Tudóstér: Gergely Éva publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 57 Open Access: 16
2023
 1. Gergely, É., Sándorné Veres, K., Barizsné Hadházi, E., Horváth, A.: Tehetséges hallgatók karriermotivációi és attitűdjei a Debreceni Egyetemmel kapcsolatban.
  JTGF. 18 (Különszám), 159-171, 2023.
2022
 1. Sándorné Veres, K., Gergely, É.: A Debreceni Egyetem, mint lehetséges munkahely - Tehetséges hallgatók munkavállalási motivációi.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban X. : Nemzetközi tudományos konferencia : Rezümékötet. Szerk.: Dajnoki Krisztina, Filep Roland, Pierog Anita, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 26, 2022. ISBN: 9789634904366
 2. Gergely, É., Szántó, G., Szondi, R.: A tehetségmenedzsment nyomában.
  In: Tanulmányok Berde Csaba tiszteletére : tanulmánykötet. Szerk.: Dajnoki Krisztina, Boros József, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Debrecen, 133-144, 2022. ISBN: 9789634904502
 3. Sándorné Veres, K., Gergely, É.: Tehetséggondozó programban részt vevő hallgatók attitűdjei a Debreceni Egyetemről.
  In: Kihívások és tanulságok a menedzsment területén. Fókuszban az Ipar 4.0 kihívásai : konferencia programfüzet, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 19-20, 2022.
2021
 1. Szondi, R., Gergely, É.: A teljesítményértékelés és visszajelzések összefüggései a karriersikerrel.
  Jelenkori Társad. Gazd. Foly. 16 (1-2), 91-101, 2021.
 2. Szondi, R., Gergely, É.: The complexity of performance appraisal interviews.
  Acta Oeconomica Universitatis Selye. 10 (1), 68-83, 2021.
2020
 1. Szondi, R., Gergely, É.: Disincentive factors in organisational knowledge transfer.
  An. Univ. Oradea. Econ. Sci. 29 (1), 425-438, 2020.
2019
 1. Szondi, R., Gergely, É.: Karriertervezés és megtartás - Nagyvállalatok gyakorlatai az IT szektorban.
  Taylor. 1 107-115, 2019.
2018
 1. Gergely, É., Pierog, A.: A tehetség megtartásának lehetőségei a karrierigények tükrében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (3), 31-43, 2018.
 2. Szondi, R., Gergely, É.: A teljesítményértékelés és a mentorálás szerepe egy gyakornoki programban.
  Taylor. 1 139-148, 2018.
 3. Pierog, A., Gergely, É., Dajnoki, K.: Vezetőkkel szembeni kompetencia elvárások.
  In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Szerk.: Dobrai Katalin, László Gyula, Sipos Norbert, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 478-492, 2018. ISBN: 9789634292388
2017
 1. Gergely, É., Madarász, T., Pierog, A.: A magas szintű teljesítményhez szükséges háttértényezők feltárása hallgatói mintán.
  Taylor. 9 (1), 139-145, 2017.
 2. Gergely, É., Bácsné Bába, É., Dajnoki, K.: A Monostorpályiban működő sporttevékenységű civil szervezetek tevékenységének feltárása.
  Régiókut. szle. 1 7-19, 2017.
 3. Szondi, R., Gergely, É.: Egy gyakornoki program kiválasztási és beillesztési folyamatának vizsgálata = Evaluation of a trainee program's selection and induction.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 2 (4), 502-511, 2017.
 4. Gergely, É., Szabó, Á.: Női karrier vizsgálata felsőoktatásban tanulók körében.
  Régiókut. szle. 1 201-212, 2017.
 5. Gál, T., Popovics, P., Katonáné Kovács, J., Gergely, É., Árváné Ványi, G.: Szervezeti kultúra és vezetői tulajdonságok vizsgálata az Észak-alföldi régióban.
  Taylor. 9 (2), 14-22, 2017.
2016
 1. Gergely, É.: A teljesítménymenedzsment funkcionális jellege.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 1 (1), 1-14, 2016.
 2. Pierog, A., Erdei, P., Gergely, É.: A Z generáció vezetőkkel szembeni elvárásai.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 1 (1), 1-11, 2016.
 3. Gergely, É.: Examining career orientations at the University of Debrecen.
  Apstract. 10 (4-5), 59-68, 2016.
 4. Gergely, É.: Karriervizsgálatok egyetemisták körében.
  Közép-Eur. Közl. 9 (2), 134-145, 2016.
 5. Gergely, É., Pierog, A.: Motivációs tényezők feltárása civil és profitorientált szervezeteknél.
  Gradus. 3 (1), 368-373, 2016.
 6. Gergely, É., Pierog, A.: Motivation, values, and career research among university students.
  Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. econ. 1 (1), 933-943, 2016.
 7. Gergely, É., Hágen, I., Pierog, A.: Munkaérték és karrierhorgony: egyetemisták körében végzett felmérés eredményei.
  Acta Carolus Robertus. 6 (2), 162-178, 2016.
 8. Gergely, É., Pierog, A.: Vezetőkkel szembeni elvárás-vizsgálatok egyetemisták körében.
  Taylor. 2 (23), 64-71, 2016.
2015
 1. Gergely, É.: "Gátló tényezők" feltárása a szervezetek teljesítménymenedzsment folyamatában.
  Taylor. 7 (3-4), 198-206, 2015.
 2. Deutsch, S., Gergely, É.: A munkahelyi stressz és elégedettség tényezőinek feltárása egészségügyi dolgozók körében.
  Acta Med. Sociol. 6 101-126, 2015.
 3. Gergely, É., Nagy, R.: Gazdasági szakos hallgatók tanulási motivációjának és személyes kompetenciáinak vizsgálata.
  Közép-Eur. Közl. 8 (4), 197-205, 2015.
 4. Pierog, A., Gergely, É.: Teljesítményértékelési szempontok civil és profitorientált szervezeteknél.
  In: "A vidék él és élni akar" : II. Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia . Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 90-94, 2015. ISBN: 9786155192340
 5. Szabó, B., Gergely, É., Tóth, F.: The examination of markets of organic foods.
  Táplálkozásmarketing. 2 (1), 45-50, 2015.
2014
 1. Gergely, É.: A teljesítményértékelés során figyelembe vett kompetenciák az egyes vezetői szintek esetén.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban : IV. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája Debrecen, Magyarország : Hajdú-Bihar Megyei Levéltár / Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 103-117, 2014.
 2. Gergely, É.: A teljesítményértékelő interjú célja, a visszajelzés hatása a teljesítményre.
  TAYLOR. 6 (3-4), 106-114, 2014.
 3. Gergely, É., Szabó, B., Balázs, K.: Az egészség- és környezettudatosság, valamint az értékrend hatása a bioélelmiszer-fogyasztásra.
  Mark. menedzsment. 4 27-37, 2014.
 4. Gergely, É., Szabó, B.: Motivations and the effects of values relating to the consumption of bio foods.
  Rev. Agric. Rural Dev. 3 (2), 440-446, 2014.
2013
 1. Gergely, É., Szabó, B.: Bioélelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói attitűdök, motivációk, tévhitek.
  In: IX. Nemzeközi Táplálkozásmarketing Konferencia / [kiad. a] Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, [Budapest], 18-19, 2013.
 2. Gergely, É., Szabó, B.: Consumer attitudes, motivations and misbelieves relating to organic foods.
  Élelm. Táplálk. Mark. 9 (2), 33-37, 2013.
2011
 1. Gergely, É.: A teljesítmény-menedzsment gyakorlata a vállalati szférában és az önkormányzatoknál.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 3 (1-2), 192-197, 2011.
 2. Gergely, É.: A teljesítmény-menedzsment gyakorlata a vállalati szférában és az önkormányzatoknál = The practice of performance management in the enterprise sphere and in local governments.
  In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia : Válságkezelés a tudomány eszközeivel. Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 13-17, 2011.
 3. Gergely, É., Dienesné Kovács, E.: Az emberi erőforrás menedzsment egyes területeinek rangsora a szervezetekben.
  Munkaügyi szemle. 55 (2), 43-50, 2011.
 4. Gergely, É.: Az Észak-alföldi régióban végzett teljesítménymendzsment- vizsgálat egy módszerének ismertetése a verseny- és közszférában.
  Közép-Eur. Közl. 4 (1), 204-213, 2011.
 5. Gergely, É.: The practice of performance management in the enterprise sphere.
  In: Second Agrimba-AVA Congress 2011 in Wageningen. Szerk.: Wim Heijman, Wageningen, Wageningen, 1-15, 2011.
2010
 1. Gergely, É., Dienesné Kovács, E.: Analysis of human resource management fields at profit-making organizations.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 2 (2-3), 79-84, 2010.
 2. Dienesné Kovács, E., Gergely, É.: A teljesítménymenedzsment és a motiváció közötti kapcsolat jelentősége napjainkban.
  In: XII. Nemzetközi Tudományos Napok : Fenntartható versenyképesség, válság idején : Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 2010 március 25-26. / (szerk.) Magda Sándor, Dinya László, [Károly Róbert Főiskola], [Gyöngyös], 569-575, [2010].
 3. Gergely, É.: A teljesítménymenedzsment-vizsgálat egy módszerének ismertetése a verseny- és közszférában.
  In: IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl : absztraktok / Kádas Gabriella (szerk.), Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár, 16-17, 2010.
 4. Gergely, É.: Az emberi erőforrás menedzsment egyes területeinek jelentősége Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.
  JTGF. 5 (1-2), 71-76, 2010.
 5. Gergely, É., Dienesné Kovács, E.: Az emberi erőforrás menedzsment területeinek vizsgálata profitorientált szervezeteknél.
  In: IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl : absztraktok / [szerk. Kádas Gabriella] ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara], Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 17, 2010.
 6. Gergely, É.: Investigating Performance Management Systems in Organizations of Public and Competitive Sphere in Hungary.
  In: Agrarian Perspectives Series : Proceedings of the 19th International Scientific Conference / Czech University of Life Sciences Prague, Czech University of Life Sciences Prague, Prague, 191-199, 2010.
 7. Gergely, É., Dienesné Kovács, E.: Teljesítménymenedzsment-vizsgálatok élelmiszer-gazdasági szervezeteknél.
  Agrár- vidékfejleszt. szle. 5 (1), 72-77, 2010.
 8. Gergely, É.: Teljesítménymenedzsment-vizsgálatok élelmiszergazdasági szervezeteknél és a közszférában.
  Acta Sci. Soc. 31 21-28, 2010.
2009
 1. Gergely, É.: A teljesítménymenedzsment során értékelendő legfontosabb szempontok a különböző vezetői szinteken.
  In: Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia : Globális kihívások, lokális megoldások : 2009. szeptember 3-4., Kecskemét : konferenciakiadvány / [szerk. Ferencz Árpád], Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, [Kecskemét], 845-849, 2009. ISBN: 9789637294730
 2. Gergely, É.: Emberi erőforrásmenedzsment vizsgálatok profitorientált és közszférában működő szervezeteknél.
  Agrártud. közl. 34 79-86, 2009.
 3. Dienesné Kovács, E., Gergely, É.: Examining some fields within human resources management.
  In: AVA congress 4 : International Congress on the Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics Debrecen, 26th - 27th March 2009 book of abstracts / [ed. András Nábrádi, János Lazányi, Veronika Fenyves], Budapest : Agroinform, Debrecen, 723-731, 2009.
 4. Dienesné Kovács, E., Gergely, É.: Examining some fields within human resources management.
  Apstract. 3 (3-4), 49-52, 2009.
 5. Gergely, É.: Teljesítménymenedzsment-vizsgálatok néhány, az Észak-alföldi régióban működő profitorientált szervezetnél.
  VIKEK Közl. 1 74-80, 2009.
 6. Gergely, É., Dienesné Kovács, E.: The analysis of some issues concerning performance management and motivation.
  In: AVA congress 4 : International Congress on the Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics Debrecen, 26th - 27th March 2009 book of abstracts / [ed. András Nábrádi, János Lazányi, Veronika Fenyves], Budapest : Agroinform, Debrecen, 785-792, 2009.
 7. Láng, E., Szőllősi, L., Tikász, I., Gergely, É., Daróczi, K., Trón, Z.: XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció: Előadás-kivonatok.
  DE Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar; Közgazdaságtudományi Kar, Debrecen, 459 p., 2009. ISBN: 9789634732686
2008
 1. Dienesné Kovács, E., Gergely, É.: Achievement management examinations at profit-oriented companies and in the public sphere.
  In: Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben : 140 éves a vezetés oktatása a debreceni gazdasági felsőoktatásban : nemzetközi konferencia : Debrecen, 2008. október 2-3.. Szerk.: Dienesné Kovács Erzsébet, Pakurár Miklós ; [rend., közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma], DE AMTC : Campus, Debrecen, 193-198, 2008.
 2. Dienesné Kovács, E., Gergely, É.: Achievement management examinations at profit-oriented companies and in the public sphere.
  In: Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben : 140 éves a vezetés oktatása a debreceni gazdasági felsőoktatásban : nemzetközi konferencia : Debrecen, 2008. október 2-3.. Szerk.: Dienesné Kovács Erzsébet, Pakurár Miklós ; [rend., közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma], DE AMTC : Campus, Debrecen, 193-198, 2008. ISBN: 9789639822085
feltöltött közlemény: 57 Open Access: 16
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK