Tudóstér: Boda-Balogh Éva publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 32 Open Access: 4
2021
 1. Balogh, É.: 7/2014. (III.7.) AB határozat - a közszereplők bírálatának magánjogi következményei.
  In: Az Alkotmánybírósági gyakorlat - Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata 1990-2020, Második kötet. Szerk.: Gárdos-Orosz Furzsina, Zakariás Kinga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 303-325, 2021. ISBN: 9789632585444
 2. Balogh, É., Fazekas, F., Győrfi, T., Kovács, Á., Sólyom, P.: A magyar alkotmánybírák ítélkezési gyakorlatának változásai az autokratikus fordulat idején: empirikus elemzés.
  Fundamentum. 25 (1), 75-92, 2021.
2020
 1. Győrfi, T., Balogh, É.: Judicial Individualism and Judicial Disagreement in Constitutional Reasoning.
  ICL Journal. 14 (3), 231-251, 2020.
2019
 1. Balogh, É.: Az absztrakt normakontroll-eljárásban kidolgozott elvek alkalmazási gyakorlata az alkotmányjogi panasz eljrásában a közszereplőkkel kapcsolatos ügyekben.
  In: Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban 3.: Alkotmányjogi panasz: az alapjogérvényesítés gyakorlata. Szerk.: Gábor Zsolt, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 127-144, 2019. ISBN: 9789632584409
 2. Balogh, É.: Expressions about Public Persons: The Case-Law of the European Court of Human Rights and the New Challenges of Social Media.
 3. Balogh, É.: Közszereplőkről csak pontosan és szépen?: Elemzés az Emberi Jogok Európai Bírósága és az alkotmánybíróságok közötti kölcsönhatásról.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 218 p., 2019. ISBN: 9789633181393
 4. Balogh, É., Fazekas, F., Győrfi, T., Kovács, Á., Sólyom, P., Deák, I.: Módszertani kérdések az alkotmánybíráskodás gyakorlatának empirikus elemzéséről.
  Közjogi Szle. 12 (4), 11-19, 2019.
2018
 1. Balogh, É.: Alkotmánybíróság útvesztőben:.
  Fundamentum. 22 (2-3), 80-99, 2018.
 2. Balogh, É.: Alkotmánybíróság útvesztőben: széljegyzetek a magyar Alkotmánybíróság közszereplőkkel kapcsolatos közlések megítélésére vonatkozó legutóbbi döntéseihez.
  Fundamentum. 22 (2-3), 80-99, 2018.
 3. Balogh, É.: A precedens jellegű bíráskodás elemei az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában: a közszereplők tűrési kötelezettségének fokozatossága.
  Közjogi Szle. 11 (3), 53-61, 2018.
 4. Balogh, É., Pap, A., Polyák, G.: Diskurzus a közszereplők bírálatával kapcsolatos alapjogi ítélkezésről.
  Közjogi Szle. 11 (4), 69-78, 2018.
 5. Balogh, É.: Közös alapok, hasonló gyakorlat? A közszereplők bírálatával kapcsolatos elvek és mércék a magyar Alkotmánybíróság és a strasbourgi bíróság gyakorlatában.
  In: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Joggtudományi Kara: a jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai (I-II. kötet). Szerk.: Menyhárd Attila, Varga István, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 655-665, 2018. ISBN: 9789634890843
 6. Balogh, É.: Közszereplőkkel kapcsolatos közlések a közösségi médiában: újabb kihívások az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogában.
  Közjavak.hu 06.26. [6], 2018.
2017
 1. Balogh, É.: Facts or Value Judgments?: The Art of Distinguishing in Defamation Cases.
  Profectus Litt. 8 33-40, 2017.
2016
 1. Balogh, É.: A megkülönböztetés művészete: bírói mérlegelés a közszereplőkkel kapcsolatos közlések szabadsága kapcsán.
  Fundamentum. 1 22-38, 2016.
 2. Balogh, É.: Hogyan tovább, Európa?: beszámoló a European Constitutional Democracy in Peril - People, Principles, Institutions című konferenciáról.
  Parlamenti Szle. 2 141-147, 2016.
2015
 1. Balogh, É., Zsugyó, V.: Az Alaptörvény jelene: megjegyzések a "Challenges and Pitfalls in the recent Hungarian Constitutional Develeopment, Discussing the New Fundamental Law of Hungary" című kötetről.
  Jogtud. Közlöny. 12 619-621, 2015.
  (Ismertetett mű: eds. Zoltán Szente, Fanni Mandák, Zsuzsanna Fejes. -Challanges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development, Discussing the new Fundamental Law of Hungary /Paris : L'Harmattan, 2015)
 2. Balogh, É.: Constitutional Features of the Strasbourg Human Rights Mechanism.
  In: Proceedings of the international conference of PhD students in law : Miskolc, 2-4 July 2015 / [ed. Erika Róth], Gazdász Elasztik Kft., Miskolc, 13-19, 2015. ISBN: 9786158021210
 3. Balogh, É.: Egy lépést hátra: a magyar Alkotmánybíróság döntése az internetes hozzászólásokért való felelősségről.
  Pro Futuro. 1 142-150, 2015.
 4. Balogh, É.: Hallgatni arany, beszélni ezüst?: néhány gondolat az állami szférában dolgozók szólásszabadságáról és annak korlátairól.
  Közjavak. 1 (1), 13-16, 2015.
 5. Balogh, É.: Jog a méltóságteljes halálhoz?: az eutanáziával kapcsolatos alapjogi kérdések, a hazai szabályozás és AB-gyakorlat.
  Med. et Jur. 2 14-19, 2015.
2014
 1. Balogh, É., Fazekas, F.: "Kívánjuk a sajtó szabadságát!" Az interneten is? Tanácsi iránymutatás az online és offline véleménynyilvánításról.
 2. Balogh, É.: A jogtudomány mindennapjai: beszámoló a Debreceni Egyetem Állam- és jogtudományi Karának könyvbemutatójáról.
  Jogtud. Közlöny. 1 56-59, 2014.
 3. Balogh, É.: Alkotmányozási eljárások Magyarországon (1989-2011).
  Debr. Jogi Műh. 11 (1-2), 1-36, 2014.
 4. Balogh, É.: Az Alkotmánybíróság határozata a közéleti szereplők bírálhatóságáról: a véleménynyilvánítás szabadsága, a demokratikus vita és az emberi méltóság.
  Jogesetek magyz. 3 3-11, 2014.
 5. Balogh, É.: Kész a leltár: a közszereplők bírálhatóságának alkotmányjogi gyakorlata Magyarországon.
  In: A jogalkalmazás vitatott területei: a sajtó polgári jogi felelőssége. Szerk.: Pribula László, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 27-50, 2014. ISBN: 9789634737377
 6. Balogh, É.: Szólásszabadság hetek az Alkotmánybíróságon.
  Szuverén március 14. [2], 2014.
 7. Balogh, É.: Világtérkép a gyűlöletbeszédről: A The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses című kötetről.
  Közjogi Szle. 2 68-71, 2014.
  (Ismertetett mű: eds. Michael Herz - Peter Molnár. -The Content and Context of Hate Speech. Rethinking Regulation and Responses /Cambridge : Cambridge University Press, 2012)
2013
 1. Balogh, É.: A gyűlölködő szólás szabadsága?: helyzetkép az atlani-óceán mindkét partjáról.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 13-17, 2013.
 2. Balogh, É.: Horváth és Kiss Magyarország elleni ügye.
  Fundamentum. 1 109-110, 2013.
2011
 1. Árva, Z., Balogh, É., Bartha, I., Bocskai, E., Nagyné Dorka, D., Fodor, L., Gyüre, A., Kovács, Z., Talabos Dávidné, L., Mészáros, G., Szabó, Z., Szilágyi, E., Tóth, A., Veszprémi, B.: Bibliográfia: a 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája.
  Pro futuro. 1 (1), 146-173, 2011.
 2. Balogh, É.: Visszatekintés 1989-re: Timothy Garton Ash Bársonyos forradalom - távlatok című művéről.
  Studia Juvenum. 4 (1), 127-135, 2011.
  (Ismertetett mű: Timothy Garton Ash. -Velvet Revolution - The Prospects /In: The New York Review of Books. - 3 December (2009) p. 1)
feltöltött közlemény: 32 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK