Tudóstér: Sebestyén Attila publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 39 Open Access: 11
2023
 1. Sebestyén, A.: A közönséghez alkalmazkodás komplexitása a szaklapírás egy történeti példáján: a borravaló ügye a Kávésok Lapjának néhány cikkében.
  ME.dok. 18 (1), 25-40, 2023.
2022
 1. Sebestyén, A.: Egy újságírói életrajz irodalmi és sajtótörténeti dilemmái: Wisinger István: Pulitzer. Egy magyar származású amerikai sajtómágnás kalandos élete.
  Alföld. 73 (1), 119-128, 2022.
  (Ismertetett mű: Wisinger IstvánPulitzer. Egy magyar származású amerikai sajtómágnás kalandos élete /)
 2. Sebestyén, A.: Parkinson's Law and an Ironic Rhetoric of Management.
  Hung. j. Eng. Am. stud. 28 (1), 250-276, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 History
  Q4 Literature and Literary Theory
  Q4 Philosophy
  Q4 Visual Arts and Performing Arts
2021
 1. Sebestyén, A.: Advokáció saját újsággal: Egy 20. század eleji magyar kávés érdekképviseleti szaklap néhány tanulsága nyilvánosságelméleti megvilágításban.
  Médiakutató. 22 (2), 105-117, 2021.
 2. Sebestyén, A.: Az advokáció és idomulás folyamatossága a brit baromfi terméktanács véleménycikkeiben.
  In: Kommunikáció - Gazdaság - Kultúra - Nyelv : 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában. Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére. Szerk.: Konczosné Szombathelyi Márta, Balogh Gábor, Jarjabka Ákos, PTE Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 84-94, 2021. ISBN: 9789634298366
2020
 1. Oláh, S., Sebestyén, A.: Irodaház-marketing várostörténeti szempontokkal: A Forest Offices Debrecen tér- és időtechnikáiról.
  In: A debreceniség mintázatai: Városi identitás és a lokális emlékezet rétegei a kora újkortól napjainkig. Szerk.: Bódi Katalin, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 339-356, 2020, (Loci Memoriae Hungaricae, ISSN 2064-549X ; 9) ISBN: 9789633188613
2018
 1. Sebestyén, A.: Parkinson törvénye: viccnek indult, szakirodalommá vált.
 2. Sebestyén, A.: Poetry in the Workplace: Bill Murray's Public Reading as an Applied Art Form.
  Americana. 14 (1), 2018.
2016
 1. Sebestyén, A.: Ghostbusters-modell: "For-fun" és for-profit elvek a Szellemirtók-univerzumban.
  Alföld. 67 (7), 66-80, 2016.
2015
 1. Sebestyén, A.: A vállalati könyvkultúra szerepe a belső PR-ben: a Zappos példája.
  PR Herald. 5 1-5, 2015.
 2. Sebestyén, A.: Menedzser humanizmus: A szervezeti és üzleti élet "átlelkesítettsége".
  Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 249 p., 2015. ISBN: 9786067390322
2014
 1. Sebestyén, A.: A munka poézise: Bill Murray verseket olvas egy építkezésen.
  In: Emlékkerti kőoroszlán: Írások György Péter 60. születésnapjára. Szerk.: Orbán Katalin, Gács Anna, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 261-269, 2014. ISBN: 9789632845524
 2. Sebestyén, A.: A szellem mint az üzleti élet innovátora: Peter Drucker és a menedzsment művészete.
  Alföld. 65 (6), 65-75, 2014.
 3. Sebestyén, A.: Charles Handy és az (ön)menedzsment elokvenciája.
  Korunk. 25 (10), 88-93, 2014.
 4. Sebestyén, A.: Saját gyártású sztori a példázatok hitelességéről.
  Közösség 2014 (1), 12-13, 2014.
 5. Sebestyén, A.: Vállalati könyvkultúra a Zapposnál.
  PR Herald. 2014 1-3, 2014.
2013
 1. Sebestyén, A.: Szentivánéji helytelenség.
  In: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet. Szerk.: Bényei Péter, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 48-50, 2013. ISBN: 9789633183892
2012
 1. Dunai, T., Oláh, S., Sebestyén, A.: Kultpontok: emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 166 p., 2012. ISBN: 9789633182673
 2. Sebestyén, A.: Lelkipásztorok örököse: Charles Handy életfilozófiájáról.
  Közösség 4 14-15, 2012.
2009
 1. Lapis, J., Sebestyén, A.: "Titokteljes erőmező": Térey János költői nyelvének néhány sajátossága és a recepció főbb iránya.
  In: Erővonalak : közelítések Térey Jánoshoz. Szerk.: Lapis József, Sebestyén Attila, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 7-32, 2009. ISBN: 9789632361376
 2. Sebestyén, A.: Az élet a legjobb méreg: drogmédiumok Csáthnál.
  Alföld. 60 (1), 98-109, 2009.
 3. Lapis, J., Sebestyén, A.: Erővonalak: közelítések Térey Jánoshoz.
  L'Harmattan Kiadó, Budapest, 459 p., 2009. ISBN: 9789632361376
2008
 1. Sebestyén, A.: "A vers föltámasztása papírsírjából": Horváth Kornélia: A versről.
  Alföld. 59 (1), 105-110, 2008.
 2. Sebestyén, A.: "Sírkert-forma város": Debrecen egy lehetséges költői szövete a Csokonai-filológia és a Térey-költészet megvilágításában.
  In: Szótér: Az Alföld Stúdió Antológiája. Szerk.: Fodor Péter, Szirák Péter, Alföld Alapítvány, Debrecen, 7-16, 2008. ISBN: 9789630655859
2007
 1. Sebestyén, A.: Agyvelő-akrobatika: egy pszichofiziológiai művészet- és kultúraelmélet keretei Csáth Gézánál.
  In: Az olvasás rejtekútjai : műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban. Szerk.: Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Ráció Kiadó, Budapest, 152-169, 2007. ISBN: 9789639605473
 2. Sebestyén, A.: Lucy ül a fűben: irodalom- és kultúrtörténeti kollázs drogokról és drogmédiumokról.
  Debr. Disputa. 5 (6), 4-10, 2007.
2006
 1. Sebestyén, A.: "a beszédnek sok féle Daemona vagyon": a "tarka" líraolvasás főbb trópusai és alakzatai Horváth János Csokonai-elemzéseiben.
  In: Szerep és közeg : medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében. Szerk.: Oláh Szabolcs, Simon Attila és Szirák Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 169-184, 2006, (Ráció-tudomány, 1787-5234 ; 9.) ISBN: 9639605220
 2. Sebestyén, A.: "a rozsdafoltok poétikája": Jász Attila: A szökés gyakorlása.
  Alföld. 57 (4), 104-107, 2006.
2005
 1. Sebestyén, A.: "light verse"(?): Kovács András Ferenc: Porcus Hermeticum.
  Debr. Disputa. 3 (6), 57-60, 2005.
2004
 1. Sebestyén, A.: "Költészeti iparos-üzem": kollégiumi irodalom - alkalmi költészet - halotti búcsúztató vers.
  In: Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából. Összeáll.: Debreczeni Attila, DE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen, 40-62, 2004, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 42.) ISBN: 9634728774
 2. Sebestyén, A.: "Valami más, valaki más"(?): Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár : versek kicsiknek, nagyoknak.
  Alföld. 55 (8), 92-95, 2004.
 3. Sebestyén, A.: Czobor Mihály(?): Theagenes és Chariclia.
  Irodalomtört. közl. 108 (3), 385-387, 2004.
 4. Sebestyén, A.: Életre kelő régi irodalmunk: Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerkesztette Bitskey István és Oláh Szabolcs.
  Debr. Disputa. 2 (7-8), 73-76, 2004.
 5. Sebestyén, A.: Népszerű irodalom, mesterkedő költészet, popularitás, poetica classisok: vázlat a 18. századi debreceni diákköltészet irodalomtörténeti helyről.
  Kv. kvt. kvt. 26 87-110, 2004.
2003
 1. Sebestyén, A.: "All the world's a stage": Szálinger Balázs: Első Pesti Vérkabaré.
  Alföld. 54 (8), 96-101, 2003.
2002
 1. Sebestyén, A.: Az ismeretlen ismerős: Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok.
  Kelet. 45 (1), 11-21, 2002.
 2. Sebestyén, A.: Mit rejt a kollégiumi költészet?: Nagy Júlia: Református kollégiumi irodalom és kultúra a XVIII-XIX. században.
  Könyv és könyvtár. 24 (1), 213-218, 2002.
2001
 1. Sebestyén, A.: A (fel)halmozás kudarca: Szepesi Attila: Planéta.
  Alföld. 52 (4), 96-100, 2001.
 2. Sebestyén, A.: Hagyomány és újítás a halotti búcsúztató versekben: debreceni kollégiumi kéziratos költészet (1736-1800).
  Könyv és könyvtár. 22/23 73-104, 2001.
feltöltött közlemény: 39 Open Access: 11
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK