Tudóstér: Száraz Orsolya publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 46 Open Access: 5
2022
 1. Száraz, O.: Itáliai hitszónokok Kaprinai István egyházi szónoklattanában.
  In: Olasz-magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok a 18-19. században. Szerk.: Dóbék Ágnes, Reciti, Budapest, 17-31, 2022.
 2. Száraz, O.: Maczák Ibolya Kölcsönzés és kompozíció c. kötetéről.
  Napút. 2022. 10. 03. 1-3, 2022.
  (Ismertetett mű: Maczák Ibolya. -Kölcsönzés és kompozíció. Szövegalkotás 17?18. századi szerzők prédikációiban /Budapest : MTA?PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2019)
 3. Száraz, O.: Zsófia Kádár: Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században: a pozsonyi, győri és soproni kollégiumok.
  Archivum Historicum Societatis Iesu. 91 358-361, 2022.
  (Ismertetett mű: Kádár Zsófia. -Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században: a pozsonyi, győri és soproni kollégiumok /Budapest : Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. -475 p. -)
2021
 1. Száraz, O.: Aspetti testuali e retorici della predicazione missionaria gesuitica. Osservazioni su una predica manoscritta sull'inferno.
  Riv. Stor. Lett. Relig. 57 (2), 247-279, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Literature and Literary Theory
  Q4 Religious Studies
  Q4 Visual Arts and Performing Arts
2020
 1. Száraz, O.: A penitenciatartás érzelmi vonatkozásai Alessandro Diotallevi SJ Az igaz penitentzia-tartó bűnösnek eleven példája című művében.
  In: Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 143-156, 2020. ISBN: 9789635089574
 2. Száraz, O.: The Bastion of Christendom.
  Philobiblon (Romania). 25 281-303, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Arts and Humanities (miscellaneous)
2018
 1. Száraz, O., Fazakas, G., Imre, M.: A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 354 p., 2018. ISBN: 9789633187517
 2. Száraz, O.: Kihívások és megoldások: A jezsuiták 18. századi erdélyi penitenciális misszióiról.
  Erdélyi Múzeum. 80 123-136, 2018.
2017
 1. Száraz, O.: Gyalogi János kéziratos prédikációja 1728-ból.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 386-395, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 2. Száraz, O.: Tears and Weeping on Jesuit Missions in Seventeenth-Century Italy.
  Archivum Historicum Societatis Iesu. 86 7-47, 2017.
2016
 1. Bitskey, I., Fazakas, G., Luffy, K., Száraz, O.: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 538 p., 2016. ISBN: 9789633185759
 2. Száraz, O.: Missziós énekeskönyv a 18. századi jezsuita népmissziókban.
  In: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 225-239, 2016. ISBN: 9789633185759
 3. Száraz, O.: Sírás a 17. századi itáliai jezsuita népmissziókban.
  Egyhtört. Szle. 17 37-55, 2016.
2015
 1. Száraz, O.: A kassai jezsuita mártírok kultusza a 17-18. században.
  In: Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 254-272, 2015. ISBN: 9789633184653
 2. Száraz, O.: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae.
  MTA Könyvtár és Információs Központ ;, Budapest, LXXIV, 147 p., 2015. ISBN: 9789637451249
 3. Száraz, O.: Jezsuita népmissziók a váradi egyházmegyében a 18. században.
  In: Katolikus újjászületés Debrecenben. Szerk.: Orosz István, Papp Klára, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 51-64, 2015. ISBN: 9789634738862
 4. Száraz, O., Imre, M., Fazakas, G.: Mártírium és emlékezet: protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 293 p., 2015. ISBN: 9789633184653
2014
 1. Száraz, O.: Pokoli színház: Az elrettentés eszközei és módszerei a jezsuita penitenciális népmissziókban.
  In: Menny és pokol a barokk kori ember életében : A Piliscsabán, 2013. ápr. 5-6-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. Szerk.: Báthory Orsolya, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 339-353, 2014. ISBN: 9789633081907
2013
 1. Fazakas, G., Száraz, O.: "A' mint ezt Pázmány Péter cardinál szépen megmutattya": Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1730).
  In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Szerk.: Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Mondat Kft., Vác, 147-157, 2013. ISBN: 9789638759665
 2. Száraz, O.: "Ninive paenitentem videre te crederes": A penitenciális népmissziók egy típusa a 18. századi Magyarországon.
  In: Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Szerk.: Bogár Judit, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, 167-201, 2013, (Pázmány irodalmi műhely ISBN: 9789633081020
 3. Varga, P., Száraz, O., Takács, M.: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 431 p., 2013. ISBN: 9789633183847
 4. Száraz, O.: Devóció, fegyelmezés, ellenőrzés: a segneriánus népmissziók funkciói.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 328-342, 2013. ISBN: 9786068145457
 5. Száraz, O.: La fortuna delle opere di Paolo Segneri in Ungheria.
  In: Letteratura, politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII). A cura di.: Bitskey István, Amedeo Di Francesco, Száraz Orsolya, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 278-301, 2013. ISBN: 9788862744812
 6. Száraz, O.: Olasz emlékezethelyek: három kötetben : (I luoghi della memoria, a cura di Mario Isnenghi, Roma-Bari, Laterza, 2010, I-III.*).
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 183-190, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2064-549X ; 2.) ISBN: 9789633183847
 7. Bitskey, I., Di Francesco, A., Száraz, O.: Politica, religione e letteratura in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII).
  Edizioni dell'Orso, Alessandria, 328 p., 2013. ISBN: 9788862742078
 8. Fazakas, G., Imre, M., Száraz, O.: Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: prédikáció, meditáció és imádság.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 424 p., 2013.
2012
 1. Száraz, O.: A kereszténység védőbástyája.
  Stud. litt. 51 (1-2), 50-66, 2012.
 2. Száraz, O.: Olasz emlékezethelyek: három kötetben.
  Stud. litt. 51 (1-2), 184-191, 2012.
  (Ismertetett mű: Mario Isnenghi. -I luoghi della memoria /Roma - Bari : Laterza, 2011. -514 p.)
 3. Száraz, O.: Paolo Segneri (1624-1694) és magyarországi recepciója.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 361 p., 2012. ISBN: 9789633181980
2011
 1. Száraz, O.: "O inferno, o penitenza!": két 17. századi olasz pokol-prédikáció.
  In: Eruditio, virtus et constantia : Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 108-114, 2011. ISBN: 9789633181065
 2. Imre, M., Oláh, S., Fazakas, G., Száraz, O.: Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 799 p. [I-II.köt.], 2011. ISBN: 9789633181065
2010
 1. Klaniczay, T., Di Francesco, A., Papp, J., Száraz, O.: Alle origini del movimento accademico ungherese.
  Edizioni dell'Orso, Alessandria, 126 p., 2010. ISBN: 9788862742078
 2. Száraz, O.: La Missio Segneriana nella Provincia Austriaca della Compagnia di Gesù, 1714-1730.
  In: Dal testo alla rete. Szerk.: Szkárosi Endre, Nagy József, ELTE BTK Olasz Tanszék; ITADOKT Műhely, Budapest, 162-171, 2010. ISBN: 9789632841571
2008
 1. Száraz, O.: Megbocsátás: gondolatok, gyakorlatok és rituálék az 1500-as és 1600-as években.
  Klió. 17 (3), 63-67, 2008.
  (Ismertetett mű: Ottavia Niccoli. -Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento /Roma ; Bari : Laterza, 2007. -238 p. -)
 2. Száraz, O.: Paolo Segneri művei Magyarországon.
  Magyar Könyvszle. 124 (2), 123-140, 2008.
2007
 1. Száraz, O.: A kultúra közös élvezete. (Florio Banfi: Magyar emlékek Itáliában).
  Hitel. 20 (5), 126-128, 2007.
  (Ismertetett mű: Florio Banfi. -Magyar emlékek Itáliában /Szeged : Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszék, 2005. -380 pp.)
 2. Száraz, O.: Dal és politika Olaszország történelmében.
  Klió. 16 (1), 35-39, 2007.
  (Ismertetett mű: Stefano Pivato. -Bella ciao. Canto e politica nella storia d'Italia /Roma-Bari : Laterza, 2005. -361 p.)
 3. Száraz, O.: Devóció, retorika, katolikus identitástudat: Paolo Segneri magyarországi recepciója.
  In: Humanizmus, religio, identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. Összeáll.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 242-251, 2007, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 45.) ISBN: 9789634731252
2006
 1. Száraz, O.: Annuario, Studi e documenti italo-ungheresi, Accademia d'Ungheria in Roma, Istituto Storico "Fraknói", Università degli Studi di Szeged, Dipartimento di Italianistica, szerkesztette: Pál József. Róma-Szeged, 2005, 220 lap.
  Debr. szle. 14 (4), 581-583, 2006.
  (Ismertetett mű: szerk. Pál József. -Annuario : Studi e documenti italo-ungheresi : Numero speciale : Tra magiaristica e italianistica: cultura e istituzioni /Roma : Accademia d'Ungheria in Roma Istituto Storico "Fraknói" ; Szeged : Universita degli Studi di Szeged Dipartimento di Italianistica, 2005. -262 p.)
 2. Száraz, O.: Paolo Segneri, a nagyböjti prédikátor.
  Juvenilia. 1 238-248, 2006.
 3. Massoneri, G., Száraz, O., Pete, L.: Történelmi adalékok az 1848-49-es magyarországi függetlenségi háborúról.
  Attraktor, Máriabesenyő-Gödöllő, 361, [3] p., 2006. ISBN: 9639580635
2004
 1. Száraz, O.: "A jó festmény nem egyéb, mint Isten tökéletességének visszfénye...": Savonarola hatása Botticelli és Michelangelo művészetére.
  Ital. Debr. 11 33-59, 2004.
 2. Száraz, O.: Összeesküvés-elméletek.
  Klió. 13 97-99, 2004.
  (Ismertetett mű: Nicola Del Corno. -La setta e i complotti. Un'ossessione reazionaria nell'Italia del Risorgimento /In: Belfagor. - 57 (2002), p. 15-176. -)
2002
 1. Pete, L., Savonarola, G., Száraz, O.: Értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról.
  In: Prédikációk Aggeus prófétáról / Girolamo Savonarola, [... ford. Száraz Orsolya], [szerk. ... ford. és a kísérő tanulm. írta Pete László], Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 259-292, 2002.
 2. Pete, L., Savonarola, G., Száraz, O.: Girolamo Savonarola, a prédikátor és politikai gondolkodó.
  In: Prédikációk Aggeus prófétáról / Girolamo Savonarola, [... ford. Száraz Orsolya], [szerk. ... ford. és a kísérő tanulm. írta Pete László], Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 293-325, 2002.
2000
 1. Savonarola, G., Száraz, O., Pete, L., Debreceni Egyetem.: Prédikációk Aggeus prófétáról: értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról.
  Attraktor, Máriabesnyő ;, 2000. ISBN: 9632045440
feltöltött közlemény: 46 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK