Tudóstér: Horváth Péter publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 28 Open Access: 8
2023
 1. Vargáné Csobán, K., Horváth, P., Sőrés, A., Pető, K.: Sustainable gastronomy as a key driver in agritourism development in Eastern Hungary.
  In: International Workshop on Agritourism : 2022 Conference Proceedings. Szerk.: Lisa Chase, Chadley Hollas, Xinyi Qian, Claire Whitehouse, University of Vermont, Burlington, 112-116, 2023.
2020
 1. Vargáné Csobán, K., Horváth, P., Sőrés, A., Deák, A.: A fenntarthatóság követelményeinek értékelése a turizmusfejlesztésben a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség példáján.
  In: Kreativitás, változás, reziliencia: III. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia. Absztraktkötet. Szerk.:: Csapó János, Csóka László, Mátyás Judit, Raffay Zoltán, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), Pécs, 83-84, 2020. ISBN: 9789634295051(pdf)
 2. Czine, P., Török, Á., Horváth, P., Balogh, P.: A fogyasztói magatartás elemzése feltételes választási modellekkel - a mangalicakolbász példáján.
  Közgazdasági Szemle. 67 (5), 474-494, 2020.
 3. Katona, F., Lakatos, V., Horváth, P.: Comparison of the leading fruit juice manufacturers of Hungary based on their financial position.
  SEA: Pract. Appl. Sci. 8 (23), 197-203, 2020.
 4. Kovács, S., Gergely, A., Horváth, P.: Financial Position Of The Companies Operating In The Poultry And Pig Sectors Of The Visegrad Countries.
  SEA: Pract. Appl. Sci. 8 (22), 49-55, 2020.
 5. Horváth, P.: Regionális gazdaságtan a Kárpát-medencében.
  DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú Kft., Debrecen, 185 p., 2020. ISBN: 9789639822788
 6. Czine, P., Török, Á., Pető, K., Horváth, P., Balogh, P.: The Impact of the Food Labeling and Other Factors on Consumer Preferences Using Discrete Choice Modeling - The Example of Traditional Pork Sausage.
  Nutrients. 12 (6), 1-18, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Food Science
  Q1 Nutrition and Dietetics
2016
 1. Horváth, P., Pető, K.: Concentration of agricultural and rural development european union subsidies on regional level in Hungary.
  Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz. 18 (4), 99-103, 2016.
2015
 1. Pupos, T., Horváth, P., Szálteleki, P.: A pénzügyi elemzés sajátos esetei és kezelésük módszertani kérdései a mezőgazdasági vállalkozásokban.
  Gazdálkodás. 59 (6), 563-581, 2015.
 2. Horváth, P., Pető, K.: The dispersion of agricultural and rural development EU funds on a regional and district level in Hungary.
  Ann. Univ. Oradea. Econ. Scien. 1 194-201, 2015.
2013
 1. Horváth, P.: A határon átnyúló együttműködések új lehetőségei és szerepük a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásában.
  Közép-Európai közl. 6 (1-2), 317-324, 2013.
2012
 1. Horváth, P., Nagy, G.: A multifunkcionális földhasználat lehetőségei egy hátrányos helyzetű kistérségben.
  In: A Bihar-hegység és a Nyírség talajvédelmi stratégiájának kidolgozása az EU direktívák alapján. Szerk.: Lazányi János, Pető Károly, Debreceni Egytem AGTC, Debrecen, 108-113, 2012. ISBN: 9786155183164
 2. Horváth, P., Nagy, G.: A multifunkcionális mezőgazdaság és a fenntartható vidékfejlesztés egyes összefüggései.
  Agrártud. közl. 45 29-38, 2012.
 3. Horváth, P.: A multifunkcionális mezőgazdaság szerepének értelmezése regionális dimenziókban.
  Agrártud. közl. 49 177-181, 2012.
 4. Horváth, P.: Issues in the economic development and utilization of EU funds in a disadvantaged sub-region of the Southern Great Plain Region.
  Apstract. 6 (5), 43-46, 2012.
 5. Horváth, P., Tóth, R.: Támogatás-allokáció vizsgálata egy hátrányos helyzetű kistérségben.
  In: Kis- és középvállalkozások döntéshozatalának számítógépes támogatása. Szerk.: Tarnóczi Tibor, Lőrinczi Krisztián, Debreceni Egyetem AGTC, Debrecen, 97-105, 2012. ISBN: 9786155183065
2011
 1. Horváth, P., Nagy, G.: A fejlettség és fejlesztés néhány kérdése egy magyar-román határ menti hátrányos helyzetű kistérségben.
  In: Gazdasági válság - regionális kitekintés. Szerk.: Csata Andrea, Elek Sándor, Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 233-243, 2011. ISBN: 9786068052519
 2. Horváth, P., Nagy, G.: Az európai uniós források felhasználásának vizsgálata egy hátrányos helyzetű kistérségben = utilization of european union payment subsidies in a disadvantageous sub-region.
  In: LIII. Georgikon Napok[elektronikus dokumetum] : Fenntarthatóság és versenyképesség? = 53rd Georgikon Scientific Conference / Lukács Gábor, Tóth Gergely, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 401-408, 2011. ISBN: 9789639639447
 3. Horváth, P., Nagy, G.: Correlation between agriculture and rural development in a disadvantageous sub-region.
  In: 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture. Ed.: Milan Pospišil, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, Croatia, 360-364, 2011. ISBN: 9789536135844
 4. Horváth, P., Nagy, G.: Correlation between overall level of development and EU payments subsidies among settlements in a disadvantageous sub-region.
  In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia / Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 553-557, 2011. ISBN: 9786155192005
 5. Horváth, P., Nagy, G.: Issues of development in the sub-statistical regions of the Southern Great Plain, chances for the people at the most disadvantageous situation.
  In: Second Agrimba-AVA Congress 2011 : Dynamics of international cooperation in rural development and agribusiness. Ed.: Wim Heijman, Wageningen University, Wageningen, 1-10, 2011.
 6. Nagy, G., Horváth, P., Halász, A.: Quo vadis (merre tovább) közép-kelet európai gyepek?.
  In: Gazdasági és üzleti kihívások a Kárpát-medencében. Szerk.: Lázár Ede, Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 153-164, 2011. ISBN: 9786068052526
 7. Nagy, G., Halász, A., Horváth, P.: The potential role of Middle-East European grasslands in multifunctional rural development.
  In: Second Agrimba-AVA Congress 2011 : Dynamics of international cooperation in rural development and agribusiness. Ed.: Wim Heijman, Wageningen University, Wageningen, 1-9, 2011.
2010
 1. Horváth, P.: A hátrányos helyzet gazdasági-társadalmi sajátosságai a Sarkadi kistérségben.
  Évkv. - PTE Közgazd.-tud. Kara Reg. Polit. Gazdt. Dr. Isk. 177-189, 2010.
 2. Horváth, P.: A kistérségi együttműködés új kihívásai a magyar-román határ menti perifériákon = New challenges of the sub-regions' cooperation at the peripheries of the Hungarian-Romanian cross-border.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 2 (2-3), 268-276, 2010.
 3. Horváth, P.: Kistérségek mai megítélése, a leghátrányosabb helyzetűek fejlesztési forrásai, kihasználásuk tapasztalatai a Sarkadi kistérségben.
  Agrártud. közl. 42 105-110, 2010.
 4. Horváth, P., Nagy, G.: Taking in the situation of today's sub-statistical regions, with special regard to the most disadvantageous ones.
  In: XVI. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia [elektronikus dokumentum] = 16th International Student Conference on Environment Protection and Rural Development / Krizsán József, Székely Péter, Szolnoki Főiskola Agrárgazdálkodási Intézet, Mezőtúr, 1-5, 2010. ISBN: 9789638787453
2009
 1. Horváth, P.: Zsadány község története és fejlesztési lehetőségei.
  In: XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekció : előadás kivonatok. Szerk.: Falusi Eszter, Staszny-Havas Enikő, Jung Ivett, Bodnár Ákos ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Szent István Egyetem Egyetemi Kiadó, Gödöllő, 378, 2009. ISBN: 9789632690957
feltöltött közlemény: 28 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK