Tudóstér: Csatár Péter publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 59 Open Access: 8
2022
 1. Csatár, P.: Extended conceptual metaphor theory.
  ALing. 69 (2), 263-270, 2022.
  (Ismertetett mű: Zoltán Kövecses. -Extended conceptual metaphor theory /Cambridge : Cambridge University Press, 2020. -xiii, 196 p.)
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Cultural Studies (2021)
  Q1 Linguistics and Language (2021)
  D1 Literature and Literary Theory (2021)
 2. Pintye, E., Grunda, M., Csatár, P., Tóth, M.: Idiomatische Ausdrücke im Deutschen.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 132 p., 2022. ISBN: 9789636150563
 3. Csatár, P., Haase, Z.: Metaforikus anaforák.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Dobi Edit, Boda István Károly, DE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., Debrecen, 138-153, 2022, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 22.) ISBN: 9789634904229
 4. Csatár, P., Haase, Z.: Metaphorische Anaphern und ihr Beitrag zur Textkohärenz.
  Argumentum (Debr.). 18 291-305, 2022.
2021
 1. Rada, R., Csatár, P., Péteri, A.: An der Grenze: Perspektiven einer diskurslinguistischen Analyse für den universitären DaF-Unterricht.
  Deutsch als Fremdsprache. 58 (2), 96-108, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Education
  Q3 Linguistics and Language
 2. Csatár, P., Tóth, M., Majoros, K.: Migráció és metafora: a migrációs válság nyelvi képei a magyar online sajtóban.
  In: Migráció tegnap és ma. Szerk.: Bozzay Réka; Pete László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 209-233, 2021. ISBN: 9789633189443
 3. Csatár, P., Veresné Valentinyi, K.: Műhelyriport a MANYE #transpub rendezvényeiről.
  Mod. nyelvokt. 27 (3-4), 146-148, 2021.
 4. Csatár, P.: Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.) Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben. Oktatásmódszertani tapasztalatok a COVID-19 idején.
  Fordítástud. 23 (1), 132-138, 2021.
  (Ismertetett mű: Seresi Márta, Eszenyi Réka, Robin Edina (szerk.). -Távolléti oktatás a fordító- és tolmácsképzésben. Oktatásmódszertani tapasztalatok a COVID-19 idején /)
2020
 1. Tóth, E., Csatár, P.: A comparison of Hungarian focus structures: experimental insights.
  Finn.-ugr. Mitt. 44 79-94, 2020.
 2. Csatár, P.: Innovationen in der kognitiv-linguistischen Metaphernforschung.
  In: Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven / Hg. Mikulas, Roman, Mentis verlag, Paderborn, 423-439, 2020. ISBN: 9783957431905
2018
 1. Tóth, E., Csatár, P.: A strukturális és a szintaktikailag jelöletlen fókusz interpretációjának összehasonlító elemzése.
  Jel. Nyelvhaszn. 5 (1), 181-199, 2018.
 2. Csatár, P., Tóth, M., Majoros, K.: Die metaphorische Repräsentation der Migrationskrise von 2014-2015 in zwei führenden ungarischen Online-Zeitschriften.
  Jahrb. ung. Ger. 2017 187-210, 2018.
 3. Tóth, M., Csatár, P., Majoros, K.: Metaphoric representations of the migration crisis in Hungarian online newspapers: A first approximation.
  metaphorik.de. 28 169-199, 2018.
 4. Csatár, P.: Trügerisch durchsichtige Phrasen in der Wirtschaftssprache und das Problem ihrer Übersetzung.
  In: Sprachliche Vermittlung wirtschaftlichen Wissens - am Beispiel des Deutschen. Hrsg.: Elisabeth Knipf-Komlósi, V. Roberta Rada, ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest, 59-67, 2018, (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138 905x ; 78) ISBN: 9789632849706
2017
 1. Csatár, P., Krenák, K.: A fordításértékelés perspektívái.
  Werkstatt (Debr.). 12 1-20, 2017.
 2. Csatár, P.: Fordítás és anyanyelvi kompetencia.
  In: Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez : A kompetencia-fejlesztés új fókuszai. Szerk.: Kóbor Márta, Csikai Zsuzsanna, Kontraszt, Pécs, 75-88, 2017. ISBN: 9786158025256
 3. Tóth, E., Csatár, P.: Preverbal focus and syntactically unmarked focus: a comparison.
  In: Language use and linguistic structure : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Eds.: Joseph Emonds, Markéta Janebová, Palacký University, Olomouc, 227-244, 2017, (Olomouc modern language series ; vol. 5.) ISBN: 9788024451725(print)
2016
 1. Tóth, E., Csatár, P.: Indexical demonstratives and identificational focus in Hungarian.
  linguistica. 56 (1), 281-291, 2016.
2015
 1. Csatár, P., Tóth, E.: Az indexikális főnévi mutató névmások kontextuális használata.
  In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban / (szerk.) Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T. Enikő, Vecsey Zoltán, Loisir Kiadó, Budapest, 67-80, 2015. ISBN: 9789638965530
 2. Tóth, E., Csatár, P.: Egy interfész jelenség: indexikális demonstratívumok azonosító fókuszban.
  Jel. nyelvhaszn. 2 (1), 63-77, 2015.
 3. Csatár, P., Németh, T., Vecsey, Z.: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban.
  In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban / (szerk.) Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T. Enikő, Vecsey Zoltán, Loisir Kiadó, Budapest, 7-17, 2015. ISBN: 9789638965530
 4. Csatár, P.: Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe.
  Magy. nyelvjár. 53 218-223, 2015.
  (Ismertetett mű: Tolcsvai Nagy Gábor. -Bevezetés a kognitív nyelvészetbe /Budapest : Osiris, 2013. -392 p. -)
2014
 1. Tóth, E., Csatár, P.: A főnévi mutató névmások indexikális használatát befolyásoló tényezők a magyarban.
  Jel. Nyelvhaszn. 1 (1), 67-85, 2014.
 2. Csatár, P.: Data Structure in Cognitive Metaphor Research.
  Peter Lang, Frankfurt Am Main, 149 p., 2014. ISBN: 9783631654057
 3. Tóth, E., Csatár, P., Arina, B.: Exploring Hungarian and Dutch gestural demonstratives.
  In: Complex Visibles Out There : Proceedings of Olomouc Linguistic Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure / (eds.) Ludmila Veselsková, Markéta Janebová, Palacky University, Olomouc, 607-625, 2014, (Olomouc modern language series ; Vol. 4.) ISBN: 9788024443843
 4. Csatár, P.: Hybrid theories in contemporary cognitive metaphor research.
  Spracht. German. Linguist. 24 (1), 1-43, 2014.
 5. Csatár, P.: X IS A JAIL. A pilot study from a hybrid theoretical point of view.
  Argumentum. 2014 (10), 248-260, 2014.
2012
 1. Kertész, A., Rákosi, C., Csatár, P.: Data, Problems, Heuristics and Results in Cognitive Metaphor Research.
  Lang. Sci. 34 715-724, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
2011
 1. Csatár, P., Haase, Z.: Koherencia és kohézió: reflexiók e két fogalom értelmezésére a német nyelvű szakirodalom alapján.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 57-81, 2011, (Officina Textologica ; 16.) ISBN: 9789633181140
 2. Majoros, K., Csatár, P.: Leitmetaphern in der modernen Zellbiologie: Bemerkungen zu Metaphern als Wissensvermittler in der Wissenschaft.
  Spracht. German. Linguist. 21.2 133-157, 2011.
 3. Csatár, P.: Metapher, Metonymie und Argumentation = Metaphor, Metonymy and Argumentation: Sprachtheorie und Germanistische Linguistik : Themenheft/Special Issue I..
  Nodus Publikationen, Münster, 102 p., 2011.
 4. Csatár, P.: Metapher, Metonymie und Argumentation = Metaphor, Metonymy and Argumentation: Sprachtheorie und Germanistische Linguistik 21.2.: Themenheft/Special Issue II..
  Nodus Publikationen, Münster, 120 p., 2011.
 5. Csatár, P.: Principles of integrating psycholinguistic experiments in metaphor research (Part I).
  Spracht. German. Linguist. 21 (1), 3-24, 2011.
 6. Csatár, P.: Principles of integrating psycholinguistic experiments in metaphor research (Part II).
  Spracht. German. Linguist. 21 (2), 109-132, 2011.
 7. Csatár, P., Majoros, K.: Sejtmetaforák adatolása és vizsgálata: megjegyzések a metaforák tudományos tudásátadásban játszott szerepéhez.
  In: A szaván fogott gondolat : Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Pintart-Press Kft., Debrecen, 281-298, 2011. ISBN: 9789630830478
2010
 1. Csatár, P.: A pszicholingvisztikai kísérletek helye és szerepe a fogalmi metaforaelméletben.
  Argumentum. 6 6-36, 2010.
2009
 1. Csatár, P.: Introspective-intuitive data collection and its alternatives in the theory of conceptual metaphors.
  Sprachtheor. Germanist. Linguist. 19 (1), 1-49, 2009.
2008
 1. Pethő, G., Tóth, E., Gervain, J., Pléh, C., Csatár, P.: A metaforák esztétikai értékelésének tényezői.
  In: A láthatatlan nyelv. Szerk.: Gervain Judit, Pléh Csaba, Gondolat Kiadó, Budapest, 25-60, 2008, (Kognitív szeminárium)
 2. Csatár, P., Kertész, A., Rákosi, C.: Die introspektiv-intuitive Datensammlung und ihre Alternativen in der konzeptuellen Metapherntheorie.
  In: New Approaches to Linguistic Evidence : Pilot Studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz : Pilotstudien. Szerk.: Kertész András ; ill. Rákosi Csilla, Peter Lang, Frankfurt am Main, 109-149, 2008.
 3. Pethő, G., Csatár, P., Tóth, E.: Szociális elvárások és a metaforák esztétikai értékelése.
  In: A láthatatlan nyelv. Szerk.: Gervain Judit, Pléh Csaba, Gondolat, Budapest, 25-60, 2008, (Kognitív szeminárium, 1588-5402) ISBN: 9789636930523
2007
 1. Kertész, A., Rákosi, C., Csatár, P., Pethő, G.: Adat, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-94, 2007.
 2. Kertész, A., Rákosi, C., Csatár, P., Pethő, G.: Adatok és körben forgó érvelés a fogalmi metaforaelméletben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-129, 2007.
 3. Pethő, G., Kardos, É., Csatár, P.: A nyelvek közötti összehasonlításból származó adatok jelentősége az implicit argumentumok engedélyezésének vizsgálatában.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 129-154, 2007.
 4. Csatár, P., Pethő, G.: Az introspektív-intuitív adatgyűjtés problémai a fogalmi metaforaelméletben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 15-48, 2007.
 5. Csatár, P., Pethő, G.: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 181 p., 2007. ISBN: 9789634730330
2006
 1. Csatár, P., Pethő, G., Tóth, E.: On possible factors in the aesthetic appreciation of metaphors.
  J. Lit. Semant. 35 (1), 59-71, 2006.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
  D1 Literature and Literary Theory
 2. Csatár, P., Farkas, O., Barna, J., Iványi, Z., Molnár, A.: Übersetzungswerkstatt: ein praxisorientiertes Übungsbuch.
  Bölcsész Konzorcium, Budapest, 218 p., 2006. ISBN: 9639704938
 3. Csatár, P., Farkas, O.: Vorwort.
  In: Übersetzungswerkstatt / Csatár Péter, Farkas Orsolya, Iványi Zsuzsanna, Molnár Anna, Barna János, Bölcsész Konzorcium, Budapest, 7-15, 2006. ISBN: 9639704938
2005
 1. Waldenfels, B., Csatár, P., Kukla, K.: A normalizálás határai: tanulmányok az idegen fenomenológiájáról.
  Gond-Cura Alapítvány, Budapest, 350 p., 2005.
 2. Csatár, P.: Larry Laudan Kuhn-kritikája, avagy a tudománytörténetileg megalapozott racionalitás problémája.
  In: Nagyerdei megálló : tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára, Debreceni Egyetem, Debrecen, 340-356, 2005.
 3. Csatár, P., Kertész, A., Rákosi, C.: Nevek a tudományban.
  In: Ki volt Sherlock Holmes? : Tanulmányok a nevek szemantikájáról. Szerk.: Szabó Erzsébet, Vecsey Zoltán, Klebelsberg Kuno Egyetemi K., Szeged, 7-72, 2005, (Studia poetica : Supplementum : lingua Hungarica editum ; 2.) ISBN: 9638699604
2001
 1. Csatár, P., Maitz, P., Tronka, K.: A nyelvtantól a szövegtanig: tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 336 p., 2001. ISBN: 9634725619
 2. Csatár, P.: Ontológiai és módszertani modularizmus a kognitív nyelvészetben.
  In: A nyelvtantól a szövegtanig: tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére. Szerk.: Csatár Péter, Maitz Péter, Trónka Krisztián, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 136-149, 2001. ISBN: 9634725619
1997
 1. Csatár, P.: Das Täuschungsargument.
  Sprachtheorie und germanistische Linguistik 5 81-88, 1997.
 2. Csatár, P.: Was ist Kognitionswissenschaft?.
  Sprachtheorie und germanistische Linguistik 5 107-112, 1997.
  (Ismertetett mű: Barbara von Eckardt. -What is cognitive science? /Cambridge [Mass.] ; London : MIT Pr., 1995. -X, 466 p.)
1996
 1. Pascher, M., Csatár, P., Kukla, K.: Az újkantianizmus gyakorlati filozófiája: történeti bevezetés.
  Latin Betűk, Debrecen, 143 p., 1996. ISBN: 9638558024
1995
 1. Csatár, P.: A karteziánus út: Husserl viszonya a descartes-i ismeretelméleti örökséghez.
  In: Megkerült dilemmák : Vajda Mihály hatvanadik születésnapjára - debreceni tanítványaitól / [szerk. Gulyás Gábor], KLTE, Debrecen, 125-137, 1995.
 2. Scheler, M., Csatár, P.: Az ember helye a kozmoszban: Tanulmányok.
  Osiris, Budapest, 202 p. ;, 1995. ISBN: 9633790832
1994
 1. Röd, W., Csatár, P., Nyizsnyánszki, F.: Descartes és a német felvilágosodás filozófiája: hat előadás.
  KLTE Filozófiai Tnsz., Debrecen, 210 p., 1994.
feltöltött közlemény: 59 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK