Tudóstér: Izbékiné Szabolcsik Andrea publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 48 Open Access: 13
2021
 1. Pál, K., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I., Bellér, G.: Analysis of the Treatment of Synthetic Bathing Waters and Their Effects on Seedlings.
  Műsz. tud. közl. = PTS. 15 (1), 87-93, 2021.
 2. Pál, K., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I., Bellér, G.: Csíranövények fejlődésének vizsgálata háztartási fürdővizek öntözővízként történő alkalmazásával.
  In: A Debreceni Egyetem Szakkollégiumainak II. Tudományos Konferenciája : konferenciakötet. Szerk.: Dajnoki Krisztina, Boros József, Felföldi János, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 142-148, 2021. ISBN: 9789634903260
 3. Kelemen, O., Bodnár, I., Izbékiné Szabolcsik, A.: Development of a Complex Treatment Process for Recycling Household Laundry Water.
  Műszaki Tudományos Közlemények 15 (1), 48-55, 2021.
 4. Kelemen, O., Bodnár, I., Izbékiné Szabolcsik, A.: Komplex kezelési eljárás kidolgozása háztartási mosóvizek újrahasznosításához.
  MTK. 15 48-55, 2021.
 5. Pál, K., Bodnár, I., Bellér, G., Izbékiné Szabolcsik, A.: Szintetikus fürdővizek kezelésének és csíranövényekre gyakorolt hatásának elemzése.
  MTK. 15 87-93, 2021.
2020
 1. Kelemen, O., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Háztartási mosóvizek mint alternatív vízforrások elemzése.
  MTK. 13 91-94, 2020.
 2. Kelemen, O., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Investigation of Household Laundry Water as an Alternative Water Source.
  Műsz. tud. közl. = PTS. 13 (1), 91-94, 2020.
 3. Lós, R., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Investigations of Detergents and Metal Components for Supporting the Effective Treatment of Greywater.
  Műsz. tud. közl. = PTS. 13 (1), 114-117, 2020.
 4. Kelemen, O., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Különböző kezelési megoldások vizsgálata háztartási mosóvizek újrahasznosítására = Investigation of Different Treatment Solutions for The Recycling of Household Laundry Water.
  In: Műszaki- és Gazdaságtudományi Konferencia az Északkelet-Magyarországi Régióban 2020 : konferencia absztrakt gyűjtemény. Szerk.: Bodzás Sándor, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 13, 2020. ISBN: 9789637064418
 5. Lós, R., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Szürkevizek hatékony kezelését támogató detergens- és fémanalitikai vizsgálatok.
  MTK. 13 114-117, 2020.
2019
 1. Izbékiné Szabolcsik, A., Lakatos, A., Keczánné Üveges, A., Bodnár, I.: Különböző szektorokban keletkező mosóvizek minőségi összetételének összehasonlító vizsgálata = Comparative Study of the Quality Composition of Laundry Water From Different Sectors.
  In: Műszaki tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2019. Szerk.: Bodzás Sándor, Antal Tamás, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 153-156, 2019. ISBN: 9789637064388
 2. Lós, R., Izbékiné Szabolcsik, A., Ungvári, C., Tóth, C., Baranyai, E., Bodnár, I.: Szintetikus fürdővizek makro- és mikroelem tartalmának vizsgálata.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 4 (2), 61-69, 2019.
 3. Ungvári, C., Lós, R., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Szürkevizek koagulálószerrel, illetve oxidálószerrel történő kezelésének összehasonlítása.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 4 (2), 99-106, 2019.
2018
 1. Lós, R., Bodnár, I., Izbékiné Szabolcsik, A.: Anionaktív detergens tartalom meghatározása szürkevizekben.
  In: A XXIII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai. Szerk.: Bitay Enikő, Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), Kolozsvár, 143-146, 2018. ISBN: 9789634490777
 2. Boros, N., Bodnár, I., Keczánné Üveges, A., Boros, N., Kocsis, D., Fórián, S., Izbékiné Szabolcsik, A.: Környezetvédelmi eljárások, nem csak környezetmérnököknek: (Környezetvédelmi műveletek, Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem, Levegőtisztaság-védelem, Talajvédelem, Hulladékgazdálkodás, Zaj- és rezgésvédelem).
  DUPress, Debrecen, 206 p., 2018. ISBN: 9789633180099
 3. Izbékiné Szabolcsik, A.: Környezetvédelmi eljárások a gyakorlatban.
  In: Segédlet környezetmérnöki tervezési feladatokhoz. Szerk.: Izbékiné Szabolcsik Andrea, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 30-66, 2018. ISBN: 9789634900344
 4. Izbékiné Szabolcsik, A.: Környezetvédelmi eljárások háttere.
  In: Segédlet környezetmérnöki tervezési feladatokhoz. Szerk.: Izbékiné Szabolcsik Andrea, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 6-29, 2018. ISBN: 9789634900344
 5. Izbékiné Szabolcsik, A.: Környezetvédelmi eljárásokról általánosan.
  In: Környezetvédelmi eljárások, nem csak környezetmérnököknek. Szerk.: Boros Norbert, Dupress, Debrecen, 7-39, 2018. ISBN: 9789633180099
 6. Izbékiné Szabolcsik, A.: Környezetvédelmi műveletek példatár.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 47 p., 2018. ISBN: 9789634900115
 7. Izbékiné Szabolcsik, A.: Segédlet környezetmérnöki tervezési feladatokhoz.
  Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 175 p., 2018. ISBN: 9789634900344
 8. Lós, R., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Szürkevizek detergens tartalmának meghatározására alkalmas analitikai módszerek fejlesztése = Developing of analytical methods for determination of greywaters' detergent content.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (2), 42-47, 2018.
 9. Ungvári, C., Bodnár, I., Izbékiné Szabolcsik, A.: Szürkevizek kezelése különböző oxidálószerekkel = Greywater treatment with oxidative agents.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (2), 27-31, 2018.
 10. Ungvári, C., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Szürkevíz minták szűréssel történő kezelési eljárásainak vizsgálata.
  In: A XXIII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak előadásai. Szerk.: Bitay Enikő, Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), Kolozsvár, 247-250, 2018. ISBN: 9789634490777
2017
 1. Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Comparative Analysis of the Physico-Chemical Treatment Methods for the Artificial Greywater Samples.
  In: Proceedings the 6th International Conference on Carpathian Euroregion ECOLOGY CERECO 2017. Ed.: Sándor Bárány, István Buczkó, Erzsébet Kohut, Zoltán Csoma, Éva Komonyi, Marján Szabó, Mihály Filep, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 109-117, 2017. ISBN: 9786177404285
 2. Fórián, S., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I., Kocsis, D.: Exploration and Expediency of Alternative Water Sources in Households.
  In: Proceedings the 6th International Conference on Carpathian Euroregion ECOLOGY CERECO 2017. Ed.: Sándor Bárány, István Buczkó, Erzsébet Kohut, Zoltán Csoma, Éva Komonyi, Marján Szabó, Mihály Filep, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 104-108, 2017. ISBN: 9786177404285
2015
 1. Kasza, K., Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Oldott és nem oldott anyagok vizsgálata háztartási szürkevizekben.
  In: Műszaki tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2015 : konferencia előadásai : Debrecen, 2015. június 11.. Szerk.: Bodzás Sándor, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 325-330, 2015. ISBN: 9789637064326
 2. Izbékiné Szabolcsik, A., Baranyai, E., Bodnár, I.: Utilization of modern analytical techniques for the analysis of household generated greywater samples.
  Int. Rev. Appl. Sci. Eng. 6 (1), 47-53, 2015.
2014
 1. Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: A háztartásokban keletkező szürkevizek anion tartalmának meghatározása ionkromatográf segítségével.
  Debreceni műszaki közl. 13 (2), 64-74, 2014.
 2. Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Analysis of household generated greywater samples by ion chromatography.
  In: International Congress on Water, Waste and Energy Management : Abstracts book. Ed.: Instituto Politécnico de Portalegre, [s.n.], Porto, 66, 2014. ISBN: 9789899508965
 3. Baranyai, E., Izbékiné Szabolcsik, A., Keczánné Üveges, A., Bodnár, I.: Elemental analysis of grey water samples by microwave plasma atomic emission spectrometry.
  In: International Congress on Water, Waste and Energy Management : Abstracts book. Ed.: Instituto Politécnico de Portalegre, [S.n.], Porto, 46, 2014. ISBN: 9789899508965
 4. Bodnár, I., Baranyai, E., Jolánkai, G., Boros, N., Izbékiné Szabolcsik, A., Keczánné Üveges, A., Kocsis, D., Fórián, S.: Épületek csapadékvizeinek és szürkevizeinek vizsgálata az Észak- Alföld régióban környezetbarát és energiahatékony hasznosítás céljából.
  In: Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. Szerk.: Kalmár Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest, 167-201, 2014. ISBN: 9789630595407
 5. Boros, N., Bodnár, I., Izbékiné Szabolcsik, A.: Greywater treatment and reuse possibilities in households.
  In: Proceedings of Denzero International Conference: Sustainable energy by optmal integration of renewable energy sources / [publ. by University of Debrecen], Debreceni Egyetem, Debrecen, 193-200, 2014. ISBN: 9789634737360
 6. Mazsu, N., Boros, N., Bodnár, I., Izbékiné Szabolcsik, A., Fórián, S.: Investigation of chemical parameters along the Nagy Brook.
  Int. Rev. Appl. Sci. Eng. 5 (1), 41-45, 2014.
 7. Bodnár, I., Baranyai, E., Izbékiné Szabolcsik, A., Keczánné Üveges, A., Boros, N.: Qualitative characterization of household greywater in the northern great plain region of Hungary.
  Environ. Eng. Manag. J. 13 (11), 2717-2724, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
 8. Izbékiné Szabolcsik, A., Baranyai, E., Bodnár, I.: Utilization of modern analytical techniques for the analysis of household generated greywater samples.
  In: Proceedings of Denzero International Conference: Sustainable energy by optmal integration of renewable energy sources. Ed.: Kalmár Ferenc, Debreceni Egyetem, Debrecen, 201-212, 2014. ISBN: 9789634737360
2013
 1. Mazsu, N., Izbékiné Szabolcsik, A., Fórián, S.: A létavértesi szennyvíztisztító telep tisztított vizének hatása a Nagy-Ér vízminőségére.
  In: Műszaki tudomány az észak-kelet magyarországi régióban, 2013 konferencia előadásai Debrecen, 2013. június 4 [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Pokorádi László, DAB Műsz. Szakbiz., Debrecen, 461-471, 2013. ISBN: 9789637064302
 2. Bodnár, I., Földesi, C., Jolánkai, G., Izbékiné Szabolcsik, A.: Importance of ion chromatographic analysis in the status assessment of the Kösely main Canal.
  In: Proceedings of DENZERO International Conference: Sustainable energy by optimal integration of renewable energy sources = Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával : 10-11 october 2013 : Debrecen, Hungary, University of Debrecen, Debrecen, 85-102, 2013. ISBN: 9789634736240
 3. Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Különböző vízminta típusok kationjainak meghatározása ionkromatográfiás módszerrel.
  In: Víz a házban és a ház körül: Környezetmérnöki konferencia 2013. október 11. [elektronikus dokumentum] : [CD-ROM], [S.n.], [S.l.], , 2013.
 4. Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I.: Különböző vízminta típusok kationjainak meghatározása ionkromatográfiás módszerrel Determination of cations in different types of water samples by ion chromatography.
  Debreceni műszaki közl. 12 (2), 27-33, 2013.
 5. Mazsu, N., Boros, N., Fórián, S., Bodnár, I., Izbékiné Szabolcsik, A.: Vízkémiai paraméterek mérése a Nagy-ér mentén.
  In: Víz a házban és a ház körül: Környezetmérnöki konferencia 2013. október 11, [S.n.], [S.l.], , 2013.
 6. Fórián, S., Kovács, E., Izbékiné Szabolcsik, A.: Vízminőségi vizsgálataink a Felső-Tisza máramarosi vízgyűjtőjén.
  In: XVIII. FMTÜ nemzetközi tudományos konferencia international scientific conference Kolozsvár, 2013. március 21-22.. Szerk.: Bitay Enikő, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 135-138, 2013.
2012
 1. Buzetzky, D., Izbékiné Szabolcsik, A., Kovács, E., Mazsu, N., Fórián, S., Bodnár, I.: A Tisza vízgyűjtő-területén végzett terepi vízkémiai vizsgálatok.
  In: Proceedings of 18th Building Services, Mechanical and Building Industry days, International Conference. Ed.: Ferenc Kalmár, Ákos Lakatos, Zsolt Tiba, Judit T Kis, Norbert Boros, Attila Talamon, Debreceni Egyetem, Debrecen, 1-8, 2012. ISBN: 9789634735915
 2. Izbékiné Szabolcsik, A., Bodnár, I., Fórián, S.: Felszíni vízminták analitikai mérési módszereinek összehasonlítása saját tapasztalataink alapján.
  In: Proceedings of 18th Building Services, Mechanical and Building Industry days, International Conference [elektronikus dokumentum] : [11-12 October 2012, Debrecen, Hungary]. Ed.: Ferenc Kalmár [et al.], Debreceni Egyetem, Debrecen, 1-6 [Paer Code: ENV-12-07], 2012. ISBN: 9789634735915
2011
 1. Izbékiné Szabolcsik, A.: Vízminőségi vizsgálatok a Hernád folyó középső szakaszán = Water qualty analysis along the middle reach of the river Hernád.
  Debreceni műszaki közl. 10 (2), 3-14, 2011.
2010
 1. Izbékiné Szabolcsik, A., Fórián, S., Bodnár, I.: 2010. május-júniusában a Hernád-folyón levonuló árhullám elemzése = analysis of the Hernád river's flood in 2010 May and June.
  In: 16th "Building Services, Mechanical and Building Industry Days" International Conference : 14-15 October 2010 Debrecen, Hungary / [szerk. Kalmár Ferenc, Csomós György, Csáki Imre], Debreceni Egyetem, Debrecen, 222-232, 2010. ISBN: 978963473423
 2. Izbékiné Szabolcsik, A., Fórián, S., Szilágyi, E.: A Hernád folyón telepített monitoring rendszer fontossága és adatainak elemzése.
  In: Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, XV. [nemzetközi tudományos konferencia] : [international scientific conference] : [Kolozsvár, 2010. március 25-26.]. Szerk.: Bitay Enikő, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 293-297, 2010.
 3. Izbékiné Szabolcsik, A., Fórián, S., Bodnár, I.: A Hernád-völgyében létrehozott vízminőség monitoring rendszer jelentősége és adatainak elemzése = Importance and data analysis of the water quality monitoring system established in the Hernád valley.
  In: Műszaki tudomány az Észak-alföldi Régióban, 2010 konferencia előadásai : Nyíregyháza, 2010. május 19.. Szerk.: Pokorádi László, MTA DAB Műsz. Szakbiz., Debrecen, 263-268, 2010.
2009
 1. Izbékiné Szabolcsik, A., Szilágyi, E., Bodnár, I., Fórián, S.: Vízminőség monitoring rendszere a Hernád völgyben.
  Debreceni műszaki közl. 8 (1-2), 53-75, 2009.
feltöltött közlemény: 48 Open Access: 13
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK