Tudóstér: Velkey Ferenc publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 33 Open Access: 4
2018
 1. Velkey, F.: Erénygyakorlatok a perfekció társias útján (1825-1828): A Széchenyi-Wesselényi-Esterházy "erényszövetség" (avagy a "tripartitum") működése.
  In: Ludovika Szabadegyetem - Széchenyi 225. Szerk.: Auer Ádám, Dialóg Campus, Budapest, 171-215, 2018. ISBN: 9786155845987
2017
 1. Velkey, F.: "Délután Teleki...kinek a lelkére beszélek": A Széchenyi-minta Teleki László élet- (és halál) történeteiben.
  In: "Tántoríthatatlan elvhűség, sziklaszilárd jellem, lovagias becsület" : Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála. Szerk.: Debreczeni-Droppán Béla, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 61-95, 2017. ISBN: 9786155209789
 2. Velkey, F.: Egy reformkori baráti-politikai szövetség és próbája: Széchenyi István és Dessewffy Emil.
  Századok. 151 (3), 513-536, 2017.
2016
 1. Velkey, F.: Nemzetértelmezések/hungarus-érvek a "Sprachkampf" két vitahelyzetében Párhuzamok és eltérések Széchenyi és Szontagh kísérleteiben.
  In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában. Szerk.: Hörcher Ferenc, Lajtai Mátyás, Mester Béla, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 192-237, 2016, (Magyar történelmi emlékek, értekezések Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, ISSN 2416-1144 ; 2.) ISBN: 9789634160328
2013
 1. Fazakas, G., Miru, G., Velkey, F.: "Politica philosophiai okoskodás": Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 356 p., 2013. ISBN: 9789634736219
2012
 1. Velkey, F., Erős, V.: Történeti Tanulmányok XIX.: "A historiográfia műhelyében" : tanulmányok a 2010. november 25-én Debrecenben tartott historiográfiai konferencia anyagából.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 189 p., 2012.
2011
 1. Velkey, F.: "...zunächst erklären wir den Unterschied zwischen Nation und Volk": Die Debatte über die Sprache im vormärzlichen Ungarn als Inspiration zur Klärung bestimmter Begriffe des nationalen Gedankens.
  Spracht. German. Linguist. Suppl.. 2 85-125, 2011.
 2. Velkey, F.: "Templariuszowski rycerz filozofii": Znalezione powołanie i reformatorska rola hrabiego Istvana Széchenyiego [bilingvis kiadvány] = "A filozófia templárius lovagja" Széchenyi István gróf megtalált hivatása és reformer szerepei.
  In: Közös célok, érdekek és értékek : Széchenyiek és Zamoyskiak : [Széchenyi és Zamoyski konferencia, Zamość, Esztergom] = Wspólne cele, interesy, wartości : Zamoyskich i Széchenyich / Hermann Róbert, Horváth Attila, Katona Tamás, Pelyach István, Ring Éva, Jerzy Snopek, Logod BT., Budapest, 90-93, 2011.
 3. Velkey, F.: "Törvényt hozni, melly más honunkban lakó nemzetségek jogait biztosítja": Széchenyi Hunniájának eszmetörténeti jelentőségéhez.
  In: A szabadság felelőssége. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 150-166, 2011.
 4. Velkey, F.: A keresztény perfektibilitás Széchenyi "sportemberi" motivációjában.
  In: Széchenyi mint magánember. Szerk.: Pelyach István, Logod BT., Budapest, 99-121, 2011.
 5. Velkey, F.: Széchenyi, a szerelmes (és a) férj: a Crescence-szerelem a Széchenyi-diskurzusban.
  In: Széchenyi mint magánember. Szerk.: Pelyach István, Logod BT, Budapest, 23-38, 2011.
 6. Velkey, F.: Széchenyi (und sein Memorandum unter 30 anderen) in Metternichs Vorzimmer.
  In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák : Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Österreich. Hrsg.: István Fazekas, Stefan Malfèr, Péter Tusor, Publikationen der ungarischen Gesichtsforschung, Wien, 27-40, 2011.
 7. Deák, Á., Velkey, F.: Széchenyi Hunniája.
  In: A szabadság felelőssége. Szerk.: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 135-139, 2011.
2010
 1. Velkey, F.: A kaszinó-jelenet, ahogyan Széchenyi interpretálta és Kemény lejegyezte.
  In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Pál Judit, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 343-351, 2010. ISBN: 9786068178158
 2. Velkey, F.: Széchenyi a politikus nehéz döntéshelyzetekben.
  Magyar tudomány. 12 1447-1457, 2010.
 3. Velkey, F.: Széchenyi életéről halálának 150 esztendős jubileumán: bevezetés.
  Magyar tudomány. 12 1418-1419, 2010.
 4. Velkey, F.: Széchenyi és Kossuth első találkozása: A kaszinó-jelenet.
  In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán, Püski Levente, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 407-419, 2010.
2009
 1. Velkey, F.: Történeti Tanulmányok XV.: A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 458 p., 2009.
 2. Velkey, F.: Történeti Tanulmányok XVI.: A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 317 p., 2009.
2008
 1. Velkey, F.: Egy "rettentő döntés" hátteréről: miért "támadt kedve" Széchenyi Istvánnak 1847 őszén "követnek menni"?.
  Tört. Tanulm. 16 189-239, 2008.
2007
 1. Velkey, F.: Ismertetés: Gróf Mikó Imre - Erdély Széchenyije.
2006
 1. Bárány, A., Velkey, F.: Középkori magyar királyi emlékek: Luxemburgi Zsigmond angliai kéziratokon.
  In: Történelmi Tanulmányok : Acta Universitatis Debreceniensis - Acta Historica XIV.. Szerk.: Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 51-81, 2006.
2004
 1. Velkey, F.: Köri mozgalmak: Pest kulturális közéleti egyesületei a pártalakulás előszelében, (1845-46).
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 26 133-164, 2004.
1999
 1. Velkey, F.: A Birodalom hatalmi rendszere: a rendiség és az abszolutizmus viszonya, 1790-1830.
  In: Polgárosodás és szabadság : (Magyarország a XIX. században), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 11-32, 1999, (Universitas)
 2. Velkey, F.: Abszolutizmus és rendiség: (1812- 1830).
  In: Reform és forradalom : (1790:1849), Csokonai Kiadó, Debrecen, 74-93, [1998], (Történelmi Kézikönyvtár. Magyar történelem, ISSN 1218-7887 ; 4.)
 3. Velkey, F.: A magyar liberalizmus születése.
  In: Polgárosodás és szabadság : (Magyarország a XIX. században), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 61-89, 1999, (Universitas)
 4. Velkey, F.: A magyar reformmozgalom kibontakozása: (1830-1840).
  In: Reform és forradalom : (1790-1849), Csokonai K., Debrecen, 94-134, [1998], ((Történelmi Kézikönyvtár. Magyar történelem, ISSN 1218-7887 ; 4.)
 5. Velkey, F.: A polgári átalakulásért folytatott küzdelem eszméi és intézményei.
  In: Polgárosodás és szabadság : (Magyarország a XIX. században), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 90-119, 1999, (Universitas)
 6. Velkey, F.: Reformküzdelem és programviták kora: (1840-1848).
  In: Reform és forradalom : (1790-1849), Csokonai K., Debrecen, , [1998].
1998
 1. Velkey, F.: "Hattyúdal 1848": egy Széchenyi beszédvázlat margójára.
  In: A szagadság Debrecenbe költözött :, Erdélytörténeti Alapítvány, Debrecen, 307-331, 1998, (Erdélytörténeti könyvek, ISSN 1417-7234 ; 2.)
 2. Velkey, F.: "Párt szólj, ki vagy?": Politikai önmeghatározások 1846-47 pártprogramjaiban.
  In: Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak. Tudományos emlékülés Zalaegerszeg, 1997. június 7, Zalaegeszegi Szabadelvű Kör, Zalaegerszeg, 49-72, 1998.
 3. Csorba, L., Velkey, F., Simándi, I.: Reform és forradalom: 1790-1849.
  Csokonai Kiadó, Debrecen, 256 p., 22 kép, 1 térképmell., 1998. ISBN: 963260119x
1994
 1. Velkey, F.: Társadalomátalalkulási elvek Széchenyi és Kossuth vitájában.
  Debr. szle. 2 (2), 233-241, 1994.
feltöltött közlemény: 33 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK