Tudóstér: Dobi Edit publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 53 Open Access: 27
2024
 1. Nagy, A., Dobi, E.: Représentation sémiotique textuelle du sens dans de courts textes français - le rôle de la constringence dans l`analyse du sens.
  SHS Web of Conferences. 191 1-15, 2024.
2023
 1. Dobi, E.: Constringency as the Basic Category of Representing the Semiotic-Textological Meaning of Texts.
  Argumentum (Debr.). 15 8-19, 2023.
 2. Dobi, E., Nagy, A.: Szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció magyar és francia rövidszövegekben: A konstringencia összevető vizsgálata.
  Argumentum (Debr.). 2023 (19), 355-374, 2023.
2022
 1. Dobi, E.: Előszó.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései / Dobi Edit; Boda I. Károly (szerk.), Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 7-11, 2022, (Officina Textologica, ISSN ISSN 1417-4057 ; 22) ISBN: 9789634904229
 2. Dobi, E.: Mi szükség a konstringenciára?.
  Officina Textologica. 22 52-64, 2022.
2021
 1. Dobi, E.: A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 280 p., 2021. ISBN: 9789634546894
 2. Sápiné Bényei, R., Dobi, E.: Magyar nyelvtan, munkafüzet 7..
  Oktatási Hivatal, Budapest, 96 p., 2021. ISBN: 9789631998283
 3. Sápiné Bényei, R., Dobi, E.: Magyar nyelvtan: tankönyv 7..
  Oktatási Hivatal, Budapest, 145 p., 2021. ISBN: 9789631998276
 4. Dobi, E.: Örkény István Az élet értelme című egypercesének szemiotikai textológiai jelentésreprezentációja.
  Magy. nyelvjár. 59 199-215, 2021.
2020
 1. Dobi, E.: A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció hozadéka József Attila Mama című versének elemzésében.
  Argumentum (Debr.). 16 260-279, 2020.
 2. Dobi, E.: Juvenilia VIII.: Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája.
  Hungarovox Kiadó, Budapest, 468 p., 2020.
2019
 1. Dobi, E.: A konstringencia lexiko-szemantikai vonatkozása: Rövidszöveg-elemzések.
  Argumentum (Debr.). 15 534-544, 2019.
 2. Dobi, E.: Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvtan.
  Magy. nyelvjár. 57 163-228, 2019.
  (Ismertetett mű: Tolcsvai Nagy Gábor szerk. -Nyelvtan /Budapest : Osiris Kiadó, 2017. -1152 p.)
2017
 1. Dobi, E.: A mentalizációs korlátokból adódó szövegértésbeli eltérések: A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció lehetőségeiről.
  In: Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 39-52, 2017. ISBN: 9789634739258
2016
 1. Dobi, E.: Gondolatok a koherenciáról.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 11-20, 2016, (Officina textologica,ISSN 1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
 2. Dobi, E.: Nem (ezt) mondtad! - avagy a félreértés sajátos mentális háttere.
  Magy. Nyelvjár. 54 121-151, 2016.
 3. Dobi, E.: Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 181..
  Magy. nyelvjár. 54 179-184, 2016.
2015
 1. Dobi, E.: Konstringencia és tematikus progresszió.
  Magy. nyelvjár. 53 121-128, 2015.
2014
 1. Dobi, E., Domonkosi, Á., Pethő, J.: Stílusról, nyelvről sokszínűen: Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 332 p., 2014. ISBN: 9789634737537
2013
 1. Dobi, E.: A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről.
  Magy. nyelvjár. 51 169-177, 2013.
 2. Dobi, E.: Petőfi S. János emlékére.
  Magy. nyelvjár. 51 179-180, 2013.
2012
 1. Dobi, E.: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai: diszkusszió.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 181 p., 2012. ISBN: 9789633182697
2011
 1. Dobi, E., Boda, I.: About the representation of text sentences in Semiotic Textology.
  Spracht. German. Linguist. Suppl. Supplement 1 163-175, 2011.
 2. Dobi, E.: A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban: terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 11-36, 2011, (Officina textologica, 1417-4057 ; 16.) ISBN: 9789633181140
 3. Dobi, E.: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai: poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157 p., 2011. ISBN: 9789633181140
2010
 1. Dobi, E.: A szövegszerűtlenség reprezentálásának lehetőségeiről első közelítésben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 48 169-191, 2010.
2008
 1. Dobi, E.: A forgatókönyv-elemzés mint lehetséges támpont a szövegek tipológiájához.
  In: A forgatókönyv, mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 25-36, 2008, (Officina textologica, 1417-4057 ; 14.) ISBN: 9789634731214
 2. Dobi, E.: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő.
  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 123 p., 2008. ISBN: 9634731214
 3. Dobi, E.: The possibilities of formal linguistic analysis in the representation of texts.
  In: Function and genres : studies on the linguistic features of discourse types / [hrsg. von] Gábor Tolcsvai Nagy, Peter Lang, Frankfurt am Main [etc.], 59-83, 2008, (MetaLinguistica ; 20.)
2007
 1. Dobi, E., Póczos, R.: A Lingua Hungarica sorozat új tankönyvei.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 105-110, 2007.
2006
 1. Dobi, E.: A formális nyelvi elemzés lehetőségei a szövegek reprezentációjában.
  In: Szöveg és típus Szövegtipológiai tanulmányok. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 91-110, 2006. ISBN: 9789637094637
2005
 1. Dobi, E.: A korreferencialitás megnyilvánulásai magyar és német szövegekben.
  In: A korreferencialitás poliglott megközelítése. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma ISBN: 963472907X
2004
 1. Dobi, E., Kuki, Á.: A tudáskeretek elemzése szaknyelvi szövegben: a formalizálás lehetőségei.
  In: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai : fogalmi sémák. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma ISBN: 9634728790
 2. Laczkó, T., Rácz, E., Czabán, K., Dobi, E., Debreceni Nyári Egyetem: Munkafüzet a Magyar üzleti nyelvkönyvhöz.
  Debreceni Nyári Egyetem, [Debrecen], 139 p., 2004. ISBN: 9638659211
2003
 1. Dobi, E.: Vizsgálódás a nyelvhasználat és a nyelvi rendszer határán.
  Magy. Nyelvjár. 41 93-100, 2003.
2002
 1. Dobi, E., Gellén, J.: 75 éves a Debreceni Nyári Egyetem = [75 Jahre Sommeruniversität Debrecen].
  Debreceni Nyári Egyetem Kht., [Debrecen], 197 p., 2002.
 2. Dobi, E.: A pragmatika szerepe a nyelvi rendszer egységeinek leírásában.
  In: Szöveg az egész világ : Petőfi Sándor János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 153-164, 2002. ISBN: 9639372307
 3. Dobi, E.: A szövegmondatok adott és új információ szerinti tagolásának elemzéséhez.
  In: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: téma-réma szerkezet /szerk. Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113-122, 2002, (Officina textologica, 1417-4057 ; 7.)
 4. Dobi, E.: Kétlépcsős szövegmondatreprezentáció szemiotikai textológiai keretben.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 200 p., 2002. ISBN: 9634727123(fűzött)
2001
 1. Dobi, E.: Egy kétlépcsős modell szövegmondatok szemiotikai textológiai reprezentációjához.
  In: Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 98-111, 2001, (Officina textologica, 1417-4057 ; 5.)
2000
 1. Dobi, E.: A koreferenciaelemzés kérdésének nyelvészeti megközelítése szemiotikai textológiai keretben.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : magyar nyelvű szövegek elemzése : diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 81-123, 2000, (Officina textologica, 1417-4057 ; 4.)
 2. Boda, I., Bodáné Porkoláb, J., Dobi, E., Petőfi, S.: A koreferencia kérdései a számítógépes szövegfeldolgozás szmpontjából.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : Magyar nyelvű szövegek elemzése : Diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 150-180, 2000, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 4)
 3. Dobi, E.: Nyelvjárási szövegek szövegnyelvészeti vizsgálatához.
  Magy. Nyelvjár. 38 111-118, 2000.
 4. Dobi, E.: Szövegmondat-reprezentáció és organizációtípusok szemiotikai textológiai keretben.
  In: A szövegtani kutatás általános kérdései, szaknyelvi szövegek, tankönyvi szövegek. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László, JGYF Kiadó, Szeged, 23-37, 2000. ISBN: 9639167495
 5. Petőfi, S., Dobi, E.: Tezaurisztikus explikációk alkalmazása a szemiotikai-textológiai koreferenciaelemzésben.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : Magyar nyelvű szövegek elemzése : Disszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 124-150, 2000, (Officina textologica, 1417-4057 ; 4.)
1999
 1. Dobi, E.: A lineáris felszíni struktúrák vizsgálata Áprily Lajos A hiúz című elbeszélésének első öt bekezdése alapján.
  In: Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez : magyar nyelvű szövegek elemzése. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 48-59, 1999, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 3.)
 2. Dobi, E.: Szövegmondatok kompozicionális organizációjáról.
  Magy. Nyelvjár. 37 143-156, 1999.
1998
 1. Dobi, E.: Egy nyelvjárási szöveg koreferenciális szerkezetének elemzése.
  Magy. nyelvjár. 35 95-107, 1998.
 2. Dobi, E.: Koreferenciális kifejezések és koreferenciarelációk.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk. Szerk.: Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 56-78, 1998, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 2.) ISBN: 9634722814
 3. Dobi, E.: Koreferenciális kifejezések és koreferenciarelációk: példaszöveg: a Magyar Larousse enciklopédia egy szócikke.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 57-79, 1998, (Officina textológica, ISSN 1417-4057 ; 2.)
 4. Dobi, E.: Megjegyzések egy szövegnyelvészeti indíttatású mondattani keret elméleti megalapozásához.
  Szemiotikai szövegtan. 11 161-194, 1998.
 5. Dobi, E.: Petőfi S. János: Multimédia. Több mediális összetevővel rendelkező irodalmi szövegek elemzése.
  Szemiotikai szövegtan. 11 294-298, 1998.
  (Ismertetett mű: Petőfi S. János. -Multimédia. Több mediális összetevővel rendelkező irodalmi szövegek elemzése /Budapest : OKSZI, 1996)
 6. Petőfi, S., Dobi, E.: Utószó.
  In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : magyar nyelvű szövegek elemzése, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 238-261, 1998, (Officina textológica ; 1417-4057 ; 2.)
feltöltött közlemény: 53 Open Access: 27
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK