Tudóstér: Laczkó Tibor publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 66 Open Access: 5
2020
 1. Laczkó, T., Szűcs, P., Rákosi, G.: On control and binding in Hungarian complex event nominals.
  Proc. LFG Conf. 20 211-231, 2020.
2019
 1. Laczkó, T., Rákosi, G.: Pronominal Possessors and Syntactic Functions in the Hungarian Possessive Noun Phrase.
  Proc. LFG Conf. 19 149-169, 2019.
2017
 1. Laczkó, T.: Modelling (In)definiteness, External Possessors and (Typological) Variation in Hungarian Possessive DPs.
  Proc. LFG Conf. 1 243-263, 2017.
2015
 1. Laczkó, T.: On negative particles and negative polarity in Hungarian.
  Proc. LFG Conf. 15 166-186, 2015.
2014
 1. Laczkó, T.: An LFG analysis of verbal modifiers in Hungarian.
  Proc. LFG Conf. 10 346-366, 2014.
 2. Laczkó, T.: Essentials of an LFG analysis of Hungarian finite sentences.
  Proc. LFG Conf. 14 325-345, 2014.
 3. Laczkó, T., Kardos, É.: Guest editors' note.
  Acta Linguist. Hung. 61 (3), 245-246, 2014.
 4. Laczkó, T.: On verbs, auxiliaries and Hungarian sentence structure in Lexical-Functional Grammar.
  Argumentum (Debr.). 10 (Klsz.), 421-438, 2014.
 5. Laczkó, T.: Outlines of an LFG-XLE account of negation in Hungarian sentences.
  Proc. LFG Conf. 14 304-324, 2014.
 6. Laczkó, T., Kardos, É.: Selected papers from the Debrecen Workshop on Argument Structure: Acta Linguistica Hungarica 61.3.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.
2013
 1. Laczkó, T.: On a much-debated Hungarian predicate: Verb or participle? Syntactic or lexical treatment?.
  Argumentum. 9 239-267, 2013.
 2. Laczkó, T.: On presenting something in English and Hungarian.
  In: From Quirky Case to Representing Space: Papers in Honor of Annie Zaenen. Ed.: by Tracy H. King, Valeria de Paiva, CSLI Publications, Stanford, CA, 181-194, 2013. ISBN: 9781575866628
2012
 1. Laczkó, T., Rákosi, G., Tóth, Á., Csernyi, G.: Nyelvtanfejlesztés, implementálás és korpuszépítés: a HunGram 2.0 és a HG-1 Treebank legfontosabb jellemzői.
  In: MSZNY 2013: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szerk.: Tanács Attila, Vincze Veronika, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 85-96, 2012. ISBN: 9789633061893
 2. Laczkó, T.: On the (un)bearable lightness of being an LFG style copula in Hungarian.
  Proc. LFG Conf. 341-361, 2012.
2011
 1. Rákosi, G., Laczkó, T.: Inflecting spatial particles and shadows of the past in Hungarian.
  Proc. LFG Conf. 440-460, 2011.
 2. Rákosi, G., Laczkó, T., Csernyi, G.: On English phrasal verbs and their Hungarian counterparts: from the perspective of a computational linguistic project.
  Argumentum. 7 80-89, 2011.
 3. Laczkó, T., Rákosi, G.: On Particularly Predicative Particles in Hungarian.
  Proc. LFG Conf. 299-319, 2011.
 4. Laczkó, T., Rákosi, G., Tóth, Á.: Teaching Linguistics at the University of Debrecen.
  In: Proceedings of the HUSSE10 Conference 27-29 January 2011 : Linguistic s Volume. Ed.: by Katalin Balogné Bérces, Kinga Földváry, Rita Mészárosné Kóris, Hungarian Society for the Study of English, Debrecen, 40-48, 2011. ISBN: 9789630827942
 5. Laczkó, T., Rákosi, G.: Where do Hungarian Preverbal Constituents Go in English Sentences?.
  In: Proceedings of the HUSSE10 Conference 27-29 January 2011 : Linguistic s Volume. Ed.: by Katalin Balogné Bérces, Kinga Földváry, Rita Mészárosné Kóris, Hungarian Society for the Study of English, Debrecen, 2-17, 2011. ISBN: 9789630827942
2010
 1. Laczkó, T., Rákosi, G.: Focus Phenomena in a Parallel LFG Grammar of Hungarian and English.
  Acta Univ. Sapientiae, Ser. Philol. 2 (2), 272-285, 2010.
 2. Rákosi, G., Laczkó, T., Tóth, Á.: HunGram vs. EngGram in ParGram: On the comparison of Hungarian and English in an international computational linguistics project.
  In: CrosSections. Volume 1: Selected Papers from the 9th HUSSE Conference. Ed.: by Irén Hegedűs, Sándor Martsa, Institute of English Studies, Faculty of Humanities, University of Pécs, Pécs, 81-96, 2010. ISBN: 9789636423230
 3. Forst, M., King, T., Laczkó, T.: Particle verbs in computational LFGs: Issues from English, German, and Hungarian.
  Proc. LFG Conf. 228-248, 2010.
2009
 1. Laczkó, T.: On the -Ás suffix: Word formation in the syntax?.
  Acta Linguist. Hung. 56 (1), 23-114, 2009.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Cultural Studies
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
  Q1 Literature and Literary Theory
2008
 1. Rákosi, G., Laczkó, T.: The categorial status of agreement-marked infinitives in Hungarian.
  In: Approaches to Hungarian vol. 10. : Papers from the Veszprém Conference. Ed.: by Christopher Piñón and Szilárd Szentgyörgyi, Akadémiai Kiadó, Budapest, 147-172, 2008. ISBN: 9789630585934
2007
 1. Laczkó, T., Rákosi, G.: Mire való?: egy lexikai-funkcionális esettanulmány.
  In: A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Szerk.: Alberti Gábor, Fóris Ágota, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 13-34, 2007.
 2. Laczkó, T.: On Elliptical Noun Phrases in Hungarian.
  In: Proceedings of the LFG07 Conference. Eds.: Miriam Butt, Tracy Holloway King, Stanford University, Stanford, 323-342, 2007.
 3. Laczkó, T.: Revisiting possessors in Hungarian DPs: a new perspective.
  In: Proceedings of the LFG07 Conference. Eds.: Miriam Butt, Tracy Holloway King, Stanford University, Stanford, 343-362, 2007.
2006
 1. Laczkó, T.: Alberti Gábor - Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv 1-2..
  Argumentum. 2 134-159, 2006.
  (Ismertetett mű: Laczkó Tibor: Alberti Gábor - Medve Anna: Generatív grammatikai gyakorlókönyv 1-2. /)
2005
 1. Laczkó, T.: Nominalization, Participle-Formation, Typology and Lexical Mapping.
  In: Papers from the Düsseldorf Conference. Ed.: by Christopher Piñón, Péter Siptár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 205-230, 2005, (Approaches to Hungarian 9.) ISBN: 9630582597
2004
 1. Laczkó, T., Rácz, E., Csátth, A., Balogh, T., Debreceni Nyári Egyetem: Magyar üzleti nyelvkönyv.
  Debreceni Nyári Egyetem, [Debrecen], 204 p., 2004. ISBN: 9632143140
 2. Laczkó, T., Rácz, E., Czabán, K., Dobi, E., Debreceni Nyári Egyetem: Munkafüzet a Magyar üzleti nyelvkönyvhöz.
  Debreceni Nyári Egyetem, [Debrecen], 139 p., 2004. ISBN: 9638659211
2003
 1. Laczkó, T.: Az -ás főnévképző morfoszintaxisára vonatkozó újabb elképzelésekről.
  Magyar nyelvjárások : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 371-381, 2003.
2002
 1. Laczkó, T.: Control and Complex Event Nominals in Hungarian.
  In: Proceeding of the LFG Conference. Ed.: Miriam Butt and Tracy Holloway King, National Technical University of Athens, Athens, 258-273, 2002.
 2. Laczkó, T.: Variations on the Theme of Thematic Roles.
  Stud. linguist. 4 89-111, 2002.
2001
 1. Laczkó, T.: A Comprehensive Analysis of -ó/-ő, a Multifunctional Deverbal Nominalizer in Hungarian..
  In: Argument structure in Hungarian. Ed.: Kenesei István, Akademiai Kiado Rt, Budapest, 13-49, 2001. ISBN: 9630578131
 2. Laczkó, T.: A magyar birtokos DP inflexiós morfológiájáról lexikai-funkcionális megközelítésben.
  In: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből : Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai. Szerk.: Bakró-Nagy Marianne, Bánréti Zoltán, É. Kiss Katalin, Osiris Kiadó, Budapest, 59-77, 2001. ISBN: 9633796075
 3. Laczkó, T.: Néhány lexikai-funkcionális gondolat a személyragos -(t)t igenévről...
  In: Színes eszmék nem alszanak ...: Szépe György 70. születésnapjára. II.. Szerk.: Andor József, Szűcs Tibor, Terts István, Lingua Franca Csoport, Pécs, 741-759, 2001. ISBN: 9636418195
1999
 1. Laczkó, T.: A comprehensive analysis of three Hungarian participles.
  In: Proceedings of the 18th west coast conference on formal linguistics, Cascadilla Press, Sommerville, MA, 272-284, 1999.
 2. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Maticsák, S., Debreceni Nyári Egyetem: Hungarolingua 3. Magyar nyelvkönyv haladóknak.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 127 p., 1999. ISBN: 9630366983
 3. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Goretity, J.: Magyar nyelvkönyv haladóknak.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 128 p., 1999.
 4. Hoffmann, I., Hlavacska, E., Laczkó, T., Maticsák, S.: Magyar nyelvkönyv haladóknak.
  [Debreceni Nyári Egyetem], Debrecen, 128 p., 1999. ISBN: 9630366983
1998
 1. Laczkó, T.: Argument selection.
  Sprachtheor. ger. Linguist. 8 (2), 221-240, 1998.
 2. Laczkó, T.: Két angol predikátumtípus elemzéséről - magyar megfelelőik viselkedése alapján.
  In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, JATE, Szeged, 243-260, 1998.
 3. Laczkó, T.: Some remarks on argument structure inheritance by derived nominals.
  In: The diversity of linguistic description : studies in linguistics in honour of Béla Korponay : a special issue, Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete, Debrecen, 219-240, 1998.
1997
 1. Laczkó, T.: Action nominalization and the possessor function within Hungarian and English noun phrases.
  Acta Linguist. Hung. 44 (3-4), 413-475, 1997.
 2. Laczkó, T.: An analysis of -ú/-ű adjectives in Hungarian - The case of another morphologically bound predicate.
  In: The proceedings of the LFG '97 conference University of California, San Diego, Stanford University, Stanford, , 1997.
 3. Laczkó, T.: When English noun phrases lose their heads.
  In: HUSSE papers 1997 : Proceedings of the third biennial conference, University Press, Pécs, 275-287, 1997.
1996
 1. Laczkó, T.: Possessors and derived nominals in the English noun-phrase.
  In: HUSSE papers 1993 : Proceedings of the first conference of the Hungarian Society for the Study of English : Debrecen, 27-29 January, 1993, Institute of English and American Studies Lajos Kossuth University, 1996. - vol. 2., Debrecen, 54-62, Language and methodology.
1995
 1. Laczkó, T.: A magyar befejezett melléknévi igenevek és a lexikai-funkcionális grammatika.
  Néprajz és nyelvtudomány, 36 175-198, 1995.
  (Ismertetett mű: Laczkó Tibor: A magyar befejezett melléknévi igenevek és a lexikai-funkcionális grammatika /)
 2. Laczkó, T.: In defence of the gerund.
  In: HUSSE papers 1995 : Proceedings of the second conference of HUSSE, Department of English and American Studies JATE, Szeged, 243-255, 1995.
 3. Laczkó, T.: On the status of való in adjectivalized constituents in Hungarian NPs.
  In: Approaches to Hungarian, JATE, Szeged, 125-152, 1995.
 4. Laczkó, T.: The syntax of Hungarian noun phrases: A lexical-functional approach.
  Peter Lang, Frankfurt am Main, 207 p., 1995. ISBN: 3631477910
1994
 1. Laczkó, T.: A note on some 'systematic correspondences' in descriptive and practical grammars.
  Stud. linguist. 9-18, 1994.
1993
 1. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Maticsák, S.: Hungarolingua 2. Magyar nyelvkönyv.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 49 p., 1993.
 2. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Maticsák, S.: Hungarolingua 2. Magyar nyelvkönyv középhaladóknak.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1993. ISBN: 963471904X
 3. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Maticsák, S.: Magyar nyelvkönyv középhaladóknak.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1993. ISBN: 963471904X
 4. Laczkó, T.: Some thoughts on possessors in noun-phrases.
  In: Studies in linguistics
 5. Laczkó, T.: Studies in linguistics.
  KLTE, Debrecen, 1993.
 6. Laczkó, T.: Unaccusative participles in Hunmgarian and the theory of lexical mapping.
  In: Proceedings of the 4th Symposium on Logic Language, Budapest, August 1992
1992
 1. Szabolcsi, A., Laczkó, T.: A főnévi csoport szerkezete.
  In: Strukturális magyar nyelvtan
 2. Laczkó, T.: Complex predicates in Hungarian - a case of lexical incorporation.
  In: Papers from the Fourth SCIL Conference 1992, Ohio State University
1991
 1. Laczkó, T.: Cognitive Verbs in Lexical-Functional Grammar and Situation Semantics.
  Stud. linguist. 7-17, 1991.
 2. Laczkó, T.: How (not) to Test People - Some Remarks on the TOEFL Examination.
  In: Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyiregyháza, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, 146-151, 1991.
 3. Hlavacska, E., Hoffmann, I., Laczkó, T., Maticsák, S., Debreceni Nyári Egyetem: Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv.
  Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 177 p., 1991.
 4. Laczkó, T.: On the Relationship between Semantic Roles and Grammatical Functions.
1990
 1. Laczkó, T.: On Arguments and Adjuncts of Dereived Nominals: A Lexical-Functional Approach.
  In: Approaches to Hungarian III, József Attila Tudományegyetem, Szeged, 123-145, 1990.
feltöltött közlemény: 66 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK