkutatás között.
  Földr. Közl. 137 (3), 225-232, 2013.
2012
 1. Csorba, P., Mezősi, G., Szépszó, G., Blanka, V., Meyer, B., Vass, R.: Analysis of Landscape geographic Impacts of Potential Climate Change in Hungary.
  Acta geogr. Debr., Landsc. environ. ser. 6 (1), 41-50, 2012.
 2. Csorba, P., Blanka, V., Vass, R., Nagy, R., Mezősi, G., Meyer, B.: Hazai tájak működésének veszélyeztetettsége új klímaváltozási előrejelzés alapján.
  Termvéd. közl. 136 237-253, 2012.
 3. Blanka, V., Mezősi, G., Loibl, W., Szépszó, G., Csorba, P., Meyer, B., Bata, T., Nagy, R., Vass, R.: Meso-region scale change of climate in the 21th century and its potential impacts on the environment in the Carpathian Basin.
  In: Review of climate change research program at the University of Szeged (2010-2012) = A klímaváltozás kutatás válogatott eredményei a Szegedi Tudományegyetemen (2010-2012). Ed.: Rakonczai János, Ladányi Zsuzsanna, University of Szeged Institute of Geography and Geology, Szeged, 25-36, 2012. ISBN: 9789633061619
 4. Csorba, P., Szabó, S.: The Application of Landscape Indices in Landscape Ecology.
  In: Perspectives on Nature Conservation - Patterns, Pressures and Prospects / Tiefenbacher, John (Ed.), InTech, Rijeka, Croatia, 121-140, 2012. ISBN: 9789535100331
 5. Szabó, S., Csorba, P., Szilassi, P.: Tools for Landscape Ecological Planning: Scale, and Aggregation Sensitivity of the Contagion type Landscape Metric Indices.
  Carpathian J. Earth. Environm. Sci. 7 (3), 127-136, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q2 Environmental Science (miscellaneous)
2010
 1. Csorba, P.: A földrajzi tájakhoz fűződő identitástudat rétegei.
  Tájökol. Lapok. 8 (1), 3-21, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Nature and Landscape Conservation
 2. Szabó, G., Angyal, A., Csikós, A., Bessenyei, É., Tóth, E., Kiss, P., Csorba, P., Szabó, S.: Examination of the groundwater pollution at lowland settlements.
  Stud. Univ. "Vasile Goldis" Ser. Ştiinţ. vieţii. 20 (4), 89-95, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
  Q3 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)
  Q3 Environmental Science (miscellaneous)
  Q3 Medicine (miscellaneous)
 3. Szabó, S., Gosztonyi, G., Babka, B., Dócs, N., Braun, M., Csorba, P., Türk, G., Molnár, L., Bakos, B., Szabó, G., Futó, I., Gönczy, S., Ágoston, C., Szabó, M., Szabó, G., Prokisch, J.: GIS database of heavy metals in the floodplain of the Tisza river.
  Stud. Univ. "Vasile Goldiş" Arad, Ser. Ştiinţ. vieţii. 20 (4), 97-104, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
  Q3 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)
  Q3 Environmental Science (miscellaneous)
  Q3 Medicine (miscellaneous)
2009
 1. Csorba, P.: A tájhatárok kijelölése és változása.
  Földrajzi Közl. 132 (2), 220-226, 2009.
 2. Csorba, P., Szabó, S.: Degree of human transformation of landscapes: a case study from Hungary.
  HunGeoBull. 58 (2), 91-99, 2009.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q3 Geography, Planning and Development
 3. Csorba, P., Szabó, S.: Determination of human transformation of landscapes: a case study from Hungary.
  Hung. Geogr. Bull. 58 (2), 91-99, 2009.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q3 Geography, Planning and Development
 4. Csorba, P.: Mennyire összeilleszthető a hazai természet- és társadalom-földrajzi adatbázis? = How far can be synchronized the physical and social geographical database of Hungary?.
  Földr. Közl. 133 (2), 181-187, 2009.
 5. Csorba, P., Szabó, S.: Tájértékelés tájmetriai módszerekkel.
  In: Tiszteletkötet Dr Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára. Szerk.: Gál András, Hanusz Árpád, Nyíregyházi Főiskolai Kiadó, Nyíregyháza-Szerencs, 3-396, 2009.
 6. Szabó, S., Csorba, P.: Tájmetriai mutatók kiválasztásának lehetséges módszertana egy esettanulmány példáján.
  Tájökol. Lapok. 7 (1), 141-153, 2009.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Nature and Landscape Conservation
2008
 1. Csorba, P., Szabó, J., Bodnár, R., Szilágyi, Z., Szabó, G., Szabó, S., Novák, T., Fazekas, I.: "Red Book" of the Hungarian Landscapes: Athlas of the treaths on the natural functioning of the 229 hungarian microregions.
  In: Methods of Landscapes Research. Ed.: Joanna Plit, Viacheslav Andreychouk, Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Sosnowiec, 43-60, 2008, (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego = Dissertations Commission of Cultural Landscape,1896-1460 ; 8.)
 2. Csorba, P.: Indicators of landscape functioning, which mark the material and energy budget in landscapes.
  In: Methodology of Landscape Research. Ed.: Viacheslav Andreychouk, Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Sosnowiec, 128-140, 2008, (Dissertations Commission of Cultural Landscape, 1896-1460 ; 9.) ISBN: 9788361695011
 3. Csorba, P.: Landscape ecological fragmentation of the small landscape units (microregions) of Hungary based on the settlement network and traffic infrastructure.
  Ekológia. 27 (1), 99-116, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Ecology
 4. Szabó, S., Csorba, P., Varga, K.: Landscape indices and landuse: tools for landscape management.
  In: Methods of Landscape Research / Joanna Plit, Viacheslav Andreychouk (ed.), Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Sosnowiec, , 2008.
 5. Csorba, P.: Potential applications of landscape ecological patch-gradient maps is nature conservational landscape planning.
  Acta geogr. Debr., Landsc. environ. ser. 2 (2), 160-169, 2008.
2007
 1. Szabó, S., Pataki, D., Csorba, P.: Az erózióérzékenység vizsgálata digitális magasságmodellen alapuló kvalitatív módszerrel egy tokaj-hegyaljai mintaterületen.
  In: Lehetőségek a domborzatmodellezésben. Szerk.: Dobos Endre, Hegedűs András, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1-16, 2007. ISBN: 9789636617653
 2. Csorba, P., Bodnár, R.: Települési környezet konferencia Debrecenben.
  Geográfus Hírlevél 2007 (8), 6-8, 2007.
 3. Csorba, P., Bodnár, R.: The European Landscape Convention and tourism.
  Acta geogr. Debr., Landsc. environ. ser. 1 (1), 75-84, 2007.
2005
 1. Csorba, P.: Debreceni földrajzi disputa = Disputatio Geographica Debrecina : A fenti néven megrendezett tudományos tanácskozáson 2003., 2004. és 2005-ben elhangzott előadások, valamint az akkor kitűzött témakörökhöz kapcsolódó írások.
  Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék :, Debrecen, 215 p., 2005. ISBN: 9634729436
 2. Csorba, P.: Kistájaink tájökológiai felszabdaltsága a településhálózat és a közlekedési infrastruktúra hatására.
  Földr. Ért. 54 (3-4), 243-263, 2005.
 3. Csorba, P., Zsadányi, E.: Veränderungen des Charakteristikums der naturnahen Vegetation in den letzten 30 Jahren in dem Halbbecken von Bodrogkersztúr.
  Acta geogr. geol. meteorol. Debr. 36 121-140, 2005.
2004
 1. Faragó, T., Kerényi, A., Csóka, P., Csorba, P., Fazekas, I., Mátyás, C., Szabó, G.: Globális környezeti problémák és a riói megállapodások végrehajtásának helyzete.
  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ;, Budapest, 166 p., 2004. ISBN: 9634728472
 2. Csorba, P., Lóczy, D., Mezősi, G.: Recent landscape research in Hungary.
  Belgeo. 2-3 289-300, 2004.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Earth-Surface Processes
  Q4 Geography, Planning and Development
2002
 1. Csorba, P.: Bodnár László, Fodor István, Lehmann Antal: A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon.
  Földr. Közl. 126 (50) (1-4), 187-188, 2002.
  (Ismertetett mű: (szerk.) Bodnár László, Fodor István, Lehmann Antal. -A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon /Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. -391 p. -)
 2. Csorba, P.: Összeurópai programok a táji változatosság kutatására.
  Földr. Közl. 126 (50) (1-4), 1-13, 2002.
2001
 1. Csorba, P.: Sustainable land use in the Tokaj vineyard area.
  Acta pericemonologica rerum ambientum Debr. 1 29-35, 2001.
 2. Csorba, P.: Urban-ecoton around Debrecen.
  Acta Geogr. Geol. Meteorol. Debr. 35 35-43, 2001.
2000
 1. Csorba, P.: The transformation of landscape ecological structure following the land privatisation in Hungary after 1989.
  In: Ecological and socio-economic consequnces of land use changes, WIT Press (UK), Southampton, 185-198, 2000.
1999
 1. Csorba, P.: Forman, R. T. T.: Land Mosaics - The ecology of landscapes and regions ; Farina, A.: Principles and Methods in Landscape Ecology.
  Földr. Ért. 48 (1-2), 227-229, 1999.
  (Ismertetett mű: Csorba Péter: Forman, R. T. T.: Land Mosaics - The ecology of landscapes and regions ; Farina, A.: Principles and Methods in Landscape Ecology /)
 2. Csorba, P.: Spiekeroog, a zöld sziget.
  Földr. közl. 47 (1-2), 51-61, 1999.
 3. Csorba, P.: Tájökológia.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113 p., 1999.
 4. Csorba, P., Mezősi, G.: Tájökológiai szöveggyűjtemény.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 173 p., 1999.
 5. Csorba, P.: Tájszerkezeti változások a Bodrogkeresztúri félmedencében (Tokaj-hegyalja).
  Földr. közl. 47 (3-4), 109-127, 1999.
1998
 1. Csorba, P.: Ázsiai tájak: tájökológiai értékelés.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 156 p., 1998.
 2. Csorba, P.: Debrecen városökológiai térszerkezete.
  Acta Geogr. Geol. Meteorol. Debr. 34 95-125, 1998.
 3. Csorba, P.: Ecoton around the big towns.
  In: Zbornik z I. jubilejnej konferencie "Trvalo udrzatelny rozvoj krajiny a ochrana zivotného prostredia" Sekcia : Ekologické vedomie a ekologická vychova, [s.n.], Zvolen, 62-72, 1998.
 4. Csorba, P.: Városperemi ökotonok (Debrecen).
  Földr. Ért. 47 (3), 446-454, 1998.
1997
 1. Csorba, P.: Tájképi értékek feltárása.
  In: Térségi turizmus fejlesztés : Turisztikai termékfejlesztés, [s.n.], Szolnok ; Debrecen, 65-87, 1997.
 2. Csorba, P.: Tájökológia.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113 p., 1997.
 3. Csorba, P.: Turisztikai értékpítusok területi megoszlása: Nyugat-magyarországi peremvidék.
  In: Térségi turizmus fejlesztés : Turisztikai termékfejlesztés, [S.n.], Szolnok, Debrecen, 89-96, 1997.
 4. Csorba, P.: Városökológiai térszerkezet: debreceni példák.
  Földr. Ért. 46 (1-2), 105-127, 1997.
1996
 1. Csorba, P.: Changes in land use structure due to land privatization in Hungary.
  In: ECNC Publication, [S.n.], Tilburg, 336-349, 1996.
 2. Csorba, P.: Landscape-ecological change of the land-use patterns on the East Foothill Area of the Tokaj Mountains (Hungary).
  Ekologia. 15 (1), 115-127, 1996.
 3. Csorba, P.: Landscape ecological corridors on the East Foothills of the Tokaj Mountains (Hungary).
  In: Arbeiten aus dem Institut für Landschaftsökologie Westfälische Wilhelms Universität Münster, [S.n.], Münster, 217-229, 1996.
 4. Csorba, P.: Pedological analysis of section 7. at Megyaszó-Szelestető archeological site (Sept. 1993).
  Communicationes archaeologicae Hungariae. 20-21, 1996.
 5. Kerényi, A., Csorba, P.: Possibilities of the theoretical and methodological determination of landscape sensitivity shown on examples with small and large scale relations.
  Ekologia. 15 (1), 27-35, 1996.
 6. Csorba, P.: Principles of ecological awareness in the aducation.
  In: Methodological problems of the education of ecological awareness, UNESCO Chair for Ecological Awareness : TU Zvolen, Banská Stiavnica, 13-16, 1996.
1995
 1. Csorba, P.: Tokaj-Hegyalja tájökológiai szerkezetének és geomorfológiai adottságainak összehasonlítása.
  Földr. Ért. 44 (1-2), 39-51, 1995.
1994
 1. Kerényi, A., Pinczés, Z., Csorba, P.: A tájkutatás céljai, módszerei, néhány eredménye - s ezek oktatásának lehetőségei a gimnáziumban.
  A földrajz tanítása. 2 (4), 22-27, 1994.
 2. Csorba, P.: Geländeklimatologische Messungen auf Brachgebieten des "Bükkalja".
  Acta geogr. Debr., Landsc. environ. ser. 32 127-146, 1994.
 3. Csorba, P., Mezősi, G.: Tájökológiai szöveggyűjtemény.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 169 p., 1994.
 4. Csorba, P., Simon, M.: Városi és falusi példák a hazai levegőszennyezettségi állapotra.
  A földrajz tanítása. 2 (2), 9-13, 1994.
1993
 1. Csorba, P.: A parlagföldek kutatásának legfontosabb eredményei /Ny/ Németországban.
  Földrajzi Közl. 117 (41), 35-51, 1993.
 2. Kerényi, A., Csorba, P.: Investigations of air and groundwater pollution of rural environment.
  In: New Strategies for Sustainable Rural Development : Abstracts, [S.n.], Gödöllő, 20, 1993.
 3. Kerényi, A., Csorba, P.: Investigations of air- and groundwater pollution of rural environment.
  Landsc. Urban Plan. 27 97-104, 1993.
 4. Simán, K., Csorba, P.: Korlát-Ravaszlyuk tető régészeti lelőhely geomorfológiai és talajtani vizsgálata.
  Mérnökgeo. szle. 41 91-111, 1993.
 5. Csorba, P.: The role of landforms in ecological landscape structure.
  Z. Geomorphol., Suppl.bd. 87 (Suppl.), 19-25, 1993.
1992
 1. Csorba, P., Kerényi, A.: Talajnedvesség-vizsgálatok Debrecen környékén, rozsdabarna erdőtalajon.
  Alf. tanulm. 14 35-48, 1992.
1991
 1. Csorba, P.: A radioaktív szennyeződés hatása a talajra és az élővilágra.
  Földr. közl. 3 (3-4), 191-200, 1991.
 2. Kerényi, A., Csorba, P.: Assessment of the sensitivty of the Landscape in a sample area in Hungary for Climatic variability.
  Earth Surface Processes and Landforms. 1 (7), 663-673, 1991.
1989
 1. Csorba, P.: Globális természetföldrajzi változások kutatása.
  Földr. közl. 37 (3), 233-239, 1989.
 2. Csorba, P.: Ökogeográfiai térképek az ökológiai szemléletű tájkutatásban.
  Földr. Ért. 38 (3-4), 283-304, 1989.
 3. Csorba, P.: Stellenwert der Geomorphologie in den landschaftökologischen Forschungen.
  In: Proceedings of the Carpatho-Balcan Conf, [S.n.], [S.l.], 5-20, 1989.
 4. Csorba, P.: Szigetközi hidrogeomorfológiai térképek.
  FKI Műhely 4 1-10, 1989.
 5. Csorba, P.: Tájökológiai szimpozium Szlovákiában.
  Földr. Ért. 38 (3-4), 449-451, 1989.
 6. Csorba, P.: Tájstabilitás és ökogeográfiai stabilitás.
  Földr. Ért. 38 (3-4), 395-410, 1989.
 7. Csorba, P., Kerényi, A.: The climatic sensitivity in the foothill areas of the north Hungarian mountain range.
  Landscape Ecol. Impact of Climatic Change Discussion Report on Fluwial Systems 81-95, 1989.
 8. Martonné Erdős, K., Kerényi, A., Csorba, P.: Untersuchung der ökologischen Gegebenheiten an Hängen von unterschiedlicher Exposition = Az ökológiai adottságok vizsgálata különböző kitettségű lejtőkön.
  Acta geogr. geol. meteorol. Debr. 24-25 33-56, 1989.
feltöltött közlemény: 98 Open Access: 16
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK