Tudóstér: Kovács Edina Mária publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 49 Open Access: 14
2018
 1. Kovács, E.: A társadalmi nem hatása a pedagógusok kompetenciáira és hatékonyságára.
  In: Pedagógiai valóságok. Szerk.: G. Molnár Péter, Szőke-Milinte Enikő, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 238-248, 2018. ISBN: 9786155224805
 2. Kovács, E.: Integration of Roma Children: what pre-service teachers think.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 160, 2018. ISBN: 9786158022668
 3. Kovács, E., Bihari, Z.: Nyitottak-e a leendő pedagógusok az inkluzív nevelésre?: a Debreceni Egyetem pedagógus hallgatóinak vizsgálata.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 36-37, 2018.
 4. Kovács, E.: Pedagógushallgatók romákkal kapcsolatos elképzeléseinek vizsgálata.
  Iskolakultúra. 28 (3-4), 3-11, 2018.
 5. Kovács, E.: Tanárképzésben részt vevő hallgatók romákkal kapcsolatos elképzeléseinek vizsgálata.
  In: HERA Évkönyv V.: Innováció, kutatás, pedagógusok. Szerk.: Endrődy-Nagy Orsolya, Fehérvári Anikó, Hungarian Educational Research Association, Budapest, 626-636, 2018. ISBN: 97861556570504
 6. Kovács, E.: Társadalmi nemi különbségek a pedagógusok karrier-stratégiáiban.
  In: Oktatás - nevelés - társadalom. Szerk.: Bocsi Veronika, Szabó Gyula, Debreceni Egyetem, Debrecen, 161-178, 2018. ISBN: 9786155212611
2017
 1. Kovács, E.: Commitment and Preparedness of the Preservice Teachers in Hungary and in Slovakia.
  Hung. Educ. Res. J. 7 (4), 85-102, 2017.
2016
 1. Kovács, E.: Az óvodapedagógusok jellemzői a továbbképzések tükrében.
  In: Globalne i lokalne perspektive pedagogije : Conference Proceedings Book / Renata Jukić, Katarina Bogatiċ, Senka Gazibara, Sara Pejaković, Sanja Simel, Anikó Nagy Varga, Verity Campbell-Barr, Filozofski Fakultet, Osijek, 34-46, 2016.
 2. Kovács, E.: Book review: Shifra Schonmann (ed.), 2011. Key Concepts in Theatre/Drama Education.
  Hung. Educ. Res. J. 6 (2), 118-122, 2016.
  (Ismertetett mű: Shifra Schonmann. -Key Concepts in Theatre/Drama Education /Rotterdam : Sense Publishers, 2011)
 3. Kovács, E.: Közös értékünk - közös tudásunk = Our shared values - our shared knowledge.
  Debreceni Egyetem, Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 327 p., 2016. ISBN: 9789634739357
 4. Kovács, E.: Tükröt tart; segít máshogy hazamenni: A playback módszer lehetséges alkalmazása az előítéletesség csökkentésére.
  Iskolakultúra. 26 (2), 19-30, 2016.
2015
 1. Kovács, E.: A pedagógushallgatók pályaképének és eredményességének jellemzői a Magyarország - Románia - Ukrajna határmenti régióban.
  In: Tanárképzés és oktatáskutatás. Szerk.: Kozma Tamás, Kiss Virág Ágnes, Jancsák Csaba, Kéri Katalin, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 449-460, 2015, (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 2.) ISBN: 9786155372322
 2. Kovács, E.: A tanár szakos hallgatók szakmai jövőtervei.
  In: Ki eredményes a felsőoktatásban? Szerk.: Pusztai Gabriella, Kovács Klára, Partium Könyvkiadó ; Budapest : Personal Problems Solution : Új Mandátum Kiadó, Nagyvárad, 183-194, 2015. ISBN: 9786068156699
 3. Kovács, E.: Characteristics of the educational system and teacher image of the V4 countries.
  In: Media and e-learning environment in education in V4 countries = Médiapedagógia és elektronikus tanulási környezet a V4 országokban. Szerk.: Kovács Edina, Debreceni Egyetem, Debrecen, 9-21, 2015. ISBN: 9789634738152
 4. Fényes, H., Kovács, K., Dusa, Á., Fekete, A., Kardos, K., Kovács, E., Márkus, Z., Morvai, L., Nagy, Z., Sebestyén, K., Varga, E.: Felsőoktatásban résztvevő hallgatók különböző kompetenciáinak mérési lehetőségei.
  In: Ki eredményes a felsőoktatásban? Szerk.: Pusztai Gabriella, Kovács Klára, Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új Mandátum Kiadó, Nagyvárad; Budapest, 66-78, 2015. ISBN: 9786068156699
 5. Kovács, E.: Kétszáz év reform.
  Educatio. 24 (1), 161-164, 2015.
  (Ismertetett mű: Dana Goldstein. -The Teacher Wars: A History of America's Most Embattled Profession /New York : Double Day, 2014. -349 p. -)
 6. Kovács, E.: Mainly feminine: Teachers' characteristics and career aspirations, based on the "Graduate Follow-up Research 2010".
  In: The personal of the political : Transgenerational dialogues in contemporary European feminisms. Ed.: by Elżbieta H. Oleksy, Aleksandra M. Różalska and Marek M. Wojtaszek, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 107-128, 2015. ISBN: 1443875554
 7. Kovács, E.: Media and e-learning environment in education in V4 countries = Médiapedagógia és elektronikus tanulási környezet a V4 országokban.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 158 p., 2015. ISBN: 9789634738152
 8. Kovács, E.: Multidimenzionális képek a felnőtt tanulókról.
  Iskolakultúra. 7-8 129-132, 2015.
  (Ismertetett mű: Engler Ágnes. -Hallgatói metszetek : A felsőoktatás felnőtt tanulói /Debrecen : Debreceni Egyetem, Felsőoktatás-kutató és Fejlesztő Központ, 2014. -)
 9. Kovács, E.: Pedagógusok továbbképzési tapasztalatai és tervei társadalmi nemi dimenzióban.
  In: Pálya-modell: Igények és lehetőségek a pedagógus-továbbképzés változó rendszerében. Szerk.: Pusztai Gabriella, Morvai Laura, Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution ; Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, Nagyvárad, 184-194, 2015, (Felsőoktatás és Társadalom ; 4.) ISBN: 9789631234008
 10. Kovács, E.: Presence in cyber-identity.
  In: Media and e-learning environment in education in V4 countries = Médiapedagógia és elektronikus tanulási környezet a V4 országokban. Szerk.: Kovács Edina, Debreceni Egyetem, Debrecen, 47-56, 2015. ISBN: 9789634738152
 11. Kovács, E.: Skócia oktatási rendszerének, pedagógusképzésének és -továbbképzésének bemutatása.
  In: Tanárképzési háromszögek: Iskolák, fenntartók és képzők együttműködése. Összehasonlító országtanulmányok. Szerk.: Chrappán Magdolna, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 141-164, 2015. ISBN: 9789634738886
 12. Kovács, E.: Teachers studying, teachers eesearching: a possible role of doctoral training in the professional development of educators.
  J. Soc. Res. Policy. 5 (2), 69-78, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Sociology and Political Science
 13. Kovács, E.: Teaching identity, professional plans and engagement of pre-service teachers in Partium Region.
  Hung. Educ. Res. J. 5 (2), 1-12, 2015.
2014
 1. Kovács, E.: A tanárképzésben részt vevő hallgatók anyanyelvi képzési igényei és preferenciái.
  In: Tanuló közösségek, közösségi tanulás : A tanuló régió kutatás új eredményei. Szerk.: Juhász Erika, CHERD, Debrecen, 112-130, 2014, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 10.) ISBN: 9789634737063
 2. Kovács, E.: A tanár szakos hallgatók nyelvi attitűdjeinek társadalmi nemi sajátosságai.
  Anyanyelv-pedagógia. 7 (2), [1-13], 2014.
 3. Engler, Á., Kovács, E., Chanasova, Z., Błasiak, A., Dybowska, E., Szewczuk, K.: Future professional plans of students in teacher education.
  In: Comparative research on teacher education. Ed.: Gabriella Pusztai, Ágnes Engler, Verbum, Ružomberok, 139-158, 2014. ISBN: 9788056101223
 4. Kovács, E.: Kik maradnak, miért maradnak?: A partiumi tanár szakos hallgatók elkötelezettségét befolyásoló tényezők.
  In: Képzők és képzettek: Pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. Szerk.: Németh Nóra Veronika, Belvedere Meridionale, Szeged, 179-200, 2014. ISBN: 9786155372155
 5. Kovács, E.: Nem a tanári pályát választják az innovatív hallgatók.
  In: Minőség és versenyképes tudás. Szerk.: Demény Piroska, Fóris-Ferenczi Rita, Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Kolozsvár, 149-156, 2014. ISBN: 9789730163414
 6. Kovács, E., Juhász, C., Bencze, R.: Preparing students of teaching major for school's language socialization role.
  In: Universidad 2014 : 9no Congreso International de Educacion Superior. Ed.: Rodolfo López García, Editorial de Ciencias Sociales, Havana, 92-103, 2014.
 7. Kovács, E., Fekete, A.: The professional identity and achievement of education majors in the Cross-Border Region of Hungary, Romania and Ukraine.
  In: Education's role in preparing globally competent citizens. Ed.: Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Klara Skubic Ermenc, Gillian Hilton, James Ogunleye, Oksana Chigiseva, Bulgarian Comparative Education Society, Sofia, 136-144, 2014, (BCES conference books, ISSN 1314-4693 ; 12.) ISBN: 9789549290844
2013
 1. Chrappán, M., Kovács, E.: Adaptation at the University of Debrecen Institute of Educational Sciences.
  In: The art and science of leading a school : central5: a Central European view on competencies for school leaders : final report of the project: International Co-operation for School Leadership involving Austria, the Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia, Sweden / [chief ed. Nóra Révai and Glynn Arthur Kirkham], Tempus Foundation, Budapest, 120-123, 2013. ISBN: 9786155319037
 2. Engler, Á., Dusa, Á., Huszti, A., Kardos, K., Kovács, E.: Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. Szerk.: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Isk., Pécs, 187-200, 2013, (ISSN 2062-1558) ISBN: 20621558
 3. Kovács, E.: Digitális szocializáció: társadalmi nemi minták és modellek a számítógépes játékokban és magazinokban.
  Kapocs. 12 (4), 2-13, 2013.
 4. Dusa, Á., Kovács, E.: New inequalities in higher education: pre-service teachers in partium region.
  In: New challenges in education : Retrospection of history of education to the future in the interdisciplinary dialogue among didactics of various school subjects. Eds.: Maria Gallova, Jan Guncaga, Zuzana Chanasova, Michaela Moldova Chovanchova, Verbum, Ruzomberok, 29-43, 2013. ISBN: 9788056100653
 5. Kovács, E.: Oktatási rangsorok: létező és hiányzó dimenziók.
  Új Pedagóg. Szle. 63 (7-8.), 70-82, 2013.
2012
 1. Kovács, E.: A hatalom aspektusainak változása a média tanárképében.
  Iskolakultúra. 12 (6), 79-89, 2012.
 2. Kozma, T., Teperics, K., Tőzsér, Z., Kovács, E.: Lifelong learning in a cross-border setting.
  In: Higher Education for Regional Social Cohesion. Ed.: Gabriella Pusztai , Adrian Hatos, Hung. Education Research Assoc., Budapest, 163-179, 2012, (HERJ Hungarian Educational Research Journal Special Issue, ISSN 2062-9605) ISBN: 9789630843164
 3. Kozma, T., Teperics, K., Tőzsér, Z., Kovács, E.: Lifelong Learning in a Cross-Border Territory: The case of Hungary and Romania A quest of concepts, data and research.
  Hung. Educ. Res. J. 1 (1), 163-180, 2012.
 4. Kovács, E.: Matematika vagy testnevelés? A tanárkép változása a "Szomszédok" című tévésorozat tükrében.
  In: V. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia előadásainak közleménye. Szerk.: Kerekes Benedek, Gát György, Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsa, Nyíregyháza, 145-156, 2012. ISBN: 97896399099
 5. Kovács, E.: Tanár(nő)kép a rendszerváltás előtt és után.
  Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat. 2 (2), 55-73, 2012.
 6. Kovács, E.: Teacher's career and educational aspirations, based on the "Graduate Follow-up Research 2010".
  Hung. Educ. Res. J. 2 (4), 15-29, 2012.
 7. Kovács, E.: The Charachteristics of Identity Development of Pedagogy Student from the Partium Historical Region.
  In: Higher Education in the Romania-Hungary Cross-Border Cooperation Area. Ed.: Kozma Tamás, Bernáth Krisztina, Partium Press & Center for Higher Education Research and Development, Oradea; Debrecen, 61-72, 2012. ISBN: 9786068156415
 8. Kovács, E.: The characteristics of identity development of the pedagogy students from the Partium historical region.
  In: Higher education in the Romania-Hungary cross-border cooperation area. Eds.: Tamás Kozma, Krisztina Bernáth, Partium Press ; CHERD, Oradea ; Debrecen, 61-72, 2012. ISBN: 9786068156415
2011
 1. Kovács, E.: A tanári identitás alakulása a társadalmi nemi szerepek tükrében.
  In: Társadalmi nem és oktatás [elektronikus dokumentum] : Konferenciakötet, PTE BTK "Oktatás és társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola Pécs, 2011.. Szerk.: Kéri Katalin ; az elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József, PTE BTK, Pécs, 40-51, 2011. ISBN: 9789636423834
 2. Kovács, E.: A tanárképzés harmadik ciklusa - kérdések és lehetőségek.
  Educatio. 20 (4), 580-586, 2011.
 3. Kovács, E.: Tanárkép a médiában: A Szomszédok 1999-es évfolyamának elemzése.
  Juvenilia. 4 134-148, 2011.
 4. Tóth, Z., Pusztai, G., Chrappán, M., Kovács, E.: Tudomány a végeken - a tantárgy-pedagógia.
  Mediárium. 5 (3), 72-79, 2011.
2010
 1. Kovács, E.: Új dichotómiák a neveléstudományokban.
  Magy. Tud. 12 1537-1541, 2010.
  (Ismertetett mű: szerk. Kozma Tamás és Perjés István. -Új kutatások a neveléstudományokban, 2008 : hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola /[Budapest] : MTA Pedagógiai Bizottsága, [2009]. -363 p. -)
feltöltött közlemény: 49 Open Access: 14
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK