Tudóstér: Szabó László József publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 70 Open Access: 16
2023
 1. Szanyi, K., Grigorszky, I., Szabó, L., Dévai, G.: Past and present: changes in the Odonata fauna of small lowland watercourses.
  Biodivers. Data J. 11 1-24, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (2022)
  Q2 Animal Science and Zoology (2022)
  Q2 Ecology (2022)
  Q2 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (2022)
  Q2 Insect Science (2022)
  Q2 Plant Science (2022)
2021
 1. Szanyi, K., Nagy, A., Molnár, A., Szabó, L., Szanyi, S.: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum (Nyugat-Ukrajna) csípőszúnyogfaunája (Culicidae) = Mosquito (Culicidae) fauna of the Velyka Dobron` Game Reserve (West Ukraine).
  In: I. Debreceni Alkalmazott Rovartani Konferencia : Absztrakt kötet. Szerk.: Nagy Antal, Szanyi Szabolcs, DE MÉK Növényvédelmi Intézet, Debrecen, 12-13, 2021.
 2. Yaqoob, M., Berta, C., Szabó, L., Dévai, G., Szabó, S., Nagy, S., Bácsi, I., Simon, A., Nagy, J., Somlyai, I., Ács, É., Grigorszky, I.: Changes in algal plankton composition and physico-chemical variables in a shallow oxbow lake.
  Water. 13 (17), 1-20, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Aquatic Science
  Q2 Biochemistry
  Q1 Geography, Planning and Development
  Q1 Water Science and Technology
 3. Dévai, G., Gyöngy, M., Berta, C., Bogár, F., Bogár, I., Varga, G., Zoltán, L., Szabó, L., Somlyai, I., Nagy, S., Grigorszky, I.: Long-term analysis of River Tisza water level data with regard to the ecological water demand of floodplain water bodies.
  Acta geogr. Debr., Landsc. environ. ser. 15 (1), 16-32, 2021.
2020
 1. Szabó, L., Lóránt, D., Lóczy, D.: Anthropogenic Geomorphology: A Guide to Man-Made Landforms.
  Springer, New York, 299 p., 2020. ISBN: 9789048130573
 2. Szanyi, K., Nagy, A., Molnár, A., Szabó, L., Szanyi, S.: Mosquito (Diptera: Culicidae) fauna of the Velyka Dobron' Game Reserve(West Ukraine) with new distribution data and medical risk assessment.
  Turk. J. Zool. 44 (3), 224-229, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Animal Science and Zoology
2019
 1. Grigorszky, I., Kiss, K., Szabó, L., Dévai, G., Nagy, S., Somlyai, I., Berta, C., Gligora-Udovič, M., Borics, G., Pór, G., Yaqoob, M., Hajredini, A., Tumurtogoo, U., Ács, É.: Drivers of the Ceratium hirundinella and Microcystis aeruginosa coexistence in a drinking water reservoir.
  Limnetica. 38 (1), 41-53, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Aquatic Science
  Q3 Ecology
  Q3 Water Science and Technology
 2. Somlyai, I., Berta, C., Nagy, S., Dévai, G., Ács, É., Szabó, L., Nagy, J., Grigorszky, I.: Heterogeneity and Anthropogenic Impacts on a Small Lowland Stream.
  Water. 11 (10), 1-14, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Aquatic Science
  Q3 Biochemistry
  Q1 Geography, Planning and Development
  Q2 Water Science and Technology
2018
 1. Szanyi, K., Szanyi, S., Molnár, A., Szabó, L.: Első adatok a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum csípőszúnyog (Culicidae) faunájáról.
  In: LX. Hidrobiológus Napok: Hagyomány és megújulás a hidrobiológiában, MTA ÖK, Tihany, 40, 2018.
 2. Collet, C., Simut, C., Takács, M., Szabó, L., Szentesi, P., Csernoch, L.: Subcellular calcium events and calcium waves in leg skeletal muscle fibers isolated from the honey bee APIS Mellifera.
  Biophys. J. 114 289a, 2018.
2017
 1. Tamás, M., Berta, C., Szeles, J., Szemerédi, S., Krakomperger, M., Szabó, L., Bácsi, I., Gyulai, I.: Bodrog menti holtmedrek vízkémiai változásai az évszakok függvényében.
  Hidrol. közlöny. 97 (Klsz), 48-51, 2017.
2016
 1. Szabó, L., Vass, R., Patakné Félegyházi, E., Tóth, C.: A bodrogzugi ártér felszínfejlődési tendenciái.
  Acta Climatol. Chorol. 50/B 105-114, 2016.
 2. Berta, C., Gyulai, I., Szabó, L., Simon, E., Nagy, S.: Accumulation of sub-fossil Cladocera remains in shallow oxbows at the Tisza region in Hungary.
  In: Subfossil Cladocera Workshop : Levico Terme (Italy), Hotel Cristallo April 5th-8th 2016 : Abstract Book, [s.n.], Levico, 19, 2016.
 3. Szalay, P., Kis, O., Szabó, L., Miskolczi, M., Dévai, G.: A sávos szitakötő [Calopteryx splendens (HARRIS, 1782)] három északkelet-magyarországi imágópopulációjának összehasonlító morfometriai elemzése.
  Studia Odonatol. Hung. 18 5-36, 2016.
 4. Tamás, M., Berta, C., Szemerédi, S., Szabó, L., Bácsi, I., Gyulai, I.: Bodrog menti holtmedrek előzetes vízkémiai vizsgálata.
  Hidrol. Közlöny. 96 87-89, 2016.
 5. Gyulai, I., Berta, C., Szabó, L., Zawisza, E., Nagy, S.: Ecological memory of Cladocera assemblages, recolonization in shallow oxbows in the Upper-Tisza region, Hungary.
  In: XIV. Subfossil Cladocera Workshop Abstract book. Ed.: Monica Tolotti, Manuela Milan, Nico Salmaso, Fondazione Edmund Mach, Levico Terme, Italy, 7, 2016.
2015
 1. Szalay, P., Szeghalmy, S., Kis, O., Szabó, L., Miskolczi, M., Fazekas, A., Dévai, G.: A sávos szitakötő [Calopteryx splendens (Harris, 1782)] konyári-kállói imágópopulációjának morfometriai elemzése.
  Studia Odonatol. Hung. 17 23-44, 2015.
 2. Vajda, C., Szabó, L., Miskolczi, M., Dévai, G.: A tavi rabló [Lestes virens (Charpentier, 1825)] egy északkelet- magyarországi imágópopulációjának morfometriai elemzése.
  Studia Odonatol. Hung. 17 45-64, 2015.
 3. Vajda, C., Vincze, A., Szabó, L., Miskolczi, M., Dévai, G.: Az erdei rabló [Sympecma fusca (VanDer Linden, 1820)] egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfometriai elemzése.
  Studia Odonatol. Hung. 17 65-83, 2015.
 4. Jenei, O., Papp, G., Berhés, T., Szabó, L., Kaszáné Kiss, M.: CLADOCERA vizsgálatok a tiszavalki-medencében (Tisza-tó).
  Hidrol. Közlöny. 95 (5-6), 26-28, 2015.
 5. Kolozsvári, I., Szabó, L., Dévai, G.: Dragonfly assemblages in the upper parts of the River Tisza: a comparison of larval and exuvial data in three channel types.
  Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 61 (2), 189-204, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Animal Science and Zoology
  Q4 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
 6. Kolozsvári, I., Szabó, L., Dévai, G.: Occurrence pattern analysis of dragonflies (Odonata) on the River Tisza between Vilok and Huszt based on exuviae.
  Appl. Ecol. Environ. Res. 13 (4), 1183-1196, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Agronomy and Crop Science
  Q4 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
2014
 1. Kis, O., Vajda, C., Gyulavári, H., Szabó, L., Miskolczi, M., Cserháti, C., Dévai, G.: A nyugati zöld rabló [Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)] egy észak-magyarországi imágópopulációjának morfológiai jellemzése.
  Studia Odonatol. Hung. 16 5-28, 2014.
2013
 1. Viski, V., Jakab, T., Miskolczi, M., Vincze, A., Grigorszky, I., Szabó, L., Dévai, G.: Adatok a Konyári-Kálló szitakötő-faunájához (Odonata).
  Studia Odonatol. Hung. 15 121-135, 2013.
 2. Kis, O., Vajda, C., Gyulavári, H., Szabó, L., Miskolczi, M., Dévai, G.: A keleti zöld rabló (Chalcolestes parvidens Artobolevskii, 1929) egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfolgiai jellemzése.
  Studia Odonatol. Hung. 15 49-72, 2013.
 3. Szalay, P., Szeghalmy, S., Kis, O., Szabó, L., Miskolczi, M., Fazekas, A., Dévai, G.: Alapadatok a sávos szitakötő [Calopteryx splendens (Harris, 1782)] konyári-kállói imágópopulációjának morfometriai elemzéséhez.
  Studia Odonatol. Hung. 15 9-26, 2013.
 4. Vajda, C., Szabó, L., Miskolczi, M., Cserháti, C., Dévai, G.: A lomha rabló [Lestes sponsa (Hansemann, 1823)] egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfometriai jellemzése.
  Studia Odonatol. Hung. 15 27-47, 2013.
 5. Berzi-Nagy, L., Farkas, A., Jakab, T., Szabó, L., Dévai, G.: A sárgás szitakötő [Gomphus flavipes flavipes (Charpentier, 1825)] exuviumainak morfometriai adatai hat tiszai populációban.
  Studia Odonatol. Hung. 15 73-91, 2013.
 6. Tóth, M., Szabó, L.: Csípőszúnyog (Diptera: Culicidae) imágók fenológiája Kelet-Magyarországon.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 31 95-106, 2013.
 7. Tóth, M., Szabó, L.: Csípőszúnyog (Diptera: Culicidae) imágók fenológiája Kelet-Magyarországon.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 31 95-106, 2013.
 8. Tóth, M., Szabó, L.: Debrecen és Kisvárda csípőszúnyog-fajegyütteseinek összehasonlító elemzése.
 9. Vass, R., Szabó, L., Lóki, J., Szabó, G.: Hullámtéri vizsgálatok a Beregi-sík két mintaterületén.
  In: Tanulmánykötet Dr. Dobány Zoltán főiskolai docens 60. születésnapjára. Szerk.: Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 379-391, 2013. ISBN: 9786155097782
 10. Bácsi, I., B-Béres, V., Balogh, J., Grigorszky, I., Vasas, G., Szabó, L., Nagy, S.: Klórozott szénhidrogén szennyezők fitoplankton közösségekre gyakorolt hatásának vizsgálata mikrokozmosz-kísérletekben.
  Hidrol. Közlöny. 93 (5-6), 98-101, 2013.
 11. Kolozsvári, I., Dévai, G., Szabó, L.: Occurrence pattern analysis of dragonflies (Odonata) on the river Tisza between Vilok and Huszt based on exuviae = Szitakötők (Odonata) előfordulási mintázatának elemzése a Tisza Tiszaújlak és Huszt közötti szakaszán exuviumok alapján.
  In: VIII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium - I. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia = VIII. Carpathian Basin Biological Symposium - I. Sustainable development in the Carpathian Basin" international conference: absztraktkötet = book of abstracts. Szerk.: Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Szent István Egyetem, Gödöllő, 105-106, 2013. ISBN: 9789632693873
 12. Szeghalmy, S., Szalay, P., Dévai, G., Fazekas, A., Kis, O., Szabó, L., Miskolczi, M.: Szitakötőszárnyak elemzése.
  In: Képfeldolgozók és Alakfelismerők 9. konferenciája. Szerk.: Czúni László, NJSZT-KÉPAF, Bakonybél, 542-549, 2013.
2012
 1. Kis, O., Vajda, C., Kézér, K., Szabó, L., Miskolczi, M., Cserháti, C., Gyulavári, H., Dévai, G.: A nagy foltosrabló [Lestes macrostigma (EVERSMANN, 1836)] egy magyarországi szikes vízi imágópopulációjának morfometriai jellemzése.
  Studia Odonatol. Hung. 14 81-102, 2012.
 2. Nagy, Z., Vajda, C., Szabó, L., Miskolczi, M., Dévai, G.: A réti rabló (Lestes dryas Kirby, 1890) hím és nőstény imágóinak morfometriai felmérése.
  Studia odonatol. Hung. 14 5-25, 2012.
 3. Kis, O., Gyulavári, H., Szabó, L., Cserháti, C., Miskolczi, M., Dévai, G.: Comparative morphometric description of two Hungarian adult populations of the genus Chalcolestes.
  In: 31. Jahrestagung der Gesellschat deutschsprachiger Odonatologen (GdO) e. V. 9. bis 11. März 2012 in Freiberg / Red. Marko Olias, André Günther, GdO, Freiberg, 63-64, 2012.
 4. Szabó, L., Tóth, M.: Investigation of mosquito fauna along the reach of river Tisa between Tiszabecs and Kisköre (NE-Hungary).
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 27 177-186, 2012.
 5. Lajter, I., Lucza, Z., Szabó, L., Tóth, A., Dévai, G., Nagy, S.: Talajvízviszonyok hidroökológiai szempontú elemzése a Bereg-Szatmári-síkságon.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 27 111-133, 2012.
2011
 1. Vajda, C., Szabó, L., Miskolczi, M., Dévai, G.: A foltosszárnyjegyű rabló [Lestes barbarus (Fabricius, 1798)] egy északkelet-magyarországi imágópopulációjának morfometriai felmérése.
  Studia odonatol. Hung. 13 5-25, 2011.
 2. Szalay, P., Gyulavári, H., Szabó, L., Miskolczi, M., Cserháti, C., Dévai, G.: A zöld légivadász (Erythroma viridulum HARPENTIER 1840) négy északkelet-magyarországi populációiból származó hím imágóinak összehasonlító morfometriai elemzése.
  Studia Odonatol. Hung. 12 (5), 5-32, 2011.
 3. Kis, O., Gyulavári, H., Szabó, L., Cserháti, C., Miskolczi, M., Dévai, G.: A zöld rabló [Chalcolestes viridis (VAN DER LINDEN, 1825)] két alfajának összehasonlító morfomertiai jellemzése egyegy magyarországi imágópopuláció alapján.
  In: VIII. Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Program és összefoglalók Jósvafő, 2011. április 14-16. Szerk.: Bereczki Csaba, [s.n.], [S.l.], 32-33, 2011.
 4. Szabó, L.: Csípőszúnyog nőstény imágók felmérésének eredményei és tapasztalatai ÉK-Magyarországon.
  Hidrol. Közlöny. 91 (6), 85-88, 2011.
 5. Tóth, M., Szabó, L.: Csípőszúnyogok (Diptera: Culicidae) áttelelő imágóegyüttesei Debrecen és Kisvárda térségében.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 26 203-210, 2011.
 6. Szabó, L., Tóth, S., Tóth, M., Dévai, G.: Három középtáj (Felső-Tisza-vidék, Nyírség, Hajdúság) csípőszúnyog-faunájának összehasonlító jellemzése.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 26 179-190, 2011.
 7. Kovácsné Koncz, N., Szabó, L., Máthé, C., Jámbrik, K., Mikóné Hamvas, M.: Histological study of quercus galls of Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Cynipidae).
  Acta biol. Szeged. 55 (2), 247-253, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
  Q3 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)
 8. Gyulavári, H., Felföldi, T., Benken, T., Szabó, L., Miskolczi, M., Cserháti, C., Horvai, V., Márialigeti, K., Dévai, G.: Morphometric and molecular studies on the populations of the damselflies Chalcolestes viridis and C. parvidens (Odonata, Lestidae).
  Int. J. of Odonatology. 14 (4), 329-339, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  Q2 Insect Science
2010
 1. Gyulavári, H., Felföldi, T., Benken, T., Szabó, L., Miskolczi, M., Cserháti, C., Horvai, V., Márialigeti, K., Dévai, G.: Comparative analysis of the species-group taxa in genus Chalcolestes based on different DNA sequences.
  In: 9th European Congress of Entomology, Budapest, Magyarország, 2010. augusztus 22-27. : Programme and Book of Abstracts, [s.n.], [S.l.], 94-95, 2010.
 2. Gyulavári, H., Benken, T., Szabó, L., Cserháti, C., Horvai, V., Miskolczi, M., Dévai, G.: Comparative morphometrical analysis of Lestes (Chalcolestes) parvidens and L. viridis populations.
  In: 29. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO), Rothenburg ob der Tauber, 19.-21. März 2010 / Red. Florian Weihrauch, GdO, Börnsen, 53-54, 2010.
 3. Kézér, K., Gyulavári, H., Szabó, L., Cserháti, C., Miskolczi, M., Dévai, G.: Morphometrical characterization of the Dark Spreadwing, Lestes macrostigma, based on the adult population from a typical Hungarian alkaline pond.
  In: 29. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO), Rothenburg ob der Tauber, 19.-21. März 2010 / Red. Florian Weihrauch, GdO, Börnsen, 59-60, 2010.
 4. Gyulavári, H., Felföldi, T., Benken, T., Szabó, L., Miskolczi, M., Cserháti, C., Horvai, V., Márialigeti, K., Dévai, G.: Preliminary morphometric and molecular invest igations on adult specimens of two Lestes (Chalcolestes) taxa.
  In: 1st European Congress on Odonatology : programme and abstracts : 2-5 July 2010, Vairão-Vila do Conde, Portugal, [s.n.], [S.l.], 19, 2010.
2009
 1. Szabó, L.: A felsőoktatás szerepe a csípőszúnyog-gyérítésehez kapcsolódó vizsgálatok elvégzéséhez szükséges szakértők képzésében.
  In: Csípőszúnyogok gyérítésének gyakorlata Magyarországon. Szerk.: Kenyeres Zoltán, Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft., Keszthely, 80-86, 2009, (Pannónia füzetek,1788-9030)
2007
 1. Szabó, L.: Csípőszúnyog fajegyüttesek minőségi és mennyiségi vizsgálata a Felső-Tisza (Bereg) térségében.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 16 193-199, 2007.
 2. Szabó, L.: Csípőszúnyogok felmérése, gyérítése és értékelése az ökológus szemével.
  Irt-info 1 16-18, 2007.
 3. Szabó, L.: Debrecen és környéke csípőszúnyog (Diptera: Culicidae) faunája.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 16 187-192, 2007.
2006
 1. Bogyó, D., Szabó, L.: Csípőszúnyogok faunisztikai és fenológiai vizsgálata Tata belterületének két tenyészőhelyén.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 14 59-66, 2006.
2005
 1. Bogyó, D., Szabó, L.: Morfometriai vizsgálatok Culex pipiens populációk egyedein.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 13 21-27, 2005.
2001
 1. Szabó, L.: Lombfogyasztó rovarlárvák mennyiségi viszonyainak, közösség szerveződésének és anyagforgalmi szerepének vizsgálata.
  In: Ökológia az ezredfordulón I. : Koncepció, hosszú távú kutatások. Szerk.: Borhidi Attila, Botta-Dukát Zoltán, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 235-238, 2001, (Magyarország az ezredfordulón : stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok,1419-1822)
1998
 1. Szabó, L.: Biológiai fogalmak.
  Fonó 33 Bt., Debrecen, 226 p., 1998. ISBN: 96391380401
1997
 1. Szabó, L.: Biológiai fogalomtár.
  Tóth Könyvkereskedés, Debrecen, 154 p., 1997. ISBN: 9639029874
1992
 1. Szabó, L.: Interleaf and intraleaf distribution of gall formers on Quercus cerris, the organization of the leaf galling community.
  Acta Oecologica 1992.
1990
 1. Nagy, M., Papp, M., Szabó, L., Bodnár, T., Précsényi, I.: Flora and Fauna of "Daru hills".
  Acta Biol. Debrecina Suppl. Suppl. 13-24, 1990.
1989
 1. Szabó, L.: Faunistical study of Arthropods in the Austrian oak - sessile oak forest stand of Sikfőkút Project I.: The fauna list.
  Acta biol. Debr. 21 121-144, 1989.
1988
 1. Béres, C., Fenyvesi, A., Jakucs, P., Mahunka, I., Kovács, Z., Molnár, T., Szabó, L., Ditrói, F.: Application of an MGC cyclotron and methods of radioecology in solution of problems of forestry and wood industry.
  Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B-Beam Interact. Mater. Atoms. 43 (1), 101-103, 1988.
 2. Szabó, L.: Egymással határos homoki gyep, fűzlápfolt és akácerdő Coleoptera faunájának minőségi elemzése Bagamér határában.
  Termtud. táj. 2 (1), 22-43, 1988.
1987
 1. Lipták, A., Kerékgyártó, J., Szabó, L., Harangi, J.: Hydrogenolysis of dioxane-type benzylidene acetals fused to furanoside rings. Synthesis of 3-0-methyl-l-xylose.
  Acta Chim. Hung. 2 (124), 315-321, 1987.
1982
 1. Szabó, L.: The role of Antispilla treitschkeella F. R. (Lepidoptera: Heliozelidae) in matter circulation of Quercetum petraeae-cerris forest (North-Hungary).
  Folia entomol. Hung. 42 159-164, 1982.
1981
 1. Szabó, L.: Methodological problems of the matter circulation investigations on mining Lepidoptera larvae.
  Acta biol. Debr. 18 43-51, 1981.
1977
 1. Szabó, L., Mares, M.: Fitofág szervezetek szerepe a sikfőkúti cseres-tölgyes ökoszisztémában.
  Studium. 8 (1), 49-57, 1977.
feltöltött közlemény: 70 Open Access: 16
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK