Tudóstér: Keczánné Üveges Andrea publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 30 Open Access: 8
2023
 1. Boda, R., Lázár, I., Keczánné Üveges, A., Bakó, J., Tóth, F., Trencsényi, G., Kálmán-Szabó, I., Béres, M., Sajtos, Z., D. Tóth, E., Deák, Á., Tóth, A., Horváth, D., Gaál, B., Daróczi, L., Dezső, B., Ducza, L., Hegedűs, C.: β-Tricalcium Phosphate-Modified Aerogel Containing PVA/Chitosan Hybrid Nanospun Scaffolds for Bone Regeneration.
  Int. J. Mol. Sci. 24 (8), 1-23, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Catalysis
  Q1 Computer Science Applications
  D1 Inorganic Chemistry
  Q1 Medicine (miscellaneous)
  Q2 Molecular Biology
  D1 Organic Chemistry
  Q1 Physical and Theoretical Chemistry
  D1 Spectroscopy
2019
 1. Izbékiné Szabolcsik, A., Lakatos, A., Keczánné Üveges, A., Bodnár, I.: Különböző szektorokban keletkező mosóvizek minőségi összetételének összehasonlító vizsgálata = Comparative Study of the Quality Composition of Laundry Water From Different Sectors.
  In: Műszaki tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2019. Szerk.: Bodzás Sándor, Antal Tamás, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 153-156, 2019. ISBN: 9789637064388
 2. Keczánné Üveges, A., Berecz, N., Szalóki, M.: Poliuretán por fizikai módszerrel történő újrahasznosításának vizsgálata = Examination of Mechanical Recycling of Polyurethane Powder.
  In: Műszaki tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2019. Szerk.: Bodzás Sándor, Antal Tamás, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 177-180, 2019. ISBN: 9789637064388
2018
 1. Keczánné Üveges, A.: A hulladékégetés légszennyezése és emisszió csökkentési lehetőségei.
  In: Napjaink hulladékproblémái. Szerk.: Boros Norbert, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 141-157, 2018. ISBN: 9789634900696
 2. Keczánné Üveges, A.: A hulladéklerakók légszennyezése.
  In: Napjaink hulladékproblémái. Szerk.: Boros Norbert, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 117-140, 2018. ISBN: 9789634900696
 3. Keczánné Üveges, A.: A légszennyezés csökkentésének technológiai lehetőségei.
  In: Környezetvédelmi eljárások, nem csak környezetmérnököknek. Szerk.: Boros Norbert, Dupress, Debrecen, 97-126, 2018. ISBN: 9789633180099
 4. Szabó, Z., Keczánné Üveges, A.: Debrecen légszennyezettségének vizsgálata epifiton zuzmók nehézfémtartalmának tanulmányozásával.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (2), 48-52, 2018.
 5. Boros, N., Bodnár, I., Keczánné Üveges, A., Boros, N., Kocsis, D., Fórián, S., Izbékiné Szabolcsik, A.: Környezetvédelmi eljárások, nem csak környezetmérnököknek: (Környezetvédelmi műveletek, Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem, Levegőtisztaság-védelem, Talajvédelem, Hulladékgazdálkodás, Zaj- és rezgésvédelem).
  DUPress, Debrecen, 206 p., 2018. ISBN: 9789633180099
 6. Keczánné Üveges, A., Kocsis, D.: Levegő- és zajvédelmi példatár.
  Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 43 p., 2018. ISBN: 9789634900177
2017
 1. Keczánné Üveges, A.: A levegő szennyezése és a szennyezés elleni védekezés.
  In: Települési környezetvédelem. Szerk.: Fórián Sándor, Debrecen University Press, Debrecen, 89-108, 2017. ISBN: 9789633186206
 2. Keczánné Üveges, A.: Levegőminőség és levegőtisztaság-védelem a hazai településeken.
  In: Települési környezetvédelem. Szerk.: Fórián Sándor, Debrecen University Press, Debrecen, 109-125, 2017. ISBN: 9789633186206
 3. Ungvári, L., Keczánné Üveges, A.: Optikai iparban termelődő szürkevíz minőségi és mennyiségi vizsgálata, javaslattétel kezelési technológiára = Qualitative and quantitative analysis of optical industry produced grey water, proposal for treatment technology.
  IJEMS. 2 (1), 84-88, 2017.
2016
 1. Ungvári, L., Keczánné Üveges, A.: Ipari szürkevíz vegyszeres kezeléssel és biofilteres szűréssel való tisztításának összehasonlító elemzése = Comparative Analysis of Industrial Greywater Treatment with Chemicals and Biosand Filtration Cleaning.
  In: A XXI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka előadásai = Proceedings of the XXIth National Scientific Conference of Young Engineers. Szerk.: Bitay Enikő, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 421-424, 2016.
2014
 1. Keczánné Üveges, A., Ungvári, L., Boros, N., Bodnár, I.: Chemical treatments for bathroom greywater reuse.
  In: Recent Advances in EnvironmentaL and Biological Engineering: Proceedings of the 10th International Conference on Cellular and Molecular Biology, Biophysics and Bioengineering (BIO '14); Proceedings of the 3rd International Conference on Sustainable Cities, Urban Sustainability and Transportation (SCUST '14). Ed.: Nikos E Mastorakis, Charalampos Arapatsakos, Cornelia Aida Bulucea, WSEAS Press, [s.l.], 43-47, 2014. ISBN: 9781618042590
 2. Boros, N., Keczánné Üveges, A., Petrányi, A., Peles, F.: Correlations between organic content, microbial contamination and zeta potential of greywater samples from the region of Northeastern Hungary.
  In: International Congress on Water, Waste and Energy Management : Abstracts book, [s.n.], Porto, 48, 2014. ISBN: 9789899508965
 3. Baranyai, E., Izbékiné Szabolcsik, A., Keczánné Üveges, A., Bodnár, I.: Elemental analysis of grey water samples by microwave plasma atomic emission spectrometry.
  In: International Congress on Water, Waste and Energy Management : Abstracts book. Ed.: Instituto Politécnico de Portalegre, [S.n.], Porto, 46, 2014. ISBN: 9789899508965
 4. Bodnár, I., Baranyai, E., Jolánkai, G., Boros, N., Izbékiné Szabolcsik, A., Keczánné Üveges, A., Kocsis, D., Fórián, S.: Épületek csapadékvizeinek és szürkevizeinek vizsgálata az Észak- Alföld régióban környezetbarát és energiahatékony hasznosítás céljából.
  In: Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. Szerk.: Kalmár Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest, 167-201, 2014. ISBN: 9789630595407
 5. Bodnár, I., Baranyai, E., Izbékiné Szabolcsik, A., Keczánné Üveges, A., Boros, N.: Qualitative characterization of household greywater in the northern great plain region of Hungary.
  Environ. Eng. Manag. J. 13 (11), 2717-2724, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
 6. Lakatos, C., Miló, L., Gáll, J., Hegedűs, C., Szalóki, M., Keczánné Üveges, A.: TiO2 tartalmú fotokatalitikus nanokompozit különböző előállítási módjainak hatása a hajlítószilárdságra.
  Műanyag és Gumi. 51. (1.), 22-27, 2014.
 7. Ungvári, L., Petrányi, A., Boros, N., Keczánné Üveges, A.: Vegyszeres kezelés hatása a szürkevizek zéta- potenciáljára és mikrobiológiai jellemzőire.
  Debreceni műszaki közl. 13 (2), 113-122, 2014.
2013
 1. Lakatos, C., Miló, L., Keczánné Üveges, A.: Környezetbarát nanokompozitok előállítása és vizsgálata = Preparation and study of environmantal friendly nanocomposites.
  Debreceni Műszaki Közl. 12 (2), 34-41, 2013.
 2. Miló, L., Lakatos, C., Keczánné Üveges, A.: Nanotitanát alkalmazása aktív és passzív módon a környezetvédelemben = Use of nanotitanium in active and passive ways for enviromental protection.
  Debreceni Műszaki Közl. 12 (2), 55-60, 2013.
 3. Ungvári, L., Keczánné Üveges, A.: Szürkevizek zéta-potenciáljának vizsgálata derítőszer adagolás optimalizálása céljából Analysis of grey water zeta potential flocculant method for optimization.
  Debreceni műszaki közl. 12 (2), 83-93, 2013.
2012
 1. Gulyás, L., Bodnár, I., Fórián, S., Keczánné Üveges, A., Boros, N.: Környezeti transzport folyamatok matematikai modellezése MATLAB programrendszerrel.
  In: Proceedings of 18th Building Services, Mechanical and Building Industry days, International Conference [elektronikus dokumentum] : [11-12 October 2012, Debrecen, Hungary]. Ed.: Ferenc Kalmár [et al.], Debreceni Egyetem, Debrecen, 1-8 [Paer Code: ENV-12-04], 2012. ISBN: 9789634735915
2009
 1. Keczánné Üveges, A., Hartmann, J., Daróczi, L., Borbély, J.: Synthesis of crosslinked polymer nanoparticles suitable for the formation of nanolayer organic films.
  Colloid Polym. Sci. 287 (4), 471-479, 2009.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Colloid and Surface Chemistry
  Q1 Materials Chemistry
  Q2 Physical and Theoretical Chemistry
  Q1 Polymers and Plastics
2008
 1. Keczánné Üveges, A., Szalóki, M., Hartmann, J., Hegedűs, C., Borbély, J.: Synthesis of Polymeric Nanoparticles by Cross-Linking Copolymerization.
  Macromolecules. 41 (4), 1223-1228, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Inorganic Chemistry
  D1 Materials Chemistry
  D1 Organic Chemistry
  D1 Polymers and Plastics
2007
 1. Szalóki, M., Bukovinszky, K., Keczánné Üveges, A., Hegedűs, C., Borbély, J.: Fogászati kompozitok gyantájának módosítása reaktív polimer nanorészecskékkel.
  Fogorv. Szle. 100 (6), 307-312, 2007.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
 2. Keczánné Üveges, A., Bukovinszky, K., Szalóki, M., Hegedűs, C., Borbély, J.: Nanocomposites for Restorative Dentistry.
  In: Technical proceedings of the 2007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show : NSTI Nanotech 2007, Santa Clara, May 20 - 24. 2007. Vol. 2, NSTI, Cambridge, Mass., 717-720, 2007.
 3. Keczánné Üveges, A., Hartmann, J., Borbély, J.: Synthesis of Nanoparticles by Cross-linking Copolymerization.
  In: Technical proceedings of the 2007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show : NSTI Nanotech 2007, Santa Clara, May 20 - 24. 2007. Vol. 2, NSTI, Cambridge, Mass., 172-175, 2007. ISBN: 1420061836
2006
 1. Keczánné Üveges, A., Bukovinszky, K., Szalóki, M., Hegedűs, C., Borbély, J.: Reactive Polymer Nanoparticles for Restoration Materials in Dentistry.
  J. Dent. Res. 85 0299, 2006.
feltöltött közlemény: 30 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK