Tudóstér: Barta János publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 113 Open Access: 12
2022
 1. Barta, J.: Péterffy Árpád, Péterffy Pál: Az erdélyi magyar orvosképzés és sebészet története dióhéjban.
  Gerundium. 13 (3-4), 238-244, 2022.
  (Ismertetett mű: Az erdélyi magyar orvosképzés és sebészet története dióhéjban / Péterffy Árpád, Péterffy Pál. -Debrecen : Magánkiadás, 2019)
2020
 1. Barta, J.: "Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja?" III.: Adattár II. Zemplén megye 1800. évi összeírása.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 380 p., 2020. ISBN: 9789634902256
 2. Barta, J.: 100 éves a debreceni orvosképzés-I. Az általános orvostudományi kar. Az intézetek és a tanszékek története-II. Az általános orvostudományi kar professzorainak életrajza.
  Gerundium. 11 (1-2), 228-232, 2020.
  (Ismertetett mű: Főszerkesztő Mátyus László. -100 éves a debreceni orvosképzés-I. Az általános orvostudományi kar. Az intézetek és a tanszékek története-II. Az általános orvostudományi kar professzorainak életrajza /Debrecen : Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, 2019)
 3. Novák, Á., Császár, I., Barta, J.: A tudománynak vagy a népszerűsítésnek szolgálni? - Interjú Barta Jánossal 80. születésnapja alkalmából.
  Tört. Tanulm. 28 316-323, 2020.
 4. Barta, J.: Az imperialista békerendszer Közép-Európában - Saint-Germain és Trianon, 1919-1920.
  Klió. 2 (2), 54-61, 2020.
 5. Horn, I., Barta, J.: Három ország egy haza 1526-1699: a mohácsi vésztől a karlócai békéig.
  Kossuth Kiadó, Budapest, 144 p., 2020. ISBN: 9789630996990
 6. Barta, J.: Kazinczyak és Kossuthok nyomában: Források Zemplén megye 18. századvégi társadalmának megismeréséhez.
  Debr. Szle. 3 335-349, 2020.
 7. Barta, J.: Reformáció Közép-Európában.
  Klió. 3 (3), 29-37, 2020.
 8. Barta, J.: Újjáépítés és modernizáció: Új remények a kétfejű sas árnyékában. 1699-1795.
  Kossuth Kiadó, Debrecen, 144 p., 2020. ISBN: 9789630996990
 9. Barta, J.: Voigt Vilmos: Finnugrisztika, filológia, folklorisztika. Válogatott tanulmányok.
  Debr. szle. 2 227-230, 2020.
  (Ismertetett mű: Voigt Vilmos. -Finnugrisztika, filológia, folklorisztika : Válogatott tanulmányok /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019. -530)
2019
 1. Barta, J.: A Fogorvostudományi Kar 15 éve.
  Gerundium. 10 (1), 142-144, 2019.
  (Ismertetett mű: A Fogorvostudományi Kar 15 éve / szerk. Kovalecz Gabriella, Sipos Ferenc, Ungvári Zsuzsanna. -Debrecen : Debreceni Egyetem kiadása, 2018. -216 p.)
 2. Barta, J.: Reformáció Magyarországon az oszmán-török hódoltság idején.
  Klió. 4 (1), 25-33, 2019.
  (Ismertetett mű: Reformations in Hungary in the age of the Ottoman Conquest / Ács Pál. -Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. -333 p. -)
2018
 1. Barta, J.: Mária Terézia és II. József: Család és politika szerepe kapcsolatukban.
  In: Mária Terézia a magyarok királynője (1740-1780). Szerk.: Gerő András, Nagy Beatrix, Habsburg Történelem Intézet : Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 33-60, 2018. ISBN: 9786155118630
2017
 1. Barta, J.: A nemzet mint tudományos közösség. Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 1996-2016 Szerk. Fedinec Csilla.
  Debr. szle. 25 (2), 260-265, 2017.
  (Ismertetett mű: Szerk. Fedinec Csilla. -A nemzet mint tudományos közösség. Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 1996-2016 /Budapest : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, 2016. -191 p. -)
 2. Barta, J.: A reformáció jubileumai.
  Debr. szle. 3 279-280, 2017.
 3. Barta, J.: A walesi bárdok megzenésítéséről.
  Debr. szle. 4 418-420, 2017.
2016
 1. Barta, J.: Berlász Jenő (1911-2015).
  Századok. 2 527-532, 2016.
 2. Barta, J.: Székely György történészprofesszor (1924-2016).
  Gerundium. 7 (3-4), 207-212, 2016.
2015
 1. Barta, J.: "Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja..." II. Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 426 p., 2015. ISBN: 9789634738350
 2. Barta, J.: Papp László: Amikor a Nagyerdő a Bem térig ért: Emlékek a 100 éves Debreceni Egyetemről (1912-2012).
  Gerundium. 6 138-141, 2015.
  (Ismertetett mű: Papp László. -Amikor a Nagyerdő a Bem térig ért : Emlékek a 100 éves Debreceni Egyetemről (1912-2012) /Debrecen . Magánkiadás, 2013. -634 p.)
2012
 1. Orosz, I., Barta, J.: A Debreceni Egyetem története 1912-2012.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 576 p., 2012. ISBN: 9789633181904
 2. Barta, J.: A kalapos király emlékezete: II. József és Magyarország.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 160 p., 2012. ISBN: 9786155212048
 3. Barta, J.: Nemzetiségek szomszédsága: Nemzetiségi határok Zemplén megyében a 18-19. század fordulóján.
  Ethnica. 15 (1), 5-9, 2012.
 4. Barta, J.: Országgyarapítás a birodalom ellenében.
  In: Németföldről Németországba: magyar kutatók tanulmányai a német történelemről. Szerk.: Frank Tibor, Gondolat Kiadó, Budapest, 57-74, 2012, (Magyar kutatók az egyetemes történelemről, ISSN 1788-9278 ; 3. ) ISBN: 9789636933173
2010
 1. Barta, J.: Református uralkodók egy evangélikus országban.
  In: Jean Calvin 500 : A Kálvin János születésének 500-ik évfordulójára 2009. június 14-én rendezett nemzetközi tudományos konferencia iratai. Szerk.: Gheorghe Gorun, Herman M. János, Partium Kiadó, Oradea, 111-121, 2010.
 2. Barta, J.: Szemléleti átalakulás vagy kényszerű szerepváltás?.
  In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán és Püski Levente, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 9-22, 2010. ISBN: 9789634734185
2009
 1. Barta, J., Bagdi, R., Barta, I.: "Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja...": (gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén).
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 407 p., 2009. ISBN: 9789634733454
 2. Barta, J.: A paraszti munka értéke.
  In: Pénztörténet - gazdaságtörténet : tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk.: Bessenyei József, Draskóczy István, Mirio Kulturális Bt., Budapest-Miskolc, 15-23, 2009. ISBN: 9789630685313
2007
 1. Papp, K., Barta, J., Jatzlauk, M.: "Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein": die Friedensschlüsse von Wien (23.06.1606) und Zsitvatorok (15.11.1606).
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 303 p., 2007. ISBN: 9789630641470
 2. Barta, J.: A Debreceni Egyetem jubileumára.
  Debr. szle. 15 (4), 514-518, 2007.
 3. Barta, J., Pálffy, G., Szvák, G.: A tizennyolcadik század története.
  In: A magyar újkor története / Pálffy Géza et al. ; [szerk. Szvák Gyula], Pannonica, Budapest, 141-202, 2007.
 4. Barta, J.: Der Frieden von Wien und die Habsburger.
  In: "Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein" : die Friedensschlüsse von Wien (23.06.1606) und Zsitvatorok (15.11.1606) / herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk, Klára Papp, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 193-206, 2007.
 5. Papp, K., Barta, J., Jatzlauk, M.: Die Meinungsänderungen der ungarischen Stände im Zuge des Friedensabschlusses von 1606.
  In: "Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein" : die Friedensschlüsse von Wien (23.06.1606) und Zsitvatorok (15.11.1606) / herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk, Klára Papp, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 207-218, 2007.
2005
 1. Barta, J., Papp, K.: Bihar vármegye az úrbérrendezés idején.
  Erdély-tört. Alapítvány :, Debrecen, 386 p., 2005. ISBN: 9634729002
2004
 1. Barta, J., Papp, K.: "Nincsen nekönk több hazánk ennél..." Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez.
  Lucidus Kiadó, Budapest, 203 p., 2004. ISBN: 9639465240
 2. Barta, J., Pallai, L.: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára.
  Multiplex Média - DUP :, Debrecen, 428 p., 2004. ISBN: 9632162730
2000
 1. Barta, J., Nagy, B.: A tizennyolcadik század története.
  Pannonica, Budapest, 249, [1] p., 2000. ISBN: 963846996X(sorozati)
1999
 1. Barta, J.: A Debreceni Akadémiai Bizottság elnökségének kihelyezett ülése.
  Debr. szle. 7 (2), 313-314, 1999.
 2. Barta, J.: A hagyományos állam és társadalomszemlélet késői képviselője: megjegyzések Mária Terézia politikai nézeteihez.
 3. Barta, J.: A mezőgazdasági irodalom felvirágzása az érett feudalizmus korában. -.
 4. Barta, J.: Az elfelejtett békekötés: a karlócai béke háromszázadik évfordulójára.
  Valóság. 42 (10), 42-47, 1999.
 5. Barta, J.: Előszó.
  In: Európa a korai középkorban : (3 - 11. század). Szerk.: Angi János, Bárány Attila, Orosz István, Papp Imre, Pósán László, Multiplex Media - Debrecen University Press, Debrecen, 11-14, 1999.
 6. Barta, J.: Eszterházy Fényes Miklós.
 7. Barta, J.: Mária Terézia.
 8. Barta, J.: Néhány észrevétel Arthur Young, az angliai "új mezőgazdaság" vezető szakírójának sikeréről.
 9. Barta, J.: Poroszország felemelkedése.
  Rubicon. 1-2 26-29, 1999.
 10. Barta, J.: Zemplén megye parasztsága és a Mária Terézia-féle urbérrendezés.
1998
 1. Barta, J.: Aspremont János Gobert gróf Zemplén-megyei birtokai és jövedelmei a XVIII. sz. végén.
 2. Barta, J.: Előszó.
 3. Barta, J.: Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században (ismertetés).
  Debr. szle. 6 (4), 699-703, 1998.
  (Ismertetett mű: Entz Géza. -Erdély építészete a 11-13. században /Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1994. -260 p., [32] t.)
 4. Barta, J.: Habsburg-ház.
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Társulat, Budapest, 450-452, 1998.
 5. Barta, J.: Harmincéves háború.
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Társulat, Budapest, 611-612, 1998.
 6. Barta, J.: Henrik, I..
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Társulat, Budapest, 756-757, 1998.
 7. Barta, J.: Henrik, II..
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Társulat, Budapest, 756-757, 1998.
 8. Barta, J.: Henrik, IV..
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Társulat, Budapest, 758, 1998.
 9. Barta, J.: Henrik, Raspe.
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Társulat, Budapest, 759, 1998.
 10. Barta, J.: Henrik, V..
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Társulat, Budapest, 758, 1998.
 11. Barta, J.: Henrik, VI..
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Társulat, Budapest, 758-759, 1998.
 12. Barta, J.: Henrik, VII., Hohenstauf.
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Tásulat, Budapest, 759, 1998.
 13. Barta, J.: Henrik, VII., Luxemburgi.
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Társulat, Budapest, 759, 1998.
 14. Barta, J.: Hohenstaufenok.
  In: Magyar katolikus lexikon 4. köt, Szent István Társulat, Budapest, 913, 1998.
 15. Barta, J.: Úton a jobbágyfelszabadítás felé.
 16. Barta, J.: Zemplén megye parasztsága a XVIII. század végén.
1997
 1. Barta, J.: A Habsburg jobbágypolitika és a magyarországi nemzetiségek.
 2. Angi, J., Pallai, L., Pósán, L., Barta, J.: A Habsburgok és Magyarország a XVI-XVII. században.
  KLTE Történelmi Intézet, Debrecen, 132 p., 1997. ISBN: 9634720951
 3. Barta, J., Hadnagy, R., Somogyi, G., Dabasi, A.: A kétfejű sas hatalmában.
  Magyar Könyvklub ;, Budapest, 95 p., 1997.
 4. Barta, J.: Debrecen az abszolutizmus korában: (1849-1867).
 5. Barta, J.: Ferdinánd, I., Habsburg.
  In: Magyar katolikus lexikon 3. köt, Szent István Társulat, Budapest, 607-608, 1997.
 6. Barta, J.: Ferdinánd, II., Habsburg.
  In: Magyar katolikus lexikon 3. köt, Szent István Társulat, Budapest, 608, 1997.
 7. Barta, J.: Ferdinánd, III., Habsburg.
  In: Magyar katolikus lexikon 3. köt, Szent István Társulat, Budapest, 609, 1997.
 8. Barta, J.: Ferenc, I., Lotaringiai.
  In: Magyar katolikus lexikon 3. köt, Szent István Társulat, Budapest, 624, 1997.
 9. Barta, J.: Ferenc, II., Habsburg-Lotaringiai.
  In: Magyar katolikus lexikon 3. köt, Szent István Társulat, Budapest, 624-625, 1997.
 10. Barta, J.: Frigyes, I., Hohenstauf, Barbarossa.
  In: Magyar katolikus lexikon 3. köt, Szent István Társulat, Budapest, 840, 1997.
 11. Barta, J.: Frigyes, II., Hohenstauf.
  In: Magyar katolikus lexikon 3. köt, Szent István Társulat, Budapest, 840-841, 1997.
 12. Barta, J.: Frigyes, III., Habsburg.
  In: Magyar katolikus lexikon 3. köt, Szent István Társulat, Budapest, 841, 1997.
 13. Barta, J.: Fülöp, Sváb.
  In: Magyar katolikus lexikon 3. köt, Szent István Társulat, Budapest, 858, 1997.
 14. Barta, J.: Nemesi birtokok és jövedelmek Zemplém megyében a XVIII. század végén.
 15. Barta, J.: Tudomány az ország szélén: a Debreceni Akadémiai Bizottság vezetőségének kihelyezett ülése Kisvárdán, 1997. május 7-én.
  Debr. szle. 5 (3-4), 548-549, 1997.
1996
 1. Barta, J.: "Napkirályok" tündöklése: (Európa a XVI-XVIII. században).
  Csokonai Kiadó, Debrecen, 246 p., 1996. ISBN: 9632600878
 2. Barta, J.: La politica agraria dell absolutismo illuminato nella Monarchia degli Absburgo.
 3. Barta, J., Ormrod, W.: La structure féodale et les débuts des finances publiques.
 4. Barta, J.: Magyarország mezőgazdaságának regenerálódása, 1711-1790.
 5. Barta, J.: Od ochrony chlopów do ich uwlaszczenia w panstwach monarchii habsburskiej na regionalnym tle porównawczym (1750-1848).
 6. Barta, J.: Rácz István: A török világ hagyatéka Magyarországon.
  Debr. szle. 4 (1), 125-128, 1996.
  (Ismertetett mű: Rácz István. -A török világ hagyatéka Magyarországon /Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 1995. -261 p.)
 7. Barta, J.: Vom Bauernschutz zur Bauernbefreiung in den Habsburgischen Ländern im regionalen Vergleich (1750-1848).
1995
 1. Barta, J.: A legalkalmatlanabb király halála: 1700.
  In: Ötven nagyon fontos évszám, Lord, Budapest, 114-121, 1995.
 2. Barta, J.: Amikor lenyugodhatott a nap: 1556.
 3. Barta, J.: Illúziók és realitás a magyar jakobinusok mozgalmában.
  Századok. 4 883-898, 1995.
 4. Barta, J., Barta, J.: Kincstári birtoklás és mezővárosi politika.
 5. Barta, J.: Örökösödés leányágon: 1740.
 6. Barta, J., Ormrod, W.: The feudal structure and the beginnings of state finance.
1994
 1. Barta, J.: A békesség ára: a köznemesség hanyatlása a 18. században.
  Rubicon. 5 (4-5), 37-43, 1994.
 2. Barta, J.: A meg nem értett királynő: Mária Terézia, az uralkodó.
  Szenci Molnár Társaság, Budapest, 106 p., 1994. ISBN: 9638320281
 3. Barta, J.: Az arisztokrácia válaszútja.
  Rubicon. 10 30-34, 1994.
 4. Papp, I., Barta, J.: Az ész évszázada.
  In: Európa története, Csokonai Kiadó, Debrecen, 193-203, 1993.
 5. Barta, J.: Széchenyi és az angol példa.
  Valóság. 37 (4), 89-94, 1994.
 6. Barta, J.: Vélemény a művelődéstörténeti vonatkozású tanulmányokról.
  In: Hajdú-Bihar megyei településmonográfiák kritikai elemzése, Hajdú-Bihar megyei és Debreceni Honismereti Egyesület, Debrecen, 77-87, 1994.
1993
 1. Barta, J.: A mezőgazdasági ismeretek terjesztése a XVIII-XIX. század fordulóján.
  In: 175 éves a magyaróvári agrárfelsőoktatás (1818-1993)
 2. Barta, J., Barta, G.: III. Béla király jövedelmei: megjegyzések középkori uralkodóink bevételeiről.
  Századok. 127 (3-4), 413-449, 1993.
 3. Barta, J.: Kellett-e a felvilágosodás ismerete a felvilágosult abszolutizmushoz?.
  In: Szomszédaink között Kelet-Európában
1991
 1. Barta, J.: A Habsburgok gazdaságpolitikája.
  Világtörténet 19901991.
1988
 1. Barta, J., Cennerné Wilhelmb, G.: Mária Terézia.
  Gondolat, Budapest, 238, [1] p., 1988. ISBN: 9632820517
1987
 1. Barta, J.: A felvilágosult abszolutizmus és a jobbágyság a Habsburg monarchiában.
  In: Egyetemes történeti tanulmányok XVI. : [Niederhauser Emil egyetemi tanár 60. születésnapjára]. Szerk.: Orosz István, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 11-18, 1987.
1986
 1. Barta, J.: Miért halt meg Zrínyi Péter?: A Wesselényi-összeesküvés története.
  Móra, Budapest, 253, [2] p., 1986. ISBN: 9632816009
1985
 1. Barta, J., Balla, L.: Bölcsészettudományi Karok. Felvételi előkészítő Bizottság. Gyakorló levelek történelemből, 1-2. osztály.
  [s.n.], [Szeged], 70 p., 1985.
 2. Barta, J., Balla, L.: Bölcsészettudományi Karok. Felvételi előkészítő Bizottság. Gyakorló levelek történelemből, 1-2. osztály. Javítókulcs.
  [s.n.], [Szeged], 75 p., 1985.
 3. Barta, J.: Budavár visszavétele.
  Kossuth, [Budapest], 253 p., 1985.
1984
 1. Barta, J.: A kétfejű sas árnyékában: az abszolutizmustól a felvilágosodásig, 1711-1780.
  Gondolat, [Budapest], 230, [3] p., 1984. ISBN: 9632813839
1983
 1. Barta, J.: A "Tündérkert" romlása: Erdély története 1630-tól 1707-ig.
  Móra, [Budapest], 256 p., 1983. ISBN: 9631131556
1982
 1. Barta, J.: A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája a Habsburg- és a Hohenzollern-monarchiában.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 264, [2] p., 1982. ISBN: 9630526190
1981
 1. Barta, J.: Hét koporsó: a magyar jakobinusok mozgalma.
  Móra, Budapest, 245 p., 1981. ISBN: 9631123847
1978
 1. Barta, J.: A nevezetes tollvonás: II. József visszavonja rendeleteit.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 143 p., [8] t.l., [1] t.lev., 1978. ISBN: 963051575X
1973
 1. Barta, J.: Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században.
  Akadémiai K., Budapest, 128 p., 4 t., 1973.
feltöltött közlemény: 113 Open Access: 12
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK