Tudóstér: Tóth Andrea Noémi publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 47 Open Access: 10
2024
 1. Tóth, A.: "A jogegység követelménye a büntető-, a közigazgatási és a polgári eljárásban" beszámoló a Kúria Werbőczy Kutatóintézet III. Kutatóintézeti Napjáról.
  Kúriai Dönt. 72 (2), 397-400, 2024.
2023
 1. Tóth, A.: A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás aktuális gyakorlati kérdései.
  Debr. jogi műh. 20 (3-4), 115-137, 2023.
2022
 1. Tóth, A.: "Alaptörvényi követelmények a közigazgatási és a bírói eljárással szemben": Beszámoló a Kúria Werbőczy Kutatóintézet I. Kutatóintézeti Napjáról.
  Kúriai Dönt. 70 (9), 1486-1487, 2022.
 2. Tóth, A.: A szakértői tevékenység kriminalisztikai jelentősége, különös tekintettel a vérnyomelemzésre és vérnyomvizsgálatra.
  Büntetőjogi Szemle. 11 (1), 97-101, 2022.
2021
 1. Tóth, A.: A büntetőeljárás fő céljának érvényesülése a semmisségi panasz- és a felülvizsgálati eljárásban.
  ERJOG. 2 (1), 171-178, 2021.
 2. Tóth, A.: A büntetőeljárás fő céljának érvényesülése a semmisségi panasz- és a felülvizsgálati eljárásban.
  Kúriai Dönt. 69 (8), 1265-1268, 2021.
 3. Tóth, A.: Les motifs de révision de l'arret définitif, en particulier la décision de la Cour Constitutionnelle = The grounds for revision of the final judgment, in particular the decision of the Constitutional Court.
  J. Facult. Law Oradea. 5 (1), 64-69, 2021.
 4. Tóth, A.: The changes and challenges of the rules on review proceedings.
  Büntetőjogi Szemle. 10 (Klsz.), 90-91, 2021.
2020
 1. Tóth, A.: Les nouvelles règles de l'injonction d'éloignement en Hongrie.
  Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. 3 (3), 807-813, 2020.
2019
 1. Tóth, A.: A hűtlen kezelés szabályozásának története és néhány aktuális kérdése.
  Magyar jog. 66 (6), 277-286, 2019.
 2. Tóth, A.: A perújítás, mint alkotmányos jog: Az Emberi Jogok Európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlata.
 3. Tóth, A.: A távoltartás új szabályairól.
  Miskolci jogi szle. 14 (2.Klsz.2.köt.), 407-416, 2019.
2018
 1. Tóth, A.: A távoltartás "története", különös tekintettel a magyar büntetőeljárásra.
  In: Szakkollégiumi almanach 2018 : A Praetor Sztakkollégium Büntető Eljárásjogi Műhelyének Tanulmánykötete. Szerk.: Szabó Krisztián, Printart-Press Kft., Debrecen, 183-199, 2018. ISBN: 9786158066396
 2. Tóth, A.: A távoltartás jogintézménye.
  [Debreceni Egyetem], Debrecen, 242 p., 2018. ISBN: 9789634739906
2017
 1. Tóth, A.: A magyar jogrendszer lehetséges válaszreakciói egy (esetleges) terrorcselekményre.
  Iustum aequum salut. 4 43-53, 2017.
 2. Tóth, A.: Nemzeti és nemzetközi bíróságok küzdelme a súlyos emberi jogsértések ellen: a terrorizmus.
  Kúriai dönt. 65 (3.), 409-416, 2017.
2016
 1. Tóth, A.: A büntetőeljárás gyorsításáról.
  Jogtud. közl. 71 (2), 124-126, 2016.
  (Ismertetett mű: Pápai-Tarr Ágnes. -A büntetőeljárás gyorsításáról /Budapest : Gondolat K., 2012. -323 p.)
 2. Tóth, A.: Súlyos emberi jogsértések a strasbourgi bíróság esetjogának tükrében: háborús és emberiesség elleni bűncselekmények, népirtás.
  Kúriai dönt. 10 1243-1248, 2016.
2015
 1. Tóth, A.: A távoltartás és az alapvető jogok.
  Jura. 1 142-150, 2015.
 2. Tóth, A.: A távoltartás jövője a büntetőeljárásban.
  In: Úton a bírói meggyőződés felé, A készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja. Szerk.: Elek Balázs, Miskolczi Barna, Printart-Press, Debrecen, 140-158, 2015. ISBN: 9789638996367
 3. Tóth, A.: A távoltartás lélektana.
  Magyar jog. 62 (7-8), 407-416, 2015.
 4. Tóth, A.: Múlt, jelen, jövő: merre tart a távoltartás?.
  Pro futuro. 1 84-100, 2015.
2014
 1. Tóth, A.: A sportrendezvény látogatásától való eltiltás, avagy új büntetés az új büntető törvénykönyvben.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 363-375, 2014. ISBN: 9789634736745
 2. Tóth, A.: A zaklató távoltartása.
  Belügyi szle. 12 99-114, 2014.
 3. Tóth, A.: Az osztrák és magyar távoltartás összehasonlító elemzése.
  In: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában. Szerk.: Zoványi Nikolett, Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály, Budapest- Debrecen, 276-282, 2014. ISBN: 9786158004411
 4. Tóth, A.: Gondolatok a jogalkalmazási mintákról és problémákról.
  Magyar jog. 9 538-541, 2014.
  (Ismertetett mű: Bencze Mátyás. -Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a magyar bírói ítélkezésben /Budapest : Gondolat, 2011188 p.)
 5. Tóth, A.: Határokon átívelő távoltartás - az Európai Védelmi Határozat.
  In: Tavaszi Szél - Spring Wind 2.. Szerk.: Csiszár Imre, Kőmíves Péter Miklós, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, 293-299, 2014. ISBN: 9789638956064
 6. Elek, B., Háger, T., Tóth, A.: Igazság, ideál és valóság: tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére.
  DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 385 p., 2014. ISBN: 9789634736745
2013
 1. Tóth, A.: A hatóságok szerepe a távoltartás elrendelésében Magyarországon és Ausztriában.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 279-283, 2013.
 2. Elek, B., Tóth, A.: A jogerő a büntetőeljárásban.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 316 p., 2013. ISBN: 9789634735984
 3. Tóth, A.: A kiutasításról a bírói gyakorlat tükrében.
  Büntetőjogi szle. 3 67-73, 2013.
 4. Tóth, A.: A távoltartás anomáliáinak polgári jogi vetületei.
  Jogelméleti szle. 22013.
 5. Tóth, A., Háger, T.: A terhelt vallomása a büntetőeljárás bírósági szakaszában, egyes eljárási szabálysértések megítélése.
  Miskolci jogi szle. 8 (2), 78-91, 2013.
 6. Tóth, A.: La praqtique de l'injonction d'éloignement en Autriche.
  Profectus in Litteris. 5 341-348, 2013.
 7. Tóth, A.: Le changement du but de l'injonction d'éloignement au regard des exigences internationales.
  Profectus in Litteris. 4 247-254, 2013.
 8. Tóth, A.: Le systéme de l'injonction d'éloignement en Autriche.
  Curentul juridic. 3 50-54, 2013.
 9. Tóth, A.: Restraining order in the Hungarian legal system.
  In: Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb, Sekcia trestného práva = Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities, Session of Criminal Law. Ed.: Yvetta Turayová, Jozef Centés, Iveta Fedorovicová, Pavol Toman, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava, 1083-1088, 2013. ISBN: 9788071603658
 10. Tóth, A.: Távoltartás osztrák mintára?.
  Debr. jogi műh. 10 (3), 107-119, 2013.
2012
 1. Tóth, A., Háger, T.: A szakértői bizonyítással kapcsolatos eljárási szabálysértések és azok jogkövetelményei a büntetőperben.
  In: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Szerk.: Elek Balázs, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 87-98, 2012. ISBN: 9879634735496
 2. Tóth, A.: A szakértő szerepe a távoltartás elrendelésére irányuló eljárásban.
  In: Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Szerk.: Elek Balázs, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 65-76, 2012. ISBN: 9879634735496
 3. Tóth, A.: L'injonction d'éloignement au regard des exigences européennes.
  In: Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2012. november 8. Állam-és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Miskolc, 183-186, 2012.
 4. Tóth, A.: Le systeme de l'organisation de la médiation pénale en Hongrie.
  Curentul juridic. 50 72-75, 2012.
2011
 1. Tóth, A.: A távoltartás anomáliái.
  Studia juvenum. 4 (1), 233-241, 2011.
 2. Tóth, A.: A távoltartás hatályos szabályozásának hiányosságai.
  In: Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2011. november 8. : Állam-és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Miskolc, 175-179, 2011.
 3. Árva, Z., Balogh, É., Bartha, I., Bocskai, E., Nagyné Dorka, D., Fodor, L., Gyüre, A., Kovács, Z., Talabos Dávidné, L., Mészáros, G., Szabó, Z., Szilágyi, E., Tóth, A., Veszprémi, B.: Bibliográfia: a 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája.
  Pro futuro. 1 (1), 146-173, 2011.
2009
 1. Tóth, A.: A közvetítői eljárás gyakorlati problémái.
  Debr. jogi műh. 6 (1), 2009.
 2. Tóth, A.: A mediátor szerepe a közvetítői eljárásban Magyarországon és Franciaországban.
  Studia juvenum. 331-341, 2009.
feltöltött közlemény: 47 Open Access: 10
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK