Tudóstér: Süli-Zakar István publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 224 Open Access: 11
2016
 1. Süli-Zakar, I.: A globális migráció földrajzi alapjai.
  In: A változó világ XXI. századi kihívásai : tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Kókai Sándor, Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 509-520, 2016. ISBN: 9786155545634
 2. Süli-Zakar, I., Pálóczi, Á., Kóti, T.: A magyarországi cigányság integrációjának társadalomföldrajzi alapjai.
  In: Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet- Közép Európájában. Szerk.: Berghauer Sándor, Dnyisztrjanszkij Miroszlav, Fodor Gyula, Gönczy Sándor, Izsák Tibor, Jakab Natália, Molnár József, Molnár D. István, Papp Géza, Sass Enikő, Vince Tímea, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 218-227, 2016. ISBN: 9786177404018
 3. Süli-Zakar, I.: Anorganikus demográfiai robbanás, létbizonytalanság, ökológiai katasztrófák? mi kell még egyéb a globális migrációhoz ?.
  In: Baranyi Béla 70. : a kapocs. Szerk.: Tamás János, Popp József, DE GVK; DE MÉK, Debrecen, 262-275, 2016. ISBN: 9789634739319
 4. Süli-Zakar, I., Pálóczi, Á., Kóti, T.: Integration of romani people, as the most important internal political problems of Hungary.
  Human Geography Journal. 20 (1), 109-120, 2016.
 5. Süli-Zakar, I., Pálóczi, Á., Kóti, T.: Integration of Romani People in Hungary.
  Studii Europene. 8 83-109, 2016.
 6. Süli-Zakar, I.: The formation of social and economic peripheries in Hungary after the change of regime.
  Acta geogr. Debr., Landsc. environ. ser. 10 (3-4), 179-187, 2016.
2015
 1. Süli-Zakar, I., Szilágyi, F.: Etnikai csere a partiumi megyeszékhelyeken (Nagyvárad, Szatmárnémeti, Zilah).
  Tört. földr. közl. 3 (1), 58-82, 2015.
 2. Süli-Zakar, I., Pálóczi, Á., Kóti, T.: Majorities and Minorities: Case Study of Hungary's Romani Population.
  An. Univ. Oradea. Int. Relat. Eur. Stud. 7 75-94, 2015.
 3. Süli-Zakar, I., Kecskés, T.: The historical borders and the cross-border connections' effect on Debrecen's spirituality and cultural economy.
  Eurolimes. 19 99-115, 2015.
2014
 1. Süli-Zakar, I., Szilágyi, F.: A partiumi autonómia történelmi és társadalomföldrajzi alapjai.
  Közép-Európai Közl. 7 (3-4), 17-32, 2014.
 2. Süli-Zakar, I., Lenkey, G.: A vidék mint földrajzi periféria és az oktatás mint kitörési pont.
  Educatio. 23 (3), 371-383, 2014.
 3. Süli-Zakar, I., Kecskés, T.: Debrecen, the city of spa: The thermal water based health tourism : the establishement and development of Debrecen's health spa.
  In: Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism : from historic heritage to tourism development . Ed.: Zsolt Radics, Didakt, Debrecen, 154-177, 2014. ISBN: 9786155212277
 4. Süli-Zakar, I., Tőkés, T., Tömöri, M.: Határmenti térségek és a migráció az Európai Unió perifériáján.
  In: Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor geográfus professzor 80. születésnapjára. Szerk.: Gál András, Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete ; Szerencs : Szerencsi Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza, 37-51, 2014. ISBN: 9789630886529
 5. Süli-Zakar, I.: Hazánk határai.
  Tört. földr. közl. 2 (1-2), 23-36, 2014.
2013
 1. Süli-Zakar, I.: A cigányság integrációjának szociálgeográfiai követelményei.
  Közép-Európai Közl. 6 (1-2), 150-167, 2013.
 2. Süli-Zakar, I.: A magyar cigányság társadalomföldrajza.
  In: Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság Földrajzi tanulmányok. Szerk.: Frisnyák Sándor, Gál András, Bocskai István Gimnázium ; Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Szerencs, 189-208, 2013. ISBN: 9786155097614
 3. Süli-Zakar, I., Lenkey, G.: Cross-border relationships in Europe.
  Human Geography Journal. 14 (1), 26-32, 2013.
 4. Süli-Zakar, I.: Roma integráció az emberi erőforrások aktivizálása érdekében.
  In: Tanulmánykötet Dr. Dobány Zoltán főiskolai docens 60. születésnapjára. Szerk.: Kókai Sándor, Tóth Könyvkiadó és Könyvkereskedés, Debrecen, 307-328, 2013. ISBN: 9786155097782
 5. Süli-Zakar, I., Tőkés, T., Lenkey, G.: The operation and development of CBC-Institutions along the Hungarian-Romanian border in the light of the research results of Institute for Euroregional Studies (IERS) Debrecen-Oradea.
  Eurolimes. 8 129-162, 2013.
2012
 1. Süli-Zakar, I.: A cigányság integrációjának szociálgeográfiai alapjai.
  In: Tiszteletkötet Dr. Kormány Gyula egyetemi magántanár 80. születésnapjára. Szerk.: Frisnyák Sándor, Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, 255-269, 2012. ISBN: 9786155097393
 2. Süli-Zakar, I., Komarek, L.: A Kárpát-medence élelmiszer-gazdasága.
  In: A Kárpát-medence földrajza / főszerk. Dövényi Zoltán, Akadémiai Kiadó, Budapest, 562-602, 2012, (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750) ISBN: 9789630592819
 3. Süli-Zakar, I., Pálóczi, Á., Szabó, A.: Social Geographical Conditions for the Integration of the Roma Population.
  In: Roma population on the peripheries of the Visegrad countries: Integration Issues and Possible Solutions. Ed.: by Pénzes János, Radics Zsolt, Didakt Kft., Debrecen, 28-52, 2012. ISBN: 9786155212109
 4. Kozma, G., Süli-Zakar, I.: The Relationship Between Sports and Urban Structure Through the Example of Hungarian Regional Centres.
  In: Development of the Settlement Network in the Central European Countries. Ed.: Tamás Csapó, András Balogh, Springer, Heidelberg, 283-297, 2012. ISBN: 9783642203138
2011
 1. Süli-Zakar, I.: A honfoglalás és az államalapítás kultúrgeográfiai háttere.
  In: Dimenziók térben és időben / Bokor László; Szelesi Tamás; Tésits Róbert, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 17-34, 2011, (Geographia Pannonica Nova, ISSN 1789-0527 ; 9.) ISBN: 9789636423735
 2. Horga, I., Barbalescu, I., Ivan, A., Palinchak, M., Süli-Zakar, I.: Regional and Cohesion Policy: Insights into the role of the Partnership Principle in the New Policy Design.
  University of Oradea, Oradea, 312 p., 2011. ISBN: 9789634734390
 3. Tömöri, M., Süli-Zakar, I.: The state of the Hungarian residential market in the time of the global economic crisis.
  Belgeo. 12 (3-4), 167-186, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Earth-Surface Processes
  Q4 Geography, Planning and Development
2010
 1. Süli-Zakar, I.: A terület- és településfejlesztés alapjai II..
  Dialóg Campus Kiadó, Budapest ;, 512 p., 2010. ISBN: 9789639950306
2009
 1. Süli-Zakar, I.: A határok és a határon átnyúló kapcsolatok átértékelődése Kelet-Közép-Európában.
  Közép-Eur. Közl. 2 (4-5), 137-144, 2009.
 2. Süli-Zakar, I.: The Role of the Euroregions and Eurometropolises in the Etheralization of the Borders in the Eastern Periphery of the European Union.
  Eurolimes. 7 139-147, 2009.
2008
 1. Süli-Zakar, I.: Kárpátok Eurorégió 15 év a határokon átívelő kapcsolatok fejlesztéséért.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 502 p., 2008. ISBN: 9789634731061
 2. Süli-Zakar, I., Molnár, E., Szabó, G.: Neighbours and partners: on the two sides of the border.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 402 p., 2008. ISBN: 9789634731702
2007
 1. Szabó, S., Babka, B., Süli-Zakar, I.: A Felső-Tisza menti holtmedrek szennyezettsége.
  In: 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. Szerk.: Süli-Zakar István, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen, 51-55, 2007.
 2. Süli-Zakar, I., Czimre, K.: A határon átnyúló (CBC) kapcsolatok Magyarország körül.
  Debr. szle. 15 (1), 27-51, 2007.
 3. Négyesi, G., Süli-Zakar, I.: A Líbiai-sivatag elveszett kincse: a Zerzura-oázis.
  In: Tanár úrnak tisztelettel! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. Szerk.: Süli-Zakar István, Debreceni Egyetem, Debrecen, 165-174, 2007.
 4. Tar, K., Süli-Zakar, I.: A magyarországi szélmező és a nagytérségű légnyomási mező kapcsolatának számszerű jellemzése.
  In: Tanár úrnak tisztelettel! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára / [szerk. Süli-Zakar István], Kossuth Egyetemi K., Debrecen, , 2007.
 5. Bíróné Kircsi, A., Süli-Zakar, I.: A megújuló energiaforrások.
  In: Tanár úrnak tisztelettel! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára / [szerk. Süli-Zakar István], Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 227-238, 2007.
 6. Demeter, G., Süli-Zakar, I.: A Partium és környezete migrációs viszonyai 1910-ben.
  In: A határok és a határon átnyúló kapcsolatok (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján. Szerk.: Süli-Zakar István, Debreceni Egyetem, Debrecen, 191-201, 2007.
 7. Püspöki, Z., Süli-Zakar, I., Demeter, G.: Elég-e a szén?: a felszínalatti szénelgázosítás (Underground Coal Gasification) perspektívái Magyarországon.
  In: Tanár úrnak tisztelettel! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. Szerk.: Süli-Zakar István, Debreceni Egyetem, Debrecen, 209-215, 2007.
 8. Süli-Zakar, I.: Határok és a határon átnyúló(CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült Európai Unió keleti perifériáján.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 418 p., 2007. ISBN: 9789634730859
 9. Demeter, G., Bagdi, R., Süli-Zakar, I.: Migráció és asszimiláció a Partiumban: 1715-1910.
  In: Tanár úrnak tisztelettel! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. Szerk.: Süli-Zakar István, Debreceni Egyetem, Debrecen, 299-308, 2007.
 10. Süli-Zakar, I., Fodor, G., Molnár, D., Molnár, E., Németh, G., Pénzes, J., Radics, Z., Süli, -., Czimre, K.: Strategic Development Programme for the Carpathian Euroregion Interregional Association.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 74 p., 2007. ISBN: 9789634730538
 11. Süli-Zakar, I., Radics, Z., Tóth, A.: Tanár Úrnak Tisztelettel: 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 446 p., 2007.
 12. Novák, T., Süli-Zakar, I.: Vízfolyások nagyvárosi térben betöltött szerepének átalakulása Budapest és Bécs példáján.
  In: Tisztelettel Tanár Úrnak! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára. Szerk.: Süli-Zakar István, Debreceni Egyetem, Debrecen, 63-73, 2007.
2006
 1. Süli-Zakar, I.: Centrál Europe and its borders.
 2. Horga, I., Süli-Zakar, I.: Challenges and Perspectives in the Regional and Interregional Issues in the New Europe.
  Institute for Euroregional Studies, Oradea ; Debrecen, 198 p., 2006. ISBN: 9789737592019
 3. Süli-Zakar, I., Horga, I.: Regional development in the Romanian-Hungarian cross-border space: from national to European perspective.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 420 p., 2006. ISBN: 9789634730354
2005
 1. Süli-Zakar, I., Teperics, K., Ekéné Zamárdi, I., Kozma, G.: A kulturális gazdaság szerepe Debrecen versenyképességének fokozásában.
  In: A magyar városok kulturális gazdasága.. Szerk.: Enyedi György, Keresztély Krisztina, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 179-215, 2005. ISBN: 9635084706
 2. Csatári, B., Gadócziné Fekete, É., Nagy, A., Süli-Zakar, I., Szoboszlai, Z.: Beszámoló a Debrecenben megrendezett társadalmi vitáról, 2005. február 17..
  Falu, város, régió. 12 (1-2), 64-71, 2005.
 3. Süli-Zakar, I., Csomós, G.: Debrecen helye a nagyvárosi hierarchiában.
  Debr. szle. 13 (2), 280-289, 2005.
 4. Süli-Zakar, I.: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások: Nemzetközi tudományos konferencia (2003. november 10-11.).
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 359 p. :, 2005.
 5. Süli-Zakar, I., Csomós, G.: Szerencs város térszerkezeti helyzete.
  In: Szerencs monográfiája. Szerk.: Frisnyák Sándor, Gál András, Szerencs Város Önkormányzata, Szerencs, 253-266, 2005.
 6. Süli-Zakar, I., Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)., Debreceni Egyetem.: Tájak - régiók - települések...: tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt.
  Didakt Kiadó, Debrecen, 420 p., 2005. ISBN: 9638665394
 7. Süli-Zakar, I.: Társadalomföldrajz, területfejlesztés.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 24 cm, 2005. ISBN: 9634727484
2004
 1. Süli-Zakar, I.: A Sárréti kistérség: terület- és településfejlesztésének társadalomföldrajzi alapjai és stratégiai irányai.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 174 p., 2004.
 2. Süli-Zakar, I.: Central Europe and its Borders.
  In: Cross-border Co-operations. Ed.: by István Süli-Zakar, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 19-26, 2004. ISBN: 9634728723
 3. Süli-Zakar, I.: Cross-border Co-operations: Schengen Challenges.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 280 p., 2004. ISBN: 9634728723
 4. Süli-Zakar, I., Pénzes, J.: Észak-Bihar közigazgatási kérdései.
  In: Bihari Diéta V.. Szerk.: Matolcsi Lajos, Bihari Múzeumért Alapítvány, Berettyóújfalu, 42-65, 2004, (Bihari dolgozatok, ISSN 0324-2471 ; 11.) ISBN: 9632168984
 5. Süli-Zakar, I., Csomós, G.: Nagyvárosaink a földrajzi térben.
  In: Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások : Nemzetközi tudományos konferencia (2003. november 10-11.). Szerk.: Süli-Zakar István, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 257-262, 2004.
2003
 1. Süli-Zakar, I.: A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség tíz éve.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 421 p., 2003. ISBN: 9634726836
 2. Süli-Zakar, I.: Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában : Nemzetközi tudományos konferencia (2002. 09.30-10.01.).
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 387 p., 2003.
 3. Süli-Zakar, I.: Magyarország EU integrációjának területfejlesztési követelményei.
  Debr. szle. 11 (4), 590-612, 2003.
2002
 1. Süli-Zakar, I.: Borders and cross-border co-operations in the Central European transformation countries: papers presented at the international workshop Debrecen (Hungary) 1-2 October 2001.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 360 p., 2002. ISBN: 9634726739
2001
 1. Süli-Zakar, I., Teperics, K., Czimre, K.: A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre: Esettanulmány: Kárpátok Eurorégió.
  Acta geogr. Debr. 35 275-285, 2001.
 2. Süli-Zakar, I., Czimre, K.: Carpathian Euroregion: borders in the region - cross-border co-operation.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 162 p., 2001. ISBN: 9634724906
 3. Süli-Zakar, I., Czimre, K., Teperics, K., Patkós, C.: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion.
  In: Role of the Carpathian Euroregion in Confronting its Minority Agenda. Ed.: Vladimír Bilcik, Alexander Duleba, Michal Klyap, Svitlana Mitryayeva, Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Strategic Studies Foundation, Uzhgorod, 47-76, 2001, (Carpathian Euroregion: Prospects and Challenges ; 2) ISBN: 8089041272
 4. Süli-Zakar, I., Czimre, K., Teperics, K.: The meaning of transnational regionalism and regional cultural identity in the Carpathian Euroregion.
  In: European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement. Ed.: Sally Hardy, Lisa Bibby Larsen, Fiona House, Regional Studies Association, Seaford, 56-57, 2001. ISBN: 9781897721155
2000
 1. Süli-Zakar, I., Debreceni Egyetem: A földrajz jövője, a jövő földrajzosai: [Geográfus doktoranduszok III. országos konferenciája : Debrecen, 1998. szeptember 3-4.].
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 417 p., 2000. ISBN: 9634724744
 2. Ludvig, Z., Süli-Zakar, I.: Együttműködés és felzárkózás a Kárpátok Eurórégióban.
  Oktatási Minisztérium, Budapest, 136 p., 2000. ISBN: 9630055317
1999
 1. Kozma, G., Süli-Zakar, I.: Actors and agendas in regional policy in Hungary: the case of Debrecen and Hajdú-Bihar county.
  In: The challenge of the regional policies : Division 42. State and economic reform civil society, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH, Eschborn, 75-84, 1999.
 2. Süli-Zakar, I.: Adalékok Északkelet-Magyarország változó regionális állapotához.
 3. Süli-Zakar, I.: A Kárpátok Eurorégió geopolitikai jelentősége.
 4. Süli-Zakar, I.: A Kárpátok Eurorégió interregionális szervezet szerepe a határon átnyúló kapcsolatok erősítésében.
 5. Süli-Zakar, I.: A nyugati és a magyar regionalizmus.
 6. Süli-Zakar, I.: A régiók Európában és Magyarországon.
  Debr. szle. 7 (3), 355-370, 1999.
 7. Süli-Zakar, I.: A társadalmi környezet és szennyeződése.
 8. Süli-Zakar, I.: Az euroregionalizmus üzenete Biharnak.
 9. Süli-Zakar, I.: Derecske földrajza.
 10. Süli-Zakar, I.: Régiók, megyék és kistérségek Északkelet-Magyarországon.
 11. Süli-Zakar, I., Turnock, D.: Regional development in the Carpathian Euroregion.
 12. Süli-Zakar, I., Czimre, K., Teperics, K.: Regionalism in Central Europe: The study of the Carpathian Euroregion from the aspect of human relations.
 13. Süli-Zakar, I.: Regionalizmus az Európai Unióban és Magyarországon.
 14. Süli-Zakar, I.: Socio-geographical transition in the rural areas of the Carpathian Euroregion.
  GeoJournal. 46 (3), 193-197, 1999.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Geography, Planning and Development
 15. Süli-Zakar, I.: The Carpathian Euroregion: An instrument of political stability.
 16. Süli-Zakar, I., Turnock, D.: The Carpathian Euroregion 1993-1998.
1998
 1. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: A fenntarthatóság esélyei Bedőn = Posibilitǎțile de menținere în Bedeu.
  In: Egy fenntartható nemzetiségi falu: Bedő szociálgeográfiai vizsgálata = Un sat menținǎtor al minoritǎții naționale: Bedeu analizǎ social - geograficǎ, Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék : Magyar Tudományos Akadémia Regionális kutatások Központja Debreceni Csoport, Bedő ; Debrecen, 133-139, 1998.
 2. Süli-Zakar, I.: A földrajztanítás fontos oktatási feladata: a társadalmi környezet.
 3. Süli-Zakar, I.: A Kárpátok Eurórégió 5 éve: Eurorégiónkról dióhéjban.
 4. Süli-Zakar, I.: A legfontosabb területfejlesztési feladatok a Kárpátok Eurorégióiban.
 5. Süli-Zakar, I.: A magyar vidékfejlesztési politika érvényesülése az északkelet-magyarországi régióban.
 6. Süli-Zakar, I., Kozma, G.: A terület és településfejlesztés alapjai.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 193 p., 1998.
 7. Süli-Zakar, I.: Az esélytelen Északkelet-Magyarország.
 8. Süli-Zakar, I.: Bedő község földrajzi fekvése, térszerkezeti kapcsolatai = Așezarea geograficǎ a comunei Bedeu, relații structurale din jur.
 9. Süli-Zakar, I.: Coping with socialist restructuring and the transition to a market economy in rural Hungary.
 10. Süli-Zakar, I.: Debrecen és a környező kis- és középvárosok kistérségi vonzáskörzetei.
 11. Süli-Zakar, I.: Északkelet-Magyarország legfontosabb terület- és településfejlesztési feladatai.
 12. Süli-Zakar, I.: Euroregion Karpacki w Europie Regionów.
 13. Süli-Zakar, I., Baranyi, B., Czimre, K., Kozma, G., Teperics, K., Lóki, J.: Hajdú-Bihar megye kézikönyve.
  CEBA Kiadó, Kaposvár, Debrecen, 948 p., 1998.
 14. Süli-Zakar, I.: Hajdú-Bihar megye kézikönyve = Handbook of Hajdú-Bihar county.
  CEBA, [Hatvan], 948 p., 1998. ISBN: 9639089001(össz.)
 15. Süli-Zakar, I.: Hajdú-Bihar megye kézikönyve = Handbook of Hajdú-Bihar county.
  CEBA, [Hatvan], 948 p., 1998. ISBN: 9639089001(össz.)
 16. Süli-Zakar, I., Baranyi, B., Csatári, B., Csordás, L.: Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepciója.
  Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács, Debrecen, 142 p., 1998. ISBN: 9630347903
 17. Süli-Zakar, I.: Kitalálatlan város?.
 18. Süli-Zakar, I.: Maradvány (maradék) régió.
 19. Bernek, Á., Süli-Zakar, I.: Régiók, regionális folyamatok a világgazdaságban: régiók a földrajzi térben.
  Tér társad. 11 (4), 85-104, 1998.
 20. Süli-Zakar, I., Corrigan, J.: Regional perceptions of marginality in the Carpathian Euroregion.
 21. Süli-Zakar, I.: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az északkelet-magyarországi régióban.
 22. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ipara.
  In: Társadalom és gazdaság, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat : Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbképzési Központ, Nyíregyháza, 175-279, 1998.
 23. Süli-Zakar, I.: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából III..
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 309 p., 1998. ISBN: 9634719503
 24. Süli-Zakar, I.: Területfejlesztés - vidékpolitika.
 25. Süli-Zakar, I.: The Carpathian Euroregion in the Europe of Regions.
 26. Süli-Zakar, I.: The political geographical role of the Carpathian Euroregion in the strengthening of cross-border cooperation.
1997
 1. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: A családi vállalkozások szerepe az átalakuló magyar mezőgazdaságban.
  In: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztéséig : IV. Falukonferencia, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatási Központja, Pécs, 299-306, 1997.
 2. Süli-Zakar, I.: A fenntarthatóság és a társadalmi-gazdasági fejlődés esélye az alföldi falusi térségekben.
 3. Süli-Zakar, I.: A Kárpátok Eurorégió a régiók Európájában.
 4. Süli-Zakar, I.: A Kárpátok-Eurorégió szerepe a határokon átnyuló kapcsolatok erősítésében.
  Comitatus. 7 (6), 30-43, 1997.
 5. Süli-Zakar, I.: A területfejlesztés-vidékfejlesztés makro-, mezo- és mikrorégióinak lehatárolási problémái.
 6. Süli-Zakar, I.: Az erdő és vadgazdálkodás.
 7. Süli-Zakar, I.: Debrecen a regionális központ.
 8. Süli-Zakar, I.: Határon átnyuló kapcsolatok.
 9. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: Kisvállalkozások és vállalkozók helye és szerepe az Alföld mezőgazdaságában.
  Debr. szle. 5 (2), 195-211, 1997.
 10. Süli-Zakar, I.: Magyarország határai.
 11. Süli-Zakar, I.: Mezőgazdaság, élelmiszertermelés: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar jelentősége a nemzetgazdaságban.
 12. Süli-Zakar, I.: Régiók a földrajzi térben.
 13. Süli-Zakar, I.: Térségfejlesztési jövőképek az Alföldön.
  In: A térségfejlesztés vezetési és munkaszervezési összefüggései : Dr. Kurucz Gyula professzor 70. születésnapjára, DATE, Debrecen, 62, 1997.
 14. Süli-Zakar, I., Corrigan, J., Béres, C.: The Carpathian Euroregion: an example of cross-border cooperation.
  Eur. spat. res. policy. 4 (1), 113-124, 1997.
1996
 1. Süli-Zakar, I.: A határon átnyuló kapcsolatok erősítéssének lehetőségei a Kárpátok Eurorégió területén.
 2. Süli-Zakar, I.: A hátrányos helyzet kialakulásának történelmi, társadalmi és gazdasági okai.
 3. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: A kistérség fejlesztésének lehetséges irányai, a felzárkózás esélyei.
  In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 227-242, 1996.
 4. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: A kistérség fejlesztésének lehetséges irányai, a felzárkózás esélyei.
  In: Az Erdőspuszták kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 209-217, 1996.
 5. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: A mezőgazdaság jövője, avagy a fenntartható fejlődés esélyei az Alföldön.
  Tér és társadalom, 10 (4), 125-137, 1996.
 6. Süli-Zakar, I.: A régió: földrajzi integráció.
 7. Süli-Zakar, I.: A Tiszamente belső és külső (Közép-Tiszavidéki) térszerkezeti kapcsolatai.
 8. Süli-Zakar, I.: A Tiszamente kistérség helyzete az ország és Hajdú-Bihar megye térszerkezetében.
 9. Süli-Zakar, I.: A Tiszamente természeti erőforrásai.
 10. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: A vállalkozásélénkítés szerepe az Alföld mezőgazdaságában, különös tekintettel a falusi vállalkozások jövőjére.
  In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztéséig III. Falukonferencia, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 159-167, 1996.
 11. Süli-Zakar, I.: Az agrárfoglalkoztatottság társadalmi hátteréről, a falusi munkanélküliség okairól.
 12. Süli-Zakar, I.: Az Erdőspuszták belső térszerkezeti kapcsolatai.
 13. Süli-Zakar, I.: Az Erdőspuszták kistérség helyzete az ország és Hajdú-Bihar megye térszerkezetében.
 14. Süli-Zakar, I.: Az Erdőspuszták természeti erőforrásai.
 15. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: Balmazújváros településfejlesztésének helyi erőforrásai, fejlesztési stratégiájának alapjai.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, 118 p., 1996. ISBN: 9634720625
 16. Süli-Zakar, I.: Bihar: tájak és települések.
 17. Corrigan, J., Béres, C., Süli-Zakar, I.: Cross-border cooperation in a Europe of frontiers.
 18. Süli-Zakar, I.: Debrecen gazdaságának és településszerkezetének történeti-földrajza.
 19. Süli-Zakar, I.: Északkelet-Magyarország terület- és településfejlesztésének társadalomföldrajzi alapjai.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 75 p., 1996.
 20. Süli-Zakar, I.: Létavértes központi funkciói, s a település szerepe az Erdőspuszták urbanizációjában.
 21. Süli-Zakar, I.: Magyarország határainak változásai az államalapítás korától 1920-ig.
 22. Süli-Zakar, I.: Milleker Rezső élete és debreceni munkássága.
  Acta geographica ac geologica et meteorologica Debrecina 33 47-76, 1996.
 23. Süli-Zakar, I.: Tanulmányok Debrecen városföldrajzából II..
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, 283 p., 1996. ISBN: 963472082X
 24. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: Térségfejlesztési jövőképek az Alföld átalakuló mezőgazdaságában.
  In: Integráció az agrárgazdaságban : XXXVIII Georgikon Napok : 1996 szeptember 12-13. Keszthely : előadások, poszterek, [Pannon Agrártudományi Egyetem], Keszthely, 310-315, 1996.
 25. Süli-Zakar, I.: The role of small agrarian enterpreneurs in the sustainability of Hungarian rural systems.
 26. Süli-Zakar, I., Baranyi, B.: Vállalkozók és vállalkozások a Tiszamente településein.
  In: A Tiszamente kistérség terület- és településfejlesztésének stratégiai alapjai, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 153-170, 1996.
1995
 1. Süli-Zakar, I.: Alternative future prospects for Eastern-Hungary based on the present problems related to border proximity = A határmentiségből adódó jövő-alternatívák a kelet- magyarországi régióban.
 2. Béres, C., Corrigan, J., Süli-Zakar, I.: Cross-border CO-operation in a Europe of Fromtiers.
 3. Süli-Zakar, I.: Egy történelmi folyamat társadalom-földrajzi aspektusai: (Kelet-Magyarország társadalmi-gazdasági leszakadása).
 4. Süli-Zakar, I.: Kistérségek és területfejlesztés.
 5. Süli-Zakar, I.: Makroregionális térstrukturák.
 6. Süli-Zakar, I.: Milleker Rezső (1887. április 17. - 1945. május 8.).
  Debr. szle. 3 (2), 270-287, 1995.
 7. Süli-Zakar, I.: Milleker Rezső professzor élete és debreceni munkássága.
  Kossuth Lajos Tudománegyetem, Debrecen, 48 p., 1995. ISBN: 9634720323
 8. Süli-Zakar, I.: Társadalomföldrajz vagy gazdaságföldrajz: gondolatok a paradigma- váltás küszöbén.
 9. Süli-Zakar, I.: Terület és településfejlesztő geográfus szakirány tantárgyi tematikája.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen, 57. p., 1995.
 10. Süli-Zakar, I.: The positiv impact of rural tourism on the regional development of East-Hungary.
 11. Süli-Zakar, I.: The role of small agrarian enterpreneurs in the Sustainability of Hungarian Rural Systems: Program and abstracts.
1994
 1. Süli-Zakar, I.: A lakóhellyel való azonosulás egy debreceni lakótelepen.
 2. Süli-Zakar, I., Béres, C.: A Ligetaljai Településszövetség fejlesztési stratégiájának alapjai: a dél-nyírségi kistérség fejlesztésének szociológiai és társadalomföldrajzi problémái.
  Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatok Közgyűlése, Debrecen, 195 p., 1994.
 3. Süli-Zakar, I.: Az infrastrukturális ellátottság szintje Abaújban.
 4. Süli-Zakar, I.: Debrecen, a regionális központ.
 5. Süli-Zakar, I.: Debrecen és Kelet-Magyarország: Egy regionális központ és a regionalizmus országunk keleti részén.
 6. Fehér, A., Kurucz, G., Süli-Zakar, I.: Ember - táj - mezőgazdaság a Tisza-tó környékén.
  Gödöllői Agrártudomámyi Egyetem Kompolti Kutató Intézet, Kompolt, 282 p., 1994. ISBN: 9630428393
 7. Süli-Zakar, I.: Hajdú Bihar megye kistérségei.
 8. Süli-Zakar, I.: Kelet-Magyarország társadalmi-gazdasági leszakadásának megállítása ; Óhajok és realitások.
 9. Süli-Zakar, I.: Kistérségi szövetségek kialakulásának és működésének tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében.
 10. Süli-Zakar, I.: Kistérségi szövetségek kialakulásának és működtetésének tapasztalatai.
  Comitatus. 4 (8-9), 46-59, 1994.
 11. Süli-Zakar, I.: Kisvállalkozók és kisvállalkozások az Alföld átalakuló mezőgazdaságában.
 12. Süli-Zakar, I.: Lakóhelyi imázs az Akadémia-lakótelepen: Egy debreceni esettanulmány.
 13. Süli-Zakar, I.: Mező- és erdőgazdaság.
 14. Süli-Zakar, I.: Regionalizmus és régió.
 15. Süli-Zakar, I.: Vámospércs földrajza.
1993
 1. Süli-Zakar, I.: A kelet-magyarországi megyék közös területfejlesztési feladatai.
  In: Európába megy-e a megye?
 2. Süli-Zakar, I.: A Socio-geographical study of agricultural enterprises in villages of Eastern Hungary.
  Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debreceina 1993.
 3. Süli-Zakar, I.: Az új falusi agrárvállalkozások szociálgeográfiai hatásai elmaradott kelet-magyarországi térségekben.
  In: Az elmaradott agrártérségek gazdasági problémái
 4. Süli-Zakar, I., Béres, C.: Hajdú-Bihar megye: a térbeli társadalmi - gazdasági fejlődés lehetőségei és problémái.
  Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 282 p., 1993. ISBN: 9637194045
 5. Süli-Zakar, I., Béres, C.: Hajdú-Bihar megye. A térbeli társadalmi-gazdasági fejlődés lehetőségei és problémái.
  In: Területfejlesztés
 6. Süli-Zakar, I., Pfeil, E.: Hajdú-Bihar megyei tapasztalatok a kistérségi szövetségek és társulások létrejöttéről.
  Comitatus. 3 (10), 39-47, 1993.
 7. Süli-Zakar, I.: Kelet-Magyarország: permanens válságterület.
  Juss. Társadalomelméleti és Kultúrális Szemle 1993.
 8. Süli-Zakar, I.: Socio-economic effects of the new agricultural enterprises in changing Hungary.
  In: Association of American Geographers 89th Annual Meeting 6-10 April 1993 Atalanta, Georgia, USA
 9. Süli-Zakar, I.: Vállalkozók és családi vállalkozások Kelet-Magyarország átalakuló mezőgazdaságában.
  In: Kiút a válságból
1992
 1. Süli-Zakar, I.: A mezőgazdasági kisvállalkozások szociálgeográfiai hatásai Kelet-Magyarországon I..
  Comitatus : önkormányzati szemle : a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata 2 (4), 35-38, 1992.
 2. Süli-Zakar, I.: A mezőgazdasági kisvállalkozások szociálgeográfiai hatásai Kelet-Magyarországon II..
  Comitatus : önkormányzati szemle : a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata 2 (5), 19-23, 1992.
 3. Süli-Zakar, I.: A munkanélküliség és az új agrárvállalkozások társadalomföldrajzi vizsgálata a Borsodi Iparvidék falvaiban.
  Borsodi Földrajzi Évkönyv 1992.
 4. Süli-Zakar, I.: A study of state borders as factors blocking socio-econoic progress in North-Eastern Hungary.
  Földrajzi Közlemények 1992.
 5. Süli-Zakar, I.: Az államhatár társadali-gazdasági fejlődést akadályozó hatásának vizsgálata ÉK-Magyarország határ menti területein.
  Földrajzi Közlemények 1992.
 6. Süli-Zakar, I.: Bodrogköz: Az átalakított kistáj.
  In: Alföld Kutatási Program. V. köt
 7. Süli-Zakar, I.: Falusi agrárvállalkozások szociálgeográfiai vizsgálata Kelet-Magyarországon.
  Társadalomkutatás 1992 1992.
 8. Süli-Zakar, I.: Határmenti városok központi szerepkörének restaurálása: óhajok és a realitás.
  In: A határmenti együttműködés és az oktatás
 9. Süli-Zakar, I.: Kelet-Magyarország társadalmi-gazdasági leszakadása.
  In: Regionális politikák és fejlesztési stratégiák az Alpok-Adria térségében
 10. Süli-Zakar, I.: Studiul sociogeografic al regiunilor slab dezvoltate asezate in aria frontierei maghiaro-romane.
  In: Analele Universitatii din Oradea, Fascicola Geografie
 11. Süli-Zakar, I.: The role of small family enterprises in the changing Hungarian Rural region.
  In: IGU Commission on Changing Rural Systems
 12. Süli-Zakar, I.: Törekvések a "Tájvédő és területfejlesztő szakgeográfus" képzés beindítására a Kossuth Lajos Tudományegyetemen.
  In: A regionális tudományok integrálása a felsőoktatásban
1991
 1. Süli-Zakar, I.: A "rozsdaövezet" árnyékában.
  Élet és Tudomány 1991.
 2. Süli-Zakar, I.: A Baltikum és az etnikai bomba.
  Hajdú-Bihari Napló /Termés/ 1991.
 3. Süli-Zakar, I., Béres, C.: Abaúj: egy hátrányos helyzetű térség fejlesztésének társadalomföldrajzi és szocilológiai problémái.
  [s.n.], Encs ;, 236 p., 1991.
 4. Süli-Zakar, I.: A Socio-Geographic Study of the Rural Regions Left without Urban Centers in North-Eastern Hungarz after the Treaty of Versailles.
 5. Süli-Zakar, I.: Az Alföld periférikus területei.
  In: Az Alföld jelene és jövője
 6. Süli-Zakar, I., Béres, C.: Debrecen és Hajdú-Bihar megye.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1991.
 7. Süli-Zakar, I.: Határmenti falusi térségek társadalomföldrajzi problémái ÉK-Magyarországon.
  Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina 1991.
 8. Süli-Zakar, I.: Hetven év után válaszút előtt a csehek és a szlovákok. I-II.
  Hajdú-Bihari Napló /Termés/ 1991.
 9. Süli-Zakar, I.: Jugoszlávia Európa Libanonjává válhat. /Népek, kisebbségek, kultúrák, hitek, vallások egymás mellett és egymás ellen.
  Hajdú-Bihari Napló /Termés/ 1991.
 10. Süli-Zakar, I.: Landnutzungsveränderungen in Bodrogköz. (NO-Ungarn).
 11. Süli-Zakar, I.: Mélyülő szakadék két országrész között.
  Juss. Társadalomelméleti és Kulturális Szemle 1991.
 12. Süli-Zakar, I.: Perifériahelyzetű ország perifériáján.
  Hajdú-Bihari Napló 1991.
 13. Süli-Zakar, I.: Socio-Geographic Study of the Rural Regions Left without Urban Centers in North-Eastern Hungary After the Treaty of Versailles.
 14. Süli-Zakar, I.: Városi központok nélkül maradt falusi térségek társadalomföldrajzi viszonyai Északkelet-Magyarországon.
1990
 1. Süli-Zakar, I.: A Rickl-ház történelmi dokumentumai.
  SZÜV Lícium, Debrecen, 192 p., 1990.
 2. Béres, C., Süli-Zakar, I.: Bihar: térbeli hátrányok, társadalmi problémák.
  Berettyóújfalu Városi Tanács, Debrecen ;, 157 p., 1990. ISBN: 9634717047
 3. Süli-Zakar, I.: Debrecen.
 4. Süli-Zakar, I.: Nagyfalu - kisváros. Társadalomföldrajzi tanulmány Komádiról.
 5. Süli-Zakar, I.: Népességföldrajzi változások Erdélyben Trianon után.
  Erdélyi Tükör 1990.
 6. Süli-Zakar, I.: Socio-economic problems of the rural settlements of the NE border region in Hungary.
1989
 1. Süli-Zakar, I.: Agglomerationsprozesse und Ihre Fragezeichen in dem Borsoder Industriegebit/NO-Ungarn.
  Acta Geographica et Geologica et Meteorologica Debrecina 1989.
 2. Süli-Zakar, I.: A Rickl-ház: a Lábasház történelmi dokumentumai.
  [SZÜV Debreceni Számítóközp.], Debrecen, 1989. ISBN: 9630263610
 3. Süli-Zakar, I.: A történelmi Erdély népességföldrajzi vázlata..
  Erdélyi Tükör 1989.
1986
 1. Süli-Zakar, I.: Važnejsie voproszy razvitiâ provincialnyh aglomeracij v Vengrii..
  In: Problemy razvitîa rasszelenâ v usloviâh intensivnogo proizvodstva. Teziszy dokladov konferencii. Vilnius, Lithuania
1985
 1. Süli-Zakar, I.: Az agglomerálódás népességföldrajzi vonatkozásai a borsodi iparvidéken.
  Borsodi Földrajzi Évkönyv 47-66, 1985.
 2. Süli-Zakar, I., Pécsi, M.: Elargissment des activites des cooperatives agricoles et leur influence sur la sociéte rurale.
  In: Actes du Xè colloque franco-hongrois de géographie, Université Paul Valéry, Montpellier, 215-239, 1985.
1980
 1. Süli-Zakar, I.: A Hegyköz faluföldrajzi vizsgálata = Rural geographical investigation in the region Hegyköz.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 130 p., [2] t.fol., 1980. ISBN: 9634711421
feltöltött közlemény: 224 Open Access: 11
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK