Tudóstér: Rusinné Fedor Anita publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 65 Open Access: 15
2019
 1. Rusinné Fedor, A., Balla, P.: A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 "Értékteremtő Tudomány": Absztraktfüzet.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 23 p., 2019. ISBN: 9789634901563
 2. Rusinné Fedor, A.: A szubjektív egészségi állapot egészségszociológiai aspektusai.
  Egészségfejl. 60 (5), 99-110, 2019.
 3. Rusinné Fedor, A.: A tudományos tevékenység jelene és perspektívái a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán: az Egészségszociológiai Tudományos Koordinációs Központ (ETKK) megalakulása.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 : "Értékteremtő Tudomány" : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 4, 2019. ISBN: 9789634901563
 4. Rusinné Fedor, A.: Az önminősített egészségi állapot mintázata a gazdasági aktivitás kontextusában.
  In: Kortárs kihívások és megoldások a közegészségügyben : V. Közegészségügyi Konferencia, Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely, 6, 2019.
 5. Rusinné Fedor, A., Balla, P.: Foglalkoztatási helyzetkép a telepi körülmények között élő nyíregyházi romák körében.
  Acta med. sociol. 10 (29), 32-44, 2019.
 6. Rusinné Fedor, A., Jávorné Erdei, R.: The phenomenon and the characteristics of precariate in Hungary: labormarket situation, precariate, subjective health.
  In: 5th CARPE Conference : Horizon Europe and beyond : Proceedings. Eds.: Javier Orozco Messana, Juan Miguel Martínez Rubio, Editorial Universitat Politècnica de Valencia - UPV, Valencia, Spanyolország, 252-257, 2019. ISBN: 9788490487891
2018
 1. Rusinné Fedor, A., Pálosi, R.: A fiatalok pályaorientációs döntései az iskola és a családi háttér tükrében.
  Tudás menedzsment. 19 (1), 52-61, 2018.
 2. Rusinné Fedor, A., Engler, Á., Markos, V.: Fiatalok életcéljai és munkavállalási tervei egy kelet-magyarországi vizsgálat tükrében.
  Acta Med. Sociol. 9 (26), 5-20, 2018.
 3. Rusinné Fedor, A.: Foglalkoztatási helyzetkép és a munkával való elégedettség jellemzői.
  Acta Med. Sociol. 9 (27), 33-57, 2018.
 4. Kiss-Kondás, D., Rusinné Fedor, A., Kiss-Tóth, E.: Középiskolás diákok szexuális magatartásának és tájékozottságának vizsgálata.
  Egészségtud. Közl. 8 (2), 19-32, 2018.
 5. Rusinné Fedor, A.: Labor market participation of women living in the North Great Plain region of Hungary.
  Hum. innov. szle. 8-9 (1-2), 32-53, 2018.
 6. Jávorné Erdei, R., Barth, A., Rusinné Fedor, A., Takács, P.: Measuring the factors affecting health literacy in East Hungary health literacy in the adult population of Nyíregyháza city.
  Kontakt. 20 (4), e375-e380, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Nursing (miscellaneous)
  Q2 Philosophy
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
 7. Rusinné Fedor, A.: The power of theoretical models to explain the presence of women in the labor market based upon a survey of eastern hungarian women.
  Taylor. 10 (1), 91-101, 2018.
2017
 1. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: A magasan kvalifikált fiatal munkavállalói csoportok elemzésének új megközelítési lehetősége: a prekariátus.
  Különleges bánásmód. 3 (4), 7-17, 2017.
 2. Láczay, M., Rusinné Fedor, A.: A szabolcs-szatmár-beregi fiatalok bizalmi kapcsolatainak bemutatása kockázati téyezők elemzése alapján: prediktorok és protektorok egy vizsgálat adatbázisának több dimenziós elemzésében.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 73-90, 2017. ISBN: 9789631291506
 3. Rusinné Fedor, A., Toldiné Bélteki, A.: Labour market opportunities of women with young children after childbirth.
  Kontakt. 19 (3), 236-243, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Nursing (miscellaneous)
  Q2 Philosophy
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
 4. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: Női kettős karrier és a prekariátus jelensége.
  In: V. International Research Intitute (IRI) Társadalomtudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók. Szerk.: Karlovicz János, International Research Institute, Stúrovo, 69, 2017.
2016
 1. Rusinné Fedor, A., Balogh, E.: A cigány gyerekek szocializációja a szakirodalom tükrében.
  In: Helyzetkép a magyarországi romákról. Szerk.: Kósa Zsigmond, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 28-44, 2016. ISBN: 9789633185872
 2. Jóna, G., Rusinné Fedor, A.: Az alkalmazott kutatás néhány fontos lépése.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 194-211, 2016. ISBN: 9789633185865
 3. Rusinné Fedor, A.: Családalapítás és gyermekvállalás a fiatalok körében.
  Acta Med. Soc. 7 11-28, 2016.
 4. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Előszó.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-7, 2016. ISBN: 9789633185865
 5. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Hogyan és mit kutassunk?.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-25, 2016. ISBN: 9789633185865
 6. Rusinné Fedor, A., Biszkuné Orosz, T., Balogh, E.: Inkluzivitással a sikeres munkaerő-piaci integrációért.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 168, 2016. ISBN: 9789633065136
 7. Rusinné Fedor, A.: Inkluzivitással a sikeres munkaerő-piaci integrációért.
  In: Inkluzív nevelés - inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 106-127, 2016. ISBN: 9789633186152
 8. Rusinné Fedor, A.: Középiskolások jövőbeli tervei, munkaerő-piaci és családalapítási aspirációi.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2016: Oknyomozó tudomány, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 13-14, 2016.
 9. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Kutatásmódszertani kézikönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 235 p., 2016. ISBN: 9789633185865
 10. Rusinné Fedor, A., Toldiné Bélteki, A.: Social Capital in the Family: Investment into the Children's Human Capital Production.
  In: Kora gyermekkori nevelés = Early childhood education: A szakmai megújítás útjai, lehetőségei = The Ways and Possibilities of Professional Development, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 17-18, 2016.
 11. Rusinné Fedor, A., Kovács, J., Balogh, E.: Tartalomelemzés.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 72-104, 2016. ISBN: 9789633185865
 12. Engler, Á., Rusinné Fedor, A., Markos, V.: Vision and Plans of the Young People of Nyíregyháza about their Future: Visions of the Students Regarding the Labour Market.
  Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 5 (2), 118-134, 2016.
2015
 1. Rusinné Fedor, A.: A civil szféra foglalkoztatásban betöltött szerepe.
  In: Társadalmi-gazdasági stratégiai helyzetértékelés a civil szektor bevonásával. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Zakor-Broda Rita, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 22-29, 2015. ISBN: 9789631244731
 2. Rusinné Fedor, A., Balogh, E.: A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzői a Nyíregyházi járásban.
  Acta Med. Sociol. 6 (18-19), 47-67, 2015.
 3. Hajnal, B., Rusinné Fedor, A.: A kínai demográfiai folyamatok néhány sajátossága.
  Magyar Tud. 176 (9), 1103-1112, 2015.
 4. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: A szegénység kockázata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  In: Társadalmi-gazdasági stratégiai helyzetértékelés a civil szektor bevonásával. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Zakor-Broda Rita, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 30-48, 2015. ISBN: 9789631244731
 5. Rusinné Fedor, A.: Egyensúlyban? - A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 252 p., 2015. ISBN: 9789633185001
 6. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig.
  Párbeszéd. 2 (1), 62-85, 2015.
 7. Rusinné Fedor, A.: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási és munkanélküliségi jellemzői.
  In: Társadalmi-gazdasági stratégiai helyzetértékelés a civil szektor bevonásával. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Zakor-Broda Rita, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 9-21, 2015. ISBN: 9789631244731
 8. Rusinné Fedor, A., Zakor-Broda, R.: Társadalmi-gazdasági stratégiai helyzetértékelés a civil szektor bevonásával.
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 93 p., 2015. ISBN: 9789631244731
2014
 1. Rusinné Fedor, A., Jávorné Erdei, R.: A foglalkoztatás jellemzői Nyíregyházán.
  Acta Med. Soc. 5 (12-13), 29-46, 2014.
 2. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: A kisgyermekes nők emberi tőke-beruházása a gyermekgondozási szabadság alatt.
  In: Minőség és versenyképes tudás : Neveléstudományi konferencia 2013. Szerk.: Fóris-Ferenczi Rita, Demény Piroska, Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet; Doceo Egyesület, Kolozsvár, 423-428, 2014. ISBN: 9789730163414
 3. Rusinné Fedor, A., Hajnal, B.: A kisgyermeket nevelő nők karaktercsoportjai.
  Stat. Szle. 92 (6), 541-568, 2014.
 4. Jávorné Erdei, R., Rusinné Fedor, A., Berencsiné Madácsi, E.: A nyíregyházi lakosok szubjektív egészségi állapota és annak változásai.
  Acta Med. Soc. 5 (12-13), 189-206, 2014.
 5. Balogh, E., Horváth, L., Hüse, L., Sipos, L., Fónai, M., Fucskó, M., Lőw, G., Marsi, E., Miklósi, E., Oroszné Pál, Z., Patyán, L., Rusinné Fedor, A., Takács, P., Varga, L., Zolnai, E.: English-Hungarian Social Work Dictionary = Magyar-angol szociális munka értelmező szótár.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 605. p., 2014. ISBN: 9789634737216
 6. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: Képzési keretek felsőoktatási társadalom- és egészségtudományi képzési területeteken.
  In: Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány : tartalmi összefoglalók. Szerk.: Buda András ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, [Debrecen], 63, 2014. ISBN: 9789634737421
 7. Jávorné Erdei, R., Gyulai, A., Rusinné Fedor, A., Takács, P.: Quality of life and community activities.
  EURJSEA. 2 (1), 39-45, 2014.
 8. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: Segélyezés és támogató rendszerek.
  Acta Med. Soc. 5 (12-13), 83-104, 2014.
2013
 1. Rusinné Fedor, A., Takács, P.: A gyermekgondozási szabadság optimális időtartama.
  Acta Med. Soc. 4 (11), 65-78, 2013.
2012
 1. Balatoni, I., Csernoch, L., Rusinné Fedor, A.: A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum hallgatóinak összetétele, véleménye és várakozásai, 2010-2011.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás Pályakövető Rendszerének" főbb eredményei és tapasztalatai 2010-2011. Szerk.: Fónai Mihály Szűcs Edit, Debreceni Egyetem, Debrecen, 183-197, 2012.
 2. Rusinné Fedor, A.: A gazdasági aktivitás lokális jellemzői: nők és férfiak a "munka piacán".
  Acta Med. Sociol. Különsz. 3 (3), 83-98, 2012.
 3. Rusinné Fedor, A., Takács, P.: A kisgyermeket nevelő nők munka attitűdje(i).
  In: V. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia előadásainak közleménye. Szerk.: Kerekes Benedek, Gát György, Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsa, Nyíregyháza, 101-104, 2012. ISBN: 97896399099
 4. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: Kisgyermekes nők foglalkoztatási jellemzői és a családtámogatások igénybevétele.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 47 (4), 71-86, 2012.
2011
 1. Rusinné Fedor, A., Takács, P., Balogh, E.: Kisgyermekes családokat érintő támogatások változása.
  In: IV. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia Kiadványa. Szerk.: Semsei Imre, Mikóné Márton Julianna, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 194-201, 2011.
 2. Huszti, É., Rusinné Fedor, A.: Mai magyar társadalom.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Human-net, Életfa, Nyíregyháza, 153 p., 2011.
 3. Rusinné Fedor, A., Lőw, G., Müller, E., Váradi, Z.: Munkaerő-piac és foglalkoztatáspolitika.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Human-net, Életfa, Nyíregyháza, 105 p., 2011.
 4. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: Szociális munkás szakos hallgatók pályaválasztási motivációja hazai és nemzetközi visznylatban.
  In: Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (4)(2011)(Nyíregyháza), Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 143-150, 2011.
2010
 1. Rusinné Fedor, A.: A kisgyermekes nők munkaerő-piaci integrációja.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Szerk.: Juhász Erika, Center for Higher Education Research and Development Hungary, Debrecen, 339-344, 2010. ISBN: 9789634732778
 2. Rusinné Fedor, A., Patyán, L.: ERIS Book (Hungary) Social policy and social security in Hungary.
  In: Social work across Europe. Eds.: Peter Erath, Brian Littlechild, University of Ostrava, Ostrava, 81-91, 2010.
 3. Rusinné Fedor, A.: Family, work, learning.
  In: A Nemzetközi III. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) konferencia kiadványa, 2009. november 20.. Szerk.: Vincze Krisztián, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 159-163, 2010. ISBN: 9789638780966
 4. Rusinné Fedor, A.: Képzési-komponens mint családpolitikai eszköz.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 25-27, 2010, (Régió és oktatás,2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
 5. Rusinné Fedor, A., Patyán, L.: Social policy and social security in Hungary.
  In: Twenty years of health care education and social sciences at the Faculty of Health Medical and Health Science Center University of Debrecen. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Semsei Imre, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 22-37, 2010. ISBN: 9789633180655
 6. Rusinné Fedor, A.: The balance between work and family.
  In: Twenty years of health care education and social sciences at the Faculty of Health Medical and Health Science Center University of Debrecen. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Semsei Imre, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 76-88, 2010. ISBN: 9789633180655
 7. Rusinné Fedor, A., Semsei, I.: Twenty Years of Health Care Education and Social Sciences at the Faculty of Health Medical and Health Science Center University of Debrecen.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza, 147 p., 2010. ISBN: 9789633180655
2009
 1. Rusinné Fedor, A.: A részmunkaidős foglalkoztatás, mint a család és munka közötti egyensúly megteremtésének egyik lehetősége.
  In: II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia : Nyíregyháza, 2008. november 21. / [rend. a Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola] ; [szerk. Kerekes Benedek], Bessenyei György Kvk., Nyíregyháza, 69-74, 2009. ISBN: 9789639909199
 2. Rusinné Fedor, A.: Fónai Mihály, Pénzes Mariann, Vitál Attila: Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot?.
  Debr. szle. 17 (3-4), 449-452, 2009.
  (Ismertetett mű: szerk. Fónai Mihály, Pénzes Mariann, Vitál Attila. -Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot? /Nyíregyháza : Krúdy Könyvkiadó, 2006. -291 p. -)
2002
 1. Rusinné Fedor, A.: A megyei munkanélküliség jellemzői a rendszerváltástól napjainkig.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 37 (1), 64-76, 2002.
1999
 1. Rusinné Fedor, A.: Rövid távú munkaerő-piaci prognózis: 1999. december 31-ig.
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ, Nyíregyháza, 45 p., 1999.
feltöltött közlemény: 65 Open Access: 15
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK