Tudóstér: Tar Ildikó publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 44 Open Access: 4
2024
 1. Farkas, J., Czellér, M., Lázár, T., Hajdu, Z., Tar, I.: Interkulturális kompetenciák statisztikai vizsgálata az egyetemi szaknyelvoktatásban.
  Alk. nyelvész. közl. 16 (1), 186-202, 2024.
2023
 1. Hajdu, Z., Lázár, T., Farkas, J., Tar, I., Czellér, M.: Hogyan járulhatnak hozzá a szaknyelvi kurzusok a munkaerőpiacon elvárt puha készségek fejlesztéséhez?.
  Porta Lingua. 2 159-168, 2023.
 2. Hajdu, Z., Tar, I., Lázár, T., Farkas, J., Czellér, M.: Parallel teaching and evaluation of employability and foreign language competencies in technical language training.
  Hum. innov. szle. 14 (1), 108-119, 2023.
 3. Lázár, T., Farkas, J., Tar, I., Czellér, M.: The interrelationships between students' perceptions of foreign language skills and intercultural communicative competences.
  J. Lang. Spec. Purpos. 10 31-48, 2023.
 4. Lázár, T., Farkas, J., Hajdu, Z., Tar, I., Czellér, M., D'Arrigo, P.: The relations between students` intercultural communication competencies and employability.
  Cent. Eur. J. Educat. Res. 5 (2), 72-79, 2023.
2022
 1. Farkas, J., Czellér, M., Tar, I.: Aspects of satisfaction with LSP teaching in higher education.
  J. Lang. Spec. Purpos. 9 81-95, 2022.
 2. Hajdu, Z., Tar, I., Lázár, T., Czellér, M., Farkas, J.: Az interkulturális kompetencia szerepe a gazdaságtudományi szakfordítói programban.
  Porta Lingua. 2 145-152, 2022.
2019
 1. Tar, I., Lázár, T.: Teaching intercultural competencies at the University of Debrecen.
  In: Professional competencies in language learning and teaching. Ed.: Cecilia Goria, Lea Guetta, Neil Hughes, Sandra Reisenleutner, and Oranna Speicher, Research-publishing.net, [s.l.], 77-88, 2019, (Standalone Collection) ISBN: 9782490057399
2018
 1. Tar, I., Lázár, T.: CAT Tools in Teaching Translation at Debrecen University.
  In: Teaching English for Specific Purposes at Universities. Ed.: Jana Jašková, Milan Smutný, Dagmar Šťastná, Brno University of Technology, Brno, 108-120, 2018. ISBN: 9788021457416
2016
 1. Tar, I., Czellér, M.: Multikulturalizmus és mikro-arckifejezések.
  In: A megértés lehetőségei: Tanulmányok a kommunikációtudomány (határ)területeiről. Szerk.: Farkas Attila, F. Orosz Sára, Rudnák Ildikó, Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 148-160, 2016. ISBN: 9789632695433
2015
 1. Tar, I.: Az idegennyelv-tanulási stratégiák választásának összefüggései a nyelvtanulási tapasztalattal és a szorongással = Correlations of L2 strategy selection with L2 experience and anxiety.
  Psychol. Hung. Caroliensis. 3 (1), 89-104, 2015.
 2. Czellér, M., Tar, I.: Kitekintés a gazdasági szakmai nyelvvizsgák komponensrendszerére.
  In: II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia. Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 724-728, 2015. ISBN: 9786155192340II.
 3. Tar, I., Nagyné Bodnár, K.: L2 tanulási stratégiák fejlesztése a Debreceni Egyetemen.
  Porta Lingua. 14 279-285, 2015.
 4. Tar, I., Hajdu, Z., Domonyi, R.: Multikulturalizmus a 20. és a 21. században.
  In: "A vidék él és élni akar" : II. Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia . Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 358-362, 2015. ISBN: 9786155192340
2014
 1. Harcsa, I., Nábrádi, A., Tar, I.: Hungarian spirits pálinka as a "Hungaricum" I..
  Apstract. 8 (2-3), 133-140, 2014.
 2. Wiwczaroski, T., Tar, I., Szabados, G.: Managerial Ethics vs. Social Responsibility.
  In: Poland, Hungary, the World. Selected Aspects of Contemporary Economy, Culture and Science. Ed.: Klement Budzowski, Magdolna Láczay, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Krakow, 127-137, 2014.
2013
 1. Tánczos, J., Tar, I., Wiwczaroski, T.: Comparative study of learning skills among students pursuing an education in healthcare.
  ESP World. 14 (38), 2013.
 2. Tar, I.: Survey on Learning Skills for Students in the Faculty of Agricultural, Food and Environmental Sciences of Debrecen University.
  Porta Lingua. 329-332, 2013.
2012
 1. Tar, I., M. Fritz, J., Juhász, C.: Academic difficulties for Students in the faculty of Agricultural and Food Sciences, Debrecen University.
  Anal. Univ. Oradea Fac. Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară. 17 251-254, 2012.
 2. Tar, I., Wiwczaroski, T.: A SZOKOE XI. Konferenciája a Debreceni Egyetemen.
  Mod. Nyelvokt. 18 (1-2), 131-132, 2012.
 3. Tar, I.: Teaching L2 languages for language anxiety sufferers.
  Porta Lingua. 307-313, 2012.
 4. Hajdu, Z., Tar, I., Wiwczaroski, T.: The role of foreign language skills in company performance.
  In: Proceedings of "Challenges and Lessons in Management" International Conference on the Occasion of the 40th Anniversary of the Foundation of the Department of Management and Enterprise. Ed.: Szűcs Edit et al, Debreceni Egyetem, Debrecen, 1-6, 2012. ISBN: 9789634735939
2011
 1. Tar, I., Wiwczaroski, T.: Academic Difficulties in ESL Courses at Medical Faculties.
  Porta Lingua. 307-314, 2011.
 2. Tar, I., Tánczos, J.: Idegen anyanyelvű hallgatók nyelvi készségeinek felmérése a Debreceni Egyetemen.
  In: Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció : MANYE XX.: a XX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus / Boda István Károly, Mónos Katalin (szerk.), Debreceni Egyetem, Debrecen, 217-303, 2011. ISBN: 9786155075094
2010
 1. Tar, I., Tánczos, J., Wiwczaroski, T.: Academic difficulties for L2 medical students in Hungary.
  ESP World. 9 (30), 1-6, 2010.
 2. Tar, I.: A jogi szaknyelv tanítása.
  Porta Lingua. 295-300, 2010.
 3. Tar, I., Tánczos, J.: Anya- és idegennyelv-tanulási nehézségek.
  Porta Lingua. 313-320, 2010.
 4. Wiwczaroski, T., Hajdu, Z., Tar, I.: CLIL: Preparing for Central Asian Students to StudyAnimal Husbandry in English.
  ESP World. 9 (29), 1-19, 2010.
2009
 1. Tar, I., Wiwczaroski, T., Vargáné Csobán, K.: Improving ESP Teaching through Collaboration.
  ESP World. 8 (1), 1-6, 2009.
 2. Tar, I.: Nyelvtanulási stratégiák és alkalmazási lehetőségeik.
  Porta Lingua. 211-217, 2009.
 3. Tar, I.: Strategies and Anxiety in (Technical) language teaching.
  In: Szaknyelvi kommunikáció nemzetközi szemszögből: Szaknyelvi kommunikáció 2009 : Nemzetközi szakmai konferencia kiadványa / Fregan Beatrix (szerk.), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 161-165, 2009. ISBN: 9789637060656
2008
 1. Tar, I.: Correlations os L2 strategy selection with L2 experience and anxiety.
  ESP World. 7 (1), 1-10, 2008.
2007
 1. Tar, I.: Ahogy a diákok látják tanáraikat: egy felmérés eredményeinek értékelése.
  Porta Lingua. 217-223, 2007.
 2. Tar, I.: Az orvostudományból a pedagógiába: Pszichodráma, zeneterápia és nyelvtanulás.
  Porta Lingua. 209-213, 2007.
2006
 1. Tar, I., Hajdu, Z.: Kiégés (burnout) a (szak)nyelvoktatásban és a segítő foglalkozásokban.
  In: Nyelvi Modernizáció : Szaknyelv, fordítás, terminológia: XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE 2006): összefoglalók kötete / Dróth J. (szerk.), Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete ; Gödöllő : SZIE GTK, Pécs, 462-466, 2006. ISBN: 9639483605
 2. Tar, I., Glaub, D.: Kiégés és nyelvtanítás.
  Látlelet. 50 1-5, 2006.
 3. Silye, M., Wiwczaroski, T., Tar, I.: On the Effects of Globalization on ESP: A Thought Paper on Preparing ourselves in Hungarian Higher Education.
  ESP World. 11 (4), 1-23, 2006.
 4. Tar, I.: Raising the competitiveness of university language departments.
  ESP World. 2 1-7, 2006.
 5. Tar, I., Kollár, J.: Zeneterápia és pszichodráma.
  Látlelet. 7-8 12, 2006.
2005
 1. Tar, I.: Empátiás megközelítés a szaknyelvoktatásban kísérletek tükrében.
  Porta Lingua. 157-161, 2005.
 2. Tar, I.: J.J. Moreno Budapesten: Pszichodráma tréning az ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán.
  Látlelet. 40 1-2, 2005.
 3. Tar, I.: Motiváció a szaknyelvoktatásban: empatikus kommunikáció.
  In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát medence régióiban: A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Szerk.: Cs. Jónás Erzsébet, Székely Gábor, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 202-205, 2005. ISBN: 9637336141
2004
 1. Tar, I.: Merevség és formalitás, avagy kreativitás és rugalmasság?: pedagógiai örökségünk és Európa.
  In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát medence régióiban: A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Szerk.: Cs. Jónás Erzsébet, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 322-325, 2004. ISBN: 9639385840
 2. Tar, I.: Személyközpontú tanári magatartás és kommunikáció a szaknyelvoktatásban.
  Porta Lingua. 217-223, 2004.
feltöltött közlemény: 44 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK