Tudóstér: Orosz István publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 76 Open Access: 7
2020
 1. Orosz, I.: Szirmay Antal egy zempléni mezővárosról.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Szerk.: Papp Klára, Bárány Attila, Kerepeszki Róbert, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 201-210, 2020, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29.) ISBN: 9789634902089
2019
 1. Orosz, I.: Debrecen nagybirtokosai a 19. század utolsó és a 20. század első felében.
  In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Szerk.: Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám, Debreceni Egyetem Történelmi Intéze, Debrecen, 249-261, 2019, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 26) ISBN: 9789634901150
2017
 1. Orosz, I.: Az agrártörténeti kutatások megalapozói Debrecenben: Szabó István és Balogh István.
  Századok. 151 (1), 39-48, 2017.
 2. Orosz, I.: Sárospatak szőlőhegyei és borai.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 2 266-278, 2017.
2016
 1. Orosz, I.: Bitskey István: Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében.
  Debr. szle. 24 (4), 468-476, 2016.
  (Ismertetett mű: Bitskey István. -Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében /Budapest : Universitas Könyvkiadó, 2015. -234. -)
 2. Orosz, I.: II. Rákóczi Ferenc regulamentuma és a hegyaljai szőlőtermés.
  In: Művészet és mesterség: Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk.: Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gábor, Hiller István, Szirtes Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pászotr Katalin, Tamás Máté, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 469-480, 2016. ISBN: 9789632364971
2015
 1. Orosz, I.: A főnix és a bárány városa: Tanulmányok Debrecen múltjából.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 240 p., 2015. ISBN: 9789634738367
2014
 1. Bárány, A., Orosz, I., Papp, K., Vinkler, B.: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában..
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 217 p., 2014. ISBN: 9789634737674
2012
 1. Orosz, I., Barta, J.: A Debreceni Egyetem története 1912-2012.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 576 p., 2012. ISBN: 9789633181904
 2. Orosz, I.: Tokaji szerződések a 17. század első feléből.
  Ethnica. 15 (1), 11-13, 2012.
2011
 1. Orosz, I.: A magyar mezőgazdaság helye Európában a 19. század első felében.
  Tört. Szle. 53 (1), 85-102, 2011.
2010
 1. Orosz, I., Debreceni Egyetem.: A jobbágyvilág megszűnése Magyarországon.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 226 p., 2010. ISBN: 9789634734154
 2. Orosz, I., Papp, K.: Szőlőtermelés és borkereskedelem.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 384 p., 2010. ISBN: 9789634733447
2009
 1. Orosz, I.: A történetírást az életoktatás színvonalára emelni: Mikó Imre a Magyar Történelmi Társulat élén.
  Erdélyi Múzeum. 71 (3-4), 3-8, 2009.
 2. Orosz, I.: Hoffmann Tamás (1931- 2007).
  Ethnographia. 120 (2), 215-218, 2009.
2006
 1. Orosz, I., Györkös, A., Angi, J.: A leszakadó régiók.
  In: Európa az újkorban : 16-18. század. Szerk.: Orosz István, ifj. Barta János, Angi János, Debrecen University Press, Debrecen, 74-83, 2006. ISBN: 9638727217
2005
 1. Orosz, I.: A magyar paraszti társadalom és a földkérdés.
  In: "A birtokolt föld ... a szabadság maga" : Tudományos ünnepi konferencia az 1945. évi földreform 60. évfordulója alkalmából. Szerk.: Fürj Zoltán, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen, 39-43, 2005. ISBN: 9639274844
 2. Orosz, I.: Európa történeti régióiról.
  In: Közös múlt és közös jövő : szellemi kézfogás az egyesült Európáért. Összeáll.: és szerk. Borbély Györgyné, Debrceni Egyetem, Debrecen, 73-75, 2005.
 3. Orosz, I.: Rákóczi Tokaj-hegyaljai birtokainak jövedelmezősége a 17-18. század fordulóján.
  In: Povstanie Frantiska II. Rákócziho 1703-1711. Ed.: Peter Kónya, Prešovská univ., Prešov, 280-287, 2005. ISBN: 8080684022
2004
 1. Orosz, I.: A Hortobágy szerepe Debrecen állattartásában.
  In: Az Alföld gazdálkodása : állattenyésztés. Szerk.: Novák László Ferenc, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Arany János Múzeum, Nagykőrös, 341-350, 2004, (Acta Musei de János Arany Nominati = Az Arany János Múzeum közleményei, ISSN 0209-7134 ; 10.)
 2. Orosz, I.: A mezővárosi fejlődés történeti szakaszai.
  In: Magyarország társadalom-története a 18-19. században 1 / vál., szerk. Faragó Tamás, DICO K. : Új Mandátum Könyvk., Budapest, 46-55, 2004. ISBN: 9639494496
 3. Orosz, I.: A nagyváradi szőlőtermesztés a XVIII-XIX. században.
  In: Bocskai-napok az Érmelléken : tudományos konferencia az Érmellékről. Szerk.: Pántya Julianna, Radványi Réka, Érmellékért Közhasznú Egyesület, Létavértes, 38-41, 2004. ISBN: 9632174038
 4. Orosz, I.: Extraneus birtoklás és borértékesítés Sárospatakon a XVIII-XIX. században.
  In: A 800 éves város Patak. Szerk.: Tamás Edit, Rákóczi Múzeum, Sárospatak, 69-77, 2004, (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 47.) ISBN: 9639046981
 5. Orosz, I.: Sárospatak külső határa.
  In: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk.: ifj. Barta János, Pallai László, Multiplex Media - DUP Debreceni Egyetem Történelmi Intézet., Debrecen, 185-191, 2004. ISBN: 9632162730
 6. Orosz, I.: Tokaj-hegyalja fénykora.
  In: Magyar borhagyományok, borivási szokások. Szerk.: Lelkes Lajos, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 25-29, 2004. ISBN: 9632861191
2003
 1. Orosz, I.: Adatok Nagyvárad szőlőtermeléséhez a 17. században és a 18. század első felében.
 2. Orosz, I.: A korai orosz parasztság jellegének kérdéséhez: (11-15. század).
 3. Orosz, I.: Kossuth Lajos emlékezete.
2002
 1. Orosz, I.: A mezővárosi fejlődés történeti szakaszai Magyarországon.
  Zempléni múzsa. 2 5-16, 2002.
 2. Orosz, I.: Megjegyzések a Kossuth historiográfiához.
  Acta Acad. Paed. Agr. N. S. Sect. Hist. 27 9-17, 2002.
2001
 1. Orosz, I.: A függetlenségi Nyilatkozat születéséről 150 év távlatából.
  In: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. / Mezey Barna; Vörös Imre, Logod Bt., Budapest, 271-278, 2001, (Bibliotheca iuriridica. Miscellanea ; 2.) ISBN: 9630063042
 2. Orosz, I.: A szellem helye.
  Új Mandátum, Budapest, 219 p., 2001. ISBN: 9639336408
2000
 1. Orosz, I.: Széchenyi és kortársai: válogatott tanulmányok a reformkorról.
  Multiplex Media - Debrecen U. P., Debrecen, 196 p., 2000. ISBN: 9630373270
1999
 1. Orosz, I.: A Függetlenségi Nyilatkozat születéséről 150 év távlatából.
 2. Orosz, I.: A keletrómai birodalom első évszázadai.
 3. Orosz, I.: A korai középkor kultúrája.
  In: Európa a korai középkorban : 3-11. század ; [egyetemi segédkönyv], Debrecen University Press : Multiplex Media, Debrecen, 285-306, 1999.
 4. Orosz, I.: Képrombolás és egyházszakadás Bizáncban.
 5. Orosz, I.: Mezővárosi önkormányzat Sárospatakon 1711-1835 között.
 6. Orosz, I.: Sárospataki városkép a 18. században és a 19. század első felében.
 7. Orosz, I.: Sárospataki városkép a 18. században és a 19. század első felében.
 8. Orosz, I.: Szabó István és Debrecen.
  Debr. szle. 7 (1), 104-108, 1999.
1998
 1. Orosz, I.: A bortermelés társadalomformáló hatása: Tokaj-Hegyalja fénykora.
 2. Orosz, I.: A felszabadult jobbágy problémái az új társadalmi rendben.
 3. Orosz, I.: A jobbágyfelszabadítás.
  Rubicon. 2 20-23, 1998.
 4. Orosz, I.: A jobbágyfelszabadítás és végrehajtása.
 5. Orosz, I.: A jobbágyfelszabadítás és végrehajtása.
 6. Orosz, I.: A jobbágyfelszabadítás végrehajtásának szabályozása.
 7. Orosz, I.: A legelő kérdése 1848-49-ben.
 8. Orosz, I.: A nemzeti emlékezetről, az Ady Akadémia ürügyén.
  Debr. szle. 6 (4), 670-672, 1998.
 9. Orosz, I.: A szőlődézsma megszüntetése 1848-ban és 1868-ban.
 10. Orosz, I.: Egy centenáriumi kötet kálváriája: utószó.
1997
 1. Orosz, I.: A bizánci gazdaság és társadalom.
 2. Orosz, I.: A hagyományos elemek továbbélése Debrecen gazdaságában és társadalmában a 19. század második felében.
 3. Orosz, I.: A Keletrómai Birodalom.
 4. Orosz, I.: A korai középkor kultúrája.
 5. Orosz, I.: Bevezetés.
 6. Ránki, G., Orosz, I., Veress, G.: Debrecen története öt kötetben.
  Debrecen Megyei Városi Tanács V.B., Debrecen, 359, [12] p., 1997. ISBN: 9630315882(össz.)
 7. Orosz, I.: Egyházak és a népi mozgalom.
  In: A népi mozgalom és a magyar társadalom : tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából, Napvilág, Budapest, 444-447, 1997.
 8. Angi, J., Bárány, A., Orosz, I., Papp, I., Pósán, L.: Európa a korai középkorban: 3-11. század.
  Multiplex Media :, Debrecen, 425 p., 1997. ISBN: 9630491966
 9. Orosz, I.: Földbirtoklás, mezőgazdasági termelés és agrártársadalom Debrecenben 1850-1918 között.
 10. Orosz, I.: Képrombolás és egyházszakadás.
1996
 1. Orosz, I.: A magyar köz- és felsőoktatás közvetlen és távlati fejlesztési programja, a kollégiumok speciális feladatai.
 2. Orosz, I.: Magyarország mezőgazdasága a feudalizmus alkonyán.
 3. Orosz, I.: Nemzetiség és gazdaság Bihar megyében a XVIII-XIX. században.
 4. Orosz, I.: Zárszó.
1995
 1. Orosz, I.: A hagyományos elemek továbbélése Debrecen gazdaságában és társadalmában a 19. század második felében.
  Debr. szle. 3 (1), 60-66, 1995.
 2. Orosz, I.: Az uradalmi és paraszti gazdálkodás Tokajban a 16-17. században.
  In: Tokaj : várostörténeti tanulmányok, Tokaj Város Önkormányzata, Tokaj, 87-109, 1995, (Tokaj és Hegyalja, ISSN 0865-2252 ; 14.)
 3. Orosz, I.: Az úrbéri viszonyok.
  Rubicon. 1-2 30-31, 1995.
 4. Orosz, I.: Hagyományok és megújulás: válogatott tanulmányok a magyar mezővárosok történetéből.
  Csokonai, Debrecen, 295 p., 1995. ISBN: 9632600711
1994
 1. Orosz, I.: Agrárkrízis Magyarországon és Nyugat-Európában a 19. század 20-as éveiben.
 2. Orosz, I.: A tartásmód átalakításának kérdései a magyarországi állattenyésztésben a XIX. század első felében.
 3. Orosz, I.: Kossuth az érdekegyesítésről.
  Debr. szle. 2 (2), 225-232, 1994.
 4. Orosz, I.: Kossuth az érdekegyesítésről: Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben.
1990
 1. Orosz, I.: Hagyományos és modern elemek a magyarországi szőlőtermelésben a XIX. század első felében..
1985
 1. Orosz, I.: A debreceni agrártörténeti iskola.
  Debr. szle. 5 (2), 53-65, 1985.
 2. Orosz, I.: A várossá válás első szakasza Debrecenben.
  Alföld. 36 (12), 86-88, 1985.
  (Ismertetett mű: Módy György. -A Szent András templom és a Verestorony kutatása 1980-ban : Debrecen 1290-1390 között /Debrecen : [Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Igazgatósága], 1984. -87 p. -)
feltöltött közlemény: 76 Open Access: 7
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK