Tudóstér: Bujdosóné Dani Erzsébet publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 64 Open Access: 15
2018
 1. Bujdosóné Dani, E.: How "Publish or Perish" Can Become "Publish and Perish" in the Age of Objective Assessment of Scientific Quality.
  J. Systemics Cybern. Inform. 16 (4), 20-25, 2018.
 2. Fülekiné Joó, A., Bujdosóné Dani, E.: May Parental Reading Behavior Explain the Gender Differences in Subteeners' Reading Attitude?.
  Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2 (16), 17-22, 2018.
 3. Bujdosóné Dani, E.: Szülőföldön magyarul: Iskolák és diákok a határon túl - Pusztai Gabriella és Márkus Zsuzsanna (szerk.).
  Debr. szle. 1 96-102, 2018.
  (Ismertetett mű: szerk. Pusztai Gabriella, Márkus Zsuzsanna. -Szülőföldön magyarul: Iskolák és diákok a határon túl /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. -334 p.)
2017
 1. Bujdosóné Dani, E.: Cultural Identity Crisis inside Self-Same Culture as Reflected in György Lőrincz's Novel Sounds of the Heart.
  Acta Univ. Sapientiae. Philol. 9 (1), 131-146, 2017.
 2. Csernoch, M., Bujdosóné Dani, E.: Data-structure validator: an application of the HY-DE model.
  In: 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2017 : Proceedings : September 11-14, 2017 Debrecen, Hungary, IEEE Computer Society, Piscataway, 197-202, 2017. ISBN: 9781538612644
2016
 1. Bujdosóné Dani, E.: Identitásgyarmatosítás Erdélyben: dentitásdrámák és interkulturális stratégiák a Trianon utáni székelymagyar irodalomban.
  Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 287 p., 2016. ISBN: 9786065560802
 2. Tóth, E., Bujdosóné Dani, E.: Representation of knowledge and search engines in the Internet.
  University of Debrecen, Debrecen, 108 p., 2016.
 3. Bujdosóné Dani, E.: Székelymagyar nemzeti- és kulturálisidentitás-stratégiák a trianoni határokon túl = (Székely-Hungarian National and Cultural Identity Strategies beyond the Trianon Borders).
  Hung. Cult. Stud. 9 (1), 11-27, 2016.
2015
 1. Bujdosóné Dani, E.: A HY-DE modell: az öntevékeny hallgatói szakasz.
  In: Agria Media 2014 : XI. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás. Szerk.: Nádasdi András, Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet, Eger, 431-441, 2015. ISBN: 9786155621154
 2. Bujdosóné Dani, E.: A kiürült kulturális emlékezetű azonosságtudattól a megbénított identitásig (Nyirő József: Néma küzdelem).
  Hitel. 28 (1), 146-160, 2015.
 3. Bujdosóné Dani, E.: A megújulásképtelen sztereotíp székely, avagy a kulturális gyarmatosításnak ellenálló Uz Bence.
  Agria. 9 (1), 177-182, 2015.
 4. Bujdosóné Dani, E.: Az eötvösi hit megnyilatkozási formái.
  Kv. kvt. kvt. 24 (1), 49-52, 2015.
  (Ismertetett mű: szerk. Benkő Ágota, Vértesaljai László. -Eötvös hite: egy hiteles ember közéleti hatékonysága /Budapest : JTMR Faludi Ferenc Akadémia, 2014. -)
 5. Bujdosóné Dani, E.: Az identitásválság-menedzselés széles spektruma: Született Moldovában.
  Székelyföld. 19 (3), 58-78, 2015.
 6. Csernoch, M., Bujdosóné Dani, E.: Digital Reading for the Wide Public.
  In: 7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries : Book of Abstracts. Ed.: Anthi Katsirikou, QQML, Párizs, 75-76, 2015. ISBN: 9786185180027
 7. Király, M., Csernoch, M., Bujdosóné Dani, E.: E-reading and digital literacy in higher education: Part one: the state of affairs in Hungary.
  In: European Conference on Information Literacy (ECIL) October 19-22, 2015, Tallinn, Estonia : Abstracts. Ed.: Sonja Špiranec, Sirje Virkus, Serap Kurbanoğlu, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, Denis Kos, Tallinn University, Tallinn, 42, 2015. ISBN: 9789949292417
 8. Bujdosóné Dani, E.: From Multitasking to Knowledge with Mono/Multi/Hypermedia: An Attempt to Influence Hyperattention.
  In: Proceedings of The 6th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics. Ed.: Nagib Callaos, Hsing-Wei Chu, Belkis Sánchez, Andrés Tremante, IIIS, Orlando, USA, 69-75, 2015. ISBN: 9781941763179
 9. Bujdosóné Dani, E.: Kisebbségi sors és identitásmenedzselés Balázs Ferenc A rög alatt című művében.
  Korunk. 3 (8), 105-111, 2015.
 10. Bujdosóné Dani, E.: Kommunikáció és csend: Kényes identitásegyensúly és kúszó identitáskolonizáció Tamási Áron Szülőföldem című regényében.
  Kortárs. 3 53-62, 2015.
 11. Bujdosóné Dani, E.: New narratives of reading and learning in the Neumann-galaxy and the HY-DE model.
  International Journal of Multidisciplinary Thought. 5 13-24, 2015.
 12. Bujdosóné Dani, E.: Székelyföldi intézményi sors: két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében.
  Argumentum Kiadó, Budapest, 340 p., 2015. ISBN: 9789634467441
 13. Bujdosóné Dani, E.: The HY-DE Model: An Interdisciplinary Attempt to Deal with the Phenomenon of Hyperattention.
  In: Keynote Speakers - Conference Program ICSIT-IMCIC-CICIC Vol. 1.. Ed.: Nagib Callaos, IIIS, USA, Orlando, 40-41, 2015. ISBN: 97801941763179
 14. Bujdosóné Dani, E.: The HY-DE model: An interdisciplinary attempt to deal with the phenomenon of hyperattention.
  Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 13 (6), 8-14, 2015.
 15. Bujdosóné Dani, E.: The Intercultural Communicative Habits of Noncolonizable Székely Identity: Áron Tamási's Ábel Trilogy.
  Int. J. Humanit. Soc. Sci. 5 (4), 143-154, 2015.
2014
 1. Bujdosóné Dani, E.: A HYDE-modell alkalmazásának lehetőségei: munkahipotézis.
  In: Agria Média 2014 Információtechnológiai és Oktatástechnológiai Konferenciára és Kiállításra, az ICI-13 Nemzetközi Informatikai Konferenciára és az ICEM 2014 Tanácskozásra / (rend.) Eszterházy Károly Főiskola, EKTF, Eger, 31, 2014.
 2. Bujdosóné Dani, E.: A kétfázisú HY-DE-modell: a hiper- és mélyfigyelem fázisváltásai a katedrától a hallgatói önfejlesztésig.
  In: Informatika a felsőoktatásban 2014 [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Kunkli Roland, Papp Ildikó, Rutkovszky Edéné, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 231-238, 2014. ISBN: 9789637124
 3. Bujdosóné Dani, E.: A kisebbségi élet ajándékai avagy revideálható-e a nemzeti azonosságtudat?.
  Napút. 16 (6), 104-110, 2014.
 4. Bujdosóné Dani, E.: A kolonizálhatatlan székely: Ábel.
  Székelyföld. 18 (11), 45-63, 2014.
 5. Bujdosóné Dani, E.: A lázadás dimenziói székelymagyar és székely-magyar kontextusban: Lőrincz György: A szív hangjai.
  Agria. 8 (4), 247-252, 2014.
  (Ismertetett mű: Lőrincz György. -A szív hangjai /Csíkszereda : ProPrint, 2012. -254 p. -)
 6. Bujdosóné Dani, E.: Az identitásválság-menedzselés különböző formái Ignácz Rózsa Anyanyelve magyar című regényében.
  Agria. 8 (2), 157-167, 2014.
 7. Bujdosóné Dani, E.: Identitásgerinccel a kétlelkű azonosságtudat ellen - Benedek Elek: Édes anyaföldem.
  Bárka. 22 (6), 59-66, 2014.
 8. Bujdosóné Dani, E.: Identitáskolonizáció irányába ható identitásgyökér-romlás intra- és interkulturális térben: Bözödi György Romlás című regénye.
  Korunk. 3 94-102, 2014.
 9. Bujdosóné Dani, E., Boda, I.: Láthatóság, tudomány, open access: a tudományos eredmények láthatóságának vizsgálata a V4-ek országaiban.
  Tud. Műsz. Táj. 61 (6), 225-234, 2014.
 10. Bujdosóné Dani, E.: Nyirő József: Az én népem - a motiválatlan közösségi identitástól a tudatosan vállalt MI-identitásig.
  Hitel. 27 (12), 202-212, 2014.
 11. Bujdosóné Dani, E.: Some Ideas Concerning the Need for Networking of Open Access Repositories of Digital University Libraries: a Case Study of the EU Visegrád Group.
  In: The 5th International Conference on Society and Information Technologies Proceedings. Ed.: Nagib Callaos, Jeremy Horne, Belkis Sánches [et al], International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 26-31, 2014. ISBN: 9781936338979
 12. Koltay, K., Eszenyiné Borbély, M., Bujdosóné Dani, E., Balázs, L., Csernoch, M., Bujdosó, G.: Users' retrieval skills in library environment: ways to measure and improve them.
  In: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2013 : Proceedings, December 2-5, 2013 Budapest, Hungary. Ed.: Péter Baranyi, IEEE, Danvers, 319-324, 2013. ISBN: 9781479915439
 13. Bujdosóné Dani, E.: Ütközéses identitásmenedzselés ideológiai beágyazásban: Kacsó Sándor : Vakvágányon című regénye.
  Korunk. 25 (2), 94-100, 2014.
 14. Bujdosóné Dani, E.: Visibility of Open Access Repositories of Digital University Libraries: A Case Study of the EU Visegrád Group.
  Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 12 (2), 34-40, 2014.
2013
 1. Bujdosóné Dani, E.: A kulturális emlékezet mint identitásmegtartó erő a trianoni traumát követő erdélyi irodalomban (Ignácz Rózsa példájával).
  In: A könyvtártörténettől a jövő internetéig : Tanulmányok a 70 éves Bényei Miklós köszöntésére. Szerk.: Boda István, Debreceni Egyetem, Debrecen, 139-149, 2013. ISBN: 9789633183557
 2. Bujdosóné Dani, E.: Bit-Generations and the Digital Environment.
  In: Current Issues in Some Disciplines : Nové Zámky, Szlovákia, 2013.11.29-2013.11.30. Ed.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute, Slovakia, 58-66, 2013. ISBN: 9788089691012
 3. Bujdosóné Dani, E.: E-létezés és hiperfigyelem.
  Kv. nev. 15 (4), 10-24, 2013.
 4. Bujdosóné Dani, E.: Intercultural Dimensions of National Identity Narratives in Transylvanian Literature After the Trianon Trauma.
  Pract. Theory Syst. Educ. 8 (1), 1-12, 2013.
 5. Csernoch, M., Bujdosó, G., Eszenyiné Borbély, M., Bujdosóné Dani, E., Némethi-Takács, M., Koltay, K., Balázs, L.: LibSearchNet: Analyses of library log files to identify search flows.
  In: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2013 : Proceedings, December 2-5, 2013 Budapest, Hungary. Ed.: Péter Baranyi, IEEE, Danvers, 543-548, 2013. ISBN: 9781479915439
 6. Bujdosó, G., Csernoch, M., Eszenyiné Borbély, M., Bujdosóné Dani, E., Némethi-Takács, M., Koltay, K., Balázs, L.: LibSearchNet: Library log file initiatives - As a part of semantic library interface development for the VirCA 3D virtual collaboration arena.
  In: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2013 : Proceedings, December 2-5, 2013 Budapest, Hungary. Ed.: Péter Baranyi, IEEE, Danvers, 567-572, 2013. ISBN: 9781479915439
 7. Bujdosóné Dani, E.: Minority Hungarian Management of Conflicting Cultural Identities in Post-Trianon Intercultural Romania as Reflected in Literature.
  Int. J. Humanit. Soc. Sci. 3 (8), 316-326, 2013.
2012
 1. Bujdosóné Dani, E.: "Ne remélje, hogy megszabadul a könyvektől".
  HB M. közműv. kvt. téka. 40-48, 2012.
 2. Bujdosóné Dani, E.: A nemzetiidentitás-narratívák interkulturális dimenziói az erdélyi magyar irodalomban a trianoni traumát követően.
  In: Tanulás és művelődés. Szerk.: Juhász Erika, Chrappán Magdolna, Debreceni Egyetem, Debrecen, 453-460, 2012. ISBN: 9789634735847
 3. Bujdosóné Dani, E.: Az informatika mint kihívás: a falak nélküli könyvtár és múzeum jövője.
  In: Múzeumandragógiai tanulmányok. Szerk.: Szabó József, Debreceni Egyetem, Debrecen, 132-144, 2012. ISBN: 9789634735854
 4. Bujdosóné Dani, E.: Belterjes közösség és kulturális stratégia.
  In: Tanulás és művelődés. Szerk.: Juhász Erika, Chrappán Magdolna, Debreceni Egyetem, Debrecen, 447-452, 2012. ISBN: 9789634735847
 5. Bujdosóné Dani, E.: E-curriculum Projects in Hungarian Higher Education: A Case Study.
  In: Proceedings: The 6th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. Ed.: Nagib Callaos, William Lesso, Ángel Oropeza, Belkis Sánchez, Friederich Welsch, EISTA, Orlando, 125-130, 2012. ISBN: 9781936338665
 6. Bujdosóné Dani, E.: Mi más a többségiből a kisebbségi létbe szorult kultúra esetében?.
  In: Mi/Más konferencia 2010 : Gondolatok a másságról. Szerk.: Kádár J., Szathmári J, Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék : Líceum Kiadó, Eger, 97-110, 2012. ISBN: 9786155250057
 7. Bujdosóné Dani, E.: Neumann kontra Gutenberg-galaxis?.
  Kv. nev. 14 (4), 48-59, 2012.
 8. Bujdosóné Dani, E.: Szabédi László a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum élén.
  Polisz. 144 20-29, 2012.
2011
 1. Bujdosóné Dani, E.: A székelyudvarhelyi Református Kollégium Képei.
  In: A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője : [A Debrecenben, 2011. febr. 25-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga]. Szerk.: Pinczésné Palásthy Ildikó ; szerk. munkatársa Vitéz Ferenc, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 53-59, 2011.
 2. Bujdosóné Dani, E.: Európai Uniós információforrások szolgáltatása.
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 140 p., 2011. ISBN: 9786155221323
 3. Bujdosóné Dani, E.: Library Informatics As a Challenge, or the Library without Walls: Does it Have a Future?.
  In: NetworkShop 2011 konferencia, Kaposvár, 2011. április 27-29. [elektronikus dokumentum] / [közread. a] Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intéet, [Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Iroda], [Budapest], 18, 2011.
2010
 1. Bujdosóné Dani, E.: Népművelő túlélés: a kultúra, mint a túlélés záloga a Trianon utáni Erdélyben.
  In: Nemzetnevelés - felnőttnevelés - közművelődés : [Tudományos konferencia és szakmai találkozó Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékére, Debrecen, 2010.06.24-2010.06.25]. Szerk.: Juhász Erika, Szabó Irma, Csokonai K. : Debreceni Egyetem : KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, Debrecen, 319-328, 2010. ISBN: 9789632602264
 2. Bujdosóné Dani, E.: Problems in the digitalisation and bibliographical description of the corporational documents.
  In: Networkshop 2010 Konferencia kivonatok = abstracts / [rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet], [NIIF], [Budapest], 122, [2010].
2007
 1. Bujdosóné Dani, E.: A Székely Nemzeti Múzeum és a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége.
  Magyar Könyvszle. 123 (4), 429-449, 2007.
 2. Bujdosóné Dani, E.: A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Könyvtára.
  Könyvt. figy. 17 (4), 749-755, 2007.
 3. Bujdosóné Dani, E.: Az információs rendszerek hatása a tanulási szokásokra - keresési stratégiák a felsőoktatásban.
  Kv. kvt. kvt. 16 (6), 36-42, 2007.
 4. Bujdosóné Dani, E.: Helyi testületi anyagok bibliográfiai leírásának problémái.
  Tud. Műsz. Táj. 54 (11-12), 531-539, 2007.
 5. Bujdosóné Dani, E.: The effect of information systems on learning styles, especially on students.
  In: Agria Media. Szerk.: Tompa Klára, Nádasi András, Eszterházy Károly Főiskola rektora, Eger, 97-101, 2007. ISBN: 9639417092
 6. Bujdosóné Dani, E.: Új e-könyv a digitális könyvárban.
  Tud. Műsz. Táj. 54 (6), 269-271, 2007.
  (Ismertetett mű: Koltay Tibor. -Virtuális, elektronikus, digitális [elektronikus dokumentum] /Budapest : Typotex, 2007)
2002
 1. Bujdosóné Dani, E.: Információ, kultúra és könyvtár a változás és megújulás jegyében: a nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár bővítési, átalakítási és megújulási projektje (részlet).
  Pest m. könyvt. 45 (1), 21-34, 2002.
feltöltött közlemény: 64 Open Access: 15
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK