Tudóstér: Hüse Lajos publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 150 Open Access: 20
2022
 1. Fekete, M., Patyán, L., Hüse, L., Huszti, É., Takács, P.: Differences of Subjective Well-Being in European Long-term Care Regimes.
  Eur. J. Ment. Health. 17 (1), 5-14, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Health (social science)
  Q4 Psychiatry and Mental Health
  Q4 Psychology (miscellaneous)
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
2021
 1. Szoboszlai, K., Hüse, L., Fábián, G.: A rizikómagatartás mintázatai a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok körében.
  Párbeszéd. 8 (2), 14-32, 2021.
 2. Takács, P., Csajbók, Z., Hüse, L.: Az adattól az adatbázisig, az adatbázistól az eredményekig.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 162-227, 2021. ISBN: 9789633189160
 3. Fábián, G., Rusinné Fedor, A., Hüse, L., Szoboszlai, K.: Mentori kézikönyv: szociális munka Duális képzés mentorainak.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 210 p., 2021.
2020
 1. Hüse, L., Fónai, M., Pázmány, V., Zolnai, E., Barnutz, N.: Is there a clear effect?.
  In: International Perspectives on Inclusion within Society and Education / Mabel Ann Brown, Routledge, London ; New York, 156-164, 2020. ISBN: 9781003016090
2019
 1. Hüse, L.: A rizikómagatartás egyes jellemzői Nyíregyháza szegregátumaiban.
  Acta med. sociol. 10 (29), 101-114, 2019.
 2. Fábián, G., Hüse, L., Szoboszlai, K., Toldiné Bélteki, A., Lawson, T.: Hungarian Female Migrant Sex Workers in Switzerland: Interpersonal Support at Home and Abroad.
  In: Proceedings Book: ICSS XX: 20th International Conference on Social Sciences, European Center for Science Education and Research, Zurich, 415, 2019. ISBN: 9781646694112
2018
 1. Hüse, L., Ceglédi, T.: "Érett dió is lehetek": A megterhelő életesemények és a reziliencia hatása az iskolai pályafutásra: REMÉL REziliencia és Megterhelő Életesemények vizsgálata az iskolai pályafutás tükrében.
  Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 157 p., 2018. ISBN: 9786150018782
 2. Huszti, É., Hüse, L., Takács, P., Fábián, G.: A "Nyíregyháza Életminősége 2018" vizsgálat és a kutatás módszertana.
  Acta Med. Sociol. 9 (27), 7-18, 2018.
 3. Hüse, L.: A nyíregyházi lakosság vallásossága és annak szubjektív egészségi állapottal való összefüggése.
  Acta Med. Sociol. 9 (27), 160-169, 2018.
 4. Fábián, G., Huszti, É., Hüse, L., Takács, P.: Az életminőség Nyíregyházán: a nagymintás társadalomkutatás első négy hulláma a megyeszékhelyen.
  Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. 53 (3), 83-102, 2018.
 5. Mónus, F., János, I., Hüse, L.: Do babies affect mate preferences in young men?.
  In: 13th Conference of the European Human Behaviour and Evolution Association : EHBEA 2018 Pécs : abstract book. Ed.: Kocsor Ferenc, PTE BTK Pszichológiai Intézet, Pécs, 90, 2018. ISBN: 9789634292258
 6. Ludescher, G., Hüse, L.: Helyi közösségek társadalomrajza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 131 p., 2018. ISBN: 9786150026015
 7. Ceglédi, T., Hüse, L.: Reziliens szakkollégisták és a "törékeny ugródeszka" jelenség.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet / szerk, Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 157, 2018. ISBN: 9789634890515
 8. Fónai, M., Hüse, L.: Roma tanulók és az iskola: befogadás és kirekesztés.
  In: HERA Évkönyvek V. : innováció, kutatás, pedagógusok. Szerk.: Endrődy-Nagy Orsolya, Fehérvári Anikó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 600-611, 2018. ISBN: 9786155657061
2017
 1. Hüse, L., Szoboszlai, K., Fábián, G.: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárására irányuló kutatás.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 7-15, 2017.
 2. Fábián, G., Szoboszlai, K., Hüse, L.: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere.
  Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 241 p., 2017. ISBN: 9789631291506
 3. Zolnai, E., Hüse, L.: A tudatosítás szerepe a szakmai személyiség formálásában.
  In: Fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása. Szerk.: Hüse Lajos, Molnár Erzsébet, Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 129-144, 2017, (Szakkollégiumi Tudástár ; 4.) ISBN: 9789631293821
 4. Hüse, L.: A vallásosság és az iskolai motiváció összefüggései etnikai szegregátumokban élő gyermekeknél.
  In: A felekezeti oktatás új negyedszázada: Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére. Szerk.: Bacskai Katinka, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 194-206, 2017, (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 3.) ISBN: 9789633186442
 5. Hüse, L.: Az exklúzió és inklúzió szerveződési szintjei.
  In: Fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása. Szerk.: Hüse Lajos, Molnár Erzsébet, Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 39-88, 2017. ISBN: 9789631293821
 6. Balogh, E., Hüse, L.: Az iskolai közérzet és a rizikómagatartás egyes aspektusainak összefüggései.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 91-112, 2017. ISBN: 9789631291506
 7. Hüse, L., Molnár, E.: Fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása.
  Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 162 p., 2017. ISBN: 9789631293821
 8. Fábián, G., Hüse, L., Szoboszlai, K., Lawson, T., Toldiné Bélteki, A.: Hungarian female migrant sex workers: social support and vulnerability at home and abroad.
  Int. Soc. Work. 60 1-13, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
  Q2 Social Work
  Q2 Sociology and Political Science
 9. Fónai, M., Hüse, L.: School integration, inclusion and exclusion: experiences of empirical researches.
  In: Absztraktkötet: Kihívás és/vagy esély - a romák integrácója Európában. Szerk.: Orosz Ildikó, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 27, 2017.
 10. Takács, P., Huszti, É., Hüse, L.: Stressz, anómia és rizikómagatartás.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 161-185, 2017. ISBN: 9789631291506
 11. Hüse, L.: Súlyosan traumatizált szülőkkel való együttműködés a gyermekvédelemben.
  In: Človek s duševnou poruchou ako klient sociálnej práce: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed.: Michaela Šuľová, Katolicka univerzita v Ruzomberku, Teologicka fakulta Kosice, Ruzomberok, 247-274, 2017. ISBN: 9788056104965
 12. Hüse, L.: Szemléletformálás a fogyatékkal élő gyermekek iskolai és társadalmi inklúziója érdekében.
  Párbeszéd. 4 (4), 44-76, 2017.
 13. Hüse, L.: Vallásosság, vallásos kapcsolatok, és ezek összefüggései a rizikómagatartással.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 127-135, 2017. ISBN: 9789631291506
2016
 1. Huszti, É., Takács, P., Hüse, L.: A "Nyíregyháza Ifjúsága 2015" kutatás módszertana.
  Acta Med. Sociol. 7 211-218, 2016.
 2. Hüse, L.: A fiatalok rizikómagatartása Nyíregyházán.
  Acta Med. Sociol. 7 131-153, 2016.
 3. Hüse, L., Huszti, É., Takács, P.: A gyermekvédelem peremén: Negatív életesemények hatása a kamaszok és fiatalok egészségkárosító magatartására.
  Metszetek. 5 (4), 80-108, 2016.
 4. Hüse, L.: A szakirodalom használata, forráskutatás.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 212-230, 2016.
 5. Takács, P., Csajbók, Z., Hüse, L.: Az adattól az adatbázisig, az adatbázistól az ere dményekig.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 129-194, 2016. ISBN: 9789633185865
 6. Fónai, M., Hüse, L., Balogh, E., Barnucz, N., Zolnai, E.: Az Iskolai Életminőség Kérdőív (QSL) inklúziós szempontú alkalmazhatóságának nemzetközi összehasonlító vizsgálata.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet : MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 296, 2016. ISBN: 9789633065136
 7. Hüse, L.: Az iskolai motivációt befolyásoló tényezők kutatása telepi roma családok körében.
  In: Helyzetkép a magyarországi romákról. Szerk.: Kósa Zsigmond, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 45-66, 2016. ISBN: 9789633185872
 8. Hüse, L.: Does the Hungarian child protection system provide appropriate responses to the problem of street children?.
  Acta Med. Sociol. 7 (22-23), 95-104, 2016.
 9. Hüse, L., Huszti, É., Toldiné Bélteki, A., Takács, P.: Elements of the elderly's subjective well-being: an international comparison focusing on the member countries of the Visegrad group.
  Kontakt. 18 (3), 184-193, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Nursing (miscellaneous)
  Q3 Philosophy
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
 10. Hüse, L.: Feketében fehér: az iskola szociális reprezentációjának változása a megközelítés etnikai jellegének függvényében.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 113, 2016. ISBN: 9789633065136
 11. Zolnai, E., Balogh, E., Barnucz, N., Fónai, M., Hüse, L.: Lehetőség, kihívás vagy akadály?: A közoktatás integrációs feladatai, nemzetközi kitekintés és a magyarországi helyzetkép.
  Különleges bánásmód. 2 (2), 5-21, 2016.
 12. Hüse, L.: Módosítják-e a tapasztalatok a pedagógusok inkluzív neveléssel kapcsolatos attitűdjeit?.
  In: Inkluzív nevelés - inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 86-105, 2016. ISBN: 9789633186152
 13. Takács, P., Hüse, L., Huszti, É.: Negatív életesemények és egészségkárosító magatartás fiatalok körében: hagyományos és rough set analízis.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2016: Oknyomozó tudomány, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 15, 2016.
 14. Hüse, L., Barnucz, N., Fónai, M.: Professional Approach and the First Line of Institutional Response to Domestic Violencecc: A Hungarian Overview..
  In: Agression as a Challenge. Theory and research - Current Problems : Theory and research - Current Problems. Eds.: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Peter Lang Academic Publishers, Frankfurt Am Main, 249-267, 2016. ISBN: 9783653976885
 15. Zolnai, E., Hüse, L., Balogh, E., Farnicka, M., Holecek, V.: Quality Versus Equality: The Integration as the Component of Primarly School's Excellence - a Cross-Cultural Perspective.
  Przegląd Badań Edukacyjnych. 23 (2), 105-124, 2016.
 16. Hüse, L.: Szociális és egészségügyi szolgáltatók együttműködési szükségleteinek feltárása a szakértői gyorsértékelés (RAR) módszerével.
  Acta Med. Sociol. 6 (17), 127-150, 2016.
2015
 1. Hüse, L.: A szubjektív egészségi állapot tényezői és azok változása Nyíregyházán és vonzáskörzetében.
  Acta Med. Sociol. 6 (18-19), 96-120, 2015.
 2. Hüse, L., Huszti, É., Takács, P.: Az idősek szubjektív jóllétének elemzése Magyarországon a SHARE adatbázis alapján.
  Magyar Gerontol. 7 18-41, 2015.
 3. Hüse, L., Pénzes, M.: Egészség, telepi körülmények között.
  Magyarországi Evangélikus Egyház Roma Szakkollégiuma, Nyíregyháza, 97 p., 2015.
 4. Hüse, L., Szoboszlai, K., Gurály, E.: Egy falukutatás fókuszában: a gyermekszegénység.
  Magyarországi Evangélikus Egyház Roma Szakkollégiuma, Nyíregyháza, 100 p., 2015.
 5. Hüse, L.: Gyermekvédelmi praktikum 1. - Tájékozódás és orientálódás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 253 p., 2015. ISBN: 9789633185483
 6. Szoboszlai, K., Hüse, L., Fábián, G.: Kulcspontok a külföldön dolgozó prostituáltak kapcsolataiban.
  Párbeszéd. 2 (1), 44-62, 2015.
 7. Hüse, L.: Roma tanulók iskolai attitűdjeit befolyásoló tényezők: kutatási összegző.
  Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 100 p., 2015.
2014
 1. Hüse, L.: A kirekesztés diskurzusa.
  In: Roma-társadalomismereti szöveggyűjtemény / Hüse Lajos, Kerülő Judit, Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 84-137, 2014. ISBN: 9789630881913
 2. Hüse, L.: A projektszemlélet jelentősége az iskolai integrációs programokban.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben V. : tudományos konferencia : Pécs, 2014. május 20-21. : absztraktkötet. Szerk.: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstud. Doktori Isk., Pécs, 101-113, 2014. ISBN: 9789636426286
 3. Radó, S., Hajdúné Demcsák, L., Hüse, L.: Az ápoló hallgatók komplementer és alternatív medicinával kapcsolatos attitűdje = Attitudes of nursing students towards CAM.
  In: "The present and the future of nursing and midwifery" : VII. International Symposium : Abstract book = "Az ápolói és szülésznői munka jelene és jövője" : VII. Nemzetközi Szimpózium : Abstract gyűjtemény. Szerk.: Papp Katalin, Ozsváthné Karap Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 55, 2014. ISBN: 9789634737292
 4. Sárváry, A., Huszti, É., Hüse, L., Takács, P.: Egészségügyi hallgatók attitűdje a komplementer medicinával kapcsolatosan.
  In: Magyar Tudomány Ünnepe "Útközben" tudományos konferencia. Szerk.: Ricsei Béla, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 12, 2014.
 5. Balogh, E., Horváth, L., Hüse, L., Sipos, L., Fónai, M., Fucskó, M., Lőw, G., Marsi, E., Miklósi, E., Oroszné Pál, Z., Patyán, L., Rusinné Fedor, A., Takács, P., Varga, L., Zolnai, E.: English-Hungarian Social Work Dictionary = Magyar-angol szociális munka értelmező szótár.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 605. p., 2014. ISBN: 9789634737216
 6. Hüse, L.: Fogyatékkal élő gyermekek inkluzív nevelésével kapcsolatos tanári attitűdök Nyíregyházán.
  Acta Med. Sociol. 5 (12-13), 207-228, 2014.
 7. Takács, P., Huszti, É., Hüse, L.: Integration of the Complementary Alternative Medicine to education and health care.
  In: The present and the future of nursing and midwifery" - VII. International Symposium : Abstract book = Az ápolói és szülésznői munka jelene és jövője" - VII. Nemzetközi Szimpózium : Abstract gyűjtemény. Szerk.: Papp Katalin, Ozsváthné Karap Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 66, 2014. ISBN: 9789634737292
 8. Hüse, L.: Kettős mérce az iskola szerepének megítélésében - egy kirekesztés kutatás margójára.
  In: Roma-társadalomismereti szöveggyűjtemény / Hüse Lajos, Kerülő Judit, Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 183-206, 2014. ISBN: 9789630881913
 9. János, I., Szathmáry, L., Hüse, L.: Pagan-Christian change in northeastern Hungary in the 10th-13th centuries AD: a palaeodemographic aspect.
  Coll. Antropol. 38 (1), 305-317, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Anthropology
  Q2 Arts and Humanities (miscellaneous)
  Q3 Medicine (miscellaneous)
 10. Zolnai, E., Balogh, E., Barnucz, N., Fónai, M., Hüse, L.: Possibility, Challenge or Barrier?: tasks of public education: the International Outlook and the hungarian situation.
  In: A Child of Many Worlds: Focus on the Problems of Ethnic Minorities. Szerk.: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Peter Lang Verlag, Frankfurt, 141-163, 2014. ISBN: 9783631656877
 11. Huszti, É., Takács, P., Hüse, L.: SHARE - Az egészségre, öregedésre és a nyugdíjba vonulásra irányuló európai adatbázishoz való kapcsolódás: az 50 évesnél idősebb népesség kapcsolati hálója.
  Magyar Gerontológia. 6 (24), 19, 2014.
 12. Fábián, G., Hüse, L., Szoboszlai, K.: Social Work Research in Hungary.
  In: Social Work Research Across Europe : Methodological Positions and Research Practice : Central, Eastern and Southern Europe. Ed.: Juha Hämäläinen, Emmanuel Jovelin, Brian Littlechild, Andrej Kallay, Jan Keller, Ria Puhl First, University of Ostrava, Ostrava, 41-55, 2014. ISBN: 9788074645372
 13. Huszti, É., Takács, P., Hüse, L.: Szegényedő idősek - nemzetközi trendek a SHARE adatbázis alapján.
  Magyar gerontol. 6 (24), 20, 2014.
 14. Hüse, L., Balogh, E., Barnucz, N., Fónai, M., Zolnai, E.: The Discourse of Social Exclusion and its Benefits for the Majority.
  In: A Child of Many Worlds : Focus on the Problems of Ethnic Minorities. Eds.: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Peter Lang Verlag, Frankfurt, 47-66, 2014. ISBN: 9783631656877
 15. Fónai, M., Barnucz, N., Balogh, E., Hüse, L., Zolnai, E.: The Roma Population of Small Towns.
  In: A Child of Many Worlds : Focus on the Problems of Ethnic Minorities. Ed.: Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Peter Lang Verlag, Frankfurt, 85-109, 2014. ISBN: 9783631656877
 16. Hüse, L.: Traumatizált szülők a segítő kapcsolatban: az őstörés jelentősége a gyermekvédelemben.
  Párbeszéd 1 (1-2), 1-38, 2014.
2013
 1. Hüse, L.: A hatásvizsgálat jelentősége az iskolai integrációs programokban.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben IV. Tudományos konferencia : absztraktkötet [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, Pécsi Tudományegyetem, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, 58, 2013. ISBN: 9789636425159
 2. Hüse, L.: Kinek csengettek be?: egy inkluzív nevelést támogató program hatásvizsgálata.
  In: A VI. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia Kiadványa / Vincze Krisztián, Véghseő Tamás (szerk.), Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 54-59, 2013. ISBN: 9786155073182
 3. Hüse, L., Fábián, G., Szoboszlai, K.: Uzsora a végeken.
  Café Bábel. 13 (70), 81-87, 2013.
 4. Hüse, L.: Üvegplafon és detektívtükör: etnikai határok a társadalomban.
  In: Evangélikus Roma Szakkollégium 2012/2013-as évkönyve. Szerk.: Deme Dóra, Molnár Erzsébet, Gprint Iroda, Nyíregyháza, 63-68, 2013.
2012
 1. Hüse, L., Varga, Z.: "Kedves iskolám": egy integrációs oktatást támogató program szociometriai hatásvizsgálata.
  Kapocs. 11 (1), 2-19, 2012.
 2. Fábián, G., Szoboszlai, K., Hüse, L.: "Money with interest": the institution of usury among those living in slumlike conditions.
  In: Local Organization of Social Services in Hungary. Eds.: Ferenc Bódi, Gergely Fábián, Thomas R. Lawson, Europaischer Hochschulverlag, Bremen, 242-267, 2012. ISBN: 9783867418072
 3. Hüse, L.: A nyíregyházi iskolacsengő messzire hallatszik: egy inkluzív nevelést támogató nemzetközi program hatásvizsgálata.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 47 (2), 78-88, 2012.
 4. Hüse, L.: A rendszerszemléletű családterápia klienstipológiájának alkalmazása a gyermekjóléti szolgáltatás segítő tevékenysége során.
  Gyermekjóléti Közp. Szakmai Hírlev. 1 (1), 17-25, 2012.
 5. Hüse, L., Mészáros, I.: Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének kutatása.
  In: Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok XII. Országos Konszenzus Konferenciájának Szakmai Kiadványa / [kiad. a] Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, [s.n.], [Nyíregyháza], 3-19, 2012.
 6. Hüse, L.: Diótörő Klub: terápiás csoport beilleszkedési zavaros gyermekek részére.
  Gyermekjóléti Közp. Szakmai Hírlev. 1 (1), 12-17, 2012.
 7. Hüse, L.: Diótörő Klub: terápiás csoport beilleszkedési zavaros gyermekek részére.
  Gyermekjóléti Központ Szakmai Hírlevele 1 (1), 12-17, 2012.
 8. Fábián, G., Szoboszlai, K., Hüse, L.: Modern perspectives of child protection in Hungary.
  In: Evolution of child protection and child welfare policies in selected European Countries. Eds.: Juha Hämäläinen, [et al.], University of Ostrava ; ERIS, Ostrava, 181-201, 2012.
 9. Hüse, L., Lehel, J., Szoboszlai, I.: Prevenciós programok tervezése a gyermekjóléti szolgálatokban.
  Gyermekjóléti Közp. Szakmai Hírlev. 1 (1), 12-17, 2012.
 10. Hüse, L., Lehel, J., Szoboszlai, I.: Prevenciós programok tervezése a gyermekjóléti szolgálatokban.
  Gyermekjóléti Központ Szakmai Hírlevele 1 (1), 3-11, 2012.
 11. Hüse, L.: Rendszerszemléletű családterápia klienstipológiájának alkalmazása a gyermekjóléti szolgáltatás segítő tevékenysége során.
  Gyermekjóléti Központ Szakmai Hírlevele 1 (1), 17-25, 2012.
 12. Hüse, L.: Szituáció- és érzelemfüggő eredménytorzítás egy iskolai integrációs program hatásvizsgálatában.
  Acta Med. Sociol. 3 (4-5), 9-28, 2012.
2011
 1. Fábián, G., Szoboszlai, K., Hüse, L.: A "kamatos pénz": az uzsorakamat intézménye a telepszerű körülmények között élők körében.
  In: Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon. Szerk.: Bódi Ferenc, Fábián Gergely, Debreceni Egyetemi Kiadó., [Debrecen], 179-201, 2011.
 2. Hüse, L.: A "Mindenkinek becsengettek!" program hatásának vizsgálata.
  In: "Mindenkinek becsengettek!". Szerk.: Kisari Károly, Down Association, Nyíregyháza, 19-26, 2011.
 3. Hüse, L.: A "Mindenkinek becsengettek!" program részletes hatásvizsgálata.
  Down Egyesület, Nyíregyháza, 137 p., 2011.
 4. Hüse, L.: Az együttműködés fejlesztésének lehetőségei.
  In: Egészséges közösségek határok nélkül. Szerk.: Pénzes Marianna, AlterEgo Egyesület, Nyíregyháza, 25-53, 2011.
 5. Hüse, L., Pénzes, M., Gurály, E.: Együttműködés fejlesztése, csapatmunka.
  In: Módszertani kézikönyv tereptanároknak. Szerk.: Fábián Gergely, Hüse Lajos, Pornói Imre, Szoboszlai Katalin, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar és Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 231-255, 2011.
 6. Hüse, L.: Kettős mérce az iskola szerepének megítélésében - egy kirekesztés-kutatás margójára.
  Iskolakultúra. 1 88-98, 2011.
 7. Hüse, L., Gurály, E., Pénzes, M.: Konfliktusok kezelése.
  In: Módszertani kézikönyv tereptanároknak. Szerk.: Fábián Gergely, Hüse Lajos, Pornói Imre, Szoboszlai Katalin, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar és Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 173-207, 2011.
2010
 1. Tilmanné Tóth, E., Hüse, L.: Roma tanulók iskolai integrációját támogató program hatásvizsgálata.
  Háló. 11-12 23-27, 2010.
2009
 1. János, I., Szathmáry, L., Kiss, F., Hüse, L.: A Tiszántúl egy mikrorégiójának (Észak-Hajdúság) paleodemográfiai összefüggésrendszere a X-XIII. században.
  Anthropol. Közl. 50 35-47, 2009.
2008
 1. Hüse, L., Szoboszlai, K., Fábián, G.: "Van itten elég sok szegénység" az uzsorakamat intézményének empirikus kutatása.
  Kapocs. 7 (2), 40-47, 2008.
 2. Fábián, G., Szoboszlai, K., Hüse, L.: A "kamatos pénz".
  In: A helyi szociális ellátórendszer. Szerk.: Bódi Ferenc, MTA Politikatudományi Intézet, Budapest, 159-179, 2008.
 3. Hüse, L.: A kirekesztés diskurzusa.
  Kapocs. 5 2-23, 2008.
 4. Fábián, G., Szoboszlai, K., Hüse, L.: A nyomor uzsorásai: a kamatos pénz intézménye a telepszerű körülmények között élők körében.
  Falu. 23 53-62, 2008.
 5. Huszti, É., Hüse, L., Koltai, J.: A rizikómagatartás szocio-kulturális háttere serdülők körében.
  In: Kelet-magyarországi középiskolások egészségmagatartása. Szerk.: Murányi István, Vider-Plusz Bt., Debrecen, 61-112, 2008.
 6. János, I., Kiss, F., Szathmáry, L., Hüse, L.: Az Észak-hajdúság 10-13. századi paleodemográfiai profilja.
  In: XXVII. Vándorgyűlés : előadások összefoglalói : 2008. szeptember 25-26.. Szerk.: Korsós Zoltán, Gyenis Gyula, Penksza Károly, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 25-29, 2008. ISBN: 9789638734327
 7. Hüse, L., Konyáriné Ménesi, T.: Bántalmazott férfiak az Észak-Alföldi régióban.
  Esély. 1 49-75, 2008.
 8. Bogdándi, I., Pénzes, M., Fábián, R., Nyírcsák, J., Varga, É., Hüse, L.: Határtalanul: harc a problémák szabad mozgása ellen : határmenti partnerség a drogprobléma hatékony kezeléséért.
  Észak-kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület, Nyíregyháza, 303 p., 2008.
 9. Hüse, L.: Hídverés a szakadék felett: összehasonlító tanulmány a kirekesztettséghez és az egyenlőtlenségekhez vezető okokról.
  In: Esélyesebb élet : az Equal program sikertörténete. Szerk.: Buda Barna, [et al.], Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza, 4-6, 2008.
 10. Hüse, L.: Hogyan másképp, hiszen képes rá!: a mai Magyarországon a munkaerőpiaci szereplők igénye illetve viszonyulása a mentorság-mentorálás alkalmazása iránt ill. ahhoz című kutatás eredményeinek bemutatása.
  In: Esélyesebb élet : az EQUAL program sikertörténete. Szerk.: Buda Barna, [et al.], Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Isikola, Nyíregyháza, 34-39, 2008.
 11. Szoboszlai, K., Fábián, G., Hüse, L.: Hogyan válnak áldozattá a hajléktalanok?.
  Esély. 4 94-106, 2008.
 12. Murányi, I., Horváth, R., Hüse, L.: Nyíregyházi fiatalok drogfogyasztásának és szubjektív jóllétének jellemzői.
  Vörös Postakocsi. 4 (4), 41-49, 2008.
 13. Hüse, L.: Szükségletalapú projekttervezés egyszerűen: mentori kézikönyv a PREFFI módszer használatához.
  Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola, Nyíregyháza, 154 p., 2008.
2007
 1. Pénzes, M., Hüse, L.: A nyíregyházi serdülők egészségmagatartása.
  NyírKEF, Nyíregyháza, 82 p., 2007.
 2. Pénzes, M., Hüse, L.: A nyíregyházi serdülők egészségmagatartásának vizsgálata.
  In: A nyíregyházi serdülők egészségmagatartása. Szerk.: Pénzes Mariann, Hüse Lajos, NyírKEF, Nyíregyháza, 7-10, 2007.
 3. Hüse, L., Nyírcsák, J.: A tudásalapú társadalom esélyei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 3 335-352, 2007.
 4. Hüse, L., Gurály, E., Szarkáné Kövi, M.: Motiváció és megerősítés a fogyatékkal élőket segítő szociális szakemberek és önkéntesek számára.
  Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, Nyíregyháza, 61 p., 2007.
 5. Hüse, L.: Szűz Mária zsebkendőjének keleti csücskében.
  Esély. 5 126-130, 2007.
  (Ismertetett mű: szerk. Fónai Mihály, Pénzes Marianna és Vitál Attila. -Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot? : A cigány népesség élethelyzete és a kitörés lehetőségei Északkelet-Magyarországon /Nyíregyháza : Krúdy Könyvkiadó, 2007. -291 p.)
 6. Pénzes, M., Hüse, L.: Társas kapcsolatok.
  In: A nyíregyházi serdülők egészségmagatartása. Szerk.: Pénzes Mariann, Hüse Lajos, NyírKEF, Nyíregyháza, 7-10, 2007.
 7. Tarsoly, E., Roth, G., Hüse, L.: Társulásos keretek között működő gyermekjóléti szolgálatok felmérésének eredményei.
  Kapocs. 6 2-12, 2007.
2006
 1. Hüse, L.: A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai, kompetenciája a családon belüli erőszakkal kapcsolatban.
  In: A családon belüli erőszak : megelőzés, kezelés, ártalomcsökkentés. Szerk.: Baráth Katalin, [et al.], ICSSZEM, Budapest, 174-178, 2006.
 2. Hüse, L.: A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjainak együttműködése.
  XV. ker. Önk. Kiadv. 3 3-9, 2006.
 3. Hüse, L., Nyírcsák, J.: A hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci esélyei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  In: Összefogás a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek növeléséért. Szerk.: Angyal Zsuzsanna, [et al.], ENyFT, Nyíregyháza, 1-29, 2006.
 4. Hüse, L., Szoboszlai, K., Fábián, G.: A semmi ágán...: hátrányos helyzetű csoportok sérelmére elkövetett cselekmények kutatása.
  Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 81 p., 2006. ISBN: 9632291360
 5. Hüse, L.: CHICOCA program, szekszuális abúzus, amely a családon belüli, a gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszaktevés külföldi szűrő módszere hazai hasznosításának első tapasztalatai: mihez kezdjünk a gyermekbántalmazás problémájával? : a "Chicoca fája" program alkalmazása Nyíregyházán.
  BMK Füz. 15 (Különszám), 82-92, 2006.
2005
 1. Hüse, L., Fodor, É., Huszti, É.: "Lift me up": Nyíregyháza kábítószerügyi ellátó rendszerének újszerű áttekintése.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 40 (3), 320-326, 2005.
 2. Hüse, L., Nyírcsák, J.: A hátrányos helyzetű fiatalok életesélyei, jövőképe.
  Kapocs. 4 (5), 52-59, 2005.
 3. Hüse, L.: A résztvevők körében készített felmérés elemzése az "Esélykapu" és "Együtt a lehetőségekért" projektekben.
  In: Közös Utakon : küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen, Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési Közhasznú Társság, Nyíregyháza, 77-86, 2005.
 4. Hüse, L., Szathmáry, L., Marcsik, A.: Ároktő-Csíki gát késő avar kori népességének paleodemográfiája.
  In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai / [kiad. a] Nyíregyházi Főiskola, Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Nyíregyháza, 143-146, 2005.
2004
 1. Hüse, L.: A Tiszántúl honfoglalás- és Árpád-kori népességének szociodemográfiája = The socio-demography of population of Hungarian conquest era and Arpadian Age in the Trans-Tisza Region.
  Acta biol. Debr. 25 65-72, 2004.
2003
 1. Hüse, L., Szathmáry, L.: A helyi népesség demográfiai profiljának becslése a magyar honfoglalás korát megelőzően.
  In: III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium Előadások. Magyar Biológiai Társaság 2003. október 28-30, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 279-284, 2003.
 2. Szarvák, T., Hüse, L.: A mátészalkai kistérség foglalkoztatási helyzete.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 2 153-174, 2003.
 3. Holló, G., Szathmáry, L., Hüse, L.: Anatómiai és demográfiai párhuzamok honfoglalás és Árpád-kori népességtörténetünkben.
  In: Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium : előadások összefoglalói (3.)(2003). Szerk.: Kovács B, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 287-290, 2003.
 4. Hüse, L., Szathmáry, L.: Hajdú-Bihar megye 10-11. századi népességének demográfiai profilja.
  In: Hajdú-Bihar megye 10-11. századi sírleletei. 1. rész. Szerk.: M. Nepper Ibolya, DM-MNM-MTA RI, Budapest-Debrecen, 407-420, 2002.
 5. Hüse, L.: Ibrány-Esbó-halom X-XI. századi népességének paleodemográfiai profilja.
  In: A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga. Írta: Istvánovits Eszter, Jósa András Múzeum ; Magyar Nemzeti Múzeum ; Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Nyíregyháza, 400-412, 2003.
 6. Hüse, L.: Partnerség 2002.
  In: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Almanach 2003. Szerk.: Pelenczei Szilvia, Első Nyírségi Fejkesztési Társaság, Nyíregyháza, 15-19, 2003.
2002
 1. Tisza, G., Pelenczei, S., Gurály, E., Hüse, L.: Civil szervezetek együttműködése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  ENYFT, Nyíregyháza, 195. p., 2002.
 2. Hüse, L., Nyírcsák, J., Szathmáry, L.: Effect of physical and nervous exhaustion of mother on her infant's body weight and body height in Eastern-Hungary.
  Humanbiol. Budap. 27 211-220, 2002.
 3. Gurály, E., Hüse, L.: Egy kistérségi társulás szerepe a térségfejlesztésben.
  In: Az Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai (10.)(2002). Szerk.: Fábián R, Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Nyíregyháza, 199-204, 2005.
 4. Hüse, L., Szathmáry, L.: Eltérő demográfiai típusú népességek az Észak-Tiszántúlon a 10-11. században.
  In: Az MTA Sz-Sz-B. Megyei Tudományos Testülete 10. éves jubileumi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai. Kiadta: a A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete
 5. Almási, L., Szathmáry, L., Guba, Z., Kővári, I., Hüse, L.: Hand form and physical activity.
  Humanbiol. Budap. 27 205-210, 2002.
 6. Hüse, L., Guba, Z., Almási, L.: Paleodemographical comparison of three 10th-11th century cemteries in Eastern-Hungary.
  Acta biol. Debr. 24 207-215, 2002.
 7. Hüse, L.: Partnerkapcsolatok.
  In: Pályázati kézikönyv / [kiad. Tisza Gabriella], Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, Nyíregyháza, 28-31, 2002.
 8. Hüse, L.: Peremvidék: szociális kutatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  Esély. 3 113-118, 2002.
  (Ismertetett mű: Lukácskó Zs., Fónai M., Fábián G. -"Peremvidék" /Nyíregyháza - Salgótarján : DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar, 1999)
2001
 1. Hüse, L.: Lépésről lépésre a tudományos kutatásban.
  In: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Szerk.: Fónai Mihály, [et al.], Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, 187-191, 2001.
 2. Hüse, L., Szathmáry, L.: Paleodemographical description of the 10th-12th century populations in the northeastern part of the Great Hungarian Plain on the basis of mortaility.
  Acta biol. Debr. 23 14-18, 2001.
 3. Hüse, L.: Sokszínűség, adaptáció, és szelekció a társadalmi környezet szabályai között.
  In: II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium Előadások Összefoglalói. Szerk.: Isépy I., Korsós Z., Pap I, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 187-291, 2001.
 4. Kiss, J., Hüse, L.: Tartalomelemzés: kérdőívek és interjúk belső tartalomelemzése.
  In: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Szerk.: Fónai Mihály, Kerülő Judit, Takács Péter, Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, 89-103, 2001. ISBN: 9630076977
2000
 1. Hüse, L.: A szülői státusz hatása gyermekeik paramétereire.
  In: Életesélyek az ezredfordulón : A "Magyar Tudomány Napja 1999" alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Konferencia anyagának bemutatása. Szerk.: Vass Lajosné, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Kuratóriuma, Nyíregyháza, 98-99, 2000. ISBN: 9630037122
 2. Korondyné Molnár, T., Hüse, L.: Drogprevenció.
  Kórlap 4 14, 2000.
 3. Korondyné Molnár, T., Hüse, L.: Fogyatékosok: szegregáció vagy integráció.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 3 301-309, 2000.
 4. Hüse, L.: Peremvidék: szociális kutatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  Sz.Sz.B.M. Tud. Közalap. F. 13 44-49, 2000.
  (Ismertetett mű: Lukácskó Zs., Fónai M., Fábián G. -"Peremvidék" /Nyíregyháza - Salgótarján : DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar, 1999)
 5. Hüse, L., Gurály, E.: Szerepek a munkanélküliség problémájának enyhítésében.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 1 30-45, 2000.
1998
 1. Hüse, L., Újvárosi, A., Marcsik, A., Szathmáry, L.: Hajdúdorog-Temetőhegy 10-11. századi népességének paleodemográfiai és vertebrális patológiai megítélése.
  In: A Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar tudományos közleményei 1.kötet / sorozatszerk. Lukácsó Zsolt, szerk. Fónai Mihály, DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza, 367-385, 1998.
1997
 1. Hüse, L., Szathmáry, L.: Emo-sociology of pagan and christian Hungarians in the 10th-11th centuries.
  Pap. Anthrop. 7 130-136, 1997.
 2. Hüse, L., Szathmáry, L.: Paleosociological concept to the investigation of some social phenomena of pagan and christian periods.
  Acta Biol. Szeged. 42 (1-4), 59-65, 1997.
 3. Hüse, L.: Szegvár-Oromdűlő 10-11. századi temetőjének paleodemográfiai elemzése.
  MFMÉ-StudArch. 3 329-333, 1997.
1996
 1. Hüse, L., Szathmáry, L., Gurály, E.: Az Észak-Tiszántúl egy reprezentatív 10-11. századi népességének szociodemográfiai állapota.
  In: Honfoglaló magyarság : Árpád kori magyarság. Szerk.: Pálfy Gy., Farkas L. Gy., Molnár E, JATE Embertani Tanszéke, Szeged, 125-135, 1996.
feltöltött közlemény: 150 Open Access: 20
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK