Tudóstér: Szilágyi Gergely publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 31 Open Access: 8
2016
 1. Szilágyi, G.: Examination of nutrient reaction of winter wheat after sunflower forecrop.
  Agrártud. közl. 67 9-13, 2016.
 2. Szilágyi, G.: Őszi búza tápanyagreakciójának vizsgálata különböző előveteményeknél.
  Agrártud. közl. 67 77-80, 2016.
2015
 1. Murányi, E., Tótin, Á., Vincze, É., Szilágyi, G.: Az állománysűrűség hatása eltérő genotípusú kukorica (Zea Mays L.) hibridek termésére és relatív klorofill tartalmára.
  In: "Nemzetközi összefogás a jövő agrárkutatásáért" konferencia kiadványa : 2015. június 11., Debrecen / fel. szerk. Bodnár Karina Bianka, Erdős Zsuzsa, DE Tormay B. Szakkollégium, Debrecen, 49-52, 2015. ISBN: 9789634738169
 2. Szilágyi, G.: Csemegekukorica elővetemény és trágyázás hatása a SPAD értékekre és a termésmennyiség alakulására az MV Csárdás genotípusnál.
  In: "Nemzetközi összefogás a jövő agrárkutatásáért" konferencia kiadványa : 2015. június 11., Debrecen / fel. szerk. Bodnár Karina Bianka, Erdős Zsuzsa, DE Tormay B. Szakkollégium, Debrecen, 74-77, 2015. ISBN: 9789634738169
 3. Szilágyi, G., Murányi, E., Tótin, Á., Vincze, É.: Effect of grain maize forecrop and fertilization on values of leaf area index and on the yield of winter wheat.
  Anal. Univ. Oradea Fac. Protect. Med. 1-4, 2015.
 4. Szilágyi, G.: Examination of the yield stability of winter wheat after different forecrops.
  Anal. Univ. Oradea Fac. Protect. Med. 25 81-88, 2015.
 5. Pepó, P., Szilágyi, G.: Növényfiziológaiai tulajdonságok hatása őszi búza (Tritcum aestivum L.) genotípusok termésére eltérő évjáratokban..
  Növénytermelés. 64 (2), 91-107, 2015.
 6. Szilágyi, G.: Performance of wheat quality characteristics impacted by precrop and plant nutrition.
  Columella. 2 (1), 79-84, 2015.
 7. Vágó, I., Sipos, M., Tolner, L., Czinkota, I., Szilágyi, G., Issa, I., Kátai, J.: Plant growth and potassium supply dynamics on a chernozem soil of a long-term fertilization and irrigation experiment with maize monoculture in Hungary.
  Soil-Water J. Special Issue (1), 6-12, 2015.
 8. Kátai, J., Zsuposné Oláh, Á., Sándor, Z., Tállai, M., Szilágyi, G., Vágó, I.: Soil microbiological consequences of a long-term fertilization experiment in Hungary.
  The Journal of Ege University Faculty of Agriculture. Spec. Issue 37-45, 2015.
 9. Szilágyi, G.: Szemes kukorica és napraforgó elővetemény hatása az őszi búza termésére és kalászszám értékeire tartamkísérletben.
  Agrártud. közl. 64 75-80, 2015.
 10. Szilágyi, G., Murányi, E., Vincze, É., Tótin, Á.: The effect of fertilization and previous cropping of sunflower on the yield and the values of spad values of winter wheat.
  ProEnvironment Promediu. 8 352-354, 2015.
 11. Szilágyi, G.: The effect of fertilization and previous cropping of sunflower the yield and the values of leaf area index of winter wheat.
  Növénytermelés 64 (Suppl.), 15-18, 2015.
2014
 1. Kincses, S., Kremper, R., Balláné Kovács, A., Szilágyi, G.: Changes in soil nutrient supplying capacity in case of organic and NPK fertilized onion cultivations.
  In: 9th International Soil Science Congress on "The Soul of Soil and Civilization" : abstract book. Ed.: R. Kizilkaya, C. Gülser, [s.n.], [s.l.], 661, 2014.
 2. Sándor, Z., Zsuposné Oláh, Á., Kátai, J., Tállai, M., Szilágyi, G.: Effect of herbicide's ingredients on soil microbiological processes in a small plot experiment.
  In: 9th International Soil Science Congress on "The Soul of Soil and Civilization" : Book of proceedings. Ed.: R. Kizilkaya, C. Gülser, [s.n.], [s.l.], 1020-1025, 2014. ISBN: 9796056309038
 3. Szilágyi, G.: Effects of crop rotation and nutrient supply on the SPAD values of winter wheat.
  Növénytermelés. 63 (Suppl.), 79-82, 2014.
 4. Szilágyi, G.: Harvest index of winter wheat after sweet maize forecrop in a long-term experiment.
  In: XIIIth Congress of the European Society for Agronomy : book of abstracts. Ed.: Pepó Péter, Csajbók József, European Society for Agronomy, Debrecen, 143-144, 2014. ISBN: 9789634737230
 5. Szilágyi, G.: Szemeskukorica elővetemény hatása őszi búza levélterület értékeire.
  In: A fenntartható növénytermesztés fejlesztési lehetőségei : Prof. Dr. Sárvári Mihály 70 éves. Szerk.: Pepó Péter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 171-177, 2014. ISBN: 9789634737414
 6. Szilágyi, G.: The effect of nutrient supply and crop rotation on the yield values of winter wheat.
  In: 9th International Soil Science Congress on "The Soul of Soil and Civilization" : abstract book. Ed.: R. Kizilkaya, C. Gülser, [s.n.], [s.l.], 710, 2014.
 7. Szilágyi, G.: The effect of sweet maize forecrop and nutrient supply on the SPAD values of differenent winter wheat varieties.
  Anal. Univ. Oradea Fac. Protect. Med. 22 47-52, 2014.
2013
 1. Szilágyi, G., Vad, A., Pepó, P.: A tápanyag és vízhasznosítási vizsgálatok kukoricánál csernozjom talajon.
  Agrártud. közl. 52 77-82, 2013.
 2. Szilágyi, G.: A vetésváltás és trágyázás hatása az őszi búza SPAD értékeire csernozjom talajon tartamkísérletben.
  Agrártud. közl. 56 123-126, 2013.
 3. Szilágyi, G., Vad, A., Pepó, P.: Effect of the favourable cropyears on the maize yield results in biculture, on chernozem soil in a long-term experiment.
  In: The influence of some technological elements over the wheat and corn grains quality stored in Bihor and Hajdu Bihar counties. Ed.: Csajbók József, Debreceni Egyetem ATC Mezőgazdaságtudományi Kar, Debrecen, 93-96, 2013. ISBN: 9789634736127
 4. Pepó, P., Szilágyi, G.: Fertilization responses of genotypes in winter wheat (triticum aestivum l.) crop models.
  Anal. Univ. Oradea Fac. Protect. Med. 21 166-170, 2013.
 5. Szilágyi, G., Vad, A., Pepó, P.: Investigation of yield stability in maize on chernozem soil in a long-term experiment.
  Növénytermelés. 62 (Suppl.), 2013.
 6. Szilágyi, G., Vad, A., Pepó, P.: Kukorica terméseredményeinek vizsgálata bikultúrában kedvező-, és kedvezőtlen évjáratokban csernozjom talajon tartamkísérletben.
  In: Újabb kutatási eredmények a növénytudományokban. Szerk.: Sándor Zsolt, Szabó András, DE AGTC MÉK Hankóczy J. Doktori Isk., Debrecen, 125-135, 2013. ISBN: 9786155183409
 7. Szilágyi, G., Pepó, P.: Leaf Area Values of winter wheat after sunflower preceding crop.
  In: Proceedings of the 37th conference of agricultural students and veterinary medicine with international participation. Ed.: Borivoj Pejic, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 82-86, 2013. ISBN: 9788675202844
 8. Szilágyi, G., Vad, A., Pepó, P.: Termésstabilitás vizsgálata kukoricánál csernozjom talajon tartamkísérletben.
  In: Fiatal kutatók az egészséges élelmiszerért : tudományos ülés. Szerk.: Bódi Éva, Fekete István, Kovács Béla, Debreceni Egyetem Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok Doktori Iskola, Debrecen, 220-224, 2013.
 9. Szilágyi, G., Pepó, P.: The effect of crop rotation and nutrient supply on the leaf area values of winter wheat in a long-term experiment.
  Int. J. Biol. Vet. Agricult. Food Eng. 7 (11), [5], 2013.
 10. Szilágyi, G.: Új eredmények Debrecenből.
  Agrárunió. 14 45-46, 2013.
2011
 1. Szilágyi, G.: Vetésváltás és tápanyagellátás vizsgálata kukoricánál csernozjom talajon tartamkísérletben.
  In: Tudományos diákköri konferencia, 2011/2012. tanév őszi félév : Debrecen, 2011. október 20. : meghívó és programfüzet
feltöltött közlemény: 31 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK