Tudóstér: Pásztor Éva publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 14 Open Access: 3
2013
 1. Pásztor, É.: Az élőnyelvi helynévgyűjtések módszertani problémái.
  Helynévtört. Tanulm. 9 127-138, 2013.
2012
 1. Pásztor, É.: A halmok neveinek szerkezeti felépítéséről és változási hajlandóságáról.
  Helynévtört. Tanulm. 8 101-110, 2012.
 2. Pásztor, É.: A Magyar Digitális Helynévtár: települések helynévrendszerének megjelenítése, elemzési útjai és lehetőségei.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban : Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája II, : Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 57-64, 2012.
 3. Pásztor, É.: Határrésszé vált települések nevei mint névalkotó lexémák.
  Helynévtört. Tanulm. 7 77-84, 2012.
2011
 1. Pásztor, É.: A történeti források szocioonomasztikai felhasználhatósága a helynévrendszerek vizsgálatában.
  Helynévtört. Tanulm. 6 133-150, 2011.
 2. Pásztor, É.: Elpusztult középkori települések lokalizációjának helynévtörténeti kutatásáról.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban : Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája I, DAB, Debrecen, 7-22, 2011.
2010
 1. Pásztor, É.: Elpusztult települések lokalizációjának kérdéséről: kísérlet a középkori Süldő falu azonosítására.
  Helynévtört. Tanulm. 5 169-187, 2010.
2009
 1. Pásztor, É.: [Ismertetés].
  Magy. nyelvjár. 47 235-244, 2009.
  (Ismertetett mű: Szabó József. -A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben /Szeged : Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2008. -201 p. -)
 2. Pásztor, É.: Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája.
  Névt. Ért. 31 243-248, 2009.
  (Ismertetett mű: Kováts Dániel. -Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája /Sátoraljaújhely : [Önkormányzat], 2008. -520 p. -)
 3. Pásztor, É.: Szabó József: A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben.
  Magy. Nyelvjár. 47 235-244, 2009.
  (Ismertetett mű: Szabó József. -A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben /Szeged : Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2008. -201 p. -)
 4. Pásztor, É.: Vizek, vízparti helyek neveinek változása a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej területén.
  Helynévtört. Tanulm. 4 131-141, 2009.
2008
 1. Pásztor, É.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 235-244, 2008.
  (Ismertetett mű: Szabó József. -A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben /Szeged : SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2008)
 2. Pásztor, É.: Határrésszé vált települések névbokrosodásának elméleti kérdései.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 217-222, 2008.
 3. Pásztor, É.: Határrésszé vált települések névbokrosodásának elméleti kérdései.
  Juvenilia. 2 229-235, 2008.
feltöltött közlemény: 14 Open Access: 3
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK