Tudóstér: Rusinné Fedor Anita publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 143 Open Access: 28
2022
 1. Pózner, B., Rusinné Fedor, A.: A munkavállalás és gyermekvállalás jellemzői - a családalapítás munkaerőpiaci hátterének vizsgálata: kutatás közben.
  In: Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 181-197, 2022, (Életmód és Egészségszociológiai Interdiszciplináris kutatások, ISSN 2732-0928 ; 3) ISBN: 9789636150327
 2. Moravcsik-Kornyicki, Á., Rusinné Fedor, A.: A pre és perinatális életszakasz egészség tendenciái és az alapellátási munka jövőbeli kihívásai.
  In: Várandósság és egészséges életkezdet : Dr. Adorján Gusztáv Tamás Emlékkonferencia absztraktfüzet és programfüzet. Szerk.: Moravcsikné, Kornyicki Ágota; Jávorné, Erdei Renáta, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 8, 2022. ISBN: 9789634904373
 3. Fábián, G., Szoboszlai, K., Rusinné Fedor, A., Patyán, L., Móré, M., Faul, A., Lawson, T.: A Szociális Munkás Empowerment Skála magyar változatának validálása.
  Párbeszéd. 9 (1), 1-20, 2022.
 4. Libicki, É., Rusinné Fedor, A.: A telepi körülmények között élők egészségi állapotának és egészségműveltségének jellemzői.
  Acta med. sociol. 13 (34), 138-162, 2022.
 5. Balla, P., Rusinné Fedor, A.: A várandós, kisgyermekes nők hátránya a munkaerőpiacon.
  In: Tudomány : iránytű az élhető jövőhöz. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 153-167, 2022, (Életmód és Egészségszociológiai Interdiszciplináris kutatások, ISSN 2732-0928 ; 3) ISBN: 9789636150327
 6. Rusinné Fedor, A., Libicki, É., Balla, P.: Azonosságok és különbségek - Munkaattitűdök és a munkával való elégedettség jellemzői 2005-2018 között.
  Acta med. sociol. 13 (34), 233-257, 2022.
 7. Libicki, É., Rusinné Fedor, A.: Characterization of the health awareness behaviour and the health state of hungarian people living in settlement conditions.
  In: New trends and best practices in socioeconomic research : V. International Science Conference SER 2022 : Conference program. Ed.: Veselin Draskovic, Yurij Bilan, Economic Laboratory for Transition Research, Podgorica, 46-47, 2022. ISBN: 9789940673185
 8. Rusinné Fedor, A.: Health Sociology.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 107 p., 2022. ISBN: 9789634903611
 9. Moravcsik-Kornyicki, Á., Rusinné Fedor, A.: Health status and inequalities of pre- and perinatal period, and future challenges of public health and primary care in hungary.
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2022 : Book of Abstracts. Szerk.: Mária Semani?sinová, Department of Nursing Faculty of Social Sciences and Health Care Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, 47, 2022. ISBN: 9788055819235
 10. Móré, M., Stomp, Á., Rusinné Fedor, A.: Oktatási helyzetkép telepszerű körülmények között élő roma lakosokról.
  Acta med. sociol. 13 (34), 112-137, 2022.
 11. Fábián, G., Rusinné Fedor, A., Móré, M.: Ötven év felettiek egészségi állapota és egészségmagatartása.
  Acta med. sociol. 13 (35), 108-133, 2022.
 12. Moravcsik-Kornyicki, Á., Jávorné Erdei, R., Rusinné Fedor, A.: Rizikómagatartás előfordulási gyakorisága és mintázata, egy telepi körülmények között élő mintacsoportban.
  Acta med. sociol. 13 (34), 163-188, 2022.
 13. Balla, P., Zakor-Broda, R., Rusinné Fedor, A.: Roma employment, disadvantaged situation and labour market insecurity in a region of Hungary.
  In: "New trends and best practices in socioeconomic research" : Conference program / org. Economic Laboratory for Transition Research, Podgorica, Montenegro, Economic Laboratory for Transition Research, Podgorica, 33-34, 2022. ISBN: 9789940673185
 14. Rusinné Fedor, A., Zakor-Broda, R., Balla, P.: Roma foglalkoztatás - hátrányos helyzet - munkaerőpiaci bizonytalanság.
  Acta med. sociol. 13 (34), 90-111, 2022.
 15. Rusinné Fedor, A.: Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 206 p., 2022. ISBN: 9789636150327
 16. Rusinné Fedor, A., Tóth, D., Zakor-Broda, R.: XIV. Nemzetközi nyíregyházi doktorandusz és posztdoktori konferencia: Absztraktkötet.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 168 p., 2022. ISBN: 9789634904755
2021
 1. Zakor-Broda, R., Rusinné Fedor, A.: A civil szervezetek szerepe a társadalmi felzárkóztatásban.
  In: "Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Vámosiné Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 22, 2021. ISBN: 9789634903529
 2. Moravcsik-Kornyicki, Á., Rusinné Fedor, A.: A csecsemőkori anyatejes táplálás időbeli alakulása és térségi egyenlőtlenségei.
  Stat Szle. 99 (8), 759-782, 2021.
 3. Almásy, C., Rusinné Fedor, A.: A fizikai aktivitás és sporttevékenység hatása a tanulók egészségi állapotára és szubjektív egészségérzetére.
  In: Jövőformáló tudomány - Generációk Egymásért. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-21, 2021, (Életmód és Egészségszociológiai Interdiszciplináris kutatásokISSN ; 2) ISBN: 9789633189658
 4. Libicki, É., Rusinné Fedor, A.: A jól-lét értelmezésének aspektusai a társadalmi egyenlőtlenségek egészségszociológiai vizsgálata során.
  In: Jövőformáló tudomány - Generációk Egymásért. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 126-139, 2021, (Életmód és Egészségszociológiai Interdiszciplináris kutatásokISSN ; 2) ISBN: 9789633189658
 5. Balla, P., Rusinné Fedor, A.: A koronavírus járvány hatása a humánerőforrás-menedzsment különböző területeire.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2021 "Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Vámosiné Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 23, 2021. ISBN: 9789634903529
 6. Rusinné Fedor, A.: A nők munkaerőpiaci részvételéhez kapcsolódó elméleti modellek magyarázó ereje.
  In: Előítéletesség nélkül - szakmai tisztességgel. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 217-233, 2021. ISBN: 9789634903031
 7. Jóna, G., Rusinné Fedor, A.: Az alkalmazott kutatás néhány fontos lépése.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228-244, 2021. ISBN: 9789633189160
 8. Moravcsik-Kornyicki, Á., Rusinné Fedor, A.: Az egészség komplex megközelítése, mint az egészség-szociológiai vizsgálatok elméleti kerete.
  Acta med. sociol. 12 (32), 21-46, 2021.
 9. Rusinné Fedor, A., Ungvári, S., Balla, P.: Az idősek szociális kapcsolatai és szabadidő eltöltése.
  Magy. gerontol. 13 (Klsz.), 70-71, 2021.
 10. Rusinné Fedor, A., Ungvári, S., Markos, V.: Az idősek szociális kapcsolatai és szabadidő-eltöltése.
  Metszetek. 10 (1), 86-104, 2021.
 11. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Basics of research methodology.
  In: Research in Social Work : Research Methodology in Practice. Ed.: Anita R. Fedor, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 8-25, 2021. ISBN: 9789634903338
 12. Rusinné Fedor, A., Balogh, E., Kovács, J.: Content analysis.
  In: Research in Social Work : Research Methodology in Practice. Ed.: R. Fedor Anita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 70-95, 2021. ISBN: 9789634903338
 13. Moravcsik-Kornyicki, Á., Rusinné Fedor, A.: Egészségfejlesztéssel a jövő nemzedékéért.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2021 - "Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Vámosiné Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 3-4, 2021. ISBN: 9789634903529
 14. Rusinné Fedor, A., Balla, P.: Életmód és Egészségszociológiai Interdiszciplináris kutatások: értékteremtő tudomány.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157 p., 2021. ISBN: 9789633189320
 15. Rusinné Fedor, A.: Előítéletesség nélkül - szakmai tisztességgel: Dr. Fábián Gergely 60. születésnapja tiszteletére.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 420 p., 2021. ISBN: 9789634903031
 16. Rusinné Fedor, A.: Előszó.
  In: Előítéletesség nélkül - szakmai tisztességgel. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 7-8, 2021. ISBN: 9789634903031
 17. Rusinné Fedor, A.: Főszerkesztői köszöntő.
  Acta med. sociol. 12 (32), 12, 2021.
 18. Rusinné Fedor, A.: Gyermekkép, szocializáció, családi környezet - Nevelésszociológiai aspektusok.
  In: Oktatásfejlesztési ismeretek a szakmai tanárok, a duális képzésben részt vevő oktatók, mentorok részére. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 5-29, 2021. ISBN: 9789633189382
 19. Rusinné Fedor, A., Láczay, M.: Határmentiség - hátrányos helyzet - munkaerőpiaci bizonytalanság.
  Acta med. sociol. 12 (33), 44-62, 2021.
 20. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Hogyan és mit kutassunk?.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-25, 2021. ISBN: 9789633189160
 21. Rusinné Fedor, A.: Job satisfaction in Hungary - Comparative Study.
  Econ. Sociol. 14 (2), 331-349, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Business, Management and Accounting (miscellaneous)
  Q2 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
  Q2 Sociology and Political Science
 22. Rusinné Fedor, A.: Jövőformáló tudomány - Generációk Egymásért.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 240 p., 2021. ISBN: 9789633189658
 23. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Kutatásmódszertani kézikönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 293 p., 2021. ISBN: 9789633189160
 24. Rusinné Fedor, A.: Main factors of health at social level - main factors of illness at social level.
  In: Health Sociology. Ed.: Anita R. Fedor, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 40-60, 2021. ISBN: 9789634903611
 25. Fábián, G., Rusinné Fedor, A., Hüse, L., Szoboszlai, K.: Mentori kézikönyv: szociális munka Duális képzés mentorainak.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 210 p., 2021.
 26. Rusinné Fedor, A., Láczay, M., Balogh, E.: Mit tehetünk a lappangó tehetségekért?: ajánlások mentortanárok részére.
  In: Mentori kézikönyv : Szociális munka Duális képzés mentorainak. Szerk.: Fábián Gergely, Fedor Anita, Hüse Lajos, Szoboszlai Katalin, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 55-72, 2021.
 27. Rusinné Fedor, A., Láczay, M., Kiss, J., Móré, M.: Oktatásfejlesztési ismeretek a szakmai tanárok, a duális képzésben részt vevő oktatók, mentorok részére.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 167 p., 2021. ISBN: 9789633189382
 28. Rusinné Fedor, A.: Possibilities of conceptual definition of social policy, levels of approach, actors, factors influencing the level of care.
  In: Society - and Social Politics. Ed.: Anita R. Fedor, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 1-18, 2021. ISBN: 9789634903604
 29. Rusinné Fedor, A.: Preface.
  In: Research in Social Work : Research Methodology in Practice. Szerk.: R. Fedor, Anita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 6-7, 2021. ISBN: 9789634903338
 30. Rusinné Fedor, A.: Regional characteristics of the precariat on the labour market.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 178 p., 2021. ISBN: 9789634903574
 31. Rusinné Fedor, A.: Research in Social Work: research Methodology in Practice.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 137 p., 2021. ISBN: 9789634903338
 32. Rusinné Fedor, A.: Social stress and health status.
  In: Health Sociology. Ed.: Anita R. Fedor, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 60-81, 2021. ISBN: 9789634903611
 33. Rusinné Fedor, A.: Social Work with Psychiatric Patients.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 139 p., 2021. ISBN: 9789634903550
 34. Rusinné Fedor, A.: Society - and Social Politics.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 102 p., 2021. ISBN: 9789634903604
 35. Rusinné Fedor, A., Jóna, G.: Some important steps of applied research.
  In: Research in Social Work : Research Methodology in Practice. Ed.: Anita R. Fedor, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 96-109, 2021. ISBN: 9789634903338
 36. Rusinné Fedor, A., Kovács, J., Balogh, E.: Tartalomelemzés.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 105-135, 2021. ISBN: 9789633189160
 37. Rusinné Fedor, A.: Values affecting social policy - freedom, equality, solidarity, tolerance, justice.
  In: Society - and Social Politics. Ed.: Anita R. Fedor, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 18-42, 2021. ISBN: 9789634903604
 38. Rusinné Fedor, A.: Veszélyek és lehetőségek - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élhető jövőjéért.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2021 - "Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Vámosiné Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 3, 2021. ISBN: 9789634903529
2020
 1. Rusinné Fedor, A., Jávorné Erdei, R.: A szubjektív egészségi állapot egészségszociológiai aspektusai.
  In: II. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről. Szerk.: Tőzsér Anett, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 9-10, 2020. ISBN: 9786155639296
 2. Libicki, É., Rusinné Fedor, A.: A szubjektív egészségi állapot kutatási hátterének többszintű megközelítése a társadalmi egyenlőtlenségek tükrében.
  Acta med. sociol. 11 (31), 13-25, 2020.
 3. Rusinné Fedor, A.: Család és egészség a 21. században - Regionális Egészségszociológia.
  In: II. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről : absztraktkötet. Szerk.: Tőzsér Anett, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 9, 2020.
 4. Jávorné Erdei, R., Rusinné Fedor, A., Csomaközi, D., Takács, P.: Egészségi állapot és egészségmagatartás Nyíregyházán és a Partiumban.
  In: II. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről : absztraktkötet. Szerk.: Tőzsér Anett, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 10, 2020. ISBN: 9786155639296
 5. Rusinné Fedor, A., Balla, P.: Életmód és egészségszociológiai interdiszciplináris kutatások: értékteremtő tudomány.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 164 p., 2020.
 6. Rusinné Fedor, A.: Előszó.
  Acta med. sociol. 11 (31), 2, 2020.
 7. Moravcsik-Kornyicki, Á., Rusinné Fedor, A.: Inequalities of district nurse care in Hungary.
  In: Magyar Tudomány Ünnepe 2020 "Jövőformáló Tudomány - Generációk Egymásért" Kutatási innovációk és új eredmények : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné, Fedor Anita; Balla, Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 24, 2020. ISBN: 9789634902706
 8. Rusinné Fedor, A.: Investment into human capital by women who are temporarily away from labour market.
  In: Limes: A Ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Évkönyve / főszerk. Orosz Ildikó, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 299-313, 2020, (ISSN 2411-4081)
 9. Rusinné Fedor, A., Balla, P.: Magyar Tudomány Ünnepe 2020 "Jövőformáló Tudomány - Generációk Egymásért" Kutatási innovációk és új eredmények: Absztraktfüzet.
 10. Rusinné Fedor, A.: Új szervezeti keretek és kutatási eredmények a társadalomtudományok területén.
  In: Magyar Tudomány Ünnepe 2020 "Jövőformáló Tudomány - Generációk Egymásért" Kutatási innovációk és új eredmények : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 4, 2020. ISBN: 9789634902706
 11. Moravcsik-Kornyicki, Á., Kósa, Z., Jávorné Erdei, R., Gyulai, A., Rusinné Fedor, A.: Várandós nők és újszülöttek egészségi állapotában mutatkozó területi egyenlőtlenségek vizsgálata.
  In: II. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről : absztraktkötet. Szerk.: Tőzsér Anett, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 12-13, 2020.
2019
 1. Rusinné Fedor, A.: A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának tudományos tevékenysége.
  In: XIII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 3, 2019. ISBN: 9789634901655
 2. Rusinné Fedor, A.: A határon átnyúló egészségügyi programok szerepe a szociálkulturális viszonyok interetnikus kutatásában.
  In: A magyar diplomácia történelmi öröksége : nemzetközi tudományosos konferencia anyagai. Szerk.: Kiss Éva, Belikánics László, Crossroads - Európai integráció és nemzeti kisebbségek központja, Ungvár, 59-73, 2019.
 3. Rusinné Fedor, A., Balla, P.: A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 "Értékteremtő Tudomány": Absztraktfüzet.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 23 p., 2019. ISBN: 9789634901563
 4. Rusinné Fedor, A.: A szubjektív egészségi állapot egészségszociológiai aspektusai.
  Egészségfejl. 60 (5), 99-110, 2019.
 5. Rusinné Fedor, A.: A tudományos tevékenység jelene és perspektívái a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán: az Egészségszociológiai Tudományos Koordinációs Központ (ETKK) megalakulása.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 : "Értékteremtő Tudomány" : Absztraktfüzet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Balla Petra, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 4, 2019. ISBN: 9789634901563
 6. Rusinné Fedor, A.: Az önminősített egészségi állapot mintázata a gazdasági aktivitás kontextusában.
  In: Kortárs kihívások és megoldások a közegészségügyben : V. Közegészségügyi Konferencia, Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, Marosvásárhely, 6, 2019.
 7. Rusinné Fedor, A., Balla, P.: Foglalkoztatási helyzetkép a telepi körülmények között élő nyíregyházi romák körében.
  Acta med. sociol. 10 (29), 32-44, 2019.
 8. Rusinné Fedor, A., Jávorné Erdei, R.: The phenomenon and the characteristics of precariate in Hungary: labormarket situation, precariate, subjective health.
  In: 5th CARPE Conference : Horizon Europe and beyond : Proceedings. Eds.: Javier Orozco Messana, Juan Miguel Martínez Rubio, Editorial Universitat Politècnica de Valencia - UPV, Valencia, Spanyolország, 252-257, 2019. ISBN: 9788490487891
 9. Rusinné Fedor, A., Balla, P.: XIII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia: Absztraktfüzet.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 58 p., 2019. ISBN: 9789634901655
2018
 1. Rusinné Fedor, A., Pálosi, R.: A fiatalok pályaorientációs döntései az iskola és a családi háttér tükrében.
  Tudás menedzsment. 19 (1), 52-61, 2018.
 2. Rusinné Fedor, A.: A foglalkoztatáspolitika finanszírozása az Európai Unióban.
  In: A munka világa a 21. század elején : Foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci kézikönyv. Szerk.: Sebők Marianna, SAXUM, Budapest, 151-168, 2018. ISBN: 9789632482712
 3. Rusinné Fedor, A.: A kisgyermekes nők emberi tőkeberuházása a gyermekgondozási szabadság alatt.
  In: Limes: A Ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Évkönyve / főszerk. Orosz Ildikó, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 23-35, 2018, (ISSN 2411-4081)
 4. Rusinné Fedor, A., Engler, Á., Markos, V.: Fiatalok életcéljai és munkavállalási tervei egy kelet-magyarországi vizsgálat tükrében.
  Acta Med. Sociol. 9 (26), 5-20, 2018.
 5. Rusinné Fedor, A.: Foglalkoztatási helyzetkép és a munkával való elégedettség jellemzői.
  Acta Med. Sociol. 9 (27), 33-57, 2018.
 6. Rusinné Fedor, A.: Foglalkoztatáspolitikai stratégiák Európában.
  In: A munka világa a 21. század elején : Foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiaci kézikönyv. Szerk.: Sebők Marianna, SAXUM, Budapest, 113-149, 2018. ISBN: 9789632482712
 7. Rusinné Fedor, A.: Investment into human capital by Women who are temporarily away from labour market.
  In: Multiculturalism and Diversity in the 21st Century : International Academic Conference. Szerk.: Nagy-Kolozsvári Enikő, Kovács Szilvia, RIK-U Kiadó, Ungvár, 334-337, 2018. ISBN: 9786177692095
 8. Kiss-Kondás, D., Rusinné Fedor, A., Kiss-Tóth, E.: Középiskolás diákok szexuális magatartásának és tájékozottságának vizsgálata.
  Egészségtud. Közl. 8 (2), 19-32, 2018.
 9. Rusinné Fedor, A.: Labor market participation of women living in the North Great Plain region of Hungary.
  Hum. innov. szle. 8-9 (1-2), 32-53, 2018.
 10. Jávorné Erdei, R., Barth, A., Rusinné Fedor, A., Takács, P.: Measuring the factors affecting health literacy in East Hungary health literacy in the adult population of Nyíregyháza city.
  Kontakt. 20 (4), e375-e380, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Nursing (miscellaneous)
  Q2 Philosophy
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
 11. Rusinné Fedor, A.: The power of theoretical models to explain the presence of women in the labor market based upon a survey of eastern hungarian women.
  Taylor. 10 (1), 91-101, 2018.
2017
 1. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: A magasan kvalifikált fiatal munkavállalói csoportok elemzésének új megközelítési lehetősége: a prekariátus.
  Különleges bánásmód. 3 (4), 7-17, 2017.
 2. Láczay, M., Rusinné Fedor, A.: A szabolcs-szatmár-beregi fiatalok bizalmi kapcsolatainak bemutatása kockázati téyezők elemzése alapján: prediktorok és protektorok egy vizsgálat adatbázisának több dimenziós elemzésében.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 73-90, 2017. ISBN: 9789631291506
 3. Pálosi, R., Rusinné Fedor, A.: A tanulási motivációk és a munkaerő-piaci elvárások összefüggései.
  Különleges bánásmód. 3 (4), 51-63, 2017.
 4. Rusinné Fedor, A., Toldiné Bélteki, A.: Labour market opportunities of women with young children after childbirth.
  Kontakt. 19 (3), 236-243, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Nursing (miscellaneous)
  Q2 Philosophy
  Q4 Public Health, Environmental and Occupational Health
 5. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: Női kettős karrier és a prekariátus jelensége.
  In: V. International Research Intitute (IRI) Társadalomtudományi Konferencia: Tartalmi összefoglalók. Szerk.: Karlovicz János, International Research Institute, Stúrovo, 69, 2017.
2016
 1. Rusinné Fedor, A., Balogh, E.: A cigány gyerekek szocializációja a szakirodalom tükrében.
  In: Helyzetkép a magyarországi romákról. Szerk.: Kósa Zsigmond, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 28-44, 2016. ISBN: 9789633185872
 2. Jóna, G., Rusinné Fedor, A.: Az alkalmazott kutatás néhány fontos lépése.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 194-211, 2016. ISBN: 9789633185865
 3. Rusinné Fedor, A.: Családalapítás és gyermekvállalás a fiatalok körében.
  Acta Med. Soc. 7 11-28, 2016.
 4. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Előszó.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-7, 2016. ISBN: 9789633185865
 5. Rusinné Fedor, A., Balogh, E.: Fiatalok családalapítási mintázata.
  Különleges bánásmód. 2 (3), 31-40, 2016.
 6. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Hogyan és mit kutassunk?.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-25, 2016. ISBN: 9789633185865
 7. Rusinné Fedor, A., Biszkuné Orosz, T., Balogh, E.: Inkluzivitással a sikeres munkaerő-piaci integrációért.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 168, 2016. ISBN: 9789633065136
 8. Rusinné Fedor, A.: Inkluzivitással a sikeres munkaerő-piaci integrációért.
  In: Inkluzív nevelés - inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 106-127, 2016. ISBN: 9789633186152
 9. Rusinné Fedor, A.: Középiskolások jövőbeli tervei, munkaerő-piaci és családalapítási aspirációi.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2016: Oknyomozó tudomány, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 13-14, 2016.
 10. Rusinné Fedor, A., Huszti, É.: Kutatásmódszertani kézikönyv.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 235 p., 2016. ISBN: 9789633185865
 11. Rusinné Fedor, A., Toldiné Bélteki, A.: Social Capital in the Family: Investment into the Children's Human Capital Production.
  In: Kora gyermekkori nevelés = Early childhood education: A szakmai megújítás útjai, lehetőségei = The Ways and Possibilities of Professional Development, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 17-18, 2016.
 12. Rusinné Fedor, A., Kovács, J., Balogh, E.: Tartalomelemzés.
  In: Kutatásmódszertani kézikönyv. Szerk.: R. Fedor Anita, Huszti Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 72-104, 2016. ISBN: 9789633185865
 13. Engler, Á., Rusinné Fedor, A., Markos, V.: Vision and Plans of the Young People of Nyíregyháza about their Future: Visions of the Students Regarding the Labour Market.
  Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 5 (2), 118-134, 2016.
2015
 1. Rusinné Fedor, A.: A civil szféra foglalkoztatásban betöltött szerepe.
  In: Társadalmi-gazdasági stratégiai helyzetértékelés a civil szektor bevonásával. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Zakor-Broda Rita, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 22-29, 2015. ISBN: 9789631244731
 2. Rusinné Fedor, A., Balogh, E.: A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzői a Nyíregyházi járásban.
  Acta Med. Sociol. 6 (18-19), 47-67, 2015.
 3. Hajnal, B., Rusinné Fedor, A.: A kínai demográfiai folyamatok néhány sajátossága.
  Magyar Tud. 176 (9), 1103-1112, 2015.
 4. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: A szegénység kockázata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  In: Társadalmi-gazdasági stratégiai helyzetértékelés a civil szektor bevonásával. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Zakor-Broda Rita, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 30-48, 2015. ISBN: 9789631244731
 5. Rusinné Fedor, A.: Egyensúlyban? - A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 252 p., 2015. ISBN: 9789633185001
 6. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: Képzési keretek felsőoktatási társadalom- és egészségtudományi képzési területeteken - az ajánlott mintatantervek tükrében.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014 : Oktatás és nevelés - Gyakorlat és tudomány. Szerk.: Tóth Zoltán, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Debrecen, 9-22, 2015.
 7. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig.
  Párbeszéd. 2 (1), 62-85, 2015.
 8. Rusinné Fedor, A.: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási és munkanélküliségi jellemzői.
  In: Társadalmi-gazdasági stratégiai helyzetértékelés a civil szektor bevonásával. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Zakor-Broda Rita, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 9-21, 2015. ISBN: 9789631244731
 9. Rusinné Fedor, A., Zakor-Broda, R.: Társadalmi-gazdasági stratégiai helyzetértékelés a civil szektor bevonásával.
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 93 p., 2015. ISBN: 9789631244731
2014
 1. Rusinné Fedor, A., Jávorné Erdei, R.: A foglalkoztatás jellemzői Nyíregyházán.
  Acta Med. Soc. 5 (12-13), 29-46, 2014.
 2. Rusinné Fedor, A., Jávorné Erdei, R.: A foglalkoztatás jellemzői Nyíregyházán.
  In: Magyar Tudomány Ünnepe "Útközben" tudományos konferencia : absztraktok. Szerk.: Ricsei Béla, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 25, 2014.
 3. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: A kisgyermekes nők emberi tőke-beruházása a gyermekgondozási szabadság alatt.
  In: Minőség és versenyképes tudás : Neveléstudományi konferencia 2013. Szerk.: Fóris-Ferenczi Rita, Demény Piroska, Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet; Doceo Egyesület, Kolozsvár, 423-428, 2014. ISBN: 9789730163414
 4. Rusinné Fedor, A., Hajnal, B.: A kisgyermeket nevelő nők karaktercsoportjai.
  Stat. Szle. 92 (6), 541-568, 2014.
 5. Jávorné Erdei, R., Rusinné Fedor, A., Berencsiné Madácsi, E.: A nyíregyházi lakosok szubjektív egészségi állapota és annak változásai.
  Acta Med. Soc. 5 (12-13), 189-206, 2014.
 6. Jávorné Erdei, R., Rusinné Fedor, A., Berencsiné Madácsi, E.: A nyíregyházi lakosok szubjektív egészségi állapota és annak változásai.
  In: Magyar Tudomány Ünnepe "Útközben" tudományos konferencia : absztraktok. Szerk.: Ricsei Béla, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 33, 2014.
 7. Balogh, E., Horváth, L., Hüse, L., Sipos, L., Fónai, M., Fucskó, M., Lőw, G., Marsi, E., Miklósi, E., Oroszné Pál, Z., Patyán, L., Rusinné Fedor, A., Takács, P., Varga, L., Zolnai, E.: English-Hungarian Social Work Dictionary = Magyar-angol szociális munka értelmező szótár.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 605. p., 2014. ISBN: 9789634737216
 8. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: Képzési keretek felsőoktatási társadalom- és egészségtudományi képzési területeteken.
  In: Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány : tartalmi összefoglalók. Szerk.: Buda András ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, [Debrecen], 63, 2014. ISBN: 9789634737421
 9. Jávorné Erdei, R., Gyulai, A., Rusinné Fedor, A., Takács, P.: Quality of life and community activities.
  EURJSEA. 2 (1), 39-45, 2014.
 10. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: Segélyezés és támogató rendszerek.
  Acta Med. Soc. 5 (12-13), 83-104, 2014.
 11. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: Segélyezés és támogató rendszerek.
  In: Magyar Tudomány Ünnepe "Útközben" tudományos konferencia : absztraktok. Szerk.: Ricsei Béla, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 28, 2014.
2013
 1. Rusinné Fedor, A., Takács, P.: A gyermekgondozási szabadság optimális időtartama.
  Acta Med. Soc. 4 (11), 65-78, 2013.
2012
 1. Balatoni, I., Csernoch, L., Rusinné Fedor, A.: A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum hallgatóinak összetétele, véleménye és várakozásai, 2010-2011.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás Pályakövető Rendszerének" főbb eredményei és tapasztalatai 2010-2011. Szerk.: Fónai Mihály Szűcs Edit, Debreceni Egyetem, Debrecen, 183-197, 2012.
 2. Rusinné Fedor, A.: A gazdasági aktivitás lokális jellemzői: nők és férfiak a "munka piacán".
  Acta Med. Sociol. Különsz. 3 (3), 83-98, 2012.
 3. Rusinné Fedor, A., Takács, P.: A kisgyermeket nevelő nők munka attitűdje(i).
  In: V. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia előadásainak közleménye. Szerk.: Kerekes Benedek, Gát György, Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsa, Nyíregyháza, 101-104, 2012. ISBN: 97896399099
 4. Rusinné Fedor, A., Fónai, M.: Kisgyermekes nők foglalkoztatási jellemzői és a családtámogatások igénybevétele.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 47 (4), 71-86, 2012.
2011
 1. Rusinné Fedor, A., Takács, P., Balogh, E.: Kisgyermekes családokat érintő támogatások változása.
  In: IV. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia Kiadványa. Szerk.: Semsei Imre, Mikóné Márton Julianna, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 194-201, 2011.
 2. Huszti, É., Rusinné Fedor, A.: Mai magyar társadalom.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Human-net, Életfa, Nyíregyháza, 153 p., 2011.
 3. Rusinné Fedor, A., Lőw, G., Müller, E., Váradi, Z.: Munkaerő-piac és foglalkoztatáspolitika.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Human-net, Életfa, Nyíregyháza, 105 p., 2011.
 4. Balogh, E., Rusinné Fedor, A.: Szociális munkás szakos hallgatók pályaválasztási motivációja hazai és nemzetközi visznylatban.
  In: Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (4)(2011)(Nyíregyháza), Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 143-150, 2011.
2010
 1. Rusinné Fedor, A.: A kisgyermekes nők munkaerő-piaci integrációja.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Szerk.: Juhász Erika, Center for Higher Education Research and Development Hungary, Debrecen, 339-344, 2010. ISBN: 9789634732778
 2. Rusinné Fedor, A., Patyán, L.: ERIS Book (Hungary) Social policy and social security in Hungary.
  In: Social work across Europe. Eds.: Peter Erath, Brian Littlechild, University of Ostrava, Ostrava, 81-91, 2010.
 3. Rusinné Fedor, A.: Family, work, learning.
  In: A Nemzetközi III. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) konferencia kiadványa, 2009. november 20.. Szerk.: Vincze Krisztián, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 159-163, 2010. ISBN: 9789638780966
 4. Rusinné Fedor, A.: Képzési-komponens mint családpolitikai eszköz.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 25-27, 2010, (Régió és oktatás,2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
 5. Rusinné Fedor, A., Patyán, L.: Social policy and social security in Hungary.
  In: Twenty years of health care education and social sciences at the Faculty of Health Medical and Health Science Center University of Debrecen. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Semsei Imre, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 22-37, 2010. ISBN: 9789633180655
 6. Rusinné Fedor, A.: The balance between work and family.
  In: Twenty years of health care education and social sciences at the Faculty of Health Medical and Health Science Center University of Debrecen. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Semsei Imre, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 76-88, 2010. ISBN: 9789633180655
 7. Rusinné Fedor, A., Semsei, I.: Twenty Years of Health Care Education and Social Sciences at the Faculty of Health Medical and Health Science Center University of Debrecen.
  Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Nyíregyháza, 147 p., 2010. ISBN: 9789633180655
2009
 1. Rusinné Fedor, A.: A részmunkaidős foglalkoztatás, mint a család és munka közötti egyensúly megteremtésének egyik lehetősége.
  In: II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia : Nyíregyháza, 2008. november 21. / [rend. a Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola] ; [szerk. Kerekes Benedek], Bessenyei György Kvk., Nyíregyháza, 69-74, 2009. ISBN: 9789639909199
 2. Rusinné Fedor, A.: Fónai Mihály, Pénzes Mariann, Vitál Attila: Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot?.
  Debr. szle. 17 (3-4), 449-452, 2009.
  (Ismertetett mű: szerk. Fónai Mihály, Pénzes Mariann, Vitál Attila. -Etnikai szegénység, etnikai egészségi állapot? /Nyíregyháza : Krúdy Könyvkiadó, 2006. -291 p. -)
2002
 1. Rusinné Fedor, A.: A megyei munkanélküliség jellemzői a rendszerváltástól napjainkig.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 37 (1), 64-76, 2002.
1999
 1. Rusinné Fedor, A.: Rövid távú munkaerő-piaci prognózis: 1999. december 31-ig.
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ, Nyíregyháza, 45 p., 1999.
feltöltött közlemény: 143 Open Access: 28
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK