Tudóstér: Szikszainé dr Nagy Irma publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 81 Open Access: 4
2016
 1. Szikszainé Nagy, I.: A nyelvi játék mint versformáló erő.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 145-167, 2016, (Officina textologica,ISSN 1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
 2. Szikszainé Nagy, I.: Játékos komolyság - komoly játékosság Weöres Sándor költői játékterén.
  In: Prózától a líráig: Írások Nagy L. János tiszteletére. Szerk.: Tóth Szergej, Rozgonyiné Molnár Emma, SZTE Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 43-54, 2016. ISBN: 9786155455605
2015
 1. Szikszainé Nagy, I.: Onomasztikai játékok a költészetben.
  Acta Acad. Paedagog. Agriensis. Sect. Linguist. Hung. 42 191-202, 2015.
2014
 1. Szikszainé Nagy, I.: A költészet nyelvi játékait teremtő tényezők.
  Magy. nyelvjár. 52 199-208, 2014.
2012
 1. Szikszainé Nagy, I.: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 207 p., 2012. ISBN: 9789633181942
 2. Szikszainé Nagy, I.: A szertartási és a költői litániák szöveg- és stílusszerkezetet teremtő alakzatai.
  In: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157-196, 2012.
 3. Szikszainé Nagy, I.: Egy reklámszövegtípusról - határok nélkül.
  In: Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet / Balázs Géza, Veszelszky Ágnes szerk, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 204-208, 2012.
2011
 1. Szikszainé Nagy, I.: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 251 p., 2011. ISBN: 9789633181249
 2. Szikszainé Nagy, I.: Szövegelemzés.
  In: Nyelvészetről mindenkinek. Szerk.: Balázs Géza, Inter Nonprofit Kft., Budapest, 344-350, 2011.
2010
 1. Szikszainé Nagy, I.: Kazinczy-epigrammák stílusszerkezete.
  In: Ragyogni és munkálni. Szerk.: Debreczeni Attila; Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 58-64, 2010. ISBN: 9789634733553
2009
 1. Szikszainé Nagy, I.: A Tóth Árpád-i "hegyi beszéd".
  Az Eszterházi Károly Főisk. Tud. Közl. Tan. M. Nyelv. 250-255, 2009.
 2. Szikszainé Nagy, I.: Bozsik Gabriella: Két évtized a helyesírásért.
  Magy. Nyelvőr. 133 (4), 496-498, 2009.
  (Ismertetett mű: Bozsik Gabriella. -Két évtized a helyesírásért /Eger : EKF Líceum K., 2008. -270 p.)
 3. Szikszainé Nagy, I.: Hallgatóság nélkül nincs szónoki beszéd.
  In: A testbeszéd és a szónoklat. Szerk.: A. Jászó Anna, Trezor Kiadó, Budapest, 136-139, 2009, (A régi új retorika)
 4. Szikszainé Nagy, I., Balázs, G.: Kazinczy Ferenc, a stílus teoretikusa és művésze.
  In: A nyelvújítás jelvilága. Szerk.: Balázs Géza, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 22-31, 2009, (Magyar szemiotikai tanulmányok ; 21.)
 5. Szikszainé Nagy, I.: Kornyáné Szoboszlay Ágnes 70 éves.
  Magy. nyelvjár. 46 187-191, 2009.
 6. Szikszainé Nagy, I.: On the rhetoric and stylistics of interrogative figures.
  Sprachtheorie und germanistische Linguistik. 19 (1), 61-68, 2009.
2008
 1. Szikszainé Nagy, I.: A kérdésalakzatok retorikája és stilisztikája.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 408 p., 2008.
 2. Szikszainé Nagy, I.: Alakzatfunkciók.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 56-61, 2008.
 3. Szikszainé Nagy, I.: A Nyugat stiláris sokszínűsége: a Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 166 p., 2008. ISBN: 9789634731740
 4. Szikszainé Nagy, I.: A Tóth Árpád-i impresszionizmus.
  In: A Nyugat stiláris sokszínűsége / (szerk.) Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 159-166, 2008.
 5. Szikszainé Nagy, I.: Dubitáció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 160-165, 2008.
 6. Szikszainé Nagy, I.: Hangalakzatok.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 259-260, 2008.
 7. Szikszainé Nagy, I.: Interrogáció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 304-310, 2008.
 8. Szikszainé Nagy, I.: Kommunikáció.
  In: Alakzatlexikon : aretorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 339-343, 2008.
 9. Szikszainé Nagy, I.: Locus communis.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 378-379, 2008.
 10. Szikszainé Nagy, I.: Perkontáció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 454-455, 2008.
 11. Szikszainé Nagy, I.: Raciocináció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 486-492, 2008.
 12. Szikszainé Nagy, I.: Szubjekció.
  In: Alakzatlexikon : a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve / (szerk.) Szathmári István, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 575-581, 2008.
2007
 1. Szikszainé Nagy, I.: A szerzőség problémája: vélemény Hubbes Emese szónoklatáról.
  In: A memória és a szónoki beszéd : a régi új retorika" : a retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a nyolcadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei / (szerk.) Adamikné Jászó Anna, Aczél Petra, Trezor Kiadó, Budapest, 167-168, 2007.
 2. Szikszainé Nagy, I., Adamikné Jászó, A., Aczél, P.: A szónoki hatás egyik kulcsa a jó témaválasztás: vélemény Soltész Márton beszédéről.
  In: A memória és a szónoki beszéd : a régi új retorika "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a nyolcadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Szerk.: A. Jászó Anna, Aczél Petra, Trezor Kiadó, Budapest, 115-116, 2007.
 3. Szikszainé Nagy, I.: Magyar stilisztika.
  Osiris Kiadó, Budapest, 752 p., 2007. ISBN: 9789633899045(kötött)
2006
 1. Kocsány, P., Szikszainé Nagy, I.: Alakzatok: előtanulmányok egy tervezett alakzatlexikon számára.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 56 p., 2006. ISBN: 9631957632
2005
 1. Petőfi, S., Szikszainé Nagy, I.: A korreferencialitás poliglott megközelitése.
  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 133 p., 2005. ISBN: 963472907X
 2. Szikszainé Nagy, I.: Die rhetorische Frage in den Rhetoriken des Altertums.
 3. Szikszainé Nagy, I.: József Attila, a stílus művésze: tanulmányok József Attila stílusművészetéről.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 137 p., 2005. ISBN: 9634729088
 4. Szikszainé Nagy, I.: Kérdésalakzatra épített József Attila-i verskompozíciók.
  In: József Attila, a stílus művésze : tanulmányok József Attila stílusművészetéről : a József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából 2005. április 11-én Debrecenben megtartott stilisztikai tanácskozás anyaga. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetem, Debrecen, 116-123, 2005, (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 84.) ISBN: 9634729088
2004
 1. Szikszainé Nagy, I.: A kérdésalakzatok egy lehetséges tipológiája.
  In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI.: Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika. Szerk.: Büky László, JATE Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 135-142, 2004. ISBN: 963482692X
 2. Szikszainé Nagy, I.: A kérdésalakzatok világa.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 51-58, 2004.
 3. Petőfi, S., Szikszainé Nagy, I.: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai: fogalmi sémák.
  Kossuth Egyetemi K., [Debrecen], 155 p., 2004. ISBN: 9634728790
 4. Szikszainé Nagy, I.: Retorikai kérdések szleng variációi.
  In: Variabilitás és nyelvhasználat. Szerk.: Gecső Tamás, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 262-266, 2004, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 34.) ISBN: 9637094059
 5. Szikszainé Nagy, I.: Retorikus kérdésfunkciók Krúdy Az útitárs című kisregényében.
  In: Stílus és jelentés: tanulmányok Krúdy stílusáról. Szerk.: Jenei Teréz és Pethő József, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 75-84, 2004, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 31.) ISBN: 9639372986
2003
 1. Szikszainé Nagy, I.: A retorikai kérdés és felkiáltás határsávja.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 571-580, 2003.
2002
 1. Petőfi, S., Szikszainé Nagy, I.: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai: linearizáció: téma-réma szerkezet.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 200 p., 2002. ISBN: 963472714x
 2. Szikszainé Nagy, I.: Kossuth Lajos a szó művésze: tanulmányok Kossuth stílusművészetéről.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 131 p., 2002. ISBN: 9634727131
2001
 1. Szikszainé Nagy, I.: A frazeológia egység mint retorikai kérdés..
  In: A nyelvtantól a szövegtanig : tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére. Szerk.: Csatár Péter, Maitz Péter, Tronka Krisztián, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 304-310, 2001. ISBN: 9634725619
 2. Szikszainé Nagy, I.: A retorikai kérdés rövid tudománytörténete.
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 117 p., 2001. ISBN: 9631922294
 3. Petőfi, S., Szikszainé Nagy, I.: Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 147 p., 2001. ISBN: 963472549X
 4. Szikszainé Nagy, I.: Szövegértés - szövegelemzés - szövegalkotás: szövegtani gyakorlatok.
  Osiris, Budapest, 375 p., 2001. ISBN: 9633798809
1999
 1. Szikszainé Nagy, I.: Az elvont fogalmat megnevező főnevek előtti névelőhasználatról - szövegösszevető megközelítésben.
  Magy. nyelvjár. 37 429-434, 1999.
 2. Szikszainé Nagy, I.: Ikerülés - ikerítés.
  Magy. nyelvjár. 36 107-113, 1999.
 3. Szikszainé Nagy, I.: Jó bornak is kell cégér: állandósult szókapcsolatok, szólások és közmondások a reklámszövegekben.
 4. Szikszainé Nagy, I.: Leíró magyar szövegtan.
  Osiris, Budapest, 509 p., 1999. ISBN: 9633794226
 5. Szikszainé Nagy, I.: Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez: magyar nyelvű szövegek elemzése.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 159 p., 1999. ISBN: 9634723446
 6. Szikszainé Nagy, I.: Tűnődés a linearitás kérdésein.
 7. Szikszainé Nagy, I.: Versről textológiai megközelítésről.
1998
 1. Szikszainé Nagy, I.: A stiláris adekvátságot érvényre juttató korreferencia: (Példaszöveg: a Kurír 1997. VII. 5-i számában megjelent glossza.
 2. Szikszainé Nagy, I.: A szövegpragmatikai adekvátságot biztosító eszközök összefonódása egy reklámszövegben.
 3. Szikszainé Nagy, I.: Határozottság - határozatlanság: (egy magyar népmese intratextuális névelőhasználata).
  Magy. nyelvjár. 35 171-182, 1998.
 4. Szikszainé Nagy, I.: HB. - halotti beszédek - Kosztolányi: Halotti beszéd: (Disszonancia és konszonancia szövegen belül és szövegek között).
 5. Szikszainé Nagy, I.: József Attila: Falu: leíró jellegű vers szövegtani megközelítése.
 6. Szikszainé Nagy, I.: Sűrítettség és terjengősség Arany Zács Klára című balladájában.
1997
 1. Szikszainé Nagy, I.: "Nagyságos puszta", rideg paraszti lélek és írói megközelítése: (Móricz Komor Ló című novellája alapján).
  Magy. nyelvjár. 34 193-212, 1997.
 2. Szikszainé Nagy, I.: Ikerítéssel alakult becéző keresztneveink a névvel csúfolókban.
  In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai : (Miskolc, 1995. augusztus 28-30, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest ; Miskolc, 173-181, 1997, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványa, ISSN 0133-218x ; 209.)
1996
 1. Szikszainé Nagy, I.: A Hortobágy nyelvi világa Móricz novellájában.
  Magy. nyelvjár. 33 113-120, 1996.
 2. Szikszainé Nagy, I.: Az igenevek tanítása a középiskolában.
 3. Szikszainé Nagy, I.: József Attila: Ősz (Tar ágak bogak...): stilisztikai elemzés.
 4. Szikszainé Nagy, I.: Meditáció az álmondatról.
1995
 1. Szikszainé Nagy, I.: In memoriam Nagy János.
 2. Szikszainé Nagy, I., Szikszainé Nagy, I.: Nyitott és zárt szöveg: Terminológiai tisztázatlanságok.
  Magy. nyelvjár. 32 95-106, 1995.
 3. Szikszainé Nagy, I.: Út a komplex szövegelemzés elsajátításához.
 4. Szikszainé Nagy, I., Szikszainé Nagy, I.: Vers és szöveg.
  Magyartanítás. 2 16-21, 1995.
1994
 1. Szikszainé Nagy, I.: A textéma szövegtani megközelítése.
 2. Szikszainé Nagy, I.: Prózai alkotások stilisztikai elemzése.
 3. Szikszainé Nagy, I., Szikszainé Nagy, I.: Stilisztika.
  Trezor, Budapest, 219 p., 1994. ISBN: 9637685472
 4. Szikszainé Nagy, I.: Stilisztikai szakkollégium a tanítóképző főiskolán.
 5. Szikszainé Nagy, I.: Szövegértés, szövegértelmezés: Olvasásra nevelés és pedagógusképzés.
 6. Szikszainé Nagy, I.: Újabb nyelvújításra várva.
1993
 1. Szikszainé Nagy, I.: A. Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve. [Rec.].
 2. Szikszainé Nagy, I.: Az álikerszók.
  Magyar Nyelv 1993.
 3. Szikszainé Nagy, I.: Az ikesítés helye, szerepe szabályszerűségei a magyar nyelvben.
  Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1993.
 4. Szikszainé Nagy, I.: Stilisztika és retorika tanításának kísérlete a tanárképző főiskolán.
  In: /Szerk. Fekete Péter, Raisz Rózsa
feltöltött közlemény: 81 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK