Tudóstér: Kiss János publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 54 Open Access: 7
2021
 1. Kiss, J., Barth, A.: A személyiség és az önismeret szerepe a mentori munkában, a duális képzés során.
  In: Mentori kézikönyv : Szociális munka Duális képzés mentorainak. Szerk.: Fábián Gergely, Fedor Anita, Hüse Lajos, Szoboszlai Katalin, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 117-137, 2021.
 2. Kiss, J.: Ki, kinek a kije: mentorszerep a duális képzésben?.
  In: Mentori kézikönyv: Szociális munka Duális képzés mentorainak. Szerk.: Fábián Gergely, Fedor Anita, Hüse Lajos, Szoboszlai Katalin, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 73-87, 2021.
 3. Kiss, J.: Tanulói és a tanári személyiség kölcsönhatásai, avagy a pedagógiai kapcsolat fontosabb pszichológiai jelenségeinek bemutatása, az alapvető fogalmak mentén.
  In: Oktatásfejlesztési ismeretek a szakmai tanárok, a duális képzésben részt vevő oktatók, mentorok részére. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 83-143, 2021. ISBN: 9789633189382
 4. Kovács, J., Kiss, J., Kőműves, Z.: Társas és társadalomlélektani gondolatok, töprengések a covid-19 járvány kapcsán.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2021 "Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz" : Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Vámosiné Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 15, 2021. ISBN: 9789634903529
2019
 1. Sárváry, A., Kiss, J., Majer, R., Mohácsi, B., Kovács, J.: A Mentálhigiénés Iroda Tevékenysége a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán.
  In: Kortárs kihívások és megoldások a közegészségügyben : V. Közegészségügyi Konferencia, Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely, 7, 2019.
 2. Kőműves, Z., Nagyné Koncz, M., Kovács, J., Kiss, J.: IKI GAI avagy időskori depresszió és demoralizáció vizsgálata intézményben élő idősek körében.
  In: Nyíregyházi Gerontológiai Napok XII. Nemzetközi Tudományos Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Patyán László, Bene Ágnes, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 16, 2019. ISBN: 9789634901532
2018
 1. Kiss, J.: Az együttérzés tanítása, avagy a gyűlöletet (magától) senki nem hagyja el.
  Párbeszéd. 5 (3), 1-3, 2018.
  (Ismertetett mű: Elliot Aronson. -Columbine után /Budapest : Ab Ovo Kiadói Kft., 2009. -188 p.)
 2. Kiss, J.: Széljegyzet....
  Acta med. sociol. 8 (25), 5-9, 2018.
 3. Majer, R., Sárváry, A., Mohácsi, B., Kovács, J., Kiss, J.: The mental health survey at the University of Debrecen Faculty of Health's students.
  In: Global challenges in a changing world : new roles and competencies in the field of nursing. Szerk.: Sárváry Attila, Papp Katalin, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 48-49, 2018. ISBN: 9789634900207
2017
 1. Kovács, J., Kiss, J.: Felmérések segítő szakmákra készülők tanulási stílusáról.
  In: Személyes tér - közös világ: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI.. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. Szerk.: Lippai Edit, Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest, 233-234, 2017. ISBN: 9786158024150
 2. Kiss, J.: Révkalauzok, a szakkollégiumi vizeken: mentor, tutor, témavezető....
  In: Fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása. Szerk.: Hüse Lajos, Molnár Erzsébet, Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 145-162, 2017. ISBN: 9789631293821
2016
 1. Kiss, J.: A szakdolgozatok belső struktúrája, arányai, terjedelme, avagy mennyi is az annyi?.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 231-234, 2016. ISBN: 9789633185865
 2. Bodnár, É., Sass, J., Kiss, J.: A tanárokkal kapcsolatos elvárások tanulói és pedagógusszemmel.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 348, 2016. ISBN: 9789633065136
 3. Kiss, J.: A társas kultúra és önismeret jelentősége a tanári személyiség fejlesztésében: A Kelet-Magyarországi képzési gyakorlatok és a változtatás lehetőségei.
  In: Inkluzív nevelés - inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 235-267, 2016. ISBN: 9789633186152
 4. Sass, J., Bodnár, É., Köpeczi-Bócz, T., Kiss, J.: Érzelmi igénybevétel a tanári pályán.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2015: Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világ. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 105-111, 2016. ISBN: 9786155460944
2015
 1. Barth, A., Nagy, I., Kiss, J.: Comparison the Psychological Wellbeing of University Students from Hungary and Romania.
  Practice Theor. Syst. Educ. 10 (2), 186-193, 2015.
 2. Sass, J., Bodnár, É., Köpeczi-Bócz, T., Kiss, J.: Érzelmi igénybevétel a tanári pályán.
  In: Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa : tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita, Óbudai Egyetem, Budapest, 274, 2015. ISBN: 9786155460531
 3. Sass, J., Bodnár, É., Kiss, J.: Hallgatói értékek, motiváció és érzelmi beállítódás, mint a jóllét előrejelzőinek összehasonlító vizsgálata - egy utánkövetéses vizsgálat első lépése.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014: Oktatás és nevelés - Gyakorlat és tudomány. Szerk.: Tóth Zoltán, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Debrecen, 304-318, 2015.
 4. Kiss, J., Almássy, Z., Kovács, K., Kovács, J.: Improving Self-knowledge and Social Culture in Teacher Training: Presentation of the Present Practice and Recommendation of a Possible Model.
  In: Cross-curricular connections. Szerk.: Attila Horváth H., Krisztián Pálvölgyi, Éva Bodnár, Judit Sass, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 51-64, 2015. ISBN: 9789636829506
 5. Kiss, J., Barth, A., Takács, P.: Munkaérték preferenciák és más tényezők állandósága és változásai egyetemi hallgatók körében.
  In: Szociálpszichológiai tanulmányok a Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék fennállásának 25. évfordulójára. Szerk.: Kovács Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 97-116, 2015. ISBN: 9789633185230
 6. Kiss, J., Almássy, Z., Kovács, K., Kovács, J.: Önismeret és társas kultúra.
  In: A tanárképzés jövőjéről. Szerk.: Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, 53-68, 2015. ISBN: 9789636829483
 7. Barth, A., Kiss, E., Kiss, J.: Topical problems of professional training of social work specialists: modern tendencies.
  In: Aktualni problemy sotsialnoyi roboty i pidhotovky fakhivtsiv: suchasni tendentsiyi: Materialy dopovidey ta povidomlen Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Szerk.: I. V. Kozubovskoyi, Ungvári Egyetem, Ungvár, 149-151, 2015.
2014
 1. Fábián, G., Lawson, T., Fónai, M., Kiss, J., Soelter, E.: An International Comparison of the Career of Social Work By Students in Social Work.
  Acta Med. Sociol. 5 (13-14), 5-26, 2014.
 2. Kiss, J.: Az ápoló utánpótlás: tehetséggondozás a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán.
  In: The present and the future of nursing and midwifery - VII. International Symposium : Abstract book = Az ápolói és szülésznői munka jelene és jövője - VII. Nemzetközi Szimpózium : Abstract gyűjtemény. Szerk.: Papp Katalin, Ozsváthné Karap Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, , 2014. ISBN: 9789634737292
 3. Sass, J., Bodnár, É., Kiss, J.: Hallgatói értékek, motiváció és érzelmi beállítódás mint a jóllét előrejelzőinek összehasonlító vizsgálata: egy utánkövetéses vizsgálat első lépései.
  In: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány: tartalmi összefoglalók. Szerk.:: Buda András, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 61, 2014. ISBN: 9789634737421
 4. Kiss, J., Kovács, J., Marsi, E., Papp, K., Sárváry, A., Sárváry, A., Ujváriné Siket, A., Vízvári, L., Ködmön, J.: Mentorápoló ismeretek: jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 291 p., 2014. ISBN: 9789633184806
2013
 1. Kiss, J.: Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat tanulságai.
  Acta Med. Sociol. Különsz. 4 (10), 11-28, 2013.
 2. Szabó, H., Orosz, H., Kiss, J.: Munkaérték preferenciák és az azokat befolyásoló szociális tényezők összehasonlító vizsgálata a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskola és a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem hallgatói körében.
  Acta Med. Sociol. Különsz. 4 (10), 53-70, 2013.
 3. Orosz, H., Szabó, H., Kiss, J.: Ungvári és nyíregyházi egyetemi hallgatók pályaválasztási attitűdjei és pályaképének főbb értékrendi alapjai.
  Acta Med. Sociol. Különsz. 4 (10), 109-125, 2013.
2012
 1. Kiss, J., Keresztény, E.: A hallgatókat segítő önkéntes munka két példája a Debreceni Egyetemen.
  In: Aktualni problemi szocialnoj roboti i pidgotovki fahivciv : rozvitok volonterszkogo ruhu v Ukraini ta za rubezsem. Ed.: I. B. Kozubovszkoj, Uzsgorodszkij Nacionalnij Universzitet Kafedra Szociologii i Szocialnoj Roboti, Ungvár, 86-88, 2012.
 2. Fábián, G., Kiss, J., Patyán, L., Huszti, É.: Életminőség Nyíregyházán 2008-2010: [Az Acta Medicinae et Sociologica című folyóirat tematikus különszáma].
  Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 196 p., 2012.
 3. Patyán, L., Kovács, J., Kiss, J.: Szociális munkások egyéni segítő kompetenciáinak vizsgálata.
  In: Social Work and Specialists Training within the Bologna Process demands. Ed.: I. B. Kozubovszka, Uzsgordszkij nacionalnij Unyiverszitét, Uzhgord, 63-66, 2012.
2011
 1. Kovács, J., Kiss, J., Oroszné Pál, Z., Sárváry, A., Zolnai, E.: Kommunikációs kompetencia fejlesztése - segítő szakmákra készülő hallgatóknál.
  In: Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) XX. Nagygyűlése: Hagyomány és megújulás. Szerk.: Vargha András, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 139-140, 2011. ISBN: 9789638791542
 2. Kiss, J., Fónai, M., Kovács, J., Patyán, L.: Munkaértékpreferenciák összehasonlító vizsgálata egyetemi hallgatóknál.
  In: Social Work and Specialists Training within the Bologna Process demands. Szerk.: I. B. Kozubovszka, Uzsgordszkij nacionalnij Unyiverszitét, Uzhgorod, 25-29, 2011.
 3. Kiss, J.: Önismeret, személyiség és személyiségpercepció szerepe a tereptanári munkában, a terepgyakorlaton.
  In: Módszetani kézikönyv tereptanároknak. Szerk.: Fábián Gergely, Hüse Lajos, Pornói Imre, Szoboszlai Katalin, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar és Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 207-231, 2011.
 4. Fónai, M., Kiss, J.: The interrelation of work-value preferences and students' image of profession.
  HERJ. 1 (3), 1-17, 2011.
2010
 1. Kiss, J.: Acta Medicinae et Sociologica.
 2. Fónai, M., Kiss, J., Márton, S., Zolnai, E.: Characteristics of the work value choices of the university students.
  In: Twenty years of health care education and social sciences at the Faculty of Health Medical and Health Science Center University of Debrecen / [ed. Anita Fedor R. and Imre Semsei], DEOEC Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza, 38-59, 2010. ISBN: 9789633180655
 3. Oroszné Pál, Z., Kiss, J.: Értékpreferencia vizsgálat egy vidéki kisváros felsőtagozatos (10-17 éves) tanulói körében.
  In: Egyén és kultúra : a pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira : a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése : programfüzet / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, [Pécs], 10, 2010.
 4. Kiss, J.: Új irat a tudomány könyvespolcán.
  Acta Med. Sociol. 1 2-4, 2010.
 5. Kiss, J.: Új irat a tudomány könyvespolcán.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 45 (4), 502-503, 2010.
2005
 1. Fónai, M., Zolnai, E., Kiss, J.: A hallgatók munkaérték preferenciái.
  In: Régió és oktatás : európai dimenzióban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 190-203, 2005. ISBN: 9632175859
2001
 1. Fónai, M., Kiss, J., Fábián, G.: A szociális munkás szakos hallgatók pályaképe: a professzió sztenderdjei és a nemzeti-kulturális változó.
  In: Multikulturalizmus és oktatás : a Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztálya, a Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Szociológiai Tanszéke általal Multikulturalizmus és oktatás címmel 1998. szeptember 19-én rendezett konferncia előadásai / [szerk. Kiss Gabriella], Debreceni Egyetem Kossuh Egyetemi Kiadója, Debrecen, 75-93, 2001. ISBN: 9634725317
 2. Kiss, J., Fábián, G., Fónai, M.: Szociális és egészségügyi szakos hallgatók szakmával kapcsolatos tudattartalmának összehasonlító vizsgálata.
  In: 15. Munka- és Szervezetpszichológus Szakmai Napok, Esztergom, 2000. Szerk.: Dienes Erzsébet, Takáts Ágnes, Foglalkoztatási Hivatal, Budapest, 144-159, 2001. ISBN: 9630089165
 3. Kiss, J., Hüse, L.: Tartalomelemzés: kérdőívek és interjúk belső tartalomelemzése.
  In: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Szerk.: Fónai Mihály, Kerülő Judit, Takács Péter, Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, 89-103, 2001. ISBN: 9630076977
1999
 1. Kovács, J., Török, Z., Kiss, J.: Influence Tactics Using by Medical Staffs.
  In: Ninth European Congress on Work and Organisational Psychology - Innovations for Work, Organization and Well-being. Ed.: Matti Vartiainen, MIKTOR, Helsinki, 265, 1999. ISBN: 9518022895
 2. Kovács, J., Török, Z., Kiss, J., Vetési, G.: Studying Effectiveness of Professional Skills Training Groups.
  In: Ninth European Congress on Work and Organisational Psychology - Innovations for Work, Organization and Well-being. Ed.: Matti Vartiainen, MIKTOR, Helsinki, 219, 1999. ISBN: 9518022895
 3. Kiss, J.: Suicidumot megkísérelt személyekkel felvett mélyinterjúk tapasztalatai.
  In: Peremvidék. Szerk.: Lukácskó Zsolt, Fónai Mihály, Fábián Gergely, DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar ; Salgótarján : Népjóléti Képzési Központ, Nyíregyháza, 201-216, 1999. ISBN: 9639070394
 4. Kiss, J.: Szociális munkás szakos hallgatók munkaértékpreferenciáinak nemzetközi összehasonlítása.
  In: Peremvidék. Szerk.: Lukácskó Zsolt, Fónai Mihály, Fábián Gergely, DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar ; Salgótarján : Népjóléti Képzési Központ, Nyíregyháza, 251-275, 1999. ISBN: 9639070394
 5. Fónai, M., Fábián, G., Kiss, J.: Szociális munkás szakos hallgatók pályaképének néhány eleme.
  Esély. 10 (1), 114-134, 1999.
1998
 1. Kiss, J.: Munkaértékpreferenciák összehasonlító vizsgálata szociális munkás hallgatóknál.
  DOTE EFK tud. közl. 1998 (1), 411-434, 1998.
1995
 1. Fábián, G., Fónai, M., Kiss, J.: Social Worker: occupational image = Sozialarbeiter : Berufsbild = Szociális munkások pályaképe.
  In: Sozialwissenschaften im neuen Osteuropa : Institutionen und Forschungsprojekte : 1993/1994. Eds.: by Heinrich Best, Ulrike Becker, Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn-Berlin, , 1995. ISBN: 3820601082
 2. Kiss, J.: Szociális munkás hallgatók pályaképe kultúrközi összehasonlító vizsgálatokból.
  In: Munkapszichológus Szakmai Napok (10.)(1995)(Sárospatak). Szerk.: Dr. Dienes Erzsébet, Dr. Schenker László, Munkalélektani koordináló tanács, Sárospatak, 125-133, 1995.
 3. Fónai, M., Fábián, G., Kiss, J.: The intelligentsia in the press of the postcommunist transition.
  In: Sozialwissenschaften im neuen Osteuropa : Institutionen und Forschungsprojekte : 1993/1994. Ed.: H. Best, Becker, Berlin, Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn, 576, 1995. ISBN: 3820601082
feltöltött közlemény: 54 Open Access: 7
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK