Tudóstér: Barta Róbert publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 50 Open Access: 4
2022
 1. Barta, R.: Hivatalos és félhivatalos brit vélemények az 1945-ös Magyarországról. Alvary F. Gascoigne és Carlile A. Macartney jelentései.
  In: Út(elágazások): Magyarország 1944 - 1945. Szerk.: Virányi Péter, MTA II. világháború története albizottság, Budapest, 411-433, 2022. ISBN: 9786156448224
2021
 1. Barta, R., Kerepeszki, R., Kania, K.: Trianon 1920-2020: Some Aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 254 p., 2021. ISBN: 9789634902799
2020
 1. Barta, R.: 1917-štvrtý rok vel'kej vojny. Politické pomery a vojnová diplomacia.
  Annales historici Presoviensis. 20 (1), 97-113, 2020.
 2. Barta, R.: Emery Reves és a föderalista világkormány utópiája.
  In: Feltáruló jövőképek - Lezáratlan akták. Szerk.: Zsoldos Ildikó, Buhály Attila, Szoboszlay György Csaba, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 26-54, 2020. ISBN: 9786156032119
 3. Barta, R., Takács, B.: Földváry László első világháborús hadinaplója.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 240 p., 2020. ISBN: 9789634901945
 4. Barta, R., Csiszár, I.: Történeti emlékezet és rendszerváltások. Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon: város és vidék.
  Kapitális Kft, Debrecen, 312 p., 2020. ISBN: 9789634902485
 5. Barta, R.: Trianon brit bírálója. Carlile Aylmer Macartney (1895-1978) és Magyarország.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Szerk.: Papp Klára, Bárány Attila, Kerepeszki Róbert, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 277-293, 2020, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29.) ISBN: 9789634902089
2019
 1. Barta, R., Glant, T.: Angol-amerikai történelmi tanulmányok.
  Magy. tud. 180 (2), 303-306, 2019.
  (Ismertetett mű: Frank Tibor. -Britannia vonzásában : Angol-amerikai történelmi tanulmányok 1. kötet /Budapest : Gondolat Kiadó, 2018. -306 p. -)
 2. Barta, R., Kerepeszki, R., Pintér, Z.: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország összeomlása 1918-ban.
  Karcag Város Önkormányzata; Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, Debrecen, 172 p., 2019. ISBN: 9789634901341
 3. Barta, R.: Márffy-Mantuano Judit (Judith Listowel) angliai tevékenysége és kapcsolatrendszere.
  In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Szerk.: Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám, Debreceni Egyetem Történelmi Intéze, Debrecen, 377-392, 2019, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 26) ISBN: 9789634901150
 4. Barta, R., Csiszár, I.: Volt egyszer egy Monarchia: város és vidék.
  [Önkormányzat], Hajdúnánás, 215 p., 2019. ISBN: 9789638935168
2018
 1. Barta, R.: Klebelsberg Kunó és a sárospataki Angol Internátus.
  Gerundium. 9 (3), 84-101, 2018.
 2. Barta, R.: Modernkori népmozgások a brit birodalomban és az egyesült királyságban.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 409-424, 2018. ISBN: 9789633277768
 3. Barta, R.: Történész a Foreign Office szolgálatában: C.A. Macartney (1895-1978) tevékenysége és írásai Magyarországról.
  In: Diplomata Írók - Író diplomaták. Szerk.: Bárány Attila, Pusztai Gábor, Az MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 131-146, 2018, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 6) ISBN: 9789635088942
2017
 1. Barta, R.: C. A. Macartney (1895-1978) történetírói munkássága és írásai a Kiegyezésről.
  Tört. Tanulm. 25 169-183, 2017.
 2. Barta, R., Csiszár, I.: Történelmi kataklizmák: népmozgások, forradalmak, rendszerváltások és a magyar vidék.
  Debreceni Egyetem, Hajdúnánás ; Debrecen, 248 p., 2017. ISBN: 9789634732297
2016
 1. Barta, R.: Emery Reves - Egy sikeres magyar emigráns.
  In: Menekültek, migránsok, új hazát keresők. Szerk.: Papp Klára, Kerepeszki Róbert, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 117-134, 2016, (Speculum Historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 25) ISBN: 9789634739425
2015
 1. Barta, R.: Az első világháború a nemzetközi kapcsolatok történetében.
  Jogtörténeti szle. 17 (4), 1-9, 2015.
 2. Barta, R.: Nagy-Britannia 1945-ben.
  Korunk. 26 (5), 26-35, 2015.
 3. Barta, R., Csiszár, I.: Vidék és város: Az első világháború és a magyar vidék.
  Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatala, Hajdúnánás, 144 p., 2015. ISBN: 9789631225945
2014
 1. Barta, R.: Churchill's Ideas on United Europe After World War War II..
  Tört. tanulm. 22 282-299, 2014.
2013
 1. Barta, R.: Az államférfi és a világpolgár: Winston S. Churchill és Emery Reves.
  Attraktor, Máriabesnyő, 146 p., 2013. ISBN: 9786155257384
 2. Barta, R., Pallai, L.: Szülőföldünk felfedezése: honismereti, helytörténeti írások I..
  Márton Áron Szakkollégium, Debrecen, 99 p., 2013. ISBN: 9789638742384
2012
 1. Barta, R.: Az 1947-es csehszlovák-magyar lakosságcsere.
  In: "Kitaszítottak": Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán. Szerk.: Pallai László, Önkormányzat ; Debrecen : Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Hajdúnánás, 23-41, 2012. ISBN: 9789634735823
2011
 1. Barta, R.: Az első és második világháború képes története.
  TKK, Debrecen, 455, [1] p., 2011. ISBN: 9789635964628(kötött)
 2. Barta, R.: Egy világpolgár a nemzetközi politikában: Emery Reves és W. S. Churchill.
  Századok. 145 (6), 1475-1498, 2011.
 3. Barta, R.: Gróf Bethlen István kormánypártja: Az Egységes Párt: Kétharmados túlsúly a törvényhozásban.
  Rubicon. 22 (9-10), 20-27, 2011.
 4. Barta, R.: Keresztény-Keresztyén Kisgazda-, Földmíves és Polgári Párt.
  In: Magyarországi Politikai Pártok Lexikona (1846-2010) : 1. köt. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok / főszerk. Vida István ; szerk. Izsák Lajos, Gondolat, Budapest, 193-196, 2011.
 5. Barta, R.: Tisza István és a preventív háború.
  In: Tisza István és emlékezete. Szerk.: Maruzsa Zoltán, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 207-216, 2011.
2008
 1. Barta, R.: A brit Konzervatív Párt és a modernizáció (1918-1945).
  In: Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Szerk.: Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor, Hungarovox, Budapest, 397-408, 2008.
 2. Barta, R.: Sztálin Gulágjai és a magyarok.
  Klió. 17 (1), 95-99, 2008.
  (Ismertetett mű: Steven Bela Vardy, Agnes Huszar Vardy. -Stalin's Gulág : the hungarian experience /Napoli : Universita degli Studi di Napoli L'Orientale, 2007. -201 p.)
2007
 1. Barta, R.: Gróf Bethlen István politikai holdudvara.
  Rubicon. 18 (4-5), 116-118, 2007.
2004
 1. Barta, R.: Az Egységes Párt létrejötte.
  In: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára.. Szerk.: ifj. Barta János, Pallai László, Multiplex Media - DUP Debreceni Egyetem Történelmi Intézet., Debrecen, 321-334, 2004. ISBN: 9632162730
 2. Barta, R.: Egyetemes történelem: A "hosszú" 19. század (1789-1914) ; Világháborúk sodrában (1914-1945) ; Európa és a világ 1945 után.
  In: Egyetemes történelem. Szerk.: Barta János, Pannonica Kiadó, Budapest, 174-319, 2004, (21. századi enciklopédia, ISSN 1589-0848) ISBN: 963925293X
2002
 1. Barta, R.: Gróf Tisza István politikai örökösei.
  Tört. tanulm. 10 105-111, 2002.
2000
 1. Barta, R., Püski, L.: Az alispáni kar társadalmi összetétele az 1920-as években.
  Tört. tanulm. 8 5-13, 2000.
1999
 1. Barta, R.: A hidegháború első szakasza.
  Klió. 8 (3), 157-163, 1999.
  (Ismertetett mű: John Lewis Gaddis. -We now know : rethinking Cold War history /Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford Univerity Press, 1997. -X, 425 p.)
 2. Barta, R.: Az angliai csata: A Luftwaffe London fölött.
  Rubicon. 10 (5/6), 76-78, 1999.
 3. Barta, R.: Illúziók és csalódások: Nagy-Brittania és Magyarország, 1938-1941.
  Debr. szle. 7 (4), 617-619, 1999.
  (Ismertetett mű: Bán D. András. -Illúziók és csalódások : Nagy-Brittania és Magyarország, 1938-1941 /Budapest : Osiris, 1998. -195 p.)
 4. Barta, R.: Rendszerváltások túlélői - arisztokraták a Bethlen-konszolidáció idején.
  In: Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben, Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, Debrecen, 35-39, 1999, (Jelenkortörténeti műhely, ISSN 1418-9046 ; 2.)
1998
 1. Barta, R.: Az angol liberalizmus eszméi és politikai intézményrendszere.
  Múltunk. 43 (3-4), 226-255, 1998.
 2. Barta, R.: Jobbra át - Thatcher módra.
1997
 1. Barta, R.: A nyugatmagyarországi kérdés és a soproni népszavazás brit megítélése.
  In: Magyarok maradtunk 1921-1996 : konferencia a soproni népszavazásról : Sopron, 1996. december 12, Soproni Szemle Alapítvány, Sopron, 15-17, 1997.
 2. Barta, R.: Az egységes párt.
  Rubicon. 1 15-17, 1997.
 3. Barta, R.: Klebelsberg Kunó, a bethleni konszolidáció politikusa.
  Művelődés. 1 3-5, 1997.
1996
 1. Barta, R.: Konzervatív pártpropaganda Nagy-Britanniában az 1920-as években.
  Tört. tanulm. 4 101-125, 1996.
 2. Barta, R.: Magyarország története 1914-1931-ig.
  In: Magyarország a XX. században I. / főszerk. Kollega Tarsoly István, Babits, Szekszárd, 24-76, 1996.
1994
 1. Barta, R.: Numerus Clausus rendelkezések Magyarországon az 1920-as években.
  Iskolakultúra. 21 45-50, 1994.
 2. Barta, R.: Oxfordi Magyar Liga a Magyar Önrendelkezésért.
  Debr. szle. 2 (3), 370-375, 1994.
1993
 1. Barta, R.: A brit Konzervatív Párt az 1920-as években.
  Századok. 5-6 706-737, 1993.
feltöltött közlemény: 50 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK