Tudóstér: Zaccaria Márton Leó publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 135 Open Access: 19
2022
 1. Herdon, I., Zaccaria, M.: Ami szerződésszegés a polgári jogban, az munkaviszony a munkajogban?.
  Munkajog. 3 1-10, 2022.
 2. Zaccaria, M.: Connections between the European Pillar of Social rights and the Hungarian labour law, with special regard to Directive (EU) 2019/1152.
  Zb Pravnog fak Novi Sad. 56 (1), 283-303, 2022.
 3. Zaccaria, M.: Ki nevel a végén? Fragmentumok a munka és családi élet egyensúlyát elősegítő új uniós jogi szabályozásból.
  Miskolci jogi szle. 17 (2), 495-505, 2022.
 4. Zaccaria, M.: Korlátozott szabadság? A véleménynyilvánítás joga a munkaviszonyban.
  Jogtud. közlöny. 77 (1), 24-32, 2022.
 5. Zaccaria, M.: Munka vagy magánélet? Az (EU) 2019/1158 irányelv magyar munkajogra gyakorolt potenciális hatásának vizsgálata.
  In: Exemplis discimus: Emlékkötet Radnay József születésének 95. évfordulójára. Szerk.: Ábrahám Márta, Berke Gyula, Tálné Molnár Erika, Kúria, Pázmány Press, Budapest, 561-576, 2022. ISBN: 9789633084298
 6. Zaccaria, M.: Összefüggések a magyar munkajog és a Szociális Jogok Európai Pillére között, különös tekintettel az (EU) 2019/1159 irányelvre.
  Jura. 27 (2), 69-84, 2022.
2021
 1. Herdon, I., Sipka, P., Zaccaria, M.: A csoportos létszámcsökkentés uniós jogi fogalma: a munkaviszony megszüntetésének időpontja és ennek jelentősége.
  Munkajog. 5 (1), 52-58, 2021.
 2. Nádas, G., Rab, H., Sipka, P., Zaccaria, M.: Alapvető nemzetközi munkajogi sztenderdek vizsgálata a török munkajogban az ILO fontosabb egyezményei alapján.
  In: Ünnepi tanulmányok Siska Katalin 60. születésnapjának tiszteletére : Viginti quinque anni in ministerio universitatis et iurisprudentiae. Szerk.: Margittay-Mészáros Árpád, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 225-249, 2021. ISBN: 9789634903598
 3. Sipka, P., Zaccaria, M.: A munkaidő uniós jogi fogalma: a készenlét teljes tartama munkaidőkénti minősítésének dilemmája.
  Munkajog. 5 (3), 51-56, 2021.
 4. Zaccaria, M.: A munkavállalói jogvédelem új fejleményei a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése érdekében.
  Jog, állam, politika. 13 (2), 199-218, 2021.
 5. Zaccaria, M.: Balancing Work and Life: New Developments in the Field of Legal Protection of Workers.
  Pro futuro. 10 (4), 25-44, 2021.
 6. Herdon, I., Zaccaria, M.: Beszámoló dr. Sipkáné dr. Puskás Ágnes és dr. Balogh Áron Péter nyilvános doktori védéséről.
  Munkajog. 4 82-83, 2021.
 7. Takács, D., Zaccaria, M.: Hatékony és tényleges?: Munkajogi irányelvek vizsgálata a Kúria joggyakorlatában, figyelemmel a munkavállalói igényérvényesítésre.
  Pro futuro. 11 (2), 193-216, 2021.
 8. Zaccaria, M.: Hungler Sára: The Dual Nature of Employee Involvement (Budapest: L'Harmattan 2020) 132..
  Állam-és Jogtudomány. 62 (1), 124-131, 2021.
  (Ismertetett mű: Hungler Sára. -The Dual Nature of Employee Involvement /Budapest: L'Harmattan,2020. -132 p.)
 9. Zaccaria, M.: Idejétmúlt koncepció vagy garanciális minimum?: avagy a munkavállalói alapjogok érvényesülése az uniós és a magyar jogban.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 396 p., 2021. ISBN: 9789632585178
 10. Herdon, I., Sipka, P., Zaccaria, M.: Van? Volt? Lesz?: a munkaszerződés létezésének dogmatikai és gyakorlati problémái.
  Munkajog. 4 1-9, 2021.
2020
 1. Herdon, I., Zaccaria, M.: A Kúria munkaügyi határozatának megállapításai a joggal való visszaélés tilalmáról: a közalkalmazotti jogviszony rendkívűli megszüntetésével összefüggő rendeltetésellenes joggyakorlás megvalósulásának feltételei.
  Jogesetek magyz. 3-4 43-51, 2020.
 2. Sipka, P., Zaccaria, M.: A munka és magánélet közötti egyensúly kialakításának alapvető követelményeiről a 2019/1158 irányelvre figyelemmel.
  Munkajog. 4 (1), 24-30, 2020.
 3. Zaccaria, M.: A munkavállalók tagállamok közötti kiküldésének módosított szabályozása a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a munkavállalói alapjogok metszéspontjában.
  Jogtud. közlöny. 75 (4), 156-166, 2020.
 4. Sipka, P., Zaccaria, M.: Felelősségi jogviszonyok.
  In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Szerk.: Jakab András, Könczöl Miklós, Menyhárd Attila, Sulyok Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 1-39, 2021. ISBN: 9789633083079
 5. Zaccaria, M.: Ismertetés Kozma Anna, Lőrincz György, Pál Lajos: A munka törvénykönyvének magyarázata című könyvről (HVG-ORAC, Budapest, 2020).
  Munkajog. 4 (2), 70-72, 2020.
  (Ismertetett mű: Kozma Anna, Lőrincz György, Pál Lajos. -A munka törvénykönyvének magyarázata /Budapest : HVG-ORAC, 2020)
 6. Zaccaria, M.: Old Problems and New Solutions? Some Current Questions of Labour and Social Rights Regarding the European Pillar of Social Rights and the Actual Case Law of the Court of Justice of the European Union.
  Lex Sci. 27 (1), 85-100, 2020.
 7. Sipka, P., Zaccaria, M.: Részmunkaidős, szülő nő: a több védett tulajdonságot is érintő közvetett diszkrimináció lehetősége a felmondásnál.
  Munkajog. 4 (2), 33-39, 2020.
 8. Zaccaria, M.: To Protect or not to Protect? Analysis of Some Key Factors of the Amended Rules of Posting at the Intersection of Free Movement of Workers and the Fundamental Rights of Workers.
  Curentul Juridic. 23 (3), 22-28, 2020.
2019
 1. Sipka, P., Zaccaria, M.: A ki nem vett szabadság pénzbeli megváltásának lehetősége a munkavállaló halálával megszűnt munkaviszony esetében.
  Munkajog. 3 (2), 62-66, 2019.
 2. Zaccaria, M.: A Kúria munkaügyi határozata a munkaviszony fogalmáról: a munkavállalói jogvédelem hatóköre, tekintettel a munkavállalói jogi státusz értelmezése: Kúria Mfv. I. 10 566/2016/1..
  Jogesetek magyz. 10 (4), 37-47, 2019.
 3. Zaccaria, M.: A munkáltatói tájékoztatásról szóló irányelv reformjának potenciális hatásai a magyar munkajogra.
  In: Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére / Bankó, Zoltán; Berke, Gyula; Pál, Lajos; Petrovics, Zoltán (szerk.), HVG-ORAC, Budapest, 435-450, 2019.
 4. Berke, G., Zaccaria, M.: A szociális jogok védelmében - honnan jön és hová tart a Szociális Jogok Európai Pillére?.
  Jura. 25 (2), 25-32, 2019.
 5. Sipka, P., Zaccaria, M.: A tényleges napi munkaidő mérésére alkalmas nyilvántartási rendszer fenntartásának munkáltatói kötelezettsége.
  Munkajog. 3 (4), 40-45, 2019.
 6. Nádas, G., Rab, H., Sipka, P., Zaccaria, M.: Az adatvédelem kihívásai a munkajogviszonyban.
  Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2019, 66 p., 2019. ISBN: 9786155710766
 7. Zaccaria, M.: Challenges and possible outcomes under the European Pillar of Social Rights: Case study through the individual and collective labour rights.
 8. Sipka, P., Zaccaria, M.: Dilemmas at the Architect's Table in Labour Law - Labour Rights as Prisoners in the Light of the Extensive Core of Legal Protection of Employees.
  Lawyer Quarterly. 9 (4), 274-282, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
 9. Sipka, P., Zaccaria, M.: Kísérlet a magyar munkaviszony-fogalom újragondolására az NMSZ 198. számú ajánlásának fényében.
  Miskolci Jogi Szle. 14 (1), 49-67, 2019.
 10. Sipka, P., Zaccaria, M.: Megújuló tájékoztatási kötelezettség a munkajogi viszonyokban és azokon túl.
  Munkajog. 3 (3), 1-8, 2019.
 11. Sipka, P., Zaccaria, M.: Munkahelyi vallássemlegesség kontra munkavállalói meggyőződés ? valláson alapuló foglalkozási diszkrimináció az EUB két ítéletében.
  Munkajog. 3 (1), 57-63, 2019.
 12. Zaccaria, M.: Szerződési feltételek, szerződési autonómia és egyenlő díjazás a munkaviszonyban.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 159-178, 2019. ISBN: 9789634900771
 13. Zaccaria, M.: The right to take collective action in EU law based on the European Pillar of Social Rights and the recent case law of the CJEU.
  Pro futuro. 9 (3), 9-24, 2019.
2018
 1. Sipka, P., Zaccaria, M.: A munkáltató ellenőrzési joga a munkavállaló munkahelyi számítógépén tárolt magánadatai fölött.
  Munkajog. 2 45-49, 2018.
 2. Zaccaria, M., Prugberger, T.: A posting aktuális kérdései és fogalmi komplexitásának dilemmái.
  Jogtud. közlöny. 73 (1), 9-20, 2018.
 3. Zaccaria, M.: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az áruforgalom területén az Egyenlő Bánásmód Hatóság aktuális joggyakorlatában.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 329-340, 2018. ISBN: 9789634739883
 4. Sipka, P., Zaccaria, M.: Az objektív és igazolt szakmai alapú kimentés vallási diszkrimináció esetén.
  Munkajog. 3 50-55, 2018.
 5. Rab, H., Zaccaria, M.: Can the prohibition of age discrimination balance the labour market?.
  Stud. Prawnicze. Rozprawy i materialy = Studies in Law. Res. Papers. 22 (1), 19-32, 2018.
 6. Rab, H., Zaccaria, M.: Kollektív munkajog a munkavállalói érdekvédelem és a munkáltatói hatékonyság szolgálatában a HR szempontjaira tekintettel.
  Jura. 24 (1), 120-133, 2018.
 7. Pallagi, G., Zaccaria, M.: Kollektív munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés lehetőségei az építőipar területén.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 60 p., 2018. ISBN: 9789632584102
 8. Zaccaria, M.: Lawful limitation of the right to work in the context of the Fries judgment of the Court of Justice of the European Union.
  Zb Pravnog fak Novi Sad. 52 (2), 715-727, 2018.
2017
 1. Sipka, P., Zaccaria, M.: A szövetkezeti tagi munkaviszony jogi kockázatai, különös tekintettel az alapvető munkavállói jogokra.
  Munkajog. 1 (1), 1-13, 2017.
 2. Rab, H., Zaccaria, M.: Elősegítheti-e a munkaerőpiaci egyensúlyt az életkori alapú diszkrimináció tilalma?.
  Miskolci jogi szle. 12 (1), 46-58, 2017.
 3. Zaccaria, M.: Equal Employment in Hungarian Labour Law - Effective Principle or Uncertain Framework.
  In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016. Ed.: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga, Eleven International Publishing, Hague, 697-713, 2017. ISBN: 9789462367326
 4. Zaccaria, M.: Szociálisan védett vagy gazdaságilag veszélyeztetett?: munkavállalói alapjogok az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában.
  Állam- és jogtudomány. 58 (3), 73-98, 2017.
 5. Zaccaria, M.: The Conceptional Specialities of "Other Characteristic" as a Protected Attribute in Hungarian Law.
  Curentul juridic. 69 (2), 61-75, 2017.
 6. Zaccaria, M.: The Place of Equal Treatment in Hungarian Labour Law in the Crossfire of Social Guarantees and Contractual Freedom.
  In: Aktualni problemi pravovogo regulubnaia v Ukraini ta krainah blizsnogo zarubizza : pravovi pidhodi do geopolitisnih realii = Actual problems of legal regulation in Ukraine and neighboring countries : legal approaches to the geopolitical realities. Ed.: ... Grzegorz Klich, ... Daniel Haitas, Lviv Academy of Commerce, Lviv, Ukrajna, 32-34, 2017. ISBN: 9786177359721
 7. Zaccaria, M.: Van új a nap alatt? Az egyenlő foglalkoztatás aktuális irányvonalai az Európai Unió Bíróságának esetjogában.
  In: A Selye János Egyetem 2017-es "Érték, minőség és versenyképesség - 21. század kihívásai" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete: Humántudományi szekciók. Szerk.:Bukor József, Drahota-Szabó Erzsébet, Simon Szabolcs, Tóth Sándor János, Selye János Egyetem, Komarno, 607-617, 2017. ISBN: 9788081222238
2016
 1. Zaccaria, M.: A Kúria munkaügyi elvi határozata a diszkriminációs perekben alkalmazandó speciális bizonyítási szabályokról.
  JeMa. 7 (1), 33-42, 2016.
 2. Zaccaria, M.: A Kúria munkaügyi elvi határozata az egyenlő munkáért egyenlő bér elv értelmezéséről: Az egyenlő díjazás elvének hatóköre és az egyenlő bánásmód általános elvéhez való viszonya.
  JeMa. 6 23-34, 2016.
 3. Nádas, G., Zaccaria, M., Rab, H., Sipka, P.: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény kommentárja: a munkajogi kódexek összehasonlító táblázátával.
  OPTEN Kiadó, Budapest, 1142 p., 2016. ISBN: 9786155122255
 4. Zaccaria, M.: Az egyéb helyzet, mint védett tulajdonság koncepcionális sajátosságai a magyar joggyakorlatban.
  . 3 30-44, 2016.
 5. Bankó, Z., Zaccaria, M.: Az egyenlő bánásmód elve mint a munkáltatói hatalom szükségszerű korlátja a magyar jogban ; A munkáltatói hatalom az egyenlő bánásmód tükrében.
  In: A munkáltatói hatalom aspektusai. Szerk.: Ankó Zoltán, Kódex Nyomda Kft., Pécs, 53-78, 2016. ISBN: 9786155290114
 6. Zaccaria, M.: Az egyenlő munkáért egyenlő bér elv megjelenése és alkalmazása az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában, tekintettel az európai bírósági és kúriai joggyakorlatra: "Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve" című pályázat keretei között elkészült tudományos pályamunka.
 7. Rab, H., Zaccaria, M.: Az egyenlő munkáért egyenlő bér elv szerepe a munkajog aktuális tendenciái között, tekintettel az emberi erőforrás gazdálkodás egyes szempontjaira.
  Jura. 22 (1), 290-297, 2016.
 8. Prugberger, T., Jakab, N., Zaccaria, M.: Az európai munkajog vázlata: (A munkajog uniós intézményeinek strukturális csomópontjai) = Abriss des europäischen Arbeitsrechts : (Die Strukturknotenpunkte der arbeitsrechtlichen Institutionen der Europäischen Union).
  [DELA Kft.], Debrecen, 180 p., 2016.
 9. Sipka, P., Zaccaria, M.: Dolgozik és pihen?: a munkaidő fogalmának bővítése az Európai Unió Bíróságának újabb ítélete nyomán, tekintettel a magyar joggyakorlatra.
  Jogtud. közl. 71 (9), 449-457, 2016.
 10. Zaccaria, M.: Munkavállalók a világhálón - "Megosztani ér?".
  HR & munkajog. 7 (10), 14-17, 2016.
 11. Zaccaria, M.: The Changing Concept of Employment: the Special Connection Between Labour Law and Civil Law in Hungary.
  Warsaw Forum Econ. Socio. 6 131-139, 2016.
 12. Prugberger, T., Zaccaria, M.: The theoretical basis and content of the non-competition agreement with special attention to the compensation in Hungarian labour law system.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 6 (2), 21-26, 2016.
 13. Zaccaria, M.: Whose Burden Is It Actually?: The Implementation and Application of the EU Rules on the "Burden of Proof" in Employment Discrimination Cases in Hungarian Law.
  In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015. Eds.: Szabó Marcel, Varga Réka, Láncos Petra Lea, Eleven International Publishing, Hague, 603-626, 2016.
2015
 1. Zaccaria, M.: Áldozatvédelem vagy tényleges bizonyítás: a fordított bizonyítási teher megítélése a foglalkozási diszkriminációs ügyek hazai gyakorlatában.
  Pro futuro. 5 123-138, 2015.
 2. Prugberger, T., Zaccaria, M.: Anomáliák a versenytilalmi megállapodás jogi természete körül.
  Gazd. jog. 32 18-21, 2015.
 3. Zaccaria, M.: A prémium jogi természetének alapkérdései a Kúria újabb keletű gyakorlatában: 1. rész.
  HR & munkajog. 6 6-9, 2015.
 4. Zaccaria, M.: A prémium jogi természetének alapkérdései a Kúria újabb keletű gyakorlatában 2. rész.
  HR & munkajog. 6 8-11, 2015.
 5. Prugberger, T., Zaccaria, M.: A versenytilalmi megállapodás elméleti és gyakorlati problémái a megváltozott munkajogi környezetben.
  Jogtud. közlöny. 70 (5), 244-255, 2015.
 6. Rab, H., Zaccaria, M.: Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V. 30.) számú határozatának megítélése a munkajog aktuális tendenciáit meghatározó munkaerő-piaci szempontokra figyelemmel.
  Miskolci jogi szle. 10 (1), 52-69, 2015.
 7. Zaccaria, M.: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 382 p., 2015. ISBN: 9789632582894
 8. Zaccaria, M.: Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkaviszony létrehozásával összefüggésben.
  Miskolci jogi szle. 9 127-144, 2015.
 9. Zaccaria, M.: Commentary on the principal judicial resolution EBH 2014. M.8. of the Curia of Hungary.
  Studies In Law. 2 269-277, 2015.
 10. Zaccaria, M.: Conceptual Changes Concerning Working Time in Hungarian Labour Law.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 5 54-58, 2015.
 11. Zaccaria, M.: Equal Employment Disputes: ADR and the Role of the Equal Treatment Authority.
  In: Czech and Central European Yearbook of Arbitration: Interaction of Arbitration and Courts Interaction and arbitration of Courts. Eds.: Nadezda Rozehnalová, Alexander J. Belohlávek, JurisNet, LLC, Huntington, 253-270, 2015.
 12. Zaccaria, M.: Equal Employment in Practice: which Way Forward?.
  Procedia Economics and Finance. 23 593-598, 2015.
 13. Rab, H., Zaccaria, M.: Equal pay for equal work: theory or reality on the level of HRM?.
  In: Bratislava Legal Forum 2015: Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2015 organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law. Ed.: Daniela Cickánová, Ivana Hapcová, Vladislav Micátek, University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava, 233-240, 2015.
 14. Zaccaria, M.: Fordított bizonyítási teher a foglalkoztatási diszkriminációs ügyekben az Európai Unió Bíróságának esetjogában.
  Közjogi szle. 8 42-47, 2015.
 15. Zaccaria, M.: Nemi alapú diszkrimináció a munka világában Magyarországon: egy joggyakorlatra fókuszáló kutatás eredményei : A nők és gyermekes anyák esélyegyenlősége a tudományos életben" című, T/2. szám alatt a Rézler Gyula Alapítvány Kuratóriuma által kiírt pályázat.
 16. Zaccaria, M.: The Effectiveness of the Principle of Equal Pay in Hungarian Judicial Practice: With Special Attention to the New Directions of European Legal Practice.
  In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eds.: Petra Lea Láncos, Réka Varga, Tamás Molnár, Marcel Szabó, Eleven International Publishing, Hague, 587-601, 2015.
 17. Rab, H., Zaccaria, M.: The Interpretation of the 17/2014. (V.30.) Resolution of the Hungarian Constitutional Court Referring to the Labour Market Tendencies Influencing the Current Development of Labour Law.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 6 23-29, 2015.
 18. Csató, Z., Zaccaria, M., Schalkház, É., Gebhard, J., Györy, C., Murányi, F., Németh, A., Papp, Z., Török, R., Tóth, M.: Women, Business and the Law 2016: Hungary.
  In: Women, Business and the Law 2016 : getting to equal, The World Bank, Washingon, 138-139, cop. 2015. ISBN: 9781464806773
 19. Zaccaria, M.: Workplace harassment and victimisation in Hungarian legal practice.
  Studies In Law. 2 125-136, 2015.
2014
 1. Zaccaria, M.: A munkáltató jogos gazdasági érdekének védelme.
  Gazd. jog. 2 18-23, 2014.
 2. Zaccaria, M.: Az Európai Bíróság ítélete a részmunkaidős foglalkoztatás során érvényesítendő diszkriminációtilalomról: a részmunkaidőben dolgozó fogalma és jogállása.
  Jogesetek Magyz. 3 62-79, 2014.
 3. Rab, H., Zaccaria, M.: Személyügyi gazdálkodás: (e-tananyag).
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (e-tananyag), Budapest, 50 p., 2014.
 4. Sipka, P., Zaccaria, M.: The appearance of the European Union's requirements in the field of occupational safety in Hungarian judicial practice.
  7th Seminar for young researchers on European Labour Law and Social Law 1 1-3, 2014.
 5. Zaccaria, M.: The Basic Questions of Equal Treatment in EU Labour Law.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 5 (1), 45-50, 2014.
 6. Zaccaria, M.: The current tendencies of the employment of older people in the European Union.
  Procedia - Social and Behavioral Sciences. 109 1251-1255, 2014.
 7. Sipka, P., Zaccaria, M.: The possible effects of the appearance of the grievance fee in the Hungarian labour law.
  Studies In Law. 1 (1), 71-88, 2014.
2013
 1. Zaccaria, M.: A munkajogi egyenlőség egyes szempontjainak megítélése az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában.
  Közjogi szle. 1 42-48, 2013.
 2. Zaccaria, M.: A munkajogi esélyegyenlőség alkotmányos alapjairól.
  In: Az új Alaptörvény és a jogélet reformja. Szerk.: Varga Norbert, SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Szeged, 353-362, 2013. ISBN: 9789633061428
 3. Zaccaria, M.: A munkáltató személyében bekövetkező változás a munka törvénykönyvében; A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás közös szabályai, esetei, alkalmazási köre az új Mt-ben ; A feleket megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek rendszere a munkaviszonyban, a munkavállaló "fegyelmi" felelőssége.
  In: Magyar munka- és közszolgálati reform nyugat-európai kitekintéssel. Írta: Prugberger Tamás, Novotni Kiadó, Miskolc, 87-98, 113-125, 2013. ISBN: 9789639360839
 4. Zaccaria, M.: A vétkes kötelezettségszegés ára - a fegyelmi felelősség szerepe a gazdasági munkajogban régen és most.
  Magyar jog. 1 37-45, 2013.
 5. Zaccaria, M.: Az Európai Bíróság újabb ítélete az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmáról: a munkavégzéssel összefüggő, életkor alapján történő megkülönböztetés jogszerűségének egyes kérdései.
  Jogesetek Magyz. 2 56-64, 2013.
 6. Sipka, P., Zaccaria, M.: Evaluation of the reform on Hungarian labour law reflecting to European labour law.
  6th Seminar for Young Researchers on European Labour Law and Social Law 1 1-2, 2013.
 7. Zaccaria, M.: Fogalmi változások a munkaidő kapcsán az új munka törvénykönyvében.
  Miskolci jogi szle. 8 (1), 130-142, 2013.
 8. Zaccaria, M.: Gondolatok az egyenlő bánásmód követelményének újraszabályozásához az új Munka Törvénykönyve kapcsán.
  Munkaügyi szle. 57 (4), 70-79, 2013.
 9. Zaccaria, M.: Is there a place for anti-discrimination in "modern" labour law?.
  In: Social and Environmental Dimension of Sustainable Development: Alternative Models in Central and Eastern Europa: MyPhD 2012, Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava, 351-364, 2013. ISBN: 9788089149308
 10. Zaccaria, M.: Jogértelmezési kérdések az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatában a foglalkoztatás területén.
  In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013 "Nové vyzvy vo vede a vo vzdelávaní" Sekcia ekonomickych vied: A Selye János Egyetem 2013-as "Új kihívások a tudományban és az oktatásban" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: György Juhász, Kinga Horváth, Zuzana Árki, József Keserű, Tamás Török, Attila Lévai, Seben Zoltán, Selye János Egyetem, Komárom, 423-437, 2013. ISBN: 9788081220746
 11. Prugberger, T., Zaccaria, M.: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel.
  Novotni, Miskolc, 422 p., 2013. ISBN: 9789639360839
 12. Zaccaria, M.: Néhány gondolat az új munka törvénykönyve céljáról és megváltozott alapelvi strukturájáról.
  Gazd. élet társad. 1-2. 221-232, 2013.
 13. Zaccaria, M.: New Dogmatical Approach to the Labour Law Principles in the Hungarian Law.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 1 26-31, 2013.
 14. Zaccaria, M.: Some thoughts about the legal practice of the Curia of Hungary in the field of equal employment.
  Profectus in Litteris. 5 371-378, 2013.
 15. Zaccaria, M.: The changing concept of labour equality regarding to the cases Wolf and Prigge and Others.
  Profectus in Litteris. 4 265-272, 2013.
 16. Zaccaria, M.: The Interpretation of the Principle of Equal Pay for Equal Work in the Practice of the Equal Treatment Authority in Hungary.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 2 24-28, 2013.
 17. Zaccaria, M.: Változás vagy fejlődés?: avagy a munkajogi egyenlőség fogalmának értelmezése az Európai Unió bíróságának gyakorlatában.
  In: Opuscula Szegediensia 5 : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók ötödik konferenciája, Szeged. Szerk.: Lajkó Dóra, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 123-140, 2013, (Lectiones iuridicae,ISSN2062-5588 ; 7.) ISBN: 9786155300035
 18. Zaccaria, M.: Veszély a munkaerőpiacon néhány gondolat a foglalkozási szegregációról.
  Metszetek. 1 49-63, 2013.
2012
 1. Zaccaria, M.: A 2012. évi I. törvény változásainak rövid magyarázata: A munka- és pihenőidő ; A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok.
  In: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Nádasné Rab Henriett, Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó, OptiJus, Opten Informatikai Kft., Budapest, 1-31, 2012.
 2. Zaccaria, M.: A munkáltató személyében bekövetkező változás ; A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás.
  In: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Nádasné Rab Henriett, Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó, OptiJus, Opten Informatikai Kft., Budapest, , 2012.
 3. Zaccaria, M.: A nemek közti esélyegyenlőség alapvető sajátosságai a japán munkajogban, különös tekintettel az atipikus foglalkoztatási formákra.
  Profectus in Litteris. 3 335-343, 2012.
 4. Sipka, P., Zaccaria, M.: A távmunkavégzés új szabályozása a magyar jogban.
  In: ENELKO 2012 XIII. Nemzetközi Energetika-elektrotechnika Konferencia, SzámOkt 2012 XXII. Nemzetközi Számítástechnika és oktatás Konferencia, Gyulafehérvár, 2012. október 11-14.. Szerk.: Biró Károly Ágoston, Sebestyén-Pál György, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Cluj-Napoca, 345-350, 2012, (ISSN 1842-4546)
 5. Zaccaria, M.: Bevezető rendelkezések ; Az érvénytelenség ; A munkáltató személyében bekövetkező változás ; A munkaszerződés teljesítése ; A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodások ; A munkaügyi kapcsolatok - Általános rendelkezések.
  In: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény magyarázata. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Nádasné Rab Henriett, Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó, OptiJus, Opten Informatikai Kft., Budapest, , 2012.
 6. Zaccaria, M.: Constitutional interpretation: The place of anti-discrimination in the Hungarian legal system.
  In: PhD hallgatók VIII. Nemzetközi Konferenciája = 8th International Conference of PhD Students. Szerk.: Bikfalvi Péter, Miskolci Egyetem, Miskolc, Paer 9, 2012. ISBN: 9789636619947
 7. Zaccaria, M.: Explanation of the Principle of Equal Treatment in the Practice of the Hungarian Constitutional Court With Special Respect to the World of Labour.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 1 49-53, 2012.
 8. Zaccaria, M.: Hogyan tovább?: esélyegyenlőség és munkajogi reform.
  In: Állam és jog - kodifikációs kihívások napjainkban. Szerk.: Fantoly Zsanett, Gácsi Anett Erzsébet, SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., Szeged, 263-272, 2012. ISBN: 9789633061428
 9. Prugberger, T., Zaccaria, M., Kenderes, G., Nádas, G.: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel.
  Novotni Kiadó, Miskolc, 311 p., 2012. ISBN: 9789639360839
 10. Zaccaria, M.: Néhány gondolat a magyar munkajogi reform jogelméleti alapjairól.
  In: A Selye János Egyetem 2012-es "Művelődés - Identitás- Egészség" Nemzetközi Tudományos Konferenciájának Tanulmánykötete.. Szerk.: Nagy Melinda, Selye János Egyetem, Komárom (Szlovákia), 247-271, 2012.
 11. Zaccaria, M.: New Developments in the Practice of the Court of Justice of the European Union in the field of Labour Equality.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 3 31-36, 2012.
 12. Sipka, P., Zaccaria, M.: The Role of Telework in Modern Labour Law with Special Regard to Hungarian Law.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 3 21-25, 2012.
2011
 1. Zaccaria, M.: A nemek közti foglalkoztatási szegregáció összefüggései a munkajogi normákkal.
  In: Jogász doktoranduszok I. pécsi találkozója : tanulmánykötet. Szerk.: Bencsik András, Fülöp Péter, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskola, Pécs, 453-458, 2011. ISBN: 9789636424053
 2. Sipka, P., Zaccaria, M.: A távmunkavégzés alapvető sajátosságai = the basic characteristics of telework.
  In: ENELKO 2011 XII. Nemzetközi Energetika-Elektrotechnika Konferencia, SzámOkt 2011 XXI. Nemzetközi Számítástechnika és Oktatás Konferencia, Kolozsvár, 2011. október 6-9.. Szerk.: Biró Károly-Ágoston, Sebestyén-Pál György, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), Cluj-Napoca, 258-262, 2011, (ISSN 1842-4546)
 3. Zaccaria, M.: Az Európai Szociális Karta.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Prugberger Tamás, Rab Henriett, Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, [1-47], 2011. ISBN: 9789633181751
 4. Zaccaria, M.: Diszkrimináció a diszkriminációban?: avagy a részmunkaidős foglalkoztatás és a nemi esélyegyenlőség összefüggései.
  Jogtud. közlöny. 1 62-68, 2011.
 5. Zaccaria, M.: Dogmatika és történelem.
  Studia juvenum. 81-89, 2011.
 6. Zaccaria, M.: Egy "keresztülfekvő" jogág jellemzői értekezés a magyar munkajog dogmatikai sajátosságairól.
  Glossa iuridica. 2 (1), 118-122, 2011.
 7. Zaccaria, M.: Munkajogi esélyegyenlőség a magyar Alkotmányban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2007. november 13. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Stipta István], [Miskolci Egyetem], Miskolc, 197-202, 2011.
 8. Zaccaria, M.: Munkajogi esélyegyenlőség és foglalkoztatási szegregáció.
  In: A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában: A Selye János Egyetem III. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Szerk.: Nagy Melinda, Selye János Egyetem, Komárom, 1-25, 2011. ISBN: 9788081220173
 9. Zaccaria, M.: The labour law regulations and the constitutional basis of the gender equal opportunities in Hungarian law.
  J. Legal Econ. Issues Cent. Europe. 3 6-10, 2011.
 10. Zaccaria, M.: The new challenges of equal employment in the European Union.
  Procedia - Social and Behavioral Sciences. 62 1355-1359, 2011.
2010
 1. Zaccaria, M.: Egyenlőség a tengeren túl avagy a nemek közti egyenlőség története és alapjai az amerikai és japán munkajogban, európai kitekintéssel.
  In: Az állam és jog alapvető értékei : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Smuk Péter], Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 397-407, 2011. ISBN: 9789637175619
 2. Zaccaria, M.: Egyenlőség vagy különbözőség?: avagy néhány gondolat az esélyegyenlőség problematikájáról a munkajog területén.
  In: Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2009. november 5. Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolc, 201-206, 2010.
 3. Zaccaria, M.: Néhány gondolat a női munkavállalók közösségi szintű védelméről.
  Debr. jogi műh. 7 (1), 2010.
2009
 1. Zaccaria, M.: A nemek közti egyenlőség a munkajog területén az Európai Unióban és Magyarországon.
  In: ajk.elte.hu [elektronikus dokumentum], [ELTE-ÁJK], [Budapest], , 2009.
feltöltött közlemény: 135 Open Access: 19
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK