Tudóstér: Láczay Magdolna publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 63 Open Access: 1
2020
 1. Láczay, M.: A rendszerváltások hatása a szabolcs-szatmár-beregi falvakban.
  In: Vörös és fehér : Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától. Szerk.: Berecz Anita, Gál Máté, Péterffy Gergely, EKE Líceum Kiadó, Eger, 155-174, 2020, (Régióink története ; 2.) ISBN: 9789634961499
 2. Láczay, M.: Másfél évszázad rendszerváltozásainak hatása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társadalmára (1.) = System changes and theit effects on the society in Szabolcs-Szatmár-Bereg Country in the last one and a half centuries (part 1).
  Régiókut. szle. 5 (1), 6-15, 2020.
2019
 1. Láczay, M.: A rendszerváltások hatása megyénk falvainak a lakosságára.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 : "Értékteremtő Tudomány" : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 14, 2019. ISBN: 9789634901563
 2. Láczay, M.: A szakoktatás aktuális humánerőforrás fejlesztéséről, kiemelten az egészségügyi pedagógusképzésről.
  Taylor. 11 (2), 66-78, 2019.
2018
 1. Láczay, M.: A szervezeti változások és a szervezeti kultúra kapcsolata egy halmozottan hátrányos térség pedagógusainak attitűd vizsgálata alapján = interactions between organisational reforms and organisational culture in an attitude research among pegdagogues in a multiply disadvantaged area.
  Taylor. 10 (1), 149-159, 2018.
 2. Láczay, M.: A társadalmi mobilitás néhány jellegzetessége a rendszerváltás óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Characteristics of social mobility in Szabolcs-Szatmár-Bereg county after the regime change.
  Közép-Eur. Közl. 11 (2), 7-16, 2018.
 3. Láczay, M.: Dr. Kovács Györgyről személyes ismerettség nélkül.
  In: Emlékkötet Dr. Kovács György, a hajdúböszörményi óvodapedagógus-képzés alapítója születésének 90. évfordulójára. Szerk.: Pilishegyi Péter, Kovácsné Bakosi Éva, Debreceni Egyetem, Hajdúböszörmény, 16-17, 2018. ISBN: 9789634734031
2017
 1. Láczay, M., Rusinné Fedor, A.: A szabolcs-szatmár-beregi fiatalok bizalmi kapcsolatainak bemutatása kockázati téyezők elemzése alapján: prediktorok és protektorok egy vizsgálat adatbázisának több dimenziós elemzésében.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 73-90, 2017. ISBN: 9789631291506
 2. Láczay, M.: Management-based approach to the reform of the vocational training.
  Państwo i Społeczeństwo. 17 (2), 113-123, 2017.
 3. Láczay, M.: Polish refugees in Nyíregyháza.
  Bezpieczenstwo: Teoria I Praktyka. 29 (4), 151-163, 2017.
2016
 1. Láczay, M.: A duális szervezetek vezetési kérdései.
  Taylor. 2 31-35, 2016.
 2. Láczay, M.: A szakoktatás reformjának menedzsment szempontú megközelítése.
  Közép-Európai Közl. 2 72-81, 2016.
 3. Láczay, M., Szabó, G.: Aszinkronitás a magyar oktatási, kiemelten a szakképzési rendszer reformjában.
  Taylor. 3 159-166, 2016.
 4. Láczay, M.: Betekintés egy évezredes kisfalu kincsestárába...: [Tiszaszentmárton].
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 1 124-128, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk. Sallai József. -Tiszaszentmárton /Tiszaszentmárton : Önkormányzat, 2014275 p.)
 5. Láczay, M.: Előszó: Multikulturalitás és interetnikus kapcsolatok.
  In: Multikulturális Műhely : Tanulmányok 4.. Szerk.: Láczay Magolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 7-8, 2016. ISBN: 9789631261981
 6. Láczay, M.: Ide kaptam a jövőmtől a meghívást!: a 80 éves Sallai József tanár úr köszöntése.
  In: A pedagógia szolgálatában : tisztelgő írások dr. Sallai József 80. születésnapjára. Szerk.: Reszler Gábor, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Nyíregyháza, 9-16, 2016. ISBN: 9789637240829
 7. Láczay, M., Bocsi, V.: Multikulturális Műhely: Tanulmányok 4..
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 206 p., 2016. ISBN: 9789631261981
 8. Láczay, M., Bocsi, V.: Tanulmányok 4..
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 206 p., 2016. ISBN: 9789631261981
2015
 1. Láczay, M.: A szakoktatóképzés korszerűsítésének korábbi paradigmái.
  Szakk. szle. 3 4-20, 2015.
 2. Láczay, M.: A velünk élő múltból a közös jövőnkért.
  In: Az esélyteremtés missziója : tanulmányok a roma közösségi kultúra hagyományairól és a tehetséggondozásról. Szerk.: Láczay Magdolna, Didakt Kft., Debrecen, 9-25, 2015. ISBN: 9786155212314
 3. Láczay, M.: A vezetés funkcióinak és feladatainak értelmezése az új menedzsment irányzatokban.
  Közép-Európai Közl. 8 (2), 150-157, 2015.
 4. Láczay, M.: Az esélyteremtés missziója: tanulmányok a roma közösségi kultúra hagyományairól és a tehetséggondozásról.
  Didakt Kft., Debrecen, 158 p., 2015. ISBN: 9786155212314
 5. Kovácsné Bakosi, É., Láczay, M.: Családi életmód és kapcsolatrendszer innovációja.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 149 p., 2015. ISBN: 9789634738640
 6. Láczay, M., Fatuła, D.: Social Sciences: Management in Various Fields: Household, public services, company, region, national economy.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 146 p., 2015. ISBN: 9789633184769
 7. Láczay, M.: The interpretation of management functions and tasks in recent management trends.
  In: Social Sciences: Management in Various Fields: Household, public services, company, region, national economy. Ed.: Magdolna Láczay, Dariusz Fatuła, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 47-53, 2015. ISBN: 9789633184769
2014
 1. Láczay, M.: A szakoktató a felsőoktatás mostoha gyereke?.
  In: Multikulturális Műhely : tanulmányok 3.. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 10-19, 2014. ISBN: 9789634737452
 2. Láczay, M.: A szervezetfejlesztés és a szervezeti kultúra kapcsolatának vizsgálata egy térség vállalkozásaiban.
  Taylor. 1-2 78-88, 2014.
 3. Láczay, M.: A társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a rekreáció szerepe a menedzsmentben.
  In: Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban. Szerk.: Láczay Magdolna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 252-272, 2014. ISBN: 9789633184431
 4. Láczay, M.: A társadalmi tradíció és progresszió folyamatainak kapcsolódása az északkeleti régió vállalkozásaiban.
  Közép-Európai Közl. 1. 93-102, 2014.
 5. Láczay, M.: Editers' Introduction: Changing Word-Changing Lifesytle-Values to save.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 7-8, 2014. ISBN: 9788375713725
 6. Láczay, M.: Falusi életminták egy református pap diáriumában.
  In: A személyes történelem forrásai. Szerk.: Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Nyíregyháza, 105-116, 2014. ISBN: 9789637240775
 7. Láczay, M., Bocsi, V.: Multikulturális műhely: tanulmányok 3..
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 126 p., 2014. ISBN: 9789634737452
 8. Láczay, M., Budzowski, K.: Poland, Hungary, the World: Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science.
  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw, 138 p., 2014. ISBN: 9788375713725
 9. Láczay, M.: Preface.
  In: Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, 8-9, 2014. ISBN: 9788375712834
 10. Láczay, M.: Relations of Social Traditions and Progression Processes in the Enterprises of the Northeastern Region.
  In: Social Aspects of Management : personal development, cultural changes, economic progress / ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatula, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Krakow, 147-158, 2014. ISBN: 9788375712834
 11. Láczay, M., Fatuła, D.: Social Aspects of Management: Personal Development, cultural changes, economic progress.
  Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Kraków, 183 p., 2014. ISBN: 9788375712834
 12. Láczay, M.: Társadalomtudományi dimenzók az oktatásban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 331 p., 2014. ISBN: 9789633184431
 13. Láczay, M.: The Relationship Between Organizational Development and Organizational Culture.
  In: Poland, Hungary, the World : Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science. Ed.: by Klemens Budzowski ; Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 89-96, 2014. ISBN: 9788375713725
2013
 1. Láczay, M.: A menedzsmenttudomány társadalmi aspektusai.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok, VI.. Szerk.: Móré Mariann, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-54, 2013. ISBN: 9789633184042
 2. Láczay, M.: A tehetséggondozás megjelenése a modern magyar oktatáspolitikában.
  In: Szociális szakemberek képzése határon innen és túl. Szerk.: Rákó Erzsébet, Szabó Gyula, Bevedere Meridionale, Szeged, 107-119, 2013. ISBN: 9786155372001
 3. Láczay, M.: Egy térségi jelenség válságkezelésének vezetéselméleti kérdései.
  In: Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment. Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, 408-412, 2013.
2012
 1. Láczay, M.: A szervezeti kultúra és a regionalitás.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. kut. közl. 4 (2), 75-86, 2012.
 2. Láczay, M.: A vezetési tradíciók hazai kutatásának lehetőségei.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 4 (5), 59-72, 2012.
 3. Korompai, G., Láczay, M.: Balogh István.
  In: Pedagógusok arcképcsarnoka. Szerk.: Nyirkos Tibor, Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, Debrecen, 31-35, 2012.
 4. Láczay, M.: Egy sikeres leánygimnázium karrierútja-történeti visszapillantás 95 éves a Zrínyi Ilona Gimnázium.
  In: 95 éves a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium. Szerk.: Kobzos István, Zrínyi I. Gimn. és Kollégium, Nyíregyháza, 14-18, 2012.
 5. Láczay, M.: Előszó: változó világ, változó életmód, átmentendő értékek.
  In: Tanulmányok 2. : Az Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely második konferenciakötete. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 7-8, 2012, (Multikulturális műhely, ISSN 2062-9834)
 6. Láczay, M.: Interetnikus jelenségek kutatásának kérdései Északkelet-Magyaroszágon.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok V.. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 121-127, 2012. ISBN: 9789633182789
 7. Láczay, M.: Key Issues in the Higher Education of Civil Security and Property Protection.
  Bezpieczenstwo teoria i praktika. 9 (4), 93-97, 2012.
 8. Láczay, M., Bocsi, V.: Tanulmányok 2.: Az Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely második konferenciakötete.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 208 p., 2012.
2011
 1. Láczay, M.: A humántőke fejlesztésének stratégiai kihívásai és lehetőségei a felsőoktatásban.
  In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia : 2011. augusztus 25-26. Kecskemét. Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 309-313, 2011. ISBN: 9786155192005
 2. Láczay, M.: A szervezeti kultúa és a regionalitás.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 2. 75-86, 2011.
 3. Láczay, M.: A szervezeti kultúra tudománytörténeti megközelítése: kölcsönhatások és érintkezések a szervezeti kultúra és a társtudományai között.
  In: Tanulmányok 1. : [az esélyteremtő és tehetséggondozó multikulturális műhely első konferenciakötete]. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 3-15, 2011, (Multikulturális műhely, 2062-9834) ISBN: 9789633181614
 4. Láczay, M.: A szervezeti kultúra tudománytörténeti megközelítése: kölcsönhatások és érintkezések a szervezeti kultúra és a társtudományi között.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 127-131, 2011. ISBN: 9789633181928
 5. Láczay, M.: A vezetési tradíciók kutatásának hazai lehetőségei.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 4 (5), 59-72, 2011.
 6. Láczay, M.: Az Intézményi Menedzsment és Vezetés Tanszék létrejötte.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-43, 2011. ISBN: 9789633181638
 7. Láczay, M.: Egy közmenedzsment feladat társadalmasításának tradíciói.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 1-2. 175-181, 2011.
 8. Láczay, M.: Előszó: néhány gondolat az Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhelyről.
  In: Tanulmányok 1. : [az esélyteremtő és tehetséggondozó multikulturális műhely első konferenciakötete]. Szerk.: Láczay Magdolna, Bocsi Veronika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1-2, 2011, (Multikulturális műhely, 2062-9834) ISBN: 9789633181614
 9. Láczay, M., Bocsi, V.: Tanulmányok 1.: [az esélyteremtő és tehetséggondozó multikulturális műhely első konferenciakötete].
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 118 p., 2011. ISBN: 9789633181614
2010
 1. Láczay, M.: Európai kihívások - regionális válaszok: a hagyományok és az innováció sajátosságai a humánerő regionális önszerveződésében.
  Jelenkori Társad. Gazd. Foly. 5 (1-2), 201-207, 2010.
 2. Láczay, M.: Trendek és tradíciók a hazai polgárosodás kezdetén.
  In: Megtalálható-e a múlt? : Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk.: Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor, Argumentum Kiadó, Budapest, 259-268, 2010. ISBN: 9789634465751
2009
 1. Láczay, M.: Gentry vagy dzsentri? Ez itt a kérdés?: nyitó gondolatok.
  In: A felhalmozás míve : történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Szerk.: Halmos Károly, Klement Judit, Pogány Ágnes, Tomka Béla, Századvég Kiadó, Budapest, 37-48, 2009. ISBN: 9789637340734
2008
 1. Láczay, M., Juhász, C.: Motiváció és teljesítményértékelés.
  In: Emberi erőforrás gazdálkodás. Szerk.: Berde Csaba, Hajós László, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 94-122, 2008.
2004
 1. Láczay, M., Dajnoki, K., Juhász, C., Berde, C., Dienesné Kovács, E., Gályász, J., Szabados, G.: Emberi erőforrás menedzsment.
  Nyíregyházi Főiskola GTK, Nyíregyháza, 209 p., 2004.
feltöltött közlemény: 63 Open Access: 1
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK