Tudóstér: Helmeczi András publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 21 Open Access: 7
2022
 1. Kovács, S., Bácsné Bába, É., Bács, Z., Pető, K., Fenyves, V., Vllasaj, K., Helmeczi, A., Szabados, G.: An approach to the understanding of sports civil organizations' activity and management in Hungary.
  J. Bus. Econ. Manag. 23 (2), 343-363, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Business, Management and Accounting (miscellaneous)
  Q2 Economics and Econometrics
 2. Helmeczi, A.: Gazdasági jogi alaptan.
  Helmeczi András, Debrecen, 221 p., 2022. ISBN: 9786150158372
2021
 1. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Bács, Z., Helmeczi, A., Pfau, C., Orbán, S., Kovács, S.: A sport helyi keretei: A sporttérkép mint módszertan és alkalmazásának lehetőségei.
  Magyar Sporttud. Szle. 22 (94), 68-77, 2021.
 2. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Fróna, D., Bács, Z., Helmeczi, A., Kulcsár, G., Ráthonyi, G., Kovács, S.: Esport itthon: szervezetek és fejlesztési lehetőségek.
  Economica. Új évf. 12 (1-2), 20-26, 2021.
 3. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Fróna, D., Bács, Z., Helmeczi, A., Kulcsár, G., Ráthonyi, G., Nagy, A., Szabados, K., Kovács, S.: Gaming és e-sport - hazai perspektívák és kilátások kvalitatív megközelítésben = Gaming and e-sport - national perspectives and prospects in qualitative understanding.
  In: Az e-sport az élre tör : tematikus különszám. Kiadta: a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet, Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet, Debrecen, 29-41, 2021, (Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből, ISSN 2631-0910 ; 6)
2020
 1. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Fenyves, V., Bács, Z., Helmeczi, A., Balogh, R., Dajnoki, K.: Civil szervezetek beszámolási kötelezettsége, változások és tények.
  Jelenkori Társad. Gazd. Foly. 15 (1-2), 135-147, 2020.
 2. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Fenyves, V., Bács, Z., Helmeczi, A., Dajnoki, K.: Sportcivilek-ellenőrzés, beszámolási sajátosságok.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 289-299, 2020.
 3. Szabados, G., Helmeczi, A., Bácsné Bába, É., Fenyves, V., Bács, Z., Dajnoki, K.: Sportcivil társaságok: megközelítések és tények.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 158-166, 2020.
2015
 1. Helmeczi, A.: Gazdasági jogi alaptan.
  Helmeczi András, Debrecen, 208 p., 2015. ISBN: 9789631218558
2004
 1. Helmeczi, A.: The European Company Law is at a Crossroads.
  In: Právná kultúra a európsky integracny proses (historické, politicko-právne a filozofické aspekty práva a pravnej kultury) = Law culture and European Integration process (historical, political-legal and philosophical aspects of law and legal culture) : "Právna kultúra a európsky integracny proces", Právnická Fakulta UPJŠ v Kosiciach, November 2004, [UPJŠ], [Kosice], 228-232, [2004].
2003
 1. Helmeczi, A.: A betéti részvénytársaságokra vonatkozó szabályok a német jogban 1861-1897 között.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 21 (2), 601-6017, 2003.
 2. Helmeczi, A.: A Possible Relation Between the Statutional Regulation of European Companies and the Right of Moving.
  In: 4th International Conference of PhD Students. Szerk.: Patkó Gyula, University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, Miskolc, 61-65, 2003. ISBN: 9636615853
2002
 1. Helmeczi, A.: A betéti részvénytársaságok kialakulásának első állomásai, különös tekintettel a francia és a német fejlődési útra (az 1870-es ADHGB-ig).
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 20 (2), 511-528, 2002.
 2. Helmeczi, A.: A részvénytársaságok részvényeseire és részvénytőkéjére vonatkozó legfontosabb szabályok Görögországban.
  Collega. 6 57-60, 2002.
 3. Helmeczi, A.: Az egyes piaci résztvevők jogilag releváns érdekeit befolyásoló jogalkotás az európai vállalkozási jogban.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 3 217-230, 2002.
 4. Helmeczi, A.: Az Európai Unió társasági jogi jogalkotásának helyzete az egyes irányelvek tükrében.
  Miskolci dr. jogtud. tanulm. 2/1 (1/19), 295-316, 2002.
 5. Babják, I., Helmeczi, A.: Újabb jogász életrajzok.
  Collega. 6 (5), 54-57, 2002.
  (Ismertetett mű: szerk. P. Szabó Béla, Madai Sándor. -A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai : (1915-1947) /Debrecen : Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet : Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék, 2002. -300 p. -)
2001
 1. Helmeczi, A.: A részvénytőke és a részvényesek jogainak szabályozása a norvég részvénytársaságokban.
  In: Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2001 november 6.. Szerk.: Lehoczky László, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolc, 110-115, 2002.
 2. Helmeczi, A.: A tőkeegyesítő társaságokra vonatkozó jelentősebb szabályok Svájcban.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 19 139-155, 2001.
 3. Helmeczi, A.: Kiindulópont a társaságok büntetőjogi felelőssége megállapításának lehetséges módozataihoz az angol jogban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2000. október 30. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Lehoczky László], ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 83-87, 2001.
 4. Helmeczi, A.: Limited liability and protection of creditors.
  In: 3rd International Conference of Phd Students : University of Miskolc, Hungary 13-19 August 2001 : [section proceedings]. Ed.:-in chief László Lehoczky, László Kalmár, University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre, Miskolc, 39-40, 2001.
feltöltött közlemény: 21 Open Access: 7
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK