Tudóstér: Molnár Judit publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 35 Open Access: 3
2018
 1. Molnár, J.: Az osztrák és a magyar fizetési meghagyásos eljárás: közös út - közös cél?.
  Jog, állam, politika. 10 (4), 47-63, 2018.
2017
 1. Molnár, J.: For the 10th Anniversary of the European Order for Payment Procedure.
  Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies. 6 (1), 59-77, 2017.
2016
 1. Molnár, J.: "Érték - határ": kodifikáció a fizetési meghagyásos eljárás szempontjából.
  Jogtud. közl. 71 (1), 55-63, 2016.
 2. Molnár, J.: "Érték - határ" Kodifikáció a fizetési meghagyásos eljárás szempontjából.
  Forum, Acta Jurid. Polit. 1 119-129, 2016.
 3. Molnár, J.: 10 éves az európai fizetési meghagyásos eljárás: számvetések és a jövő kihívásai.
  Miskolci jogi szle. 2 82-95, 2016.
 4. Molnár, J.: Alternatívák most és a jövőben is?: az egymillió forintot meg nem haladó pénzkövetelések érvényesítése Magyarországon.
  Jog, állam, politika. 8 (2), 151-164, 2016.
 5. Molnár, J.: A peres eljárás új kódexe - a fizetési meghagyásos eljárás nézőpontjából.
  Pro Futuro. 6 94-113, 2016.
 6. Molnár, J.: Az európai fizetési meghagyásos eljárás az Európai Bíróság előtt.
  Jura. 22 (2), 279-286, 2016.
 7. Molnár, J., Székely, J.: The Order for Payment Procedure in Romanian and Hungarian Law of Civil Procedure.
  Stud. Univ. Babeş-Bolyai. Iurisprudentia. 4 112-130, 2016.
2015
 1. Molnár, J.: "Elköltözött vagy a címzett ismeretlen": a kötelezett menekülési lehetősége a fizetési meghagyásos eljárásban.
  Közjz. Közlönye. 1 14-25, 2015.
 2. Antal, Z., Bagdi, K., Bagossy, M., Balla, Z., Balogh, Á., Balogh, É., Barta, A., Becánics, A., Belinszky, A., Besenyei, F., Bodó, L., Bordás, P., Brunda, A., Bujdos, Á., Deák, I., Elek, L., Fekete, É., Ferenczy, Á., Ficsor, K., Fodor, R., Gábri, A., Gócza, Á., Gyüre, A., Hutóczky, K., Kazsamér, K., Kémeri, Z., Kiss, J., Liptai, N., Molnár, J., Molnár, T., Nagy, E., Nyilas, A., Papp, N., Pető, A., Sarkadi, I., Siket, Z., Skoda, G., Szabó, E., Miszti-Blasiusné, S., Szemesi, S., Tomasovszky, E., Tóth, A., Törő, B., Szilágyi, B., Varga, J., Veczkó, J., Veszprémi, B., Zsugyó, V., Hati, C., Zsoldics, Z.: 2013-ban megjelent jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája: 1. rész.
  Pro futuro. 5 (1), 159-239, 2015.
 3. Molnár, J., Nyilas, A.: A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény kommentárja.
  OPTEN Informatikai Kft., Budapest, 187 p., 2015. ISBN: 9786155122064
2014
 1. Molnár, J.: A fizetési meghagyás postai és végrehajtói kézbesítése - érvek és ellenérvek.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 37-56, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 2. Molnár, J.: A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében.
  Közjegyző Akadémia Kiadó, Budapest, 248 p., 2014. ISBN: 9789631202199
2012
 1. Molnár, J.: A bírósághoz fordulás joga és a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 249-253, 2012. ISBN: 9789639650886
2011
 1. Molnár, J.: Az új magyar polgári perrendtartás és a fizetési meghagyásos eljárás.
  In: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében : a Magánjogot Oktató Fiatal Jogászok és a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2010. június 3-4-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barta Judit és Wopera Zsuzsa, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 292-299, 2011. ISBN: 9789639360808
2009
 1. Molnár, J.: Fizetési meghagyásos eljárások Európában: különös tekintettel az érvényesíthető követelések körére.
  Profectus in Litteris. 1 67-75, 2009.
2006
 1. Molnár, J.: A "nem vitatott követelések" jelentősége és meghatározása a 805/2004/EK Rendelet és előzményei tükrében.
  Magyar jog. 53 (1), 31-35, 2006.
 2. Molnár, J.: A polgári per elkerülésének lehetőségei, különös tekintettel a nemperes eljárásokra.
  Collega. 10 (2-3), 149-152, 2006.
 3. Molnár, J., Wopera, Z., Wallacher, L.: A Tanács 2003/EK irányelve a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról.
  In: Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unióban : kommentár a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés keretében elfogadott közösségi normákhoz / [szerk. Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos], KJK-Kerszöv, Budapest, 453-478, 2006.
 4. Molnár, J.: Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK Rendelete a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtó okirat létrehozásáról.
  In: Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unióban : kommentár a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés keretében elfogadott közösségi normákhoz / [szerk. Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos], KJK-Kerszöv, Budapest, 421-452, 2006. ISBN: 9632248686
2005
 1. Molnár, J., Jámborné Róth, E.: A kötelezett védekezési lehetőségei az európai fizetési meghagyásos eljárásban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Jámborné Róth Erika], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 172-176, 2005.
 2. Molnár, J.: A magyar fizetési meghagyásos eljárás története az 1952. évi III. törvény hatálybalépéséig.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 172-176, 2005, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 6/2.)
 3. Molnár, J.: Az európai fizetési meghagyás, mint az Európai Unió jogharmonizációs törekvéseinak egyik területe.
  Collega. 9 (2), 158-161, 2005.
 4. Molnár, J.: Az európai fizetési meghagyás XXI. században: rendelet-javaslat az európai fizetési meghagyásos eljárás bevezetéséről.
  Magyar jog. 52 (3), 171-179, 2005.
 5. Molnár, J., Gyekiczky, T.: Gondolatok a házasság egyező akaratnyilvánításon alapuló felbontásáról.
  In: Ami a múltból elkísér : a családjogi törvény ötven éve : tanulmányok. Szerk.: Gyekiczky Tamás, Gondolat, Budapest, 124-132, 2005, (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai ; 2.) ISBN: 9639567434
 6. Molnár, J.: Végrehajtás a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtó okirat alapján.
  Collega. 9 (5), 21-25, 2005.
2004
 1. Molnár, J.: A mediációról egy uniós Zöld Könyv kapcsán.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [szerk. Stipta István], Bíbor Kiadó, Miskolc, 45-62, 2004, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 5/1.)
 2. Molnár, J.: Az európai fizetési meghagyás: előzmények és alkalmazási terület.
  Magyar jog. 50 (4), 525-256, 2004.
 3. Molnár, J.: Az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazási területe: kérdések és gondolatok.
  In: Doktoranduszok fóruma : 2003. november 6. : a Deák Ferenc Doktori Iskola - nappali, levelező tagozatos és egyéni képzésben résztvevő - PhD hallgatóinak a Tudomány Napján elhangzott előadásainak szerkesztett kötete. Szerk.: Stipa István, Novotni Alapítvány Kiadó, [Miskolc], 224-228, 2004. ISBN: 9639360198
 4. Molnár, J.: Nemperes eljárások a római jogban, különös tekintetel az interdictumokra.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [szerk. Stipta István], Bíbor Kiadó, Miskolc, 389-414, 2004, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 4/1.)
2003
 1. Molnár, J.: A birtok védelme önhatalommal.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2002. november 6. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Lehoczky László], ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 155-160, 2003.
 2. Molnár, J.: A fizetési meghagyás Európában.
  Collega. 7 (1), 45-49, 2003.
 3. Molnár, J.: Nemperes eljárások a Perrendtartásban.
  In: 50 éves a Polgári Perrendtartás : a 2003. április 25-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában, a Debreceni és Miskolci Egyetemek Polgári Eljárásjogi Tanszékeinek közös szervezésében megrendezett jubileumi konferencia kiadványa. Szerk.: Wopera Zsuzsa, Novotni, Miskolc, 54-66, 2003. ISBN: 9639360171
2002
 1. Molnár, J.: Jogalap nélküli gazdagodás a római jogban.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [szerk. Stipta István], Bíbor Kiadó, Miskolc, 59-80, 2002, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata,
feltöltött közlemény: 35 Open Access: 3
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK