Tudóstér: Bényei Miklós publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 265 Open Access: 28
2021
 1. Bényei, M.: A könyv és könyvtár születése: Katsányi Sándor és Pap István tiszteletére.
  In: Publicum meritorum praemium : ünnepi kötet Katsányi Sándor és Pap István kilencvenedeik születésnapjára / szerkesztette Havas Katalin et. al, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, 62-67, 2021. ISBN: 9789638962050
 2. Bényei, M.: Boldogító álom: a fiatal Eötvös József nézetei a nevelésről és az iskolai oktatásról.
  Kv. nev. 23 (2-3), 18-40, 2021.
 3. Bényei, M.: Egy kolozsvári magyar könyvtáros életműve: Váczy Leona válogatott írásai : [könyvismertetés].
  In: Könyvtári figyelő
 4. Bényei, M.: Honismereti bibliogárfia: válogatás a Hajdú-Bihar megyéről megjelent honismereti vonatkozású könyvekről, 2013-2019.
  Honismeret. 3 129-144, 2021.
 5. Bényei, M.: Könyvtáros pályám - Bényei Miklós dr..
  Könyvtárvilág. 9 (1), 2021.
2020
 1. Bényei, M.: "A könyvtáros társadalom ismeri, becsüli és szereti": Arató Attila 90 éves.
  Kv. kvt. kvt. 29 (7-8), 62-67, 2020.
 2. Bényei, M.: A tudományos írás alapjai: Gyurgyák János módszertani útmutatója.
  Kv. kvt. kvt. 29 (3), 49-52, 2020.
  (Ismertetett mű: Gyurgyák János. -Útmutató szemináriumi és tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és disszertációt íróknak /Budapest : Osiris, 2019. -208 p. -)
 3. Bényei, M.: Éger Gábor díjnyertes OTDK dolgozata: Eszéki T. István könyvhagyatéka: [Könyvismertetés].
  Kv. kvt. kvt. 29 (12), 38-41, 2020.
  (Ismertetett mű: Éger Gábor. -Eszéki T. István könyvhagyatéka : A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtárában /Sárospatak : Hernád Kiadó, 2020. -222 p. -)
 4. Bényei, M.: Interdiszciplináris megközelítések: tanulmányok Barátné Hajdu Ágnes tiszteletére : [Könyvismertetés].
  Kv. kvt. kvt. 29 (12), 30-37, 2020.
  (Ismertetett mű: szerk. Kiszl Péter és Németh Katalin ; [közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. -Információközvetítés és közösségépítés : multifunkciós könyvtári hálózatok /Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Intézet, 2020. -342 p. -)
 5. Bényei, M., Tóth, G.: Kovács Máté irodalmi szemle: Bényei Miklós: Kovács Máté életútja 2005 ; Tóth Gyula: Újabb kutatási eredmények 2005-2019. : Egyesített feldolgozás.
  KMA, Budapest, 60 p., 2020. ISBN: 9786150094366
2019
 1. Bényei, M.: "Örökös munkában fáradott elméje": Szabó Károly: Napló és tanulmányok : [Könyvismertetés].
  In: Váczy Leona (1913-1995) : 50 év a könyvtár szolgálatában = 50 de ani dedicati bibliotecii / [válogatta és a forrásanyagot rendelkezésre bocsátotta Bartók Katalin] ; [szerkesztette Poráczky Rozália, Kovács Eszter], Argonaut, Kolozsvár, 279-284, 2019. ISBN: 9789731099378
 2. Bényei, M.: 1964: a helyismereti szolgáltatás jogi megerősítése.
  Könyvt. figy. 29 (65) (4), 558-564, 2019.
 3. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma (2008-2012): válogatott bibliográfia.
  Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, Debrecen, 310 p., 2019. ISBN: 9789637238611
 4. Bényei, M.: Kossuth Lajos és Debrecen: kiegészítések : tanulmányok és előadások.
  Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, 184 p., 2019. ISBN: 9789639946095
 5. Bényei, M.: Köszönet a szerkesztőnek.
  Könyvt. figy. 29. (65.) (Ünnepi), 2019.
 6. Bényei, M., Horváth, C.: Út a debreceni egyetemről a reformkori erdélyi könyvtárakba: beszélgetés Bényei Miklós történésszel, könyvtárossal.
  Helikon. 30 (12), 2019.
2018
 1. Bényei, M.: A bibliográfiai szekció a kilencvenes évek vándorgyűlésein.
  Kv. kvt. kvt. 27 (7), 16-19, 2018.
 2. Bényei, M.: A felekezeti oktatás új negyedszázada: tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére : [könyvismertetés].
  Debr. szle. 2 216-221, 2018.
  (Ismertetett mű: szerk. Bacskai Katinka. -A felekezeti oktatás új negyedszázada : tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. -278 p.)
 3. Bényei, M.: A könyvkiadó egri Líceum.
  Kv. kvt. kvt. 4 1-3, 2018.
  (Ismertetett mű: Mizera Tamás, Nagy Andor, Verók Attila. -A könyvkiadó egri Líceum : Történet és kiadványjegyzék : 1-2. köt. /Budapest : Kossuth Kiadó ; Eger : Eszterházy Károly Egyetem,, 2017. -493, 458 p. -)
 4. Bényei, M.: Ércszobrot Kossuth Lajosnak!: a debreceni Kossuth-szobor ötlete és a gyűjtés kezdete - források.
  Debr. Déri Múz. évkv. 43-54, 2018.
 5. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2007: [Bibliográfia].
  H-B M. Levélt. Évkv. 35 253-328, 2018.
 6. Bényei, M.: Könyvek között: egy nyugdíjas könyvtáros írásai : [könyvismertetés].
  Könyv, könyvtár, könyvtáros. 27 (2), 46-47, 2018.
  (Ismertetett mű: Futaky László. -Könyvek között /Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2017158 p.)
 7. Bényei, M.: Lokalitás - többféle látószögből.
  Kvt. figy. 1 74-82, 2018.
 8. Bényei, M.: Oktatóink kutatásaiból: a fejezet tanulmányai elé.
  In: Valóságos könyvtár - könyvtári valóság : Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018. Szerk.: Kiszl Péter, Csík Tibor, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Budapest, 119-120, 2018.
 9. Bényei, M.: Újraolvasva: hatvan-hatvanöt év múltán.
  Kiss József Könyvkiadó, Budapest, 145 p., 2018. ISBN: 9786155701177
2017
 1. Bényei, M.: A debreceni Kossuth-kultusz tetőpontja: a kilencvenedik születésnap.
  In: Művelődéstörténeti kalászatok. Szerk.: Czeglédi László, Mizera Tamás, Verók Attila, Líceum Kiadó, Eger, 96-121, 2017. ISBN: 9786155621420
 2. Bényei, M.: A fejezet tanulmányai elé: doktoranduszok kutatásaiból.
  In: Valóságos könyvtár - könyvtári valóság: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016. Szerk.: Kiszl Péter, Boda Gáborné Köntös Nelli, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Budapest, 213-215, 2017. ISBN: 9789632848426
 3. Bényei, M.: A könyvtári dokumentumok és a helytörténeti kutatás mai lehetőségei.
  Kv. kvt. kvt. 26 (9), 16-20, 2017.
 4. Bényei, M.: Buzinkay Géza szintézise: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig : [Könyvismertetés].
  Kv. kvt. kvt. 26 (5), 43-46, 2017.
  (Ismertetett mű: Buzinkay Géza. -A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig /Budapest : Wolters Kluwer, 2016548 p.)
 5. Bényei, M.: Kovács Máté és a Könyvtártudományi Tanulmányok.
  Könyvt. figy. 1 46-55, 2017.
 6. Bényei, M.: Mozaikok a reformkori Debrecen kulturális életéből.
  In: Utazás Debrecenben / Pákh Albert, Déri Múzeum, Debrecen, 77-96, 2017.
 7. Bényei, M.: Néhány észrevétel Agárdi Péter "Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847-2014" című monográfiájáról.
  Kv. kvt. kvt. 2 48-49, 2017.
  (Ismertetett mű: Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások, 1847-2014. -Budapest : Napvilág, 2015274 p.)
 8. Bényei, M.: Reformáció: Gerundium Egyetemtörténeti közlemények, MMXVII, vol. VIII. nr. 1.: [Ismertetés].
  Debr. szle. 3 377-383, 2017.
  (Ismertetett mű: Reformáció : Gerundium Egyetemtörténeti közlemények, MMXVII, vol. VIII. nr. 1.. -Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017)
2016
 1. Bényei, M.: "Jól esik köztetek lenni...": Női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében : [Könyvismertetés].
  Könyvt. lev/lap. 28 (3), 21-25, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk. Kiss Gábor. -"Jól esik köztetek lenni..." : női sorsok, szerepek Deák Ferenc környezetében /Zalaegerszeg : Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 2015223 p.)
 2. Bényei, M.: "Kezembe vészem, olvasom, és arról elmélkedem": Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára.
  Könyvt. Figy. 26 (62) (1), 97-100, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert]. -?Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem" : Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára /Debrecen : Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények,, 2015452 p.)
 3. Bényei, M.: A "tökéletes" állam könyvtára: Morus humanista ideája.
  Könyvt. lev/lap. 28 (8), 3-6, 2016.
 4. Bényei, M.: Amikor a vasúti menetrend tankönyv: Zamjatyin félelmetes szatírája.
  Könyvt. lev/lap. 28 (3), 4-6, 2016.
 5. Bényei, M.: A szeretet szavai: idézetek hat évtized olvasmányaiból.
  Magánkiadás, Debrecen, 63 p., 2016. ISBN: 9789631271461
 6. Bényei, M.: A szülőföld varázsa: idézetek ötven év olvasmányaiból.
  MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, Győr, 50 p., 2016. ISBN: 9789631267242
 7. Bényei, M.: Észak-amerikai zöld-utópia: A könyv erdei dicsérete.
  Könyvt. lev/lap. 28 (12), 3-6, 2016.
 8. Bényei, M.: Három évtized: Faragó Tamás tudománytörténeti könyve.
  Kvt. figy. 3 411-414, 2016.
  (Ismertetett mű: Faragó Tamás. -Három évtized : a KSH Könyvtár Történeti Statisztikai Kutatócsoportjának története, 1954-1986 /Budapest : KSH Könyvtár, 2015. -270 p. -)
 9. Bényei, M.: Hódmezővásárhelyi társadalmi egyletek: Barátné Hajdu Ágnes kismonográfiája.
  Könyvt. Figy. 26 (62) (1), 94-96, 2016.
  (Ismertetett mű: Barátné Hajdu Ágnes. -Társadalmi egyletek a két világháború között és a koalíciós időszakban Hódmezővásárhelyen /Hódmezővásárhely : Németh László Városi Könyvtár, 2015160 p.)
 10. Bényei, M.: Jóslat a világírásról: Jókai Mór megvalósuló(?) meséje.
  Könyvt. lev/lap. 28 3-6, 2016.
 11. Bényei, M.: Kosáry Domokos, a könyvtáros: [Könyvismertetés].
  Könyvt. Figy. 26 (2), 258-260, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk. Koósné Török Erzsébet, Kissné Bognár Krisztina. -Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem tudományszervező könyvtárigazgatója :$bforráskiadvány a Magyar Agrártudományi Egyetemen, Kosáry Domokos alkalmazása alatt keletkezett, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban őrzött iratokból /Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2015247 p.)
 12. Bényei, M.: Könyv, könyvtár, olvasás: idézetek hat évtized olvasmányaiból.
  Magánkiadás, Debrecen, 240 p., 2016. ISBN: 9789631255003
 13. Bényei, M.: Laudáció (méltatás) a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárról.
  Szókimondó. 21 (12), 3, 2016.
 14. Bényei, M.: Nemes Zoltán: Antik álmok álmodója: Sarkady János.
  Kv. kvt. kvt. 2 206-209, 2016.
  (Ismertetett mű: Nemes Zoltán. -Antik álmok álmodója : Sarkady János életútja, tudományos munkássága, szakirodalmi és fordítói tevékenysége /Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2009218 p.)
 15. Bényei, M.: Nemes Zoltán: Antik álmok álmodója. Sarkady János: [Ismertetés].
  Debr. szle. 24 (2), 206-209, 2016.
  (Ismertetett mű: Nemes Zoltán. -Antik álmok álmodója. Sarkady János /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. -218. -)
 16. Bényei, M.: Nyitott könyvtár: Gondolatok Hajnal Ward Judit könyvéről.
  Kv. kvt. kvt. 25 (3), 46-49, 2016.
  (Ismertetett mű: Hajnal Ward Judit. -Nyitott könyvtár /[Pozsony] ; [Budapest] : Kalligram ; Pesti Kalligram,, 2015297 p.)
 17. Bényei, M.: Szabó Károly történetírói munkássága.
  Kv. kvt. kvt. 25 (3), 33-40, 2016.
 18. Bényei, M.: Szatírába ojtott utópia: Kazohinia könyvtára.
  Könyvt. lev/lap. 28 (9), 3-6, 2016.
 19. Bényei, M.: Újraolvasva - hatvan-hatvanöt év múltán 10.: A két koldusdiák.
  Kv. kvt. kvt. 35 (12), 50-52, 2016.
 20. Bényei, M.: Újraolvasva - hatvan-hatvanöt év múltán 4.: Ladikon az ősmagyar hazába.
  Kv. kvt. kvt. 25 (4), 50-52, 2016.
 21. Bényei, M.: Újraolvasva - hatvan-hatvanöt év múltán 5.: Timur és csapata.
  Kv. kvt. kvt. 25 (5), 49-51, 2016.
 22. Bényei, M.: Újraolvasva - hatvan-hatvanöt év múltán 6.: Sztálinvárosi gyerekek.
  Kv. kvt. kvt. 25 (6), 50-52, 2016.
 23. Bényei, M.: Újraolvasva - hatvan-hatvanöt év múltán 7.: Őserdők mélyén.
  Kv. kvt. kvt. 25 (8), 50-52, 2016.
 24. Bényei, M.: Újraolvasva - hatvan-hatvanöt év múltán 8.: A technika ábécéje.
  Kv. kvt. kvt. 25 (9), 50-52, 2016.
 25. Bényei, M.: Újraolvasva - hatvan-hatvanöt év múltán 9.: Az erdőntúli veszedelem.
  Kv. kvt. kvt. 25 (10), 50-52, 2016.
2015
 1. Boda, I., Tóth, E., Bényei, M., Csont, I.: A 3D virtual library model: representing verbal and multimedia content in three dimensional space.
  QQML Journal. 4 (December), 891-901, 2015.
 2. Boda, I., Tóth, E., Bényei, M., Csont, I.: A three-dimensional virtual library model of the ancient Library of Alexandria István.
  In: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Informatics January 29 - Februar 1, 2014. Eger, Hungary Volume I. [elektronikus dokumentum]. Ed.: by Kovács Emőd, Kusper Gábor, Kunkli Roland, Tómács Tibor, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 103-111, 2015. ISBN: 9786155297182
 3. Boda, I., Tóth, E., Bényei, M., Csont, I.: Egy ókori könyvtár modellje a virtuális térben: Az Alexandriai Könyvtár.
  In: Agria Media 2014 XI. Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás : Eszterházy Károly Főiskola 2014. október 8-10, nemzetközi konferencia. Szerk.: Nádasi András, Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet, Eger, 215-222, 2015. ISBN: 9786155621154
 4. Bényei, M.: Épül az emlékmű: Gerő Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia, 4. köt..
  Tud. Műsz. Táj. 62 (4), 148-150, 2015.
  (Ismertetett mű: Gerő Gyula. -Magyar könyvtártörténeti kronológia : 996-2007. : 4. köt. /Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2014. -)
 5. Bényei, M.: Falra festett könyvtár. Egy reneszánsz gondolkodó furcsa ötlete.
  Könyvt. lev./lap. 27 (5), 3-5, 2015.
 6. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2006: [Bibliográfia].
  H-B M. Levélt. Évkv. 34, 255-352, 2015.
 7. Bényei, M.: Huszadik század eleji látomás a jövő(?) írásbeliségéről.
  Könyvt. lev./lap. 27 (6), 10-11, 2015.
 8. Bényei, M.: Katolikusok múltja Debrecenben: Válogatott helytörténeti bibliográfia.
  In: Katolikusok Debrecenben 1715-2015. Szerk.: Takács József, Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, Debrecen, 339-368, 2015.
 9. Bényei, M.: Kovács Máté műveltségeszménye az 1956-os könyvtárügyi jogszabályok tükrében.
  Kv. kvt. kvt. 24 (4), 11-15, 2015.
 10. Bényei, M.: Székelyföldi intézményi sors.
  Könyvt. Figy. 61 (3), 381-383, 2015.
  (Ismertetett mű: Dani Erzsébet. -Székelyföldi intézményi sors két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében /Budapest : Argumentum, 2015)
 11. Bényei, M.: Szinnyei József és öröksége.
  Kv. kvt. kvt. 24 (3), 46-49, 2015.
  (Ismertetett mű: szerk. Szőnyi Éva. -Szinnyei és követői : id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi emlékkönyv /Budapest : OSZK, Gondolat, MKE, 2014. -185 p. -)
 12. Bényei, M.: Újraolvasva - hatvan-hatvanöt év múltán 1.: Kővirág.
  Kv. kvt. kvt. 24 (6), 48-50, 2015.
 13. Bényei, M.: Újraolvasva - hatvan-hatvanöt év múltán 2.: Hiszek az emberben.
  Kv. kvt. kvt. 24 82-84, 2015.
 14. Bényei, M.: Újraolvasva - hatvan-hatvanöt év múltán 3.: Muzsikál a Bükk.
  Kv. kvt. kvt. 24 50-52, 2015.
2014
 1. Bényei, M.: A Debreceni lelkészek gyászimái Kossuth Lajos temetésének napján.
  H-B M. Levélt. Évk. 33 307-322, 2014.
 2. Bényei, M.: A helyi érték: a Kulturális örökség tanulmányok második kötete.
  Kv. kvt. kvt. 23 (10), 49-52, 2014.
  (Ismertetett mű: szerk. Czeglédi László, Verók Attila. -Könyvtár és történet /Eger : Eszterházi Károly Főiskola Líceum Kiadó, 2014. -203 p. -)
 3. Bényei, M.: Az internet nem is olyan korai álma.
  Könyvt. lev/lap. 26 (5), 25-26, 2014.
 4. Bényei, M.: Bényei Miklós szakirodalmi és publicisztikai munkássága 2003-2013: személyi bibliográfia.
  Csikai Erzsébet, Debrecen, 66 p., 2014. ISBN: 9789630887502
 5. Bényei, M.: Egy régi olvasóterv Kovács Máté útmutatásai szerint.
  Kv. kvt. kvt. 23 (5), 40-45, 2014.
 6. Bényei, M.: Eötvös József és a Biblia.
  In: Eötvös hite: Egy hiteles ember közéleti hatékonysága. Szerk.: Benkő Ágota, Vértesaljai László, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest, 51-68, 2014. ISBN: 9789638014603
 7. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2005: [Bibliográfia].
  H-B M. Levélt. Évk. 33 363-441, 2014.
 8. Bényei, M.: Huszonöt éves a debreceni könyvtáros képzés.
  Debr. szle. 21 (4), 326-331, 2014.
 9. Boda, I., Tóth, E., Bényei, M., Csont, I.: Kulturális örökség és virtuális valóság: az ókori Alexandriai Könyvtár.
  In: Informatika a felsőoktatásban 2014 konferencia [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Kunkli Roland, Papp Ildikó, Rutkovszky Edéné, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 384-390, 2014. ISBN: 9789634737124
 10. Bényei, M.: Mindörökké könyvtár: Hornyák Gyula könyve.
  Könyvt. lev/lap. 26 (5), 32-34, 2014.
  (Ismertetett mű: Hornyák Gyula. -Mindörökké könyvtár : érdekességek a könyvtárak, a könyvek világából : szigorúam szubjektív válogatás kicsiknek és nagyoknak /Miskolc : Szerző, 2013. -265 p. -)
 11. Bényei, M.: Ötven év a magyar kultúráért.
  Kv. kvt. kvt. 23 (4), 52-53, 2014.
  (Ismertetett mű: [szerk. Goda Éva, Suppné Tarnay Györgyi] ; [kiad. a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola]. -A debreceni népművelő-könyvtáros képzés jubileumi évkönyve: 1963-2013 /Debrecen : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2013. -263, [1] p. -)
 12. Bényei, M.: Személyes emlékek a debreceni informatikus könyvtáros képzés huszonöt évéről.
  Könyvt. lev/lap. 26 (12), 3-7, 2014.
2013
 1. Bényei, M.: "Könyvhöz hasonló az ember...": Eötvös József és a magyar könyvkiadás.
  Kv. kvt. kvt. 22 (8), 50-57, 2013.
 2. Bényei, M.: A segítség szavai: Dr. Csikai Erzsébet írásai és előadásai 1974-2012.
  Bényei Miklós, Debrecen, 64 p., 2013. ISBN: 9789630860048
 3. Bényei, M.: Az informatikus könyvtáros szak fejlődésének három állomása.
  Tud. műsz. táj. 60 (8), 346-351, 2013.
 4. Bényei, M.: Kovács Máté elmaradt előadása az IFLA budapesti kongresszusán: "A könyvtárosképzés rendszere Magyarországon".
  Könyvt. Figy. 23 (59) (3), 501-519, 2013.
 5. Bényei, M.: Négyszázötven év a magyar művelődés szolgálatában: a debreceni Alföldi Nyomda jubileumi kiadványai: [ismertetés].
  Kv. kvt. kvt. 22 (3), 55-58, 2013.
  (Ismertetett mű: Zentai Csilla. -Nyomdatörténeti kistükör /Debrecen : Alföldi Nyomda Zrt., 2011. -20 p.)
 6. Bényei, M.: Ne remélje, hogy megszabadul a könyvektől: az Európa Könyvkiadó kötetéről.
  Könyvt. lev/lap. 25 (1), 37-38, 2013.
  (Ismertetett mű: Jean-Claude Carriere; Umberto Eco ; a beszélgetéseket vezeti Jean-Philippe de Tonnac ; ford. Sajó Tamás. -Ne remélje, hogy megszabadul a könyvektől /Budapest : Európa Könyvkiadó, 2010. -209 p. -)
 7. Boda, I., Bényei, M., Tóth, E.: New dimensions of an ancient library: The Library of Alexandria.
  In: 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2013 : Proceedings, December 2-5, 2013 Budapest, Hungary. Ed.: Péter Baranyi, IEEE, Danvers, 537-542, 2013. ISBN: 9781479915439
2012
 1. Bényei, M.: "Eltéphetetlen kötelék": régi-új gondolatok a helyismereti tevékenységről.
  EKF Líceum K., Eger, 234 p., 2012. ISBN: 9786155250101
 2. Bényei, M.: "Örökös munkában fáradott elméje": Szabó Károly: Napló és tanulmányok.
  Könyvt. Figy. 58 (1), 129-133, 2012.
  (Ismertetett mű: Szabó Károly. -Napló és tanulmányok /Kolozsvár : Kriterion : Művelődés, 2010. -205 p. -)
 3. Bényei, M.: "Szenvedélyes könyvtáros" - Az olvasás pártfogója: írások Nemes Erzsébet tiszteletére.
  Könyvt. lev/lap. 24 (11), 36-38, 2012.
  (Ismertetett mű: Az olvasás pártfogója : írások Nemes Erzsébet tiszteletére / szerk. Fülöp Ágnes, Lencsés Ákos, Rózsa Dávid. -Budapest : MKE, 2012. -163 p. -)
 4. Bényei, M.: "Tökéletes szerkezet [...] nincs": helyismereti bibliográfiák tematikai tagolása.
  Kv. kvt. kvt. 21 (7), 17-23, 2012.
 5. Bényei, M.: Adalékok Nyíradony történetéhez 1790-1900.
  H-B M. Levélt. Évk. 32 99-173, 2012.
 6. Bényei, M.: Bényei Miklós: könyvtáros-történész.
  Napút. 14 (10), 3-4, 2012.
 7. Bényei, M.: Centenáriumi visszapillantás: a Debreceni Egyetem története 1912-2012.
  Könyvt. Figy. 58 (4), 809-813, 2012.
  (Ismertetett mű: szerk. Orosz István, ifj. Barta János. -A Debreceni Egyetem története, 1912-2012 /Debrecen : Debreceni Egyetemi K., 2012. -576 p. -)
 8. Bényei, M.: Fabulya László emléktáblája előtt.
  In: A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium évkönyve. Szerk.: Tokaji Péter, Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tokaj, 51-53, 2012.
 9. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2004.
  H-B M. Levélt. Évk. 32 353-420, 2012.
 10. Bényei, M.: Helyismereti művek: Hajdú-Bihar megye.
 11. Bényei, M.: Helyismereti művek: Hajdú-Bihar megye : 2010.
  Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, Debrecen, 114 p., 2012.
 12. Bényei, M.: Kovács Máté előadás-vázlata az IFLA budapesti kongresszusára (1972).
  Kv. kvt. kvt. 21 (11), 48-50, 2012.
 13. Bényei, M.: Kovács Máté és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete.
  Könyvt. Figy. 58 (4), 781-790, 2012.
 14. Bényei, M.: Kulturális örökség és a könyvtárak: Egri kiadvány : De libris et bibliothecis.
  Kv. kvt. kvt. 21 (8), 57-59, 2012.
  (Ismertetett mű: szerk. Czeglédi László, Monok István. -De libris et bibliothecis /Eger : Líceum Kiadó, 2011. -191 p. -)
 15. Bényei, M.: Nagy Antal emléktáblája előtt.
  In: A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium évkönyve. Szerk.: Tokaji Péter, Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tokaj, 49-51, 2012.
2011
 1. Bényei, M.: A Katona Lajos Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének avatása.
  Könyvt. lev/lap. 23 (5), 24-26, 2011.
 2. Bényei, M.: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935-2009: jubileumi kiadvány.
  MKE, Budapest, 758 p., 2011. ISBN: 9789638926005
 3. Bényei, M.: A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II..
  Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 86 p., 2011.
 4. Bényei, M.: A Parainesis forrásvidéke.
  Kv. kvt. kvt. 20 (4), 61-64, 2011.
  (Ismertetett mű: Szabó G. Zoltán. -Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai /Budapest : OSZK : Gondolat, 2009. -182 p. -)
 5. Bényei, M.: Az egyesület történelmi útja: vázlatos áttekintés.
  In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935-2009 : jubileumi kiadvány. Szerk.: Bényei Miklós, MKE, Budapest, 9-64, 2011. ISBN: 9789638926005
 6. Bényei, M.: Bibliográfiai tájékoztató.
  In: Nyíradony története és néprajza. Szerk.: Gazdag István, Önkormányzat, Nyíradony, 437-465, 2011. ISBN: 9632175700
 7. Bényei, M.: Nyíradony története: 1790-1900.
  In: Nyíradony története és néprajza. Szerk.: Gazdag István, Önkormányzat, Nyíradony, 61-133, 2011. ISBN: 9632175700
2010
 1. Bényei, M.: Emlékmorzsák a Könyvtártudományi és Módszertani Központról.
  Könyvt. Figy. 56 (4), 802-805, 2010.
 2. Bényei, M.: Figyelemre méltó teljesítmény: A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár története 1952-2009: [Ismertetés].
  Kvt. Lev./Lap. 22 (1), 36-37, 2010.
  (Ismertetett mű: [szerk. Guszmanné Nagy Ágnes, Tőzsér Istvánné]. -A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár története 1952-2009 /Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2009. -)
 3. Bényei, M.: Kovács Máté és a Debreceni Egyetemi Könyvtár Évkönyve.
  Könyvt. Figy. 56 (2), 277-284, 2010.
 4. Bényei, M.: Meddig lesznek még nyomtatott bibliográfiák?.
  Kv. kvt. kvt. 19 (9), 20-26, 2010.
 5. Bényei, M., Déri Múzeum (Debrecen): Széchenyi István és Bihar vármegye: tanulmányok.
  Déri Múzeum, Debrecen, 176 p., 2010. ISBN: 9789637218736
 6. Bényei, M.: Tisztelgés Kovács Máté emléktáblája előtt.
  Kvt. Lev./Lap. 22 (1), 35, 2010.
2009
 1. Bényei, M.: Hajdú-Bihar Megye helytörténeti irodalma 2003: [bibliográfia].
  HB M. Lvt. évkv. 31 461-513, 2009.
 2. Bényei, M.: Könyvtárkép az ezredfordulón: magyar nyelvű nagylexikonok a könyvtárakról.
  Könyvt. Figy. 55 (4), 637-647, 2009.
 3. Bényei, M.: Levélféle a hajdúnánási könyvtár kiadványsorozatáról.
  Könyvt. lev/lap. 21 (5), 34-36, 2009.
  (Ismertetett mű: szerk. Rigó Tamásné. -Hajdúnánási almanach 2000 /Hajdúnánás: Városi Önkormányzat, 2001. -475 p.)
 4. Bényei, M.: Széchenyi István, az álmosdi keresztapa.
  HB M. Lvt. évkv. 31 91-117, 2009.
2008
 1. Bényei, M.: Fülöp Géza kandidátusi és doktori értekezése.
  Könyvt. Figy. 18 (3), 442-450, 2008.
 2. Bényei, M.: Helyismeret, helytörténet: felsőoktatási jegyzet.
  Líceum, Eger, 177 p., 2008.
 3. Bényei, M.: Kapocs: válogatás Futaky László írásaiból és beszédeiből.
  Könyvt. lev/lap. 20 (2), 34-35, 2008.
  (Ismertetett mű: Futaky László. -Kapocs : Szerzők, művek, könyvtárosok /Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2007. -196 p.)
 4. Bényei, M.: Kiegyezés és sajtószabadság: Eötvös József kiadatlan beszédfogalmazványa a mentelmi jog parlamenti vitájához.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 30 148-180, 2008.
 5. Bényei, M.: Könyvtárak, helyismeret, kiadványok: harminc év változásai.
  Kv. kvt. kvt. 17 (10), 11-19, 2008.
 6. Bényei, M.: Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára.
  Kv. kvt. kvt. 17 (3), 55-57, 2008.
 7. Bényei, M.: Legyen minden helységben olvasóintézet: könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok, cikkek.
  Könyvtári Intézet (Budapest), Budapest, 264 p., 2008. ISBN: 9789632016313
 8. Bényei, M.: Méltó folytatás: Borsos Attila annotált bibliográfiája: A magyar időszaki kiadványok repertóriuma 2..
  Könyvt. Figy. 18 (3), 512-516, 2008.
  (Ismertetett mű: Borsos Attila. -A magyar időszaki kiadványok repertóriuma ; 2. : annotált bibliográfia /Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2008. -247 p. -)
 9. Bényei, M.: Művelődési törekvések az erdélyi reformországgyűléseken, 1834-1848.
  Erdély-történeti Alapítvány, Debrecen, 270 p., 2008. ISBN: 9789638707499
 10. Bényei, M.: Művelődéspolitika és középiskolai könyvtárak egykor Szerafinné Szabolcsi Ágnes doktori értekezése.
  Könyvt. lev/lap. 20 (5), 32-33, 2008.
  (Ismertetett mű: Szerafinné Szabolcsi Ágnes. -Kultúrpolitika, iskola, könyvtár. A kultúrpolitika hatása Nyíregyháza kö- zépfokú iskolai könyvtáraira a két világháború között /Nyíregyháza : [a szerző], 2007. -232 p.)
 11. Bényei, M.: Pécs bibliográfiája 1960-2005.
  Kv. kvt. kvt. 17 (11), 54-57, 2008.
  (Ismertetett mű: szerk. Surján Miklós. -Pécs bibliográfiája /Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2008. -607 p.)
 12. Bényei, M.: Vélemény a Könyv és Nevelés új folyamáról.
  Kv. nev. 10 (4), 6, 2008.
2007
 1. Bényei, M.: A cívis szellem nyomtatott hírnökei: írások a debreceni könyv- és lapkiadás történetéről.
  Szerző, Debrecen, 266 p., 2007. ISBN: 9789630629799(fűzött)
 2. Bényei, M.: Az informatikus könyvtáros alapképzési szak a magyarországi felsőoktatásban.
  Könyvt. lev/lap. 19 (2), 7-10, 2007.
 3. Bényei, M., Bényei, M.: Bálint Sándor munkássága: Gyuris György bibliográfiája.
  Könyvt. lev/lap. 20 (10), 37-38, 2007.
  (Ismertetett mű: Gyuris György. -Bálint Sándor munkássága /Szeged : História Ecclesiastica Hungarica, 2007. -122 p. -)
 4. Bényei, M., Kiss, I.: Debrecen kincsei = Treasures of Debrecen = Die Schätze von Debrecen.
  TKK, Debrecen, 96 p. :, 2007. ISBN: 9635964781(kötött)
 5. Bényei, M.: Eltéphetetlen kötelék: régi-új gondolatok a helyismeret jelentőségéről.
  Kv. kvt. kvt. 17 (6), 3-11, 2007.
 6. Bényei, M.: Kertész Gyula bibliográfia-elméleti munkássága.
  Könyvt. Figy. 17 (3), 468-484, 2007.
 7. Bényei, M.: Kossuth Lajos trónfosztó beszéde.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 29 47-77, 2007.
 8. Bényei, M.: Szemléleti áttörés: Laudáció egy könyvtártörténeti munkáról.
  Kv. kvt. kvt. 17 (12), 52-56, 2007.
  (Ismertetett mű: Bánfalvi Lászlóné. -Az ózdi könyvtárkultúra története 1. köt.: A kezdetektől 1949-ig /Miskolc : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár : Bíbor Kiadó, 2007-. -187 p. -)
 9. Bényei, M.: Tisztelgés a helyismeret munkásai előtt: széljegyzetek egy különleges életrajzi lexikonhoz.
  Kv. kvt. kvt. 17 (5), 58-60, 2007.
  (Ismertetett mű: [szerk. Mennyeiné Várszegi Judit]. -Ki kicsoda Győr-Moson-Sopron megye helyismereti kutatásában? /Győr : Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 2006. -285, [2] p. -)
2005
 1. Bényei, M.: Kovács Máté.
  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 199 p., 2005. ISBN: 9639315931
 2. Bényei, M., Boda, I.: Könyvtár- és információtudományi PhD-képzés a Debreceni Egyetem Informatikai Karán.
  Tud. Műsz. Táj. 52 (7-8), 347-352, 2005.
2004
 1. Bényei, M.: A magyarországi helyismereti tevékenység vázlatos története.
  In: Genius loci : a helyismereti tevékenységről / Bényei Miklós, Könyvtári Intézet, Budapest, 9-27, 2004. ISBN: 9632016068
 2. Bényei, M., Bényei, M.: Bocskai és a hajdúk: válogatott bibliográfia.
  Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen, 88 p., 2004. ISBN: 9637531955(fűzött)
 3. Bényei, M.: Előszó.
  In: Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből / Futaky László, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza, 5-6, 2004. ISBN: 9637281517
 4. Bényei, M.: Genius loci - a helyismereti tevékenységről.
  Könyvtári Intézet, Budapest, 182 p., 2004. ISBN: 9632016068
2003
 1. Bényei, M.: Bényei Miklós szakirodalmi és publicisztikai munkássága: 1964-2002 : személyi bibliográfia.
  Debreceni Egyetem Informatikai Intézet, Debrecen, 116 p., 2003. ISBN: 9634727719
 2. Bényei, M.: Kossuth Lajos és Debrecen.
  Városi könyvtár, Debrecen, 351 p., 2003. ISBN: 9632064135
 3. Bényei, M.: Március 15. vagy/és április 11. 1848 ötvenedik évfordulója Debrecenben.
  Könyv és könyvtár. 25 397-414, 2003.
2002
 1. Bényei, M.: [Ismertetés].
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 24 244-248, 2002.
  (Ismertetett mű: Varga Zita. -Egy vállalkozás paradigmái : [Gárdonyi Géza könyvtára] /Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2000)
 2. Bényei, M., Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár (Debrecen): A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár ötven éve 1952-2002: dokumentumok, tanulmányok, adatok.
  Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen, 323 p., [8] t. : ill., 2002. ISBN: 9637531947
 3. Bényei, M.: A helyismereti együttműködés irányai.
  Kv. kvt. kvt. 11 (6), 27-34, 2002.
 4. Bényei, M.: A helyismereti munka fejlődési trendjei a XXI. század elején.
  Kv. kvt. kvt. 11 (11), 28-34, 2002.
 5. Bényei, M.: A Kossuth-kultusz kezdetei Debrecenben (1848-1861).
  Honismeret. 30 (5), 16-22, 2002.
 6. Bényei, M.: Bihar vármegye gyásza Széchenyi István halálakor.
  HB M. Lvt. évkv. 29 149-166, 2002.
 7. Bényei, M., Könyvtári Intézet (Budapest): Speciális könyvtári tevékenységek: a helyismereti munka alapjai.
  Könyvtári Intézet, Budapest, 32 p., 2002. ISBN: 9632013441
2001
 1. Bényei, M., Debreceni Egyetem.: Egyetemes könyv- és könyvtártörténet: 19-20. század : szövegyűjtemény.
  Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézete, Debrecen, 312 p., 2001. ISBN: 9634725821
 2. Bényei, M.: Helyismereti művek: Hajdú-Bihar megye, 2000.
  Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen, 134 p., 2001. ISBN: 9637531
2000
 1. Bényei, M.: Debreceni történelmi miniatűrök.
  Ethnica, Debrecen, 140 p., 2000. ISBN: 9634724884(fűzött)
 2. Bényei, M.: Könyvek Hajdú-Bihar megye múltjáról: válogatott ajánló bibliográfia.
  Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen, 127 p., 2000. ISBN: 9637531939
1999
 1. Bényei, M.: [Ismertetés].
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 21 359-366, 1999.
  (Ismertetett mű: Irínyi József. -Egy bihari ifjú nyugaton : [Német-, francia- és angolországi úti jegyzetek /[Budapest] : Argumentum, [1998-])
 2. Bényei, M.: A nyomtatott könyv egyik esélye: a Debreceni Bibliofil Műhely az Erdélyi Városi könyvtárban.
  Könyvt. lev/lap. 1999 (1), 26-29, 1999.
 3. Bényei, M.: Gondolatok a könyvtárak helyismereti tevékenységéról.
  Honismeret. 1999 (6), 17-21, 1999.
 4. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványok.
  HBihar m. kvt. téka. 1999 (1), 52-54, 1999.
 5. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helytörténeti irodalma: Bibliográfia.
  HB M. Lvt. évkv. 24 359-399, 1999.
 6. Bényei, M.: Közkönyvtárak at idő sorában: különös tekintettel a városi könyvtárakra.
  Kv. kvt. kvt. 1999 (1), 21-26, 1999.
 7. Bényei, M.: Száz év emlékezete: A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár jubileumi évkönyve 1898-1998.
  Könyvt. lev/lap. 11 (1), 37-38, 1999.
 8. Bényei, M.: Tapasztalatok és gondolatok a debreceni egyetemi-főiskolai hallgatók könyvtárhasználati szokásairól.
  HBihar m. kvt. téka. 1999 (1), 17-25, 1999.
 9. Bényei, M.: Téka-tükör 1998: könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól.
  HBihar m. kvt. téka. 1999 (2), 49-62, 1999.
1998
 1. Bényei, M.: "Biharvármegye 1848-49-ben": Hegyesi Márton (1846-1907) és könyve.
  Itt és most 6 4-7, 1998.
 2. Bényei, M.: [Ismertetés].
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 20 329-332, 1998.
  (Ismertetett mű: szerk., a bev. tanulmányt írta ... összeállította Gángó Gábor. -Eötvös József könyvtára /[Budapest] : Argumentum, 1995)
 3. Bényei, M.: A megyei könyvtárak feladatai a helyi irodalmi értékek számbavételében.
  Kv. kvt. kvt. 7 (12), 3-12, 1998.
 4. Bényei, M.: A Nemzeti Alaptanterv és a helyismereti tevékenység: gondolatok az önkormányzati könyvtárak feladatairól.
  HBihar m. kvt. téka. 1 33-36, 1998.
 5. Bényei, M.: A nemzeti és polgári kultúra felé: tanulmányok a reformkori magyar művelődés történetéről.
  Csokonai Kiadó, Debrecen, 211 p., 1998. ISBN: 9632601246
 6. Bényei, M.: A parasztpolgárosodás útján: Derecske 1848-1914.
  In: Derecske története és néprajza. Szerk.: Gazdag István, Derecske Város Önkormányzata, Derecske, 81-133, 1998.
 7. Bényei, M.: Az erdélyi egyetem gondolata a reformkorban.
  Erdélyi Tükör. 10 (3), 2-3, 1998.
 8. Bényei, M.: Futaky László: Könyvtári múltidéző: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
  Könyvtári levelező/lap 10 (10), 43-44, 1998.
  (Ismertetett mű: Futaky László. -Könyvtári múltidéző : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye /Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár : Rím Könyvkiadó, 1998. -335 p.)
 9. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványok: [Bibliográfiai szemle].
  HBihar m. kvt. téka. 1 60-61, 1998.
 10. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványok: [Bibliográfiai szemle].
  HBihar m. kvt. téka. 2 46-47, 1998.
 11. Csikai Miklósné, M., Bényei, M.: Kis madárkák: M. Csikai Miklósné Takács Piroska versei.
  Ethnica, Debrecen, 135 p., 1998. ISBN: 963472275X
 12. Bényei, M., Kiss, I.: Kiss Tamás: [személyi bibliográfia].
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, Debrecen, 69 p., 1998. ISBN: 9634721915
 13. Bényei, M.: Közkönyvtárak az idő sodrában: különös tekintettel a városi könyvtárakra.
  Kisalföldi könyvt. 1 3-10, 1998.
 14. Bényei, M.: Művelődés és intézményei.
  In: Hajdú-Bihar megye képeskönyve, Csokonai Kiadó, [Debrecen], 49-50, [1998].
 15. Bényei, M.: Orwelli látomás a könyvtárakról - anno 1913.
  Könyvt. lev/lap. 10 (3), 13-14, 1998.
 16. Bényei, M.: Rólunk írták 1996: könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól : [bibliográfia].
  HBihar m. kvt. téka. 2 49-64, 1998.
 17. Bényei, M.: Takács Miklós: Szombathely bibliográfiája.
  Könyvtári figyelő 44 (8 Új folyam) (2), 293-298, 1998.
  (Ismertetett mű: Takács Miklós ; [az anyaggyűjtésben részt vettek Horváthné Kupi Ildikó, et al. ; [közread. a] Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. -Szombathely bibliográfiája /Szombathely : Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata : Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1997. -672 p.)
 18. Bényei, M.: Téka-tükör: könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól 1997.
  HBihar m. kvt. téka. 2 54-67, 1998.
1997
 1. Bényei, M.: A debreceni sajtó 1944 után.
  In: Debrecen története öt kötetben : tanulmányok Debrecen 1944 utáni történetéből, Csokonai Kiadó, Debrecen, 337-355, 1997.
 2. Bényei, M.: A magyar tannyelv és a magyar nyelvtanítás kérdése az erdélyi reformországgyűléseken.
  Debr. Déri Múz. évkv. 1994 357-364, 1997.
 3. Bényei, M.: A nemzeti érzés a hazaszeretetnek... poézise: reformkori erdélyi gondolkodók a nemzeti tudatról.
  Erdélyi Tükör. 8 (1-2), 19-21, 1997.
 4. Bényei, M.: A településtörténeti bibliográfiák készítésének dilemmái.
  In: Helyismereti Könyvtárosok III. Országos Konferenciája : Tata, 1996. július 17-19, MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, Szentendre, 41-55, 1997.
 5. Bényei, M.: Beszélgetés a hazai számítógépes bibliográfiai adatbázisokról és az időszaki kiadványok repertóriumairól.
  Könyvt. lev/lap. 11 11-12, 1997.
 6. Bényei, M.: Egy igazán ajánlható könyv.
  Könyvt. lev/lap. 9 39, 1997.
  (Ismertetett mű: Gondolatok írásról, olvasásról /Budapest : Magyar Garabonciás Szövetség : Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekció, 1997. -145 p.)
 7. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995: [bibliográfia].
  H-B M. Levélt. Évk. 23 353-374, 1997.
 8. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványok: [Bibliográfiai szemle].
  HBihar m. kvt. téka. 2 44-46, 1997.
 9. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megye oktatástörténeti irodalma, 1896-1996: válogatott bibliográfia.
  Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen, 280 p., 1997. ISBN: 9637531858
 10. Bényei, M.: Helytörténet, iskola, könyvtár: helytörténeti ismeretek iskolai oktatásának segítése a könyvtárakban.
  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 112 p., 1997. ISBN: 9637644725
 11. Bényei, M.: Helytörténet, iskolatörténet, iskolai könyvtártörténet: 2. rész.
  Kv. kvt. kvt. 6 (4), 43-47, 1997.
 12. Bényei, M.: Kovács Máté, a művelődéspolitikus.
  Kv. kvt. 18 31-40, 1997.
 13. Bényei, M.: Széchenyi István, a bihari katona: II. rész (1823).
  HB M. Lvt. évkv. 23 93-118, 1997.
 14. Bényei, M.: Széchenyi István és Debrecen: tények és dokumentumok.
  Csokonai, Debrecen, 264 p., 1997. ISBN: 9632601106
1996
 1. Bényei, M.: A könyvtárak helyismereti munkájának jelentősége.
  HBihar m. kvt. téka. 1 51-54, 1996.
 2. Bényei, M.: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia ötven éve.
  Könyvt. figy. 3 391-402, 1996.
 3. Csikai, M., Bényei, M.: A népi írók vonzásában: egy parasztember vallomásai.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 90 p., 1996. ISBN: 9634720773
 4. Bényei, M.: Az önkormányzati könyvtárak kiadványai és a könyvtárak kiadói feladatai.
  Könyvt. figy. 6 (2), 217-226, 1996.
 5. Bényei, M.: Debrecen: [részletek].
  In: Magyarország városai 1. köt. Szerk.: Karvalics László, Égisz K., Budapest, 190-197, 1996.
 6. Bényei, M.: Eötvös József könyvei és eszméi.
  Csokonai, Debrecen, 215 p., 1996. ISBN: 9632600835
 7. Bényei, M.: Gondolatok a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyveiről.
  Levtár. szle. 2 56-58, 1996.
 8. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994: [bibliográfia].
  H-B M. Levélt. Évk. 22 363-388, 1996.
 9. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványok: [Bibliográfiai szemle].
  HBihar m. kvt. téka. 1 61-62, 1996.
 10. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványok: [szemle].
  HBihar m. kvt. téka. 2 56-58, 1996.
 11. Bényei, M.: Hogyan tovább?: tanácskozás a magyar nemzeti bibliográfia retrospektív ciklusairól.
  Kv. kvt. kvt. 5 (7), 32-34, 1996.
 12. Bényei, M.: Rólunk írták 1995: könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól : bibliográfia.
  HBihar m. kvt. téka. 2 60-78, 1996.
 13. Bényei, M.: Széchenyi István, a bihari katona: I. rész (1820-1821).
  H-B M. Levélt. Évk. 22 31-50, 1996.
1995
 1. Bényei, M.: A centralista Pesti Hírlap és Debrecen.
  H-B M. Levélt. Évk. 1994 (21), 53-74, 1995.
 2. Bényei, M.: A hajdúvárosok gyásza Széchenyi István halálakor.
  Hajdúsági Múz. évkv. 1994 (8), 92-101, 1995.
 3. Bényei, M.: A helyismereti dokumentumok gyűjtésének lehetőségei, forrásai és feltárása.
  In: Helytörténész Könyvtárosok I. Országos Tanácskozása : Vác, 1994. július 27-29, Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ; Szentendre : Pest Megyei Könyvtár, Budapest, 85-99, 1995.
 4. Bényei, M.: A Magyar nagylexikon hajdú-bihari adatai 1-3. kötet.
  HBihar m. kvt. téka. 1 44-48, 1995.
 5. Bényei, M.: Batári Gyula: A tudományos szaksajtó kialakulása Magyarországon: (1721-1867).
  Magyar Könyvszle. 111 (3), 344-345, 1995.
  (Ismertetett mű: Batári Gyula. -A tudományos szaksajtó kialakulása Magyarországon : (1721-1867) /Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1994. -188 p. -)
 6. Bényei, M.: Egy hasznos módszertani útmutatóról.
  Könyvt. lev/lap. 7 (9), 41, 1995.
  (Ismertetett mű: Csohány János. -A történeti kutatás és feldolgozás módszere /Debrecen : Debreceni Református Teológiai Akadémia, 1995. -59 p.)
 7. Bényei, M.: Fél évszázad krónikása, - ösztönzés is lehet.
  H-B. napló. február 22. 4, 1995.
  (Ismertetett mű: Nagy Zsuzsa. -Fél évszázad krónikása : Adalékok az 50 éves Hajdú-bihari Napló és elődjei történetéhez /Debrecen : Napló Lapkiadó, 1994.-365 p. -)
 8. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993: [bibliográfia].
  H-B M. Levélt. Évk. 21 302-322, 1995.
 9. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványok: [szemle].
  HBihar m. kvt. téka. 1 70-73, 1995.
 10. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványok: [szemle].
  HBihar m. kvt. téka. 2 50-53, 1995.
 11. Bényei, M.: Helytörténet, iskolatörténet, iskolai könyvtártörténet.
  Kv. kvt. kvt. 4 (5), 18-23, 1995.
 12. Bényei, M.: Javaslat az erdélyi régiségek gyűjtésére - anno 1846.
  Erdélyi Tükör. 7 (3-4), 22-23, 1995.
 13. Bényei, M.: Rólunk írták: Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól.
  HBihar m. kvt. téka. 2 60-76, 1995.
1994
 1. Bényei, M.: 'Sombory Imre bihari nemes levele Széchenyi Istvánhoz.
  In: Történeti és néprajzi tanulmányok, Ethnica, Debrecen, 333-335, 1994.
 2. Bényei, M.: A hajdú-bihari településmonográfiák bibliográfiai tanulságai.
  In: Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése, Hajdu-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület, Debrecen, 111-120, 1994.
 3. Bényei, M.: A közművelődési könyvtárak helyismereti gyűjteményeinek szerepe a nemzeti identitás kialakításában.
  Kv. kvt. kvt. 11 17-22, 1994.
 4. Bényei, M.: A paraszti szorgalom apoteózisa Eötvös József regényeiben és elbeszéléseiben.
  In: Eötvös József, az író : Az 1993. szeptemberében Ercsiben rendezett tudományos tanácskozás anyaga, Ercsi Önkormányzat : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest ; Ercsi, 16-36, 1994.
 5. Bényei, M.: Beszélgetés a könyvtárti híradókról és hírlevelekről.
  Könyvt. lev/lap. 9 12-13, 1994.
 6. Bényei, M.: Bibliográfiai tájékoztató: Vámospércs.
  In: Vámospércs története, Vámospércs Nagyközség Önkormányzata, Vámospércs, 317-333, 1994.
 7. Bényei, M.: Édes Gergely levele és ódája Széchenyi Istvánhoz.
  Múz. Kur. 66 33-42, 1994.
 8. Bényei, M.: Egy megvalósítható bibliográfiai álom.
  Könyvt. lev/lap. 10 9-10, 1994.
 9. Bényei, M.: Egy településbibliográfia készítésének dilemmái.
  HBihar m. kvt. téka. 1 43-47, 1994.
 10. Bényei, M.: Gondolatok az Európa története című szintézisről és művelődéstörténeti fejezeteiről.
  Debr. szle. 2 (3), 460-464, 1994.
 11. Bényei, M., Papp, K.: Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése.
  Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület, Debrecen, 150 p., 1994. ISBN: 9634719872
 12. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványok: [szemle].
  HBihar m. kvt. téka. 2 66-67, 1994.
 13. Bényei, M.: Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványok: [szemle].
  HBihar m. kvt. téka. 1 55-57, 1994.
 14. Bényei, M.: Helyismereti tevékenység a könyvtárakban.
  Bessenyei György Kvk., Nyíregyháza, VI, 232 p. ;, 1994. ISBN: 9637170375
 15. Bényei, M.: Hozzászólás a "Középtávú képzési koncepció" c. vitaanyaghoz.
  Kv. kvt. kvt. 6 12-15, 1994.
 16. Bényei, M.: In memoriam Benda Kálmán.
  Erdélyi Tükör. 4 32, 1994.
 17. Bényei, M.: Mi lesz a könyvtári híradókkal és hírlevelekkel?.
  Vas m. kvt. ért. 3 11-12, 1994.
 18. Bényei, M.: Mit végzett a bibliográfiai szekció az elmúlt években?.
  Könyvt. lev/lap. 9 8-9, 1994.
 19. Bényei, M.: Oktatáspolitikai törekvések a reformkori országgyűléseken.
  Csokonai, Debrecen, 423 p. ;, 1994. ISBN: 9632600703
 20. Bényei, M.: Reformkori országgyűlések a sajtószabadságról.
  Studium, Debrecen, 163 p. ;, 1994. ISBN: 9637988416
 21. Bényei, M.: Reformkori viták a képzőművészet pártolásáról: Országgyűlési kísérletek Ferenczy István támogatására.
  Debr. Déri Múz. évkv. 1992/93 265-278, 1994.
 22. Bényei, M.: Rólunk írták 1993: Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól.
  HBihar m. kvt. téka. 2 71-86, 1994.
1993
 1. Bényei, M.: A Csokonai Kiadó első öt esztendeje: 1988-1992 : Bibliográfia.
  Csokonai Kiadó Kft. :, Debrecen, 42 p., 1993. ISBN: 9632600592
1991
 1. Bényei, M.: Eötvös József kiadatlan drámatöredéke.
  In: Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról / red. I. Bitskey et A. Tamás, KLTE, Debrecen, 76-83, 1991, (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 29.) ISBN: 9634718353
 2. Bényei, M.: Széchenyi István debreceni kitérői.
  Alföld. 42 (9), 49-52, 1991.
1990
 1. Bényei, M.: Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai: 1791-1847.
  Magyar Színházi Int., Budapest, 356 p., 1990. ISBN: 9637602283
1989
 1. Bényei, M.: Csokonai Kiadó létrejötte: dokumentumválogatás.
  Debreceni Városi Könyvtár :, Debrecen, 83 p., 1989. ISBN: 9630195984
 2. Bényei, M.: Idegen kezek.
  Alföld. 40 (7), 84-85, 1989.
  (Ismertetett mű: Szántó György Tibor. -Idegen kezek /Budapest : Kozmosz Könyvek, 1988. -426 p. -)
1987
 1. Bényei, M.: A könyvtártörténetírás problémái, különös tekintettel a helyismereti munkára: módszertani tanácsadó.
  Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Nyíregyháza, 59 p., 1987.
1985
 1. Varró, T., Bényei, M., Józsa, G.: A nemzeti egység megvalósítása a Hazafias Népfront segítségével Magyarországon az 1956-os ellenforradalom után.
  In: Tanulmányok a szocializmus építésének kérdéseiről : a hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos konferencia anyaga, Ybl Műszaki Főiskola, Debrecen, 168-182, 1985.
1979
 1. Bényei, M.: A Tanácsköztársaság debreceni sajtójának repertóriuma.
  Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen, 156 p., 1979. ISBN: 9637531203
1975
 1. Bényei, M.: Könyvek Hajdú-Bihar megyéről 1945-1974: ajánló bibliográfia.
  Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár és a Városi Könyvtár, Debrecen, 138 p., 1975.
1973
 1. Bényei, M.: Ajánló bibliográfiák készítése.
  Megyei Könyvtár, Debrecen, 35 p., 1973.
1972
 1. Bényei, M.: Eötvös József olvasmányai.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 231 p., 1972.
feltöltött közlemény: 265 Open Access: 28
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK