Tudóstér: Háger Tamás publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 55 Open Access: 12
2018
 1. Háger, T.: A büntetőbíróság ítéletének helytelen ténybeli következtetésből eredő megalapozatlansága.
  Miskolci jogi szle. 13 (1), 39-47, 2018.
 2. Háger, T.: A büntetőítélet iratellenességből fakadó részbeni megalapozatlansága, a tényhiba kiküszöbölése a másodfokú büntetőeljárásban.
  Jogtud. közlöny. 73 (4), 210-213, 2018.
 3. Háger, T.: A ki nem küszöbölhető megalapozatlanság, kasszáció a másodfokú eljárásban, figyelemmel az új büntetőeljárási törvény rendelkezéseire is.
  Magyar jog. 65 (6), 347-351, 2018.
 4. Háger, T.: A tényállás megállapításának hiánya és a ténymegállapítások hiányosságai a büntetőügyben.
  Ügyvédek lapja. 57 (1), 6-8, 2018.
 5. Háger, T.: A terhelti figyelmeztetés és joghatásai a vádlott kihallgatásakor az elsőfokú bírósági tárgyaláson az új büntetőeljárási törvény rendelkezései alapján.
  Büntetőjogi szle. 7 (1), 36-42, 2018.
 6. Háger, T., Szabó, K.: Gondolatok a vádelvről, a tettazonosságról, figyelemmel az új büntetőeljárási törvény rendelkezéseire is.
  Magyar jog. 65 (10), 567-576, 2018.
2017
 1. Háger, T.: A megalapozottság és a megalapozatlanság a harmadfokú büntetőeljárásban, a megalapozatlanság jogkövetkezményei.
  Büntetőjogi szle. 6 (2), 78-85, 2017.
 2. Háger, T.: A tényállás megállapítása a büntetőperben, a tudati tények megjelenése a tényállásban.
  Jura. 23 (1), 238-246, 2017.
2016
 1. Háger, T.: A bizonyítás és a terhelti vallomás egyes kérdései.
  In: Tanulmányok a Debreceni Ítélőtábla 10 éves évfordulójára. Szerk.: Szilágyiné Karsai Andrea, Elek Balázs, Debreceni Ítélőtábla, Debrecen, 160-168, 2016. ISBN: 9789631248388
 2. Háger, T.: A környezet alkotmányos és büntetőjogi védelme, különös tekintettel a vizek élővilágának oltalmára.
  Büntetőjogi szle. 4 (1-2), 27-37, 2016.
2015
 1. Háger, T.: A bizonyítási kísérlet kriminál-taktikájának hatása a bírói döntésre az élet elleni bűnügyekben.
  Jogtud. közlöny. 70 (4), 218-225, 2015.
 2. Háger, T.: A büntetőtörvény időbeli hatályára vonatkozó rendelkezések mint alapvető alkotmányos, garanciális szabályok.
  Büntetőjogi szle. 4 (3), 68-75, 2015.
 3. Háger, T.: A büntetőtörvény időbeli hatályára vonatkozó rendelkezések mint alapvető alkotmányos, garanciális szabályok.
  Büntetőjogi Szle. 3 68-75, 2015.
 4. Háger, T.: A demokrácia fontos alappillérei, a bírói függetlenség és a tisztességes eljárás: "Fair trial and judicial independence".
  Jogtud. közlöny. 70 (3), 167-170, 2015.
  (Ismertetett mű: szerk. Badó Attila. -Fair Trial and Judicial Independence: Hungarian Perspectives /Berlin; Heidelberg; New York : Springer, 2014242 p.)
 5. Háger, T.: A tényálláshoz kötöttség kérdései a büntetőperben.
  In: Úton a bírói meggyőződés felé: a készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja. Szerk.: Elek Balázs, Miskolczi Barna, Print-art Press, Debrecen, 127-139, 2015. ISBN: 9789638996367
 6. Háger, T.: Az igazság keresése a büntetőperben.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 141-158, 2015. ISBN: 9789638996343
 7. Háger, T.: Publicity as one of the safeguards of fair trial in criminal procedure.
  Curentul juridic. 60 (1), 199-214, 2015.
2014
 1. Háger, T.: A bírói meggyőződés, szubjektív elemek a büntető ítélkezésben.
  Jura. 20 (2), 72-78, 2014.
 2. Háger, T.: Abszolút eljárási szabálysértések az elsőfokú büntetőperben.
  Büntetőjogi Szle. 3 (2), 49-56, 2014.
 3. Háger, T.: A harmadfokú büntetőeljárás egyes központi kérdései,különös tekintettel a harmadfokú bíróság ügydöntő határozataira.
  Miskolci jogi szle. 9 (2), 29-48, 2014.
 4. Háger, T.: A határozat, a jogorvoslat és a jogerő egyes kérdései a büntetőperben.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 182-195, 2014. ISBN: 9789634736745
 5. Háger, T.: A költségvetési csalás pénzügyi, anyagi jogi és bizonyítási alapjai, különös tekintettel a terhelt vallomására.
  Jogelméleti szle. 1 20-37, 2014.
 6. Háger, T.: A magyar büntető igazságszolgáltatás az államalapítást követő első századokban a római és az európai jogfejlődés tükrében.
  Debr. jogi műh. 11 (1-2), [1-29], 2014.
 7. Háger, T.: A nyilvánosság mint a tisztességes eljárás egyik garanciája a büntetőperben.
  Pro futuro. 4 (1), 46-61, 2014.
 8. Elek, B., Háger, T.: A perbíró dilemmája az alkalmazandó büntető törvényről.
  Ügyvédek lapja. 1 (3), 2-5, 2014.
 9. Háger, T.: A terhelti vallomás mint személyi bizonyíték a nyomozásban.
  Belügyi szle. 62 (11), 22-38, 2014.
 10. Háger, T.: Egyes elhárítható tanúvallomási akadályok a büntetőperben: (A hozzátartozói viszonnyal és az önvádra kötelezés tilalmával összefüggő mentességi okok).
  Magy. jog. 61 (7-8), 425-432, 2014.
 11. Háger, T.: Gondolatok a büntetőeljárás fogalmáról és a bizonyítás elméleti hátteréről.
  Iustum aequum salutare. 10 (3), 51-64, 2014.
 12. Elek, B., Háger, T., Tóth, A.: Igazság, ideál és valóság: tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére.
  DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 385 p., 2014. ISBN: 9789634736745
 13. Elek, B., Háger, T.: Köszöntő.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 7, 2014. ISBN: 9789634736745
 14. Háger, T.: Védői pozícióból a tanú eljárási helyzetébe?.
  Magyar jog. 61 (1), 11-15, 2014.
2013
 1. Törő, B., Háger, T.: A fellebbezés elintézése a harmadfokú büntetőeljárásban.
  Debr. Jogi Műh. 10 (3), 120-137, 2013.
 2. Háger, T.: A jogerő és a végrehajthatóság fontos kérdései a büntetőperben - recenzió Elek Balázs A jogerő a büntetőeljárásban című monográfiájához.
  Ügyészek Lapja. 2 73-80, 2013.
  (Ismertetett mű: Elek Balázs. -A jogerő a büntetőeljárásban /Debrecen : DE ÁJK Büntető Eljárásjog Tanszék, 2012316)
 3. Háger, T.: A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban.
  Büntetőjogi szle. 2 (1-2.), 19-29, 2013.
 4. Háger, T.: A megalapozatlanság kiküszöböléséhez vezető folyamat a másodfokú büntetőperben.
  Jogelméleti szle. 2 29-43, 2013.
 5. Tóth, A., Háger, T.: A terhelt vallomása a büntetőeljárás bírósági szakaszában, egyes eljárási szabálysértések megítélése.
  Miskolci jogi szle. 8 (2), 78-91, 2013.
 6. Háger, T.: Az érdekellentétben megnyilvánuló védői kizárási ok a büntetőeljárásban.
  Ügyvédek lapja. 1 (2), 2-6, 2013.
 7. Háger, T.: Az ítéleti tényállás megalapozottságával kapcsolatos egyes kérdések a büntetőperben.
  Jogelméleti szle. 2 (1), 31-44, 2013.
 8. Háger, T.: Az ügyvédi titoktartással kapcsolatos relatív tanúvallomási akadály a büntetőperben.
  Jura. 2 61-66, 2013.
 9. Háger, T.: Gondolatok Jerome Frank Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt című válogatott írásairól.
  Jogelméleti szle. 14 (4), [1-17], 2013.
 10. Háger, T.: Új szabadságelvonással járó szankció a büntető törvényben (Gondolatok az elzárásról).
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 99-104, 2013.
 11. Háger, T.: Új tényállás a büntető törvényben: a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása.
  Büntetőjogi szle. 2 (3), 36-43, 2013.
 12. Háger, T.: Védelem a kiemelt jelentőségű büntetőügyekben.
  Ügyvédek lapja. 1 (5), 14-17, 2013.
2012
 1. Tóth, A., Háger, T.: A szakértői bizonyítással kapcsolatos eljárási szabálysértések és azok jogkövetelményei a büntetőperben.
  In: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Szerk.: Elek Balázs, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 87-98, 2012. ISBN: 9879634735496
2011
 1. Kardos, S., Háger, T.: A bírói határozat végrehajthatósága, a határozat jogerősítő záradékkal való ellátása.
  Debr. jogi műh. 8 (2), [1-14], 2011.
 2. Háger, T.: A büntetőeljárásban a másodfokú tárgyalás és nyilvános ülés, valamint a harmadfokú nyilvános ülés lefolytatása és jegyzőkönyvezése.
  [Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], [Miskolc], 20 p., 2011.
 3. Háger, T.: A tárgyalás előkészítésének egyes kérdései az elsőfokú büntetőeljárásban.
  [Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], [Miskolc], 13 p., 2011.
 4. Kardos, S., Háger, T.: Az első fokon megállapított tényállás megalapozatlanságának orvoslása - a tényálláshoz kötöttség elve [Be 351-352.].
  Debr. jogi műh. 8 (2), [1-4], 2011.
 5. Kardos, S., Háger, T.: Büntetőperben a másodfokú határozatok szerkesztése.
  [Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], [Miskolc], 15 p., 2011.
2007
 1. Háger, T., Bencze, M.: Gondolatok a tanút a büntetőperben megillető relatív mentességi jogról.
  Bírák lapja. 26 (1), 93-99, 2007.
2006
 1. Háger, T., Bencze, M.: A bizonyítási eszközök néhány problémája a magyar büntetőeljárásban.
  Bírák lapja. 2 105-115, 2006.
 2. Lakatos, Z., Háger, T.: A büntető elsőfokú tárgyalás menetrendje, jegyzőkönyvi mintája.
  [Debreceni Ítélőtábla], [Debrecen], [50 p.], 2006.
 3. Kardos, S., Háger, T.: A büntető másodfokú határozatok, perújítási határozatok.
  [Debreceni Ítélőtábla], [Debrecen], [50 p.], 2006.
 4. Kardos, S., Gömöri, O., Háger, T.: A debreceni Ítélőtábla indítványa az Alkotmánybírósághoz.
  Fundamentum. 10 (1), 113-118, 2006.
 5. Háger, T., Bencze, M.: Miranda és társai vs. bizonyítási gyakorlat a magyar büntetőeljárásban.
  Kontroll. 1 22-32, 2006.
feltöltött közlemény: 55 Open Access: 12
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK